[contact-form-7 id="5677" title="Ei otsikkoa"]

Setan uutiskirje marras-joulukuu 2016

Ajankohtaista ihmisoikeuspolitiikassa

 1. Järjestöt vetosivat ministeri Rehulaan translain uudistamiseksi
 2. Tarkista Kela-tukesi! Lukuisia muutoksia etuuksiin uuden avioliittolain myötä
 3. Kuuluu kaikille on kampanja itsemääräämisoikeuden puolesta
 4. Koulutuksellisen tasa-arvon viestikapula Setalta opiskelijoille
 5. Eheytyshoidot kiellettiin Maltalla

Järjestöuutiset

 1. Iloisia uutisia: senioriorityölle jatko, perhekeskushanke käyntiin
 2. Viima Lampinen Setan puheenjohtajaksi
 3. Transtukipisteen asiantuntijajoukko kasvaa psykologilla
 4. Väkivaltaa kohdanneiden transfeminiinien verkkovertaisryhmä aloittaa helmikuussa 2017
 5. Setan toimisto kiinni 19.12.2016–8.1.2017
 6. Anna läheisellesi vaikuttava lahja: lahjoita Setan ihmisoikeustyölle!
 7. Hae Setan nuorisotoimikuntaan! DL 15.1.2017
 8. Suomi 100 Sateenkaaren väreissä etenee Koneen säätiön tukemana

Tapahtumat ja koulutukset

 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija -koulutus, hakuaika 31.12. saakka
 2. Seta Educa-messuilla 27.-28.1. – opas kouluille julkaistaan!
 3. Trans- ja läheisryhmien ohjaajakoulutus 10.–12.2.2017
 4. Lapsihaaveilijoille omia kursseja keväällä 2017

Muut uutiset

 1. LHBTIQ-matkailija, vastaa kyselyyn ja voita elokuvalippu!
 2. Vanhemmuusajatuksia kartoittava kysely ei-heteroseksuaalisesti suuntautuneille täysi-ikäisille miehille

Toimintakalenteri

 

1. Järjestöt vetosivat ministeri Rehulaan translain uudistamiseksi

Ihmisoikeudet | Seta, Trasek, Sateenkaariperheet, Amnestyn Suomen osasto ja Ihmisoikeusliitto lähestyivät marraskuussa kirjeitse perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulaa. Kirjeessään järjestöt toivoivat, että translain kokonaisuudistus huomioidaan hallituksen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmassa.

Toimintaohjelma jakautuu teemoihin ja niiden alle suunniteltuihin hankkeisiin. Toimintaohjelman yksi teema on itsemääräämisoikeus ja sen alle kootaan henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen sekä itsemääräämisoikeutta sosiaali- ja terveyspalveluissa koskevia hankkeita. Yksi suunniteltu alateema on sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden koskemattomuuden ja itsemääräämisoikeuden turvaaminen.

”On todella hienoa, että valmistelussa on ohjelmaan sisällytetty sukupuolivähemmistöjen itsemääräämisoikeus”, järjestöt kirjoittivat.

”Kun puhutaan sukupuolivähemmistöjen itsemääräämisoikeudesta, akuutti korjaamista vaativa asia Suomessa on translain kokonaisuudistus niin että transihmisten itsemääräämisoikeus ja fyysinen koskemattomuus turvattaisiin. Kirjoitammekin nyt teille hyvä ministeri Rehula, koska tämä lakiuudistus ei kuitenkaan ollut esillä, kun pio-toimintaohjelmaan suunniteltuja hankkeita esiteltiin kansalaisyhteiskunnalle. Olemme huolissamme siitä, että translain kokonaisuudistus olisi jäämässä pois tästä keskeisestä perus- ja ihmisoikeuksia edistävästä toimintaohjelmasta.”

Järjestöt pyysivät kirjeessään ministeriä varmistamaan, että sosiaali- ja terveysministeriö sisällyttäisi translain kokonaisuudistukseen liittyvän hankkeen mukaan ministeriön perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaan liittyviin hankkeisiin.

Myös Setan jäsenjärjestöt vaativat marraskuun lopussa edustajakokouksessaan translain välitöntä uudistamisesta.

”Alaikäisten transihmisten oikeudet tulee ottaa huomioon translakia uudistettaessa ja heidän mahdollisuutensa sukupuolen korjaukseen ja hyvään hoitoon pitää turvata jo ennen täysi-ikäisyyttä”, kannanotossa vaaditaan.

Järjestöjen kirje Rehulalle: http://seta.fi/ihmisoikeusjarjestot-translain-kokonaisuudistus-ihmisoikeustoimintaohjelmaan/

Setan jäsenjärjestöjen edustajakokouskannanotto: http://seta.fi/setan-edustajakokous-translaki-uudistettava-valittomasti/

 

2. Tarkista Kela-tukesi! Lukuisia muutoksia etuuksiin uuden avioliittolain myötä

wedding-rings-949106_1920Kotimaa | Kelan etuuksiin tulee muutoksia vuoden 2017 aikana 1.3. voimaan astuvan uuden avioliittolain ja sen myötä muutettujen liitelakien myötä. Muutokset vaikuttavat elatustukeen ja perhevapaisiin sekä ennen kaikkea avoparien etuuksiin. Kelan mukaan etuudet sekä nousevat että laskevat, jolloin tuensaajien tulee olla itse aktiivisia tietojensa päivittämiseksi.

Kaikkia sateenkaaripareja koskeva muutos on avoliiton määritelmän tarkentuminen koskemaan kaikkia pareja sukupuolesta riippumatta. Avoliitto vaikuttaa muun muassa työttömyyspäivärahaan, lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen, kodinhoidontuen tai yksityisen hoidon tuen määrään, erityishoitorahaan, kansaneläkkeeseen, asumistukeen, toimeentulotukeen (siirtyy Kelan maksettavaksi 2017) sekä lukuisiin muihin etuuksiin.

Merkittävä muutos koskee naisparien saamaa elatustukea, jonka maksaminen lakkaa 1.3. alkaen. Voimassa olevan lain mukaan naisparin lapsella on ollut oikeus elatustukeen, jos lapsen isyyttä ei ole tunnustettu, vaikka lapsella olisi kaksi juridista äitiä.

Kela tarjoaa sateenkaaripareille ja -perheille lisätietoa puhelinpalvelussaan sekä sivuillaan kela.fi/kysy-kelasta. Seta ja Sateenkaariperheet tiedottavat etuusmuutoksista Facebook-sivuillaan sekä uutiskirjeissään.

Lisätietoa Sateenkaariperheiden uutiskirjeissä: http://sateenkaariperheet.fi/index.php?item=84

Kelan tiedote: http://www.kela.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/mHBZ5fHNro4S/content/tasa-arvoinen-avioliitto-vaikuttaa-kelan-etuuksiin

 

3. Kuuluu kaikille on kampanja itsemääräämisoikeuden puolesta

15036472_389806494743916_285713689369929494_nTranslaki | TransHelsinki-viikolla julkistettiin Kuuluu kaikille -kampanja, joka on Setan ja Trasekin kampanja itsemääräämisoikeuteen perustuvan translain ja sukupuoltaan korjaavien hyvän hoidon ja tuen puolesta.

Kampanja tavoitteena on, että Suomeen säädetään maailman paras, itsemääräämisoikeuteen perustuva translaki. Kampanja tuo esiin ihmisten itsensä kertomana millaisia myönteisiä muutoksia translain kokonaisuudistus toisi omaan tai läheisen elämään.

Translaissa olevien ihmisoikeusloukkausten tilalle halutaan vapaus päättää itse sukupuolestaan ja kehostaan. Nykyinen voimassa oleva translaki vaatii sukupuoltaan virallisiin papereihin korjaavalta lisääntymiskyvyttömyyttä, 18 vuoden ikää ja lääketieteellistä prosessia.

”Haluaisin luottaa ja uskoa siihen, että maailma kehittyy ja lapseni kasvaessa ja kehittyessä asenteet yhä paranevat ja hän saa olla rauhassa oma itsensä, mutta asennemuutoksen lisäksi tarvitaan muutos myös translakiin. Ikärajan poistaminen translaista antaisi lapselleni ja muille hänen kaltaisilleen, ihan tavallisille lapsille, yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä aikuisiksi ja elää omaa elämäänsä ilman pelkoa. Mitä muuta sitä voi äiti lapselleen toivoa?” kysyy nimimerkki Ihan tavallisen lapsen ihan tavallinen äiti.

Seta ja Trasek ovat ajaneet translain kokonaisuudistusta pitkään. Viime hallituskaudella uudistus vaikuttikin etenevän oikeaan suuntaan, mutta lopulta sosiaali- ja terveysministeriö ei tuonut käsittelyyn translain kokonaisuudistusta. Translakiin on tehty tällä hallituskaudella vain pakollinen tasa-arvoisen avioliittolain edellyttämä muutos naimattomuusvaatimuksen poistamisesta.

Kampanja lanseerattiin Trans Act Now -seminaarissa, jossa puhui myös Norjan Amnestyn asiantuntija Patricia Katee Norjan itsemääräämisoikeuteen perustuvan translain säätämisestä ja kampanjoinnista.

Kuuluu kaikille -kampanjasivut: http://www.translaki.fi/

Trans Act now -seminaarin tallenne: https://amnesty.adobeconnect.com/p58zmm1y1fp/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal

 

4. Koulutuksellisen tasa-arvon viestikapula Setalta opiskelijoille

Kotimaa | OAJ:n keväällä liikkeelle laittama koulutuksellisen tasa-arvon viestikapula siirtyi marraskuussa Setalta korkeakouluopiskelijajärjestöille.

Luovutustilaisuudessa puhunut Setan koulutussuunnittelija Marita Karvinen toi esiin, että uudistuneen yhdenvertaisuuslainsäädännön tulee näkyä nykyistä paremmin koulujen ja oppilaitosten arjessa.

”Me lähdemme erityisesti sukupuolten välisen tasa-arvon sekä sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta, eli siitä, että sukupuoli-identiteetti, sukupuolen ilmaisu tai keholliset piirteet eivät saisi vaikuttaa tasa-arvoon kouluissa. Toivomme nyt, että tämän sinänsä hyvin tiedostavat opiskelijajärjestöt tekevät tätä yhä näkyvämmäksi”, Karvinen sanoi.

Koulutuksen tasa-arvon viestikapula lähti liikkeelle viime keväänä, kun OAJ julkaisi koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelmansa, Tasa-arvon tiekartan. Siinä esitetyillä vaatimuksilla OAJ pyrkii estämään koulutuksen tasa-arvon rapautumisen, josta voi nähdä merkkejä esimerkiksi oppimistulosten erojen kasvamisena eri alueiden ja ihmisryhmien välillä.

OAJ:n uutinen luovutustilaisuudesta: http://www.oaj.fi/cs/oaj/Uutiset?contentID=1408918172273&page_name=Tasaarvon+viestikapula+opiskelijoille+Kaikkien+osaaminen

 

5. Eheytyshoidot kiellettiin Maltalla

Ulkomaat | Maltan parlamentti hyväksyi maanantaina lain eheytysterapian kieltämisestä ensimmäisenä Euroopan maana. Jatkossa Maltalla rangaistavaa sakon tai vankeuden uhalla on eheytyksen mainostaminen, tarjoaminen, suorittaminen tai suositteleminen.

Eheytysterapia eli seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin muuttamiseen tähtäävät hoidot ovat henkistä väkivaltaa, joka voi lisätä itsetuhoisuutta ja johtaa vakaviin mielenterveysongelmiin.

Seta on vaatinut pitkään kaikkien eheytyshoitojen kriminalisoimista Suomessa. Suomen lainsäädäntö kieltää eheyttämisen terveydenhuollon palveluissa, jolloin eheyttäminen on hoitovirhe. Vastaava kielto tarvitaan ei-ammattilaisten harjoittamille eheytystoimenpiteille.

Maltalla on viime vuosina tehty systemaattista politiikkaa lhbti-ihmisten oikeuksien edistämiseksi. Tänä vuonna Malta nousi ykköseksi eurooppalaisessa vertailussa, jossa maita arvioidaan lhbti-ihmisten oikeuksia turvaavan lainsäädännön ja politiikkojen perusteella.

Euroopan laajuinen lhbtiq-ihmisoikeusvertailu: http://www.ilga-europe.org/resources/rainbow-europe/2016

 

6. Iloisia uutisia: senioriorityölle jatko, perhekeskushanke käyntiin

Järjestö | Raha-automaattiyhdistys on myöntänyt Setalle kolmen vuoden määräaikaisen rahoituksen sateenkaariseniorityön jatkamiseksi. Seta on toteuttanut vuodesta 2012 Yhdenvertainen vanhuus -hanketta, joka on tehnyt sateenkaarisenioreja näkyväksi vanhuspalveluissa ja toteuttanut vertaistoimintaa ja ammattilaisten koulutuksia ja tietoiskuja menestyksellä.

Setan senioritoiminnan tavoitteena on jatkossakin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ikäihmisten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen ikääntyneille suunnatuissa palveluissa sekä heidän osallisuuden kokemuksensa lisääminen vertaisryhmätoiminnan, kouluttamisen ja tiedottamisen kautta. Yhdenvertainen vanhuus -projekti päättyy helmikuussa 2017.

Sateenkaariperheille myönnettiin rahoitus Perhekeskus-hankkeelle. Perhekeskus keskittyy sateenkaari-ihmisten perhesuhteiden tukemiseen neuvonnalla, informaatiolla, vertaistoiminnalla, psykososiaalisella tuella ja ammatillisen työn kehittämisellä. Lisäksi Sateenkaariperheiden hallinnoima Kaikkien perheiden Suomi -hanke saa rahoituksen toiselle hankekaudelle 2017–2019.

RAY myönsi myös avustuksen Pirkanmaan Setan Sinuiksi-tukipalvelulle sekä HeSetalle erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lhbtiq-ihmisten tukemiseen ja yksinäisyyden ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn vertaistoiminnan, yksilöllisen tuen ja palveluohjauksen kautta (2017–2019).

Valtakunnallinen Seta sai avustuksen työelämän ulkopuolella olevan nuoren palkkaamiseksi järjestön yleishyödyllisiin tehtäviin (Paikka auki).

 

7. Viima Lampinen Setan puheenjohtajaksi

Järjestö | Setan uudeksi puheenjohtajaksi vuosiksi 2017 ja 2018 valittiin Setan edustajakokouksessa Turussa helsinkiläinen ihmisoikeusaktivisti Viima Lampinen. 33-vuotias Lampinen on toiminut kuluneella kaudella Setan hallituksen varapuheenjohtajana. Setan edustajakokous vaati kannanotossaan pikaista translain kokonaisuudistusta.

”Vaadin ihmisoikeuksia kunnioittavaa Suomea. Ei enää huomautuksia ihmisoikeusloukkauksista. Haluan elää Suomessa, joka kunnioittaa henkilön itsemääräämisoikeutta. Translaki on uudistettava välittömästi”, Lampinen lausui valinnan jälkeen.

Edustajakokous valitsi kaksivuotiskaudelle varapuheenjohtajaksi Aleksi Koiviston ja yksivuotiskaudelle Milja Henttosen. Hallitukseen valittiin uusiksi jäseniksi Emma Hotakainen ja varajäseneksi Maria Gustafsson. Hallituksen jäsen Krister Karttunen valittiin jatkokaudelle varsinaiseksi hallituksen jäseneksi. Hallituksessa jatkavat edelleen myös Mari Mäki, Emil Bulut, Henna Vidén sekä Anssi Pirttijärvi.

Edustajakokous hyväksyi Setalle myös järjestöstrategian vuosiksi 2017–2020 sekä sääntömuutoksen, jossa järjestön hallituksen kokoonpanoon liittyvää sukupuolipariteettia loivennettiin.

 

8. Transtukipisteen asiantuntijajoukko kasvaa psykologilla

ba1a1138Transtukipiste | Transtukipisteellä aloittaa tammikuussa neljäntenä työntekijänä psykologi Asta Pöyhönen, 38. Hän työskentelee ensin osa-aikaisena ja myöhemmin kokopäiväisenä työntekijänä.

Pöyhönen on työuransa aikana kohdannut paljon haavoittuvassa asemassa olevia lapsia perheineen muun muassa työssään perheneuvoloissa. Sukupuolen moninaisuuteen liittyvät kysymykset ovat kiinnostaneet häntä työuran alusta asti niin ammatillisesti kuin yksityishenkilönä. Pöyhönen on myös opiskellut sukupuolen tutkimusta Englannissa Sunderlandin yliopistossa sekä on koulutukseltaan myös hengitysohjaaja.

Transtukipisteen psykologin työhön kuuluu asiakaslähtöinen ja voimavarakeskeinen tuki yksilöille, pareille ja perheille, kouluttaminen sosiaali- ja terveysalalla, ryhmien ohjaukseen ja yhteisötyöhön osallistuminen ja kehittävä työ, kuten transturvallisten psykologien verkoston rakentaminen Suomeen ja mallintaminen, miten psykologin ammattitaitoa voidaan transsensitiivisesti käyttää asiakkaiden ja läheisten hyväksi.

 

9. Väkivaltaa kohdanneiden transfeminiinien verkkovertaisryhmä aloittaa helmikuussa 2017

Transtukipiste | Tulevana keväänä Naisten Linja ja Setan Transtukipiste järjestävät yhteistyössä verkkovertaisryhmän väkivaltaa kohdanneille transfeminiineille. Hakuaika ryhmään on 1.12.2016-15.1.2017. Älä jää yksin väkivaltakokemuksesi kanssa, tule mukaan verkkovertaisryhmään!

Verkkovertaisryhmä alkaa 6.2. ja päättyy 17.3. Ryhmän ohjaajina toimivat sosiaalikasvattaja, seksuaalineuvoja Merja Rankinen Naisten Linjalta ja sosiaalityöntekijä, perheterapeutti Maarit Huuska Setan Transtukipisteeltä. Molemmat ohjaajat ovat työskennelleet sukupuolen moninaisuuden parissa, lisäksi Merja Rankisella on pitkä kokemus väkivaltatyöstä.

Transfeminiinillä tarkoitetaan henkilöä, joka on syntymässä määritetty pojaksi, mutta tämä ei vastaa hänen kokemustaan sukupuolestaan. Itsensä voi määritellä esimerkiksi transnaiseksi tai muunsukupuoliseksi, joka tapauksessa identiteettiä määrittää feminiinisyys tai naiseus. Tutkimusten mukaan transfeminiinin mahdollisuus kohdata elämässään väkivaltaa tai sen uhkaa on suuri. Julkisessa tilassa, esimerkiksi kadulla koettu väkivalta tunnistetaan helpommin, mutta esimerkiksi perheessä tai parisuhteessa tapahtuva väkivalta jää piiloon. Koettu väkivalta voi olla henkistä, fyysistä, seksuaalista, taloudellista tai vaikka kaikkia näitä. Väkivalta on voinut tapahtua parisuhteessa, perheessä, koulussa, työpaikalla, julkisessa tilassa tai palvelujärjestelmän puitteissa.

Transfeminiineille räätälöity verkkovertaisryhmä tarjoaa tietoa ja tukea transfeminiineihin kohdistuvasta väkivallasta ja siitä toipumisesta. Verkkoryhmässä opit tunnistamaan väkivallan eri muotoja ja niiden vaikutuksia elämääsi. Ryhmässä käydään läpi erilaisista tapoja ja keinoja selviytyä ja toipua väkivallan vaikutuksista. Lisäksi osallistujat saavat tietoa omista oikeuksistaan väkivaltaa kohdatessaan.

Osallistuaksesi ryhmään riittää, että haluat käsitellä kokemaasi väkivaltaa ja toipua siitä verkkoryhmän avulla. Toiminta ryhmässä on luottamuksellista ja siellä esiinnytään nimimerkeillä. Verkkovertaisryhmään voi osallistua asuipa missä päin Suomea tahansa, ryhmässä ei kuitenkaan kerrota tietoja kenenkään kotipaikkakunnasta. Ohjaajat antavat selkeitä ohjeita ja vastaavat turvallisuudestasi ryhmässä.

Ryhmään hakeminen tapahtuu täyttämällä ja lähettämällä hakulomake täällä. Ryhmään valituille ilmoitetaan valinnoista 27.1.2017. Ryhmäkeskustelu toteutetaan Naisten Linjan salatulla keskustelufoorumilla, johon pääsevät vain ryhmään valitut ja ohjaajat.

Lisätietoja ryhmästä saat Transtukipisteen sosiaalityöntekijältä, Maarit Huuskalta (maarit.huuska@seta.fi).

 

10. Setan toimisto kiinni 19.12.2016–8.1.2017

Järjestö | Setan ja Transtukipisteen väki on joulutauolla ja toimisto on kokonaan kiinni 19.12.2016–8.1.2017.

 

11. Anna läheisellesi vaikuttava lahja: lahjoita Setan ihmisoikeustyölle!

Järjestö | Anna joululahjaksi läheisillesi annos Setan ihmisoikeustyötä! Lahjoittamalla voit tukea lahjan saajan puolesta Setan vaikuttamistyötä erityisesti oikeudenmukaisemman translain säätämiseksi ja sateenkaarinuorten hyvinvoinnin tukemiseksi.

”Lahjoittamalla Setalle voi tukea työtämme lhbtiq-ihmisten oikeuksien ja yhdenvertaisuuden puolesta. Tälle työlle on yhteiskunnasamme suuri tilaus ja vakaa taloudellinen tilanne mahdollistaa pitkäjänteisen työn. Yksityisten lahjoitukset ovat myös Setalle jatkossa yhä tärkeämpi tulonlähde. Monelle lahjoittaminen voi olla myös tärkeä tapa tukea itselle tärkeitä asioita esimerkiksi silloin kun ei ole aikaa osallistua itse vapaaehtoistyöhön”, sanoo pääsihteeri Kerttu Tarjamo.

Voit tulostaa sivuiltamme joulukortin, jolla voit kertoa lahjan saajalle tekemästäsi lahjoituksesta. Lahjoituksen voi tehdä tilisiirrolla.

http://seta.fi/tue-setaa/

 

12. Hae Setan nuorisotoimikuntaan! DL 15.1.2017

ntkSateenkaarinuoret | Kiinnostavatko ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus? Tule mukaan Setan nuorisotoimikuntaan, jossa pääset mukaan vaikuttamaan.  4–5 kertaa vuodessa kokoontuva toimikunta tuo nuorten näkökulmaa ajankohtaisiin asioihin, suunnittelee omaa toimintaansa, osallistuu Setan nuorisotyön suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä edustaa järjestöä eri tilaisuuksissa ja tapaamisissa. Setan nuorisotoimikunnan toimikausi muuttui vuoden 2016 alusta kaksivuotiseksi. Vuosille 2017–2018 on avoinna kolme paikkaa.

Nuorisotoimikunnan jäsenten tehtäviin kuuluu:

 • sitoutuminen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen
 • nuorten näkökulman välittäminen Setalle nuorisotyön koordinaattorin kautta
 • kontaktihenkilönä toimiminen lhbti-nuoriin sekä nuorisotyötä tekeviin tahoihin eri puolilla Suomea
 • vaikuttamistyö lhbti-nuorten näkyvyyden lisäämiseksi Suomessa
 • nuorten vaikuttamisviikonlopun järjestäminen syksyllä 2017
 • Setan nuortenmateriaalin kommentointi ja kehittäminen (esitteet, nettisivut, muu tiedottaminen)
 • lausuntojen kommentointi nuoria koskevissa asioissa
 • Setan nuorisotyön edustaminen foorumeissa ja verkostoissa sekä kotimaassa että ulkomailla

Toivomme, että toimikunta kokoonpanollaan edustaisi mahdollisimman moninaista joukkoa nuoria! Tarvitsemme siihen eritaustaisia nuoria, joilla on oma-aloitteisuutta, mielipiteitä, ideoita sekä halu toimia yhdessä. Kaikki 14–29-vuotiaat ovat tervetulleet hakemaan riippumatta sukupuoli-identiteetistään, sukupuolen ilmaisustaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan.

Jäsenille korvataan matka- ja majoituskulut Setan kulukorvauskäytännön mukaisesti. Hakeminen nuorisotoimikuntaan ei edellytä jäsenyyttä Setan jäsenjärjestössä, mutta kerrothan hakemuksessasi, jos toimit tai olet toiminut jossakin Setaan piiriin kuuluvassa järjestössä.

Hae nuorisotoimikuntaan sähköpostitse tai postitse vastaamalla alla oleviin kysymyksiin. Viimeinen hakupäivä on 15.1.2017. Setan hallitus valitsee nuorisotoimikunnan jäsenet kokouksessaan tammikuussa ja työskentely alkaa helmikuussa.

Pyydämme hakemuksessasi kertomaan:

 1. nimesi
 2. kotiosoitteesi
 3. sähköpostiosoitteesi
 4. puhelinnumerosi
 5. sukupuolesi
 6. syntymävuotesi
 7. lyhyt kuvaus itsestäsi
 8. miksi haluaa toimia nuorisotoimikunnassa
 9. erityiset kiinnostuksen aiheet lhbti-asioissa
 10. muut erityiset osaamisalueet
 11. mahdolliset muut tärkeäksi kokemasi asiat

Hakemusten on oltava perillä 15.1.2017 mennessä. Lähetä hakemuksesi sähköpostitse osoitteeseen lotte.heikkinen[at]seta.fi tai postitse osoitteeseen Seta ry/Lotte Heikkinen, Pasilanraitio 5, 00240 HELSINKI (merkitse kuoreen ”nuorisotoimikuntahaku”).

 

13. Suomi 100 Sateenkaaren väreissä etenee Koneen säätiön tukemana

Suomi100 | Koneen säätiö on myöntänyt Setan ja Kulttuuria kaikille -palvelun Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä -hankkeelle reilun 20 000 euron tuen. Sateenkaaren väreissä -hankkeen tavoitteena on tehdä Suomen 100-vuotisjuhlavuonna näkyväksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa osana itsenäisen Suomen historiaa.

Hanke on toteuttanut kuluneena vuona 2016 verkkoportaalin, jossa tarjotaan kulttuuri- ja taidetoimijoille mahdollisuus kertoa sateenkaarevista Suomi100-tapahtumistaan sekä työkaluja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Portaalissa on julkaistu kuukausittain myös mielenkiintoisia sateenkaariyhteisöä, historiaa, taidetta ja kulttuuria leikkaavia blogikirjoituksia.

Sateenkaaren väreissä -hanke kutsuu mukaan laajasti Setan jäsenjärjestöjä ja kulttuuri- ja taidelaitoksia keräämään uutta tietoa vähemmistöjen arjesta ja historiasta. Parhaillaan hankkeella on käynnissä yhteistyö Queerkätkö-kulttuuriprojektin kanssa, johon haetaan työryhmää kätköjä suunnittelemaan. Mukaan on voinut ilmoittautua 14.12. mennessä.

Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä kutsuu mukaan myös lhbtiq-ihmisiä kirjoittamaan auki muistojaan Muistikko-palveluun sekä lahjoittamaan muistoja, kirjeitä, kuvia ja muita aineistoja kotimaisille arkistoille suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Yhdessä rakennetaan yhdenvertaista Suomea, jossa jokaisen tarina on osa suurta yhteistä kertomusta!

Lisätietoa Queerkätköstä: http://suomi100-sateenkaarenvareissa.fi/events/queerkatkot-queergommor-queercaches-2016-11-28/

Lisää itse muistosi Muistikko-palveluun: http://muistikko.finlit.fi/

Mikä on tarinasi? Vilken är din berättelse?: http://www.sls.fi/hbtiq

Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä: http://suomi100-sateenkaarenvareissa.fi/

15. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija -koulutus, hakuaika 31.12. saakka

Koulutus | TASOVA – tasa-arvoa aluekehitykseen kehittämis-, koulutus- ja tutkimusprojektin partnerit toteuttavat aluekehityspainotteisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija -koulutuksen. Aluekehityskysymyksiin painottuvalla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija -koulutuksella lisätään ammatillista osaamista, jota tarvitaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistyössä.

Hakuaika koulutukseen on 15.11.–31.12.2016. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.

Koulutus antaa valmiuksia toimia muun muassa lainsäädännön edellyttäminä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijoina, konsultteina ja arvioijina.

Koulutukseen rekrytoidaan 20 henkilöä eri puolilta Suomea. Koulutukseen voivat hakeutua esim. konsultit, luottamushenkilöt, viranomaiset, ammatillista lisäkoulutusta sekä työllistymismahdollisuuksia hakevat henkilöt. Opiskelijavalinnat tehdään vuoden 2017 alussa. Valintaryhmä voi kutsua hakijoita haastatteluihin.

 

15. Seta Educa-messuilla 27.–28.1. – opas kouluille julkaistaan!

Järjestö | Tule tapaamaan Setaa Educa-messuille Messukeskukseen tammikuun lopulla! Setan värikkään osaston löydät Kansalaisvaikuttamisen torilta. Osastollamme on jaossa uunituore opas Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus – Opitaan yhdessä!

Oppaan tavoitteena on antaa opettajalle konkreettisia välineitä, työkaluja ja toimintaehdotuksia siihen, miten ottaa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus osaksi opetusta erityisesti perusopetuksen piirissä. Monelle opettajalle aihepiiri on tuttu ja teema on jo osa arjen opetusta, mutta osa kenties vielä pohtii sitä, miten eri-ikäisten oppilaiden kanssa voisi teemaa käsitellä. Opas pyrkii tarjoamaan uutta tietoa, menetelmiä ja intoa kaikille opettajille.

Educa-messut on yksi suurimpia opetus- ja kasvatusalan tapahtumia Suomessa: http://educa.messukeskushelsinki.fi/

 

17. Trans- ja läheisryhmien ohjaajakoulutus 10.–12.2.2017

Järjestö | Hei sinä vapaaehtoinen, joka ohjaat Setan jäsenjärjestössä tai Transtukipisteellä sukupuoleltaan moninaisille ihmisille, mm. transihmisille, intersukupuolisille ja/tai sukupuoltaan pohtiville suunnattua ryhmää tai transihmisten läheisille suunnattua ryhmää. Seta järjestää ryhmänohjaajakoulutuksen juuri sinulle. Koulutus toteutetaan Helsingissä, Setan toimistolla 10.-12.2.2017.

Koulutuksessa käsitellään muun muassa ryhmän ohjaamista yleisesti, ryhmädynamiikkaa, trans- ja läheiserityisiä kysymyksiä ryhmässä, erilaisia haastavia tilanteita sekä osallistujien esille nostamia kysymyksiä. Koulutus on kolmipäiväinen. Osallistujilta edellytetään kaikkiin päiviin osallistumista. Paikkoja on rajoitetusti. Priorisoimme valinnassa sellaisia hakijoita, jotka jo ohjaavat ryhmää.

Kouluttajina toimivat Setan Transtukipisteen sosiaalipsykologi Kuura Autere, Setan Transtukipisteen palveluohjaaja Miska Salakka, Setan nuorisotyön koordinaattori Lotte Heikkinen ja Setan koulutussuunnittelija Marita Karvinen.

Lisätietoa koulutuksesta antaa ja ilmoittautumisia vastaanottaa sosiaalipsykologi Kuura Autere (lomalla 23.12.–18.1.) eepu.autere@seta.fi.

Huom! Seta maksaa matkat julkisilla sekä tarvittaessa yhden yön yöpymisen yhdelle henkilölle per jäsenjärjestö. Tiedustele mahdollisuuttasi hyödyntää korvaus ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautuminen päättyy 22.1.2017. Vahvistukset koulutuspaikoista lähetetään viikon 4 aikana viimeistään 27.1.

 

18. Lapsihaaveilijoille omia kursseja keväällä 2017

Sateenkaariperheet | Sateenkaariperheet ry järjestää perhevalmennusta kaikille lapsesta haaveileville ja lasta odottaville hlbtiq-ihmisille. Keväällä 2017 perhevalmennus toteutetaan viisi peräkkäistä tiistai-iltaa käsittävänä kurssina. Kurssi on maksuton.

Syksyllä perhevalmennus järjestetään sekä viikonloppumuotoisena Tampereen tai Mikkelin seudulla että kevään kurssia vastaavana iltakurssina Helsingissä. Kevään kurssiaika on tiistait 7.3.–4.4. klo 17.30–20.30.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: https://my.surveypal.com/Perhevalmennusilmoittautuminenkevat2017

Perhevalmennuksessa pohditaan asioita sateenkaarevien perheiden näkökulmasta, käydään läpi lapsiperheellistymisen mahdollisuuksia ja syntymän jälkeistä byrokratiaa. Lisäksi mm. annetaan neuvoja aiesopimusten tekemiseen ja pohditaan vanhemmuus- ja rakkaussuhteiden kiemuroita, ja mikä tärkeintä, tutustutaan muihin vastaavassa elämäntilanteessa oleviin. Kouluttajina toimivat yhdistyksen työntekijät sekä vapaaehtoiset kokemuskouluttajat.

Perhevalmennuksen asioita voi myös itse opiskella verkkokurssin muodossa. Kurssi löytyy www.perheaikaa.fi -> Kurssit

 

18. LHBTIQ-matkailija, vastaa kyselyyn ja voita elokuvalippu!

Tutkimus | Oletko joskus matkustanut ulkomaille tai harkinnut ulkomaille matkustamista ja kuulut seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön? Jos kyllä, vastaa opinnäytetyökyselyyn!

Matkailun opiskelija Anna Sinisalo Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta tekee opinnäytetyötä otsikolla Suomalaisten LHBTIQ-matkustajien riskikäsitysten vaikutus matkakohdevalintoihin.

Nettikyselyyn pääset vastaamaan tästä: https://www.webropolsurveys.com/S/E9891F0369161789.par

Vastaaminen vie 10–15 minuuttia! Kysely on auki 22.12. asti. Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan kaksi elokuvalippua.

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Seta.

Suuri kiitos avustasi ja ajastasi!

 

19. Vanhemmuusajatuksia kartoittava kysely ei-heteroseksuaalisesti suuntautuneille täysi-ikäisille miehille

Tutkimus | Sosiaalityön pro gradu -tutkielmaan haetaan vastaajia. Kyselyn tarkoituksena on selvittää ei-heteroseksuaalisesti suuntautuneilta täysi-ikäisiltä miehiltä sitä, mitä he ajattelevat mahdollisesta vanhemmuudestaan ja sen toteuttamisen mahdollisuuksista. Lapsia vastaajilla voi olla jo ennestään. Pro Gradu -tutkielman on määrä valmistua kevään 2017 aikana.

Vastaukset käsittelee vain tutkimuksen tekijä ja niitä käytetään vain tutkimustarkoitukseen. Tutkimuksen valmistuttua vastaukset tullaan hävittämään asianmukaisesti.  Kysely on nimetön, eikä vastaajaa pystytä tunnistamaan vastausten perusteella. Kyselyn lopussa voit jättää halutessasi yhteystiedot mahdollista jatkohaastatteluja varten. Saaduista yhteystiedoista henkilöiden tunnistetiedot suojataan ja niitä säilytetään analysoitavasta aineistosta erillään. Tutkimuksen raportoinnissa kaikki tunnisteelliset tiedot poistetaan.

Kyselyyn: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ8bwMUyLL_7Q-jNSuSse0CzDDpci-etVU7kKf0BzSZhW8ow/viewform

Toimintakalenteri

Transtukipisteen tavallisten ryhmien aikataulut löytyvät Transtukipisteen kalenterista: http://

Tammikuu 2017

25.1. Infotilaisuus: Avioliittolaki tulee – mikä kaikki itse asiassa muuttuu?, Sateenkaariperheiden toimisto, Helsinki

27.-28.1. Seta Educa-messuilla

Helmikuu 2017

10.–12.2. Trans- ja läheisryhmien ohjaajakoulutus, Helsinki

Maaliskuu 2017

1.3. Avioliittolaki astuu voimaan

1.3. Joukkovihkiminen musiikkiteatteri Kapsäkissä
https://www.facebook.com/events/1748107075510700/

 

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design