[contact-form-7 id="5677" title="Ei otsikkoa"]

Setan uutiskirje marras-joulukuu 2017

Ajankohtaista ihmisoikeuspolitiikassa
1. Setan edustajakokous: Yhdenvertaisuus turvattava koko Suomessa
2. Keskustelu sukupuolen moninaisuudesta valtavirtaistui
3. Transhoitosuositus julkaistiin suomeksi ja Yogyakartan periaatteet päivitettiin
4. Nimilaki hyväksyttiin järjestöt edelleen toiveikkaita
5. Sateenkaarinuoret kaapissa rippikoulussa
6. Merkittävä raportti transihmisten kokemuksista julkistettu Ruotsissa

Järjestöuutiset
7. Setan uudeksi varapuheenjohtajaksi Sakris Kupila
8. Setalle voitto STEA-potissa: TIKA-hanke lisää osaamista intersukupuolisuudesta
9. Setan toimisto kiinni 18.12.2017–7.1.2018
10. Vaihdossa Vilnassa – lue setalaisten valaiseva matkapäiväkirja!
11. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työelämään WeAll-tutkimuksella
12. Tee oma lahjoituskampanja Setalle Facebookissa
13. EHYTin ja Setan huoneentaulu nuorten kohtaamiseen julkistettiin
14. Hae Setan nuorisotoimikuntaan!
15. Sukupuolen moninaisuus -tänään uutiskirje alkaa ilmestyä

Tapahtumat ja koulutukset
16. Rakkaussuhdetuokio Jyväskylässä 30.1.2018
17. Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä -juhlaseminaari 2.2. Helsingissä

Muut uutiset
18. Hepatiitti A -rokote maksutta miehille, joilla on seksiä miesten kanssa
19. Tutkimushaastattelu: väitöskirja transihmisten elämänkokemuksista
20. Haastattelupyyntö: yli 18-vuotiaat lähisuhdeväkivaltaa kokeneet lhbtiq-ihmiset
21. ECHOES-kyselytutkimus seksuaaliterveyspalveluita/neuvontaa tarjoaville
22. Kirjoituskilpailu lesbojen ja bi-naisten elämästä avoinna 28.2.2018 saakka

 

1. Setan edustajakokous: Yhdenvertaisuus turvattava koko Suomessa

Kotimaa | Mikkelissä marraskuun lopulla kokoontunut Setan edustajakokous vaati paikallisviranomaisilta toimia sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon turvaamiseksi koko maassa.

Syrjintä ja kielteinen asenneilmapiiri ajavat sateenkaari-ihmisiä muuttamaan pois kotikunnistaan. Esimerkiksi THL:n tuoreen kouluterveyskyselyn mukaan seksuaalivähemmistöihin kuuluvat nuoret Suomessa voivat huonommin kuin ikätoverinsa keskimäärin. Muutosta tarvitaan koko maassa niin suuremmissa kaupungeissa kuin pienemmissä kunnissa maaseudulla.

Setan edustajakokous vaati paikallisviranomaisia kantamaan vastuunsa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä ja syrjinnän vastustamisesta. Turvalliset tilat, osaavat ammattilaiset ja syrjintään puuttuminen ovat työvälineitä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumiselle. Moninaisuuden esiin nostaminen myös maakuntien ja kuntien viestinnässä ja markkinoinnissa osoittaa, että jokainen saa olla oma itsensä. Paikallistasolla tulisi myös määritellä, miten sateenkaari-ihmisiä koskevaa yhdenvertaisuuden toteutumista ja sen edistämistä valvotaan.

Lue koko kannanotto: http://seta.fi/setan-edustajakokous-yhdenvertaisuus-turvattava-koko-suomessa/

 

2. Keskustelu sukupuolen moninaisuudesta valtavirtaistui

Kotimaa | Marras-joulukuussa käytiin monipuolista keskustelua sukupuolen moninaisuudesta ja sukupuolisensitiivisestä kasvatuksessa. Seta osallistui keskusteluun useilla mielipidekirjoituksilla ja murtamalla suurimpia myyttejä koskien lapsia ja sukupuolen moninaisuutta. Keskustelu alkoi Jari Sinkkosen mediassa esittämästä väitteestä, että lapsen sukupuoli on pääteltävissä sukuelimistä.

Setan puheenjohtaja Viima Lampinen ja pääsihteeri Kerttu Tarjamo kirjoittivat vastineessa, että transihmisillä on aina varhaislapsuudesta asti ollut kokemuksia kuulumisesta toiseen sukupuoleen.

”Muunsukupuoliset taas ovat kertoneet monenlaisista erilaisista kokemuksista mies-naisjaon välillä tai niiden ulkopuolella. Sen sijaan moni on kertonut yrittäneensä sopeutua syntymässä määriteltyyn sukupuoleen kasvattajien ja yhteiskunnasta tulevien paineiden vuoksi. Oman identiteetin tukahduttaminen ja salaaminen vaikuttaa kielteisesti lapsen ja nuoren hyvinvointiin.

Transtukipisteen Maarit Huuska kirjoitti Setan blogissa viidestä suurimmasta myytistä koskien sukupuolen moninaisuutta lasten elämässä.

”Sukupuolierojen korostaminen ei poista sukupuoliristiriitaa kokevia lapsia ja nuoria maailmasta, mutta voi vahvistaa heidän erilaisuuden ja kelpaamattomuuden tunnettaan. Sukupuolen moninaisuudesta puhuvat eivät pyri muuttamaan kenenkään sukupuolta, vaan jokainen saa olla oma itsensä. Sukupuolen moninaisuudesta puhuvat eivät yleensä halua estää ketään arvostamasta esimerkiksi maskuliinisuutta tai feminiinisyyttä”, Huuska kirjoitti.

Transnuorten ääni kuului keskustelussa myös vahvana. Setan nuorisotoimikunnan jäsenet Miska Karhu ja Armin Kellomäki kirjoittivat Setan blogissa roolimallien tarpeesta. Heidän mukaansa klikkiotsikointia hyödyntävä media tarttuu herkästi turhaan vastakkainasetteluun, vaikka ihmisoikeuksien puolustaminen ei ole mikään “toinen ääripää” vaan normaali käytäntö.

”Kun sukupuoleltaan moninaiset nuoret näkevät uutisia, joissa heidän identiteettiään riepotellaan ja kyseenalaistetaan, on turhautumisen ja ahdistuksen ketju valmis. Tästä hyvä esimerkki on tällä viikolla uutisotsikoihin noussut lastenpsykiatri Jari Sinkkonen, joka tyrmää ajatuksen sukupuolen moninaisuudesta. Sinkkosen lausunnot ovat aiheuttaneet pahaa oloa koko sateenkaariväestön keskuudessa, mutta erityisen pahalta ne tuntuvat transnuoresta, joka on jo valmiiksi haavoittuvainen”, Setan nuoret kirjoittavat.

Sukupuolta koskevat normit taas saivat kyytiä ruokolahtelaisilta transpojilta Arttu Sikiöltä ja Sai Puustjärveltä. He kyseenalaistivat sen, mitä pojilta ja tytöitä, olivatpa he cis- tai transsukupuolisia, ylipäätään odotetaan.

”Minulla on päiviä, jolloin haluan näyttää sataprosenttisesti mieheltä. Tänään halusin käyttää pinkkiä paitaa. En uskalla mennä mekko päällä ulos, koska minua kutsuttaisiin tytöksi”, Arttu Kertoo Etelä-Saimaan artikkelissa.

Myös urheilun saralla tapahtui merkittävä ulostulo, kun huippupesäpalloilija Alexander Saloranta kertoi jättävänsä lajin. Sukupuolensa korjaava Saloranta kertoi mediassa, että lähti korjausprosessiin vasta nyt, kun urheilu-uran jättäminen oli mahdollista.

”Sain monia yhteydenottoja myös ihmisiltä, jotka itse ovat nyt korjaamassa sukupuoltaan tai miettivät sitä. Transihmisten vanhemmiltakin tuli palautetta, että hienoa nähdä julkisuudessa tuollainen ihminen puhumassa asiasta. Kaikki henkilökohtaisesti tullut palaute oli positiivista”, Saloranta kertoi haastattelussa.

Puheenjohtajan ja pääsihteerin mielipidekirjoitus
Viisi myyttiä lapsista ja sukupuolen moninaisuudesta
Nuorisotoimikunnan jäsenet roolimalleista
Roolimallit ovat tärkeitä transnuorille
Translaista ja Alexander Salorannasta Hesarissa

 

3. Transhoitosuositus julkaistiin suomeksi ja Yogyakartan periaatteet päivitettiin

Kotimaa | WPATHin (The World Professional Association for Transgender Health) hyvän hoidon suositus ammattilaisille on julkaistu suomeksi. Standards of Care V7 käännettiin yhteistyössä HUS:n ja TAYS:n sukupuoli-identiteettitutkimuksen ja sukupuolen korjaushoidon asiantuntijoiden, Psykologiliiton seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden työryhmän ja käännöstoimisto Delinguan kanssa.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun kansainvälinen hyvän hoidon suositus sukupuoliristiriitaa kokeville on suomennettu kokonaisuudessaan. Hoito-ohjeistus ohjaa erityisesti lääketieteen asiantuntijoita, mutta on moniammatillinen. Suosituksesta saa suuntaviivoja myös psykologin työhön sukupuoliristiriitaa kokevien kanssa.

WPATHin tarkoituksena on edistää transihmisten (mm. transsukupuoliset, muunsukupuoliset ja ei-binääriset) parasta mahdollista terveydenhoitoa. Hoitosuositus Standards of Care V7 perustuu parhaimpaan mahdolliseen tieteelliseen ymmärrykseen ja ammatilliseen asiantuntemukseen.

Hoitosuosituksen yleinen tavoite on tarjota kliinistä ohjeistusta terveydenhuollon asiantuntijoille, jotta he voivat tukea transihmisten turvallista ja henkilön yksilöllistä hyvinvointia tukevaa polkua sukupuolen vahvistamiseksi, ja jotta he voivat maksimoida ihmisten kokonaishyvinvoinnin, mielenterveyden ja itsensä toteuttamisen. Yksilöiden tuki voi sisältää perusterveydenhoitoa, gynekologista ja urologista hoitoa, lisääntymiseen liittyvät vaihtoehdot, ääniterapiaa, mielenterveyshoitoa sekä hormonihoitoa ja kirurgista hoitoa.

Marraskuun lopulla julkaistiin myös päivitetyt Yogyakartan periaatteet (Yogyakarta Principles). Ihmisoikeusasiantuntijoiden vuonna 2006 kokoamiin Yogyakartan periaatteisiin on koottu se, miten jo olemassa olevat ihmisoikeusnormit ovat sovellettavissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien parantamiseksi. Periaatteita täydennettiin nyt kymmenellä kohdalla, jotka huomioivat paremmin intersukupuolisten ihmisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset.

Lataa suositus: http://transtukipiste.fi/hyvan-hoidon-suositus/
Yogyakartan periaatteet: http://www.yogyakartaprinciples.org/

 

4. Nimilaki hyväksyttiin – järjestöt edelleen toiveikkaita

Kotimaa | Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen uudeksi nimilaiksi. Sateenkaarijärjestöt vaikuttivat sen puolesta, että nimilaki huomioisi paremmin sukupuolten sekä perheiden moninaisuuden. Järjestöt tavoittelivat mm. etunimien sukupuolisidonnaisuudesta luopumista. Eduskunnan lakivaliokunta katsoi kuitenkin mietinnössään, että hallituksen esityksessä etunimeen liittyvät poikkeusperusteet riittävät sukupuolisidonnaisuutta koskevasta pääsäännöstä poikkeamiselle. Lakivaliokunta totesi myös, että esitys parantaa sukupuolivähemmistöihin kuuluvien mahdollisuutta nimenvaihtoon sukupuoli-identiteetin perusteella, koska säännöksen soveltamista ei ole kytketty sukupuolen vahvistamisprosessiin.

”On pettymys, että etunimien sukupuolisidonnaisuudesta ei kokonaan luovuttu. Luopuminen olisi ollut tasa-arvolain hengen mukaista. On kuitenkin tärkeää, että lakivaliokunta huomioi mietinnössään järjestöjen esittämän huolen kaikkien sukupuolivähemmistöihin kuuluvien madollisuudesta vaihtaa omaa sukupuoli-identiteettiä vastaava etunimi”, sanoo Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo.

”Lain toimeenpanossa onkin varmistettava, että viranomaiset saavat selvän ohjeistuksen nimilain soveltamisesta sukupuolivähemmistöön kuuluvien ihmisten osalta. Lain soveltamisen tulee olla ennakoitavaa ja sen pitää tapahtua yhdenvertaisesti koko maassa”, jatkaa Tarjamo.

 

5. Sateenkaarinuoret kaapissa rippikoulussa

Kotimaa | Setan jäsenjärjestö Malkus ry teki syyskuussa 2017 verkkokyselyn, jossa selvitettiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten rippikoulukokemuksia. Selvityksen mukaan 63 prosenttia vastanneista piti rippikoulua kuitenkin erittäin tai melko hyvänä kokemuksena. Vain seitsemän prosenttia piti kokemusta todella huonona. 40 prosenttia vastanneista kertoi, että joku rippikoulussa suhtautui negatiivisesti tai asiattomasti lhbtiq-asioihin. 22 prosentissa vastauksista kyseessä oli pappi.

Lue lisää K&K: https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/seksuaali-ja-sukupuolivahemmistot-pysyvat-yha-kaapissa-rippikoulussa-lahes-puolet-piti-riparia-ahdistavana

Malkuksen tiedote: https://www.facebook.com/notes/sateenkaariyhdistys-malkus-ry/rippikoulussa-ollaan-kaapissa/1545624612199043/

 

6. Merkittävä raportti transihmisten kokemuksista julkistettu Ruotsissa

Ihmisoikeudet | Ruotsin valtion tilaama selvitys transihmisten kokemuksista on julkaistu. Setan sisarjärjestö RFSL:n entisen puheenjohtajan Ulrika Westerlundin tekemä tuhatsivuinen raportti Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor sisältää tietoa transihmisten oikeuksien kehittymisestä ja tilanteesta lähes kaikilla elämänaloilla sote-palveluista työelämään ja vapaa-aikaan sekä ihmisten omakohtaisia kokemuksia oikeuksiensa toteutumisesta.

Raportti on jatkoa Ruotsin valtion työlle parantaa transihmisten oikeustilannetta ja hyvinvointia. Ruotsi on muun muassa myöntänyt transihmisille korvauksia ajalta, jolloin translaki vaati sukupuoltaan korjaavilta sterilisaatiota. Suomen laissa tämä pykälä on edelleen.

Raportin verkkosivut: http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/11/sou-201792/

 

7. Setan uudeksi varapuheenjohtajaksi Sakris Kupila

Järjestö | Setan Mikkelissä kokoontunut edustajakokous valitsi uusia hallituksen jäseniä ja linjasi Setan toiminnasta vuodelle 2018.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin helsinkiläinen 21-vuotias lääketieteen opiskelija Sakris Kupila. Muunsukupuolinen Kupila on toiminut Setan nuorisotoimikunnassa, edustanut ihmisoikeusjärjestöjä kansainvälisissä sateenkaarijärjestöissä. Kupila kampanjoi globaalisti translain uudistamisen ja transoikeuksien puolesta.

“Translakityö on saatettu vahvasti alkuun, ja sitä on jatkettava itsemäärittelyoikeuden saavuttamiseen saakka. Myös lasten ja nuorten oikeuksien on translain suhteen toteuduttava”, Sakris Kupila sanoo.

Hallituksen uusiksi jäseniksi 2018 alkavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin Petteri Keränen Turusta, Amanda Majasaari Jyväskylästä ja Kiti Kalliomäki Kemistä. Varajäseneksi valittiin Iina Särkkä Mikkelistä. Hallituksessa jatkavat puheenjohtaja Viima Lampinen, varapuheenjohtaja Aleksi Koivisto sekä Emma Hotakainen, Maria Gustafsson ja Krister Karttunen.

Edustajakokouksen kokouskannanotto käsitteli yhdenvertaisuuden toteutumista varsinkin maaseudulla ja pienemmissä kaupungeissa. Yhdenvertaisuuden edistämistä tarvitaan myös Setan sisällä.

“Tärkeää on Setan toiminnan kehittäminen entistä saavutettavammaksi ja aidosti avoimeksi ihan kaikille riippumatta esimerkiksi kielestä, asuinpaikasta, toimintakyvystä tai muista henkilökohtaisista ominaisuuksista. Vain niin voidaan vahvistaa ja laajentaa Setan toimintaa ja asemaa entisestään nyt ja tulevaisuudessa”, Kupila toteaa.

Kokouksessa muutettiin myös sääntöjä useita vuosia käydyn keskustelun jälkeen. Setan hallituksen valintaan on vaikuttanut sukupuolipariteetti-periaate, jonka mukaan hallitukseen on valittava tietty määrä miehiksi tai naisiksi itsensä määrittäviä ihmisiä. Edustajakokous äänesti sukupuolikiintiöiden poistamisen puolesta.

 

8. Setalle voitto STEA-potissa: TIKA-hanke lisää osaamista intersukupuolisuudesta

Järjestö | Seta ja sen jäsenjärjestöt saivat vahvistusta toiminnalleen STEAn (ent. RAY) ensimmäisessä avustuspäätöksessä. Setan Transtukipiste käynnistää vuonna 2018 Tukea intersukupuolisille, keinoja ammattilaisille – TIKA-hankkeen. Hankkeessa kerätään tietoa intersukupuolisten ja heidän läheistensä tarpeista, kehitetään sensitiivisiä kohtaamisen malleja asiakastilanteisiin ja kootaan asiantuntijaverkosto edistämään intersukupuolisten oikeuksia ja palvelun saantia. Intersukupuoliset ihmiset ovat kiinteästi osallisina hankkeen toteuttamisessa.

”Olemme erittäin iloisia, että saamme resurssit kehittää intersukupuolisuustyötä. Aihe on noussut viime vuosina vahvasti myös ihmisoikeusagendalle ja Suomessakin tiedostetaan paremmin intersukupuolisten ihmisiin kohdistuvat loukkaukset.” iloitsee Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo.

”Rahoitus on myös viesti siitä, että Setan Transtukipistettä arvostetaan sukupuolenmoninaisuuden asiantuntijana ja luotettavana palvelunkehittäjänä.”

Hankkeen koordinaattorin paikka avataan hakuun joulukuussa. TIKA-hanke käynnistää myös Transtukipisteen organisaatiomuutoksen kohti Sukupuolen osaamiskeskusta, joka muodostetaan vuonna 2020.

Setan jäsenjärjestö HeSeta sai merkittävän korotuksen tukeensa. ”Korotus vahvistaa merkittävästi resurssejamme erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lhbtiq-ihmisten osallisuuden tukemiseen, yksinäisyyden ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi”, HeSetasta iloitaan.

Sateenkaariperheet ry sai rahoituksen hakemalleen perhehoitohankkeelle ja Pirkanmaan Setan Sinuiksi-palvelun toiminta jatkuu. Malkus ry sai merkittävän avustuksen hengellisten ja hengellisissä yhteisöissä elävien sateenkaari-ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen vertaistuen ja koulutuksen avulla.

 

9. Setan, Transtukipisteen ja Perhesuhdekeskuksen joulutauot 7.1.2018 saakka

Järjestö | Setan toimisto on kiinni joululomien ajan 18.12.2017–7.1.2018. Setalle keskeisissä poliittisissa kysymyksissä voi olla yhteydessä puheenjohtaja Viima Lampiseen. Transtukipisteen toiminnasta saat tietoa Transtukipisteen verkkosivuilta: http://transtukipiste.fi/

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelu on joulutauolla 25.12.–7.1. Muina aikoina puhelinpalvelu on auki tavalliseen tapaan maanantaisin klo 15–17 ja perjantaisin klo 8–10 numerossa 050 444 4446. Puhelinpalvelusta saavat tukea sateenkaari-ihmiset ja heidän läheisensä perhesuhteisiin liittyvissä huolissa ja kriiseissä.

Valtakunnallinen Sinuiksi-puhelinpäivystys on avoinna koko joulukuun maanantaina ja torstaina klo 19–21 numerossa 044 300 2355. Jos numero on varattu, niin yritä myöhemmin uudelleen tai lähetä halutessasi tekstiviesti. Sinuun ollaan yhteydessä, kun palvelu vapautuu.

Yhteystiedot: http://seta.fi/hallitus/
Perhesuhdekeskus: www.perhesuhdekeskus.fi
Sinuiksi-palvelu: https://www.sinuiksi.fi/

 

10. Vaihdossa Vilnassa: lue setalaisten valaiseva matkapäiväkirja!

Rainbow Rights | Lhbtiq-yhdenvertaisuutta edistävän Rainbow Rights -hankkeen osana Setan koulutussuunnittelija ja projektikoordinaattori tekivät kahden viikon opintovierailun Vilnaan Lithuanian Gay Leaguen (LGL) vieraina 13.-24.11.2017. Hanke on Suomen oikeusministeriön koordinoima  ja muita hankepartnereita ovat Seta, Lithuanian Gay League ja Suomen Kuntaliitto. Rainbow Rights -hanke on EU:n perusoikeus, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman rahoittama.

Kansalaisjärjestöjen välisen vaihto-ohjelman tavoitteena on oppia ja keskustella toimintaympäristöstä, hyvistä käytännöistä ja toimintatavoista sekä vaihtaa ajatuksia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien edistämiseen liittyen. Liettuan vaihdon aikana Seta ja LGL oppivat toisiltaan mm. järjestöjen koulutustoiminnasta, viharikosten ja vihapuheen vastaisesta työstä, koulujen ja nuorten kanssa työskentelystä sekä koulukiusaamiseen liittyvistä selvityksistä. LGL:n vastavierailu Suomeen tapahtuu 2018 alkupuolella.

”Liettuassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ei ole juurikaan huomioida kansallisessa lainsäädännössä tai julkisen sektorin toimissa harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Seksuaalinen suuntautuminen on yksi syrjinnän vastaisen lain syrjintäperusteista ja useat transihmiset ovat saaneet viime aikoina sukupuolensa vahvistettua oikeuden päätöksellä”, kertoo koordinaattori Terhi Aaltonen.

LGL:n vastavierailu Suomeen tapahtuu 2018 alkupuolella. Kansalaisjärjestöjen välisen vaihto-ohjelman tavoitteena on oppia ja keskustella toimintaympäristöstä, hyvistä käytännöistä ja toimintatavoista sekä vaihtaa ajatuksia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien edistämiseen liittyen. Liettuan vaihdon aikana Seta ja LGL oppivat toisiltaan mm. järjestöjen koulutustoiminnasta, viharikosten ja vihapuheen vastaisesta työstä, koulujen ja nuorten kanssa työskentelystä sekä koulukiusaamiseen liittyvistä selvityksistä.

Matkapäiväkirja ja RR-hankkeen kuulumiset Setan verkkosivuilla:
http://seta.fi/vaihdossa-vilnassa-lue-setalaisten-valaiseva-matkapaivakirja/

 

11. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työelämään WeAll-tutkimuksella

Tutkimus | Työelämän tasa-arvokysymyksiä analysoiva WeAll-tutkimushanke sai työlleen jatkorahoituksen. Hanke käynnistyi vuoden 2015 lopussa ja se päättyy vuoden 2020 puolivälissä. Siinä on mukana 15 tutkijaa kolmesta yliopistosta (Helsingin yliopisto, Hanken ja Jyväskylän yliopisto) ja iso joukko sidosryhmiä, joista yksi on Seta. Seta on hankkeessa tärkeä asiantuntijataho ja yhteistyökumppani.

Hankkeessa on tehty tutkimusta myös ei-heteroseksuaalisten ja transnuorten työelämä- ja koulutusvalinnoista sekä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden käsittelystä mediassa. Myös seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvät tutkimusmenetelmät ja esimerkiksi tutkimuskyselyjen tapa kysyä sukupuolesta on ollut tutkimuksen kohteena. Aihepiirin keskeinen tutkija hankkeessa on kasvatussosiologian dosentti, vanhempi tutkija Jukka Lehtonen Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineessa.

Hankkeen toimintaa voi seurata kotisivuilta (weallfinland.fi), Facebookissa (https://www.facebook.com/WeAllFinland) ja twitteristä (https://twitter.com/weallfinland).

Lue lisää: http://seta.fi/tasa-arvoa-ja-yhdenvertaisuutta-tyoelamaan-weall-tutkimuksella/

Upseerien asenteista seksuaalivähemmistöjä kohtaan:
http://weallfinland.fi/fi/varovaista-suvaitsemista-ja-hienovaraista-valinpitamattomyytta-upseerien-asenteet-seksuaalivahemmistoja-kohtaan/

Nuorten työttömyydestä trans- ja ei-heteronuorten näkökulmasta:
http://weallfinland.fi/fi/huoli-poikien-ja-miesten-tyottomyydesta-katkee-taakseen-moninaisuuden-2/

Perheiden moninaisuudesta työelämässä:
http://weallfinland.fi/fi/tyokaverit-on-perheesta-eli-kuinka-perheiden-monimuotoisuus-nakyy-tyoelamassa/

Trans-ihmisten työelämäkokemuksista:
http://weallfinland.fi/fi/selvitys-sukupuolen-moninaisuudesta-tyoelamassa-kokemuksia-syrjinnasta-tyottomyydesta-mutta-myos-esimiesten-tuesta/

Hiv-tartunnan saaneiden homo- ja bimiesten työelämäkokemuksista:
http://weallfinland.fi/fi/1130-2/

Suuryritysten sateenkaarivastuusta:
http://weallfinland.fi/fi/sateenkaaren-vareissa-suuryritysten-vastuu-yhdenvertaisuudesta/

 

12. Tee oma lahjoituskampanja Setalle Facebookissa!

Järjestö | Haluatko ohjata joulukorttirahasi Setalle? Etsitkö kätevää keinoa lahjoittaa siivu merkkipäivälahjoista ihmisoikeustyölle? Tukisitko täsmäkeräyksellä sateenkaariseniorien tarrahankintoja, Transtukipisteen kahvi-iltaa tai translakikampanjointia?

Nyt voit tukea Setaa myös Facebookin avulla – voit lisätä julkaisuusi lahjoita-napin tai luoda erillisen rahankeräystapahtuman Setan Facebook-sivulla https://www.facebook.com/pg/setary/fundraisers/ (lisätietoa rahankeräystapahtumista: https://www.facebook.com/fundraisers).

Lahjoittaminen onnistuu myös pankkisiirrolla http://seta.fi/tue-setaa/ -sivun ohjeilla, jolta löydät keräysluvan (RA/2017/1106) tarkemmat tiedot.

Tuellasi voimme tehdä enemmän!

 

13. EHYTin ja Setan huoneentaulu nuorten kohtaamiseen julkistettiin

Sateenkaarinuoret | Uusi huoneentaulu tarjoaa useita vinkkejä ammattilaisille sateenkaarinuorten yhdenvertaiseen kohtaamiseen. Huoneentaulu on tuotettu yhteistyössä Ehyt ry:n kanssa ja siihen koostetut vinkit pohjautuvat Se
tan, Ehyt ry:n ja Nuorisotutkimusverkoston tuottamaan tutkimusraporttiin ”Ehkä ne on senki takia ollu hiljaa”, jossa haastateltiin päihde- ja mielenterveysalan ammattilaisia heidän valmiuksistaan kohdata sateenkaarinuoria ja huomioida moninaisuutta.

”Vinkit toimivat eräänlaisena tarkistuslistana, kun ammattilaiset ja palveluntuottajat haluavat kehittää palveluitaan yhdenvertaisemmiksi. Niissä nostetaan esiin niin ammattilaisen omat oletukset, kohtaamistaidot ja osaaminen kuin palvelun käytänteet, koko työyhteisön ilmapiiri ja fyysinen toimintaympäristö”, kommentoi Setan nuorisotyön koordinaattori Heta Hölttä.

Päihde- ja mielenterveysalan ammattilaisten lisäksi vinkeistä hyötyvät esimerkiksi nuorisotyön ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Sateenkaari-ihmisiä kohdataan kaikissa palveluissa, kaikkialla Suomessa.

”Vaikka nämä vinkit on koottu erityisesti nuoria ajatellen, on suurin osa niistä suoraan käyttökelpoisia ihan kaikenikäisten kanssa työskenteleville. Esimerkiksi itsemäärittelyn kunnioittaminen tai sukupuolittamattomien wc-tilojen tarjoaminen ovat perusasioita, jotka vahvistavat kaikenikäisten sateenkaari-ihmisten turvallisuutta ja lisäävät yhdenvertaisuutta palveluissa.”

Huoneentauluja voi tilata Setan toimistolta tilauslomakkeella: http://seta.fi/materiaali/

 

14. Hae Setan nuorisotoimikuntaan!

Järjestö | Kiinnostavatko ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus? Hae Setan nuorisotoimikuntaan! Toimikunnan jäsenenä saat monipuolista kokemusta vaikuttamisesta ja edustamisesta ja pääset tutustumaan uusiin hyviin tyyppeihin. 4–5 kertaa vuodessa kokoontuva toimikunta tuo nuorten näkökulmaa ajankohtaisiin asioihin, suunnittelee itse oman toimintansa, osallistuu Setan nuorisotyön suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä edustaa järjestöä eri tilaisuuksissa ja tapaamisissa.

Setan nuorisotoimikunnan toimikausi on kaksivuotinen. Vuosille 2018–2019 on avoinna seitsemän paikkaa. Jäsenille korvataan matka- ja majoituskulut Setan kulukorvauskäytännön mukaisesti. Toivomme hakijoita eri puolilta Suomea. Hakeminen nuorisotoimikuntaan ei edellytä jäsenyyttä Setan jäsenjärjestössä, mutta kerrothan hakemuksessasi, jos toimit tai olet toiminut jossakin Setaan piiriin kuuluvassa järjestössä.

Viimeinen hakupäivä on 7.1.2018. Setan hallitus valitsee nuorisotoimikunnan jäsenet kokouksessaan tammikuussa ja työskentely alkaa helmikuussa. Lisätietoja nuorisotyön koordinaattorilta: Heta Hölttä heta.holtta@seta.fi. Nuorisotoimikunnan perehdytysviikonloppu on 10.-11.2.2018 Helsingissä.

Hakukuulutus ja hakuohjeet: http://seta.fi/hae-setan-nuorisotoimikuntaan-2/

 

15. Sukupuolen moninaisuus -tänään uutiskirje alkaa ilmestyä

Transtukipiste | Ajankohtaista tietoa sukupuolen moninaisuudesta ja Transtukipisteen työstä on saatavilla nyt myös uutiskirjeen kautta. Uutiskirje on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään transihmisiä ja intersukupuolisia ihmisiä sekä heidän läheisiään. Uutiskirjeessä julkaistaan tutkimuskatsauksia ja -tiivistelmiä, tietoa tuoreista hoitosuosituksista, hyviä käytänteitä ja uutisia sukupuolen moninaisuudesta. Ensimmäinen uutiskirje ilmestyy viikolla 50.

Uutiskirjeen on määrä ilmestyä neljä kertaa vuodessa ja sitä toimittavat Transtukipisteen työntekijät yhdessä Setan tiedottajan kanssa. Opinnäytetöitä, pro gradu -tutkimusten tai väitöskirjojen tiivistelmiä, kuten myös tietoa transihmisille ja intersukupuolisille suunnatuista muista palveluista voi tarjota os. tiedottaja@seta.fi.

Sukupuolen moninaisuus tänään -uutiskirjeen voit tilata Ammattilaisille-sivulta: http://transtukipiste.fi/ammattilaisille/

 

16. Rakkaussuhdetuokio Jyväskylässä 30.1.2018

Järjestö | Perhesuhdekeskus järjestää tiistaina 30.1.2018 klo 17.30-20.30 Jyväskylässä Rakkaussuhdetuokion, jonka teemana on rakkaussuhteen vuorovaikutus. Tuokioon ovat tervetulleita kaikki paris- ja moniskunnat, joissa yksi tai useampi kumppaneista kuuluu sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön ja jotka haluavat rakentaa ja hoitaa suhdettaan. Mukaan mahtuu 10 paris- tai moniskuntaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Rakkaussuhdetuokio järjestetään alkuvuodesta myös Vaasassa keskiviikkona 7.2. klo 17.30-20.30. Lisätietoja pian – seuraa Perhesuhdekeskuksen tapahtumatiedotusta!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: https://my.surveypal.com/PSK-Rakkaussuhdetuokio-JKL-30.1.2018
Tapahtumat: www.perhesuhdekeskus.fi/tapahtumat

 

17. Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä -juhlaseminaari 2.2. Helsingissä

Suomi100 | Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä -hanke juhlii vuosien 2016–2017 aikana tehtyä työtä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen (LHBTIQ) historian ja kulttuurin edistämiseksi. Kutsumme yhteistyökumppanimme ja sateenkaariyhteisön juhlimaan Ateneumiin ja Lavaklubille Helsingissä 2.2.2018.

Juhlaseminaarin tarkoituksena on katsoa sekä menneisyyteen, nykyisyyteen että tulevaisuuteen. Loppuseminaarissa kuullaan muun muassa juhlaruno, arkistoista löytyviä lhbtiq-ihmisten muistoja ja aineistoja sekä nykyisten sateenkaariseniorien muisteluita että nuorempien sateenkaariyhteisön sisäistä moninaisuutta edustavien puhujien puheenvuoroja. Juhlaseminaarin yhteydessä on mahdollisuus osallistua queer-opastuksille useissa museoissa ja teattereissa.

Avoimet iltabileet järjestetään Lavaklubilla. Ohjelmat molempiin tilaisuuksiin julkaistaan hankkeen sivuilla.
http://suomi100-sateenkaarenvareissa.fi/

18. Hepatiitti A -rokote maksutta miehille, joilla on seksiä miesten kanssa

Hyvinvointi | Miehet, joilla on miesten välistä seksiä, saavat marraskuusta lähtien hepatiitti A -rokotteen maksutta osana kansallista rokotusohjelmaa. Rokotteen voi hakea omalta terveysasemalta.

Lisätietoa: https://www.thl.fi/fi/-/hepatiitti-a-rokote-maksutta-miehille-joilla-on-seksia-miesten-kanssa

 

19. Tutkimushaastattelu: väitöskirja transihmisten elämänkokemuksista

Tutkimus | Teen väitöstutkimusta Jyväskylän yliopistossa sosiaalityön alalta. Tutkimus käsittelee transihmisten elämänkokemuksia sekä suhdetta palvelujärjestelmään ja etsin parhaillaan haastateltavia tutkimustani varten. Mikäli määrittelet itsesi transihmiseksi, pyydän mahdollisuutta saada haastatella sinua.

Haastattelussa pyydän sinua kertomaan vapaamuotoisesti omasta elämästäsi, kuten elämäsi eri vaiheista, merkittävistä tapahtumista, muutoksista tai käännekohdista. Lisäksi pyydän sinua kertomaan palvelujärjestelmään liittyvistä kokemuksistasi elämäsi varrella (esim. sosiaali- ja terveyspalvelut, koulu, järjestöt, kirkko). Haastatteluun ei tarvitse valmistautua etukäteen, eikä siihen ole ”oikeita vastauksia”. Sinun kokemuksesi sellaisenaan ovat arvokkaita.

Haastattelun kesto on arviolta 1-1,5 tuntia. Nauhoitan haastattelun ja puran sen myöhemmin tekstiksi poistaen siitä samalla kaikki tunnistetiedot. Tutkimukseen osallistuminen on ehdottoman luottamuksellista. Tutkimusaineistoa säilytetään muiden ulottumattomissa, eikä sinua voi tunnistaa valmiista tutkimuksesta. Haastattelun ajankohdasta ja paikasta voimme sopia yhdessä ja järjestän haastattelutilan tarpeen mukaan. Teen haastattelut lähtökohtaisesti Uudellamaalla, mutta haastattelu on mahdollista järjestää myös muualla Suomessa tai Skypen / puhelimen välityksellä. Kerään aineistoa vuoden 2018 loppuun saakka.

Transihmisten elämänkulkua ja palvelujärjestelmää koskevia kokemuksia on tarkasteltu tutkimuksissa vasta hyvin vähän ja siksi on tärkeää tuottaa lisää tutkittua tietoa aiheesta. Otathan siis yhteyttä sähköpostitse, mikäli olet kiinnostunut osallistumaan tutkimukseeni. Annan mielelläni myös lisätietoja. Yhteydenotto ei sido mihinkään ja tutkimukseen osallistuminenkin on mahdollista keskeyttää missä vaiheessa tahansa.

Ystävällisesti,
Suvi Liuski, Jatko-opiskelija, YTM, sosiaalityöntekijä, suvi.k.liuski@jyu.fi

 

20. Haastattelupyyntö: yli 18-vuotiaat lähisuhdeväkivaltaa kokeneet lhbtiq-ihmiset

Tutkimus | Kuulutko seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön, olet täysi-ikäinen ja olet kokenut lähisuhdeväkivaltaa sekä hakenut siihen apua sosiaali- tai terveysalan ammattilaiselta vuosien 2013-2017 aikana? Osallistu sosiaalialan opinnäytetyöhön, jossa kartoitetaan LHBTIQ*-ihmisten kokemuksia kohdatuksi tulemisesta väkivaltatyön palveluissa. Kokemuksesi on todella tärkeä. Haastatteluun osallistumalla voit auttaa kehittämään väkivaltatyön palveluita erityisesti sateenkaari-ihmisten näkökulmasta.

Haastattelut toteutetaan sopimuksen mukaan loppuvuodesta 2017 tai tammikuussa 2018 PK-seudulla. Mikäli asut PK-seudun ulkopuolella, on haastattelu mahdollista toteuttaa etänä Skype -videopalvelun avulla. Osallistuneiden vastaajien henkilöllisyyttä ei lopullisesta opinnäytetyöstä voi päätellä eikä kerätty aineisto päädy sellaisenaan kenenkään muun kuin opinnäytetyön tekijän itsensä nähtäväksi. Aikaa haastatteluun kuluu noin tunti. Ota yhteyttä sähköpostitse sopiaksesi haastattelun ajankohdasta ja paikasta sekä saadaksesi lisätietoja. Työn tilaa Seta ry.

Yhteystiedot:
lili.pakalen@student.laurea.fi
Lili Pakalén, Sosionomiopiskelija, Laurea ammattikorkeakoulu

Lähisuhdeväkivalta pitää sisällään perheenjäsenten ja lähisuhteissa elävien yleensä kotona tapahtuvan väkivallan. Tekijä voi olla entinen tai nykyinen kumppani, lähisukulainen tai muu läheinen. Väkivalta voi olla mm. fyysistä, psyykkistä, seksuaalista, taloudellista, kulttuurillista tai uskonnollista.

Väkivaltatyötä tehdään sote-alan peruspalveluita tuottavissa yksiköissä kuten terveyskeskuksissa ja perheneuvoloissa, mutta myös väkivaltatyöhön erikoistuneissa yksiköissä kuten turvakodeissa. Työ voi vaihdella neuvonnasta ja palveluohjauksesta aina syvälliseen sekä pitkäjänteiseen työskentelyyn. Työmuotoina voivat olla yksilötapaamiset, ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät sekä erilaiset netti- ja puhelinpalvelut.

 

21. ECHOES-kyselytutkimus seksuaaliterveyspalveluita/neuvontaa tarjoaville

Tutkimus | Tervetuloa vastaamaan ensimmäiseen European Community Health Workers (CHW) Online Survey (ECHOES) -kyselyyn, joka julkaistaan 16 kielellä ympäri Eurooppaa. Tutkimuskyselyyn vastaaminen vaatii aikaa noin 15-20 minuuttia ja se on avoinna 31.12.2017 saakka.

ECHOES-tutkimus on osoitettu ”Community Health Worker” -henkilöille, jotka tarjoavat seksuaaliterveyspalveluja, mukaan lukien hiv, virusperäiset hepatiitit ja seksitaudit, homo-, bi- ja muille miehille, joilla on seksiä miesten kesken (MSM). Tämä projekti rahoitetaan Euroopan terveysohjelmasta 2014-2020.

CHW:t muodostavat moninaisen yhteisön ja heillä voi olla erilaisia nimikkeitä Euroopassa kuten esim. etsivän työn tekijä, vertaiskouluttaja, järjestön/yhdistyksen työntekijä, terveydenedistäjä, vaikuttamistyön tekjä, vapaahtoinen, yms. Kyselyn tulokset auttavat ymmärtämään keitä Community Health Workersit ovat, millaiset ovat heidän työkuvansa ja miten he edistävät homo- ja muiden MSM-miesten seksuaaliterveyttä.

Osallistu kyselyyn klikkaamalla linkkiä: www.Echoessurvey.eu

Arvostamme paljon, jos voisit kertoa ja kannustaa muitakin Community Health Worker -roolissa toimivia henkilöitä osallistumaan kyselyyn. Voit kutsua heitä sähköpostitse.

Pidä mielessä, että organisaatiossa Community Health Worker -roolissa voivat toimia esimerkiksi:
• Vertaiskouluttajat, etsivän työn tekijät tai verkko-opettajat (toimistoissa, homopaikoissa, kruisailualueilla, internetissä/sovelluksissa).
• Neuvonantajat, psykologit
• Tekniset henkilöt, jotka ovat tekemisissä MSM-käyttäjien kanssa
• Henkilöt, jotka testaavat hiviä ja muita seksitauteja
• Lääkärit tai sairaanhoitajat, jotka tarjoavat terveydenhuoltoa organisaatiossasi
• Henkilöt, jotka tarjoavat tietoa seksuaaliterveydestä MSM-miehille (vastaanottotyöntekijä tai henkilö, joka tarjoaa tukea puhelimitse)
• Sosiaalityöntekijät
• Sovittelijat
• Homopaikkojen omistajat ja/tai työntekijät, jotka on koulutettu Community Health Workereiksi ja toimivat jonkun organisaation kanssa.

Nämä henkilöt voivat olla: vapaaehtoisia tai palkattuja työntekijöitä, jotka tarjoavat seksuaaliterveyspalveluita homo-, ja muille MSM:-miehille. Alkaen etsivästä työstä ja testaukseen ja hoitoon asti.

Lisätietoja tästä tutkimuksesta: http://www.esticom.eu/Webs/ESTICOM/EN/echoes/echoes-node.html

 

22. Kirjoituskilpailu lesbojen ja bi-naisten elämästä avoinna 28.2.2018 saakka

Kulttuuri | Mummolaakso kutsuu osallistumaan helmikuun 2018 loppuun asti avoinna olevaan kirjoituskilpailuun, jossa kerätään ja jaetaan muistitietoa lesbojen ja bi-naisten elämästä. Muistelutekstejä on tarkoitus julkaista yhdistyksen tiedotteissa ja ne luovutetaan Työväen Arkiston LHBT-historian kokoelmaan.

Kilpailun tuomarina on tietoasiantuntija Eva Isaksson, joka on toiminut mm. Seta-lehden päätoimittajana ja kolumnistina sekä sapfisten sähköpostilistojen internet-aktivistina. Paras teksti palkitaan 200 euron rahapalkinnolla.

Lue lisää: http://mummolaakso.fi/fileadmin/tiedostot/kirjoituskilpailu/Kirjoituskilpailukutsu.pdf

 

Toimintakalenteri

Tammikuu
7.1. Setan nuorisotoimikunnan haku päättyy
26.-27.1. Seta Educa-messuilla Helsingissä
30.1. Rakkaussuhdetuokio klo 17.30-20.30 Jyväskylässä

Helmikuu
2.2. Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä -juhlaseminaari, Helsinki
5.2. Seta näkyy mediataitoviikolla
7.2. Rakkaussuhdetuokio Vaasassa klo 17.30-20.30
10.-11.2. Nuorisotoimikunnan perehdytysviikonloppu Helsingissä
28.2. Mummolaakson kirjoituskilpailu päättyy

Maaliskuu
1.-4.3. Arctic Pride, Rovaniemi

Ilmoita oma tapahtumasi kalenteriin: tiedottaja@seta.fi

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design