[contact-form-7 id="5677" title="Ei otsikkoa"]

Setan uutiskirje maaliskuu 2016

1. Tuore viranomaistutkimus: Sateenkaari-ihmisten syrjintä edelleen yleistä Euroopassa

Ihmisoikeudet | Keskiviikkona 16.3. julkistetun Euroopan perusoikeusviraston tutkimusraportin mukaan kielteinen asenneilmapiiri sekä yksittäisten poliitikkojen ja poliittisten puolueiden näkemykset vaikeuttavat lhbti-ihmisten yhdenvertaisuuden toteutumista koko Euroopassa, myös Suomessa. Syrjintää esiintyy kaikilla yhteiskunnan tasoilla: lääkärissä, poliisissa, koulussa kuin kadulla käsi kädessä kävellessä.

Perusoikeusviraston tutkimusraportti Professionally speaking: challenges to achieving equality for LGBT people on merkittävä ja laajin EU-maissa tehty tutkimus, jossa on kysytty viranomaisilta lhbti-ihmisten yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Tutkimusta varten haastateltiin 19 EU-maassa yli tuhatta valtionhallinnossa, terveyspalveluissa, opetussektorilla tai lainvalvonnassa toimivaa ammattilaista. Suomessa Ihmisoikeusliitto haastatteli tutkimukseen 50 eri viranomaistahojen edustajaa.
Perusoikeusvirasto julkisti vuonna 2013 ensimmäisen laajan kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintäkokemuksia. Molempien Perusoikeusviraston tutkimusten viesti on selkeä: syrjintätapauksia ei raportoida viranomaisille, sillä luottamus viranomaisiin on heikkoa.

”Suomessa ymmärrys seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta vaihtelee alueellisesti, ja tietoa ja palveluita voi olla heikosti saatavilla pienillä paikkakunnilla, selviää tutkimuksesta. Esimerkiksi poliisin asenteet voivat olla syrjivämpiä pienillä paikkakunnilla homo- tai transfobisten rikoksen kohteeksi joutuneita kohtaan. Tutkimuksen mukaan merkittävä osa Suomessa haastatelluista poliiseista ei halunnut koulutusta homo- tai transfobisista viharikoksista”, Ihmisoikeusliiton tiedotteessa sanotaan.

Seta pitää tuoretta tutkimustietoa hyvin tärkeänä, sillä se osoittaa tarpeen aktiivisille toimille, jotta ihmisoikeudet toteutuvat laajasti myös lhbti-ihmisten kohdalla. Setan mukaan niin koko Euroopassa kuin Suomessakin tarvitaan aktiivisia ja konkreettisia toimia yhdenvertaisuuden edistämiseksi, sillä pelkät kirjaukset lainsäädännössä ja viranomaisohjeissa eivät riitä. Suomeen tarvitaan erillinen kansallinen lhbti-politiikkaohjelma, jotta nyt laajasti tutkittua lhbti-ihmisten syrjintää ja ihmisoikeusloukkauksia voidaan merkittävästi ja määrätietoisesti vähentää.

Perusoikeusvirasto suosittaa EU-maille, että niiden pitäisi tukea lhbti-ihmisten näkyvyyttä yhteiskunnassa, tarjota systemaattista koulutusta sateenkaari-ihmisten erityistarpeista viranomaisille ja varmistaa riittävät resurssit sekä kiinnittää erityistä huomiota sateenkaarinuorten kiusaamiseen kouluissa, transihmisten asiantuntevaan ja kunnioittavaan kohteluun terveyspalveluissa sekä viharikoksiin.

FRA:n tutkimus > http://fra.europa.eu/en/publication/2016/professional-views-lgbt-equality

Ihmisoikeusliiton tiedote > http://ihmisoikeusliitto.fi/laaja-tutkimus-lhbt-ihmiset-kohtaavat-yha-syrjintaa-kaikkialla-eu-ssa/


2. Lhbtiq-ihmisten kohtaama vihapuhe on yleisimmin sukupuolittunutta halventamista

Ihmisoikeudet | Oikeusministeriön tuottaman selvityksen mukaan useat eri vähemmistöt joutuvat Suomessa vihapuheen kohteeksi. Vihapuheen kohteeksi joutuminen voi vaikuttaa heikentävästi esimerkiksi turvallisuudentunteeseen, psyykkiseen terveyteen ja viranomaisluottamukseen.

Selvitykseen vastanneista lhbtiq-ihmisistä puolet kertoi kokeneensa kuluneen 5 vuoden aikana sellaista häirintää, joka oli todella ärsyttänyt, loukannut ja/tai järkyttänyt heitä. Yleisimmin lhbtiq-ihmisten kohtaama vihapuhe on sukupuolittunutta halventamista, esimerkiksi hintiksi tai transuksi haukkumista.

”On tärkeää, että oikeusministeriö on selvittänyt vihapuhetta ja sen vaikutuksia sitä kokeneisiin ja aikoo toistaa tutkimuksen neljän vuoden välein. Tarvitsemme selvän viestin viranomaisilta ja julkisessa asemassa olevilta ihmisiltä, ettei vihapuhetta hyväksytä”, toteaa Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo.

Kyselyyn vastasi vuoden 2015 lopulla 780 seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvaa ihmistä.

Oikeusministeriön selvitys > http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2016/03/selvitysvihapuhevaikuttaauhrinturvallisuudentunteeseen.html

Setan uutinen aiheesta > http://seta.fi/seta-vihapuheraportista-vihapuhe-vahingoittaa-on-korkea-aika-puuttua-siihen/


3. Norja uudisti translakiaan itsemääräämisoikeuteen perustuvaksi

Ihmisoikeudet | Norjan hallitus haluaa tehdä muutoksia maan transihmisiä koskevaan lainsäädäntöön. Hallituksen 18.3. esittelemän lakiehdotuksen mukaan juridinen sukupuolen korjaus ei enää edellyttäisi lääketieteellistä diagnoosia tai toimenpiteitä.

Lakiehdotuksessa esitetään, että kaikki 16 vuotta täyttäneet voisivat korjata juridista sukupuoltaan omalla päätöksellään ja tätä nuorempien mahdollisuutta hoitoihin ja juridisen sukupuolen korjaamiseen helpotetaan. Samalla hallitus on ehdottanut, että nimenmuutos tehtäisiin mahdolliseksi jo 16 vuoden iässä nykyisen 18 vuoden iän sijaan.

Lakiehdotuksen muutokset ovat valtava parannus verrattuna Norjan nykyiseen transsukupuolisia koskevaan lakiin verrattuna. Nykyinen lainsäädäntö on edellyttänyt sukupuoltaan korjaavalta psykiatrista diagnoosia, hormonihoitoa sekä pysyvää sterilisaatiota juridisen sukupuolen korjaamisen ehtona.

HS:n juttu aiheesta > http://www.hs.fi/ulkomaat/a1458274489785


Kuvassa Antti Karanki4. Antti Karanki Trasekista ihmisoikeusvaltuuskuntaan

Ihmisoikeudet | Antti Karanki (kuvassa) on valittu Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuuskuntaan. Karanki on toiminut pitkään Trasekin puheenjohtajana ja ollut aktiivinen sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolestapuhuja.

Valtuuskuntaan valittiin neljävuotiskaudelle 2016–2020 33 henkilöä. Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuuskunta on 20–40 -jäseninen valtuuskunta, jossa on mukana laajasti ihmisoikeusalan toimijoita. Ihmisoikeusvaltuuskunta toimii alan yhteistyöelimenä ja auttaa tiivistämään eri toimijoiden välistä tiedonkulkua. Se myös käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä ihmisoikeuskysymyksiä.

Ihmisoikeuskeskuksen sivut > http://www.ihmisoikeuskeskus.fi/


 

5. Sukupuolen moninaisuus näkyi mediakentällä laajasti alkuvuoden aikana

Ihmisoikeudet | Sukupuolen moninaisuus näkyi ja kuului laajasti mediakentällä alkuvuoden 2016 aikana. Aihetta käsiteltiin monesta eri näkökulmasta erilaisissa viestintävälineissä.

Televisiossa kokemuksistaan kertoivat Ylellä Setan varapuheenjohtaja Viima Lampinen sekä Kasperi Kivistö, Yhdenvertainen Vanhuus -projektin kokemusasiantuntija Eveliina ja sukupuoltaan korjannut Tiia. Ylellä esitettiin myös Louis Theroux’n dokumentti translapsista (katseluaika verkossa päättynyt). Nelosella päästiin tutustumaan transmies Alexin ja hänen puolisonsa Peninan koskettavaan rakkaustarinaan. Ohjelmat kattoivat koko elämänkaaren kirjon eivätkä esittäneet sukupuolen moninaisuutta stereotyyppisestä vaan avoimesti eri persoonien kautta.

Myös lehdissä pureuduttiin sukupuolen moninaisuuteen monesta eri näkökulmasta. Perussuomalaisten nuorten tyttö_poika -kampanja aiheutti värikkäitä reaktioita mediassa ja oli osaltaan kannustamassa ihmisiä ulostuloihin sukupuolen moninaisuuteen liittyen. Lehdissä esiintyi runsaasti aihetta käsitteleviä kirjoituksia aina uutisista mielipidekirjoituksiin. Myös elokuvissa, kirjallisuudessa ja näyttämötaiteessa sukupuolen moninaisuus on ollut esillä.

Voima-lehdessä helmikuussa alkaneessa juttusarjassa käsitellään laajasti muunsukupuolisuutta henkilökuvien kautta. Muunsukupuolisuus on ollut tähän mennessä mediassa hyvin näkymätön aihe, joten on hienoa, että sitä on nostettu esiin eri medioissa kevään aikana.

”Kaikki eivät määritä itseään suoraan joko miehiksi tai naisiksi, joten olisi hyvä vapautua tiukan binäärisestä sukupuoliajattelusta ja -jaottelusta. Asiallinen uutisointi sukupuolen moninaisuudesta auttaa purkamaan kielteisiä asenteita transihmisyyttä kohtaan ja voi tehdä tilaa niille, jotka eivät taivu tiukkoihin sukupuolinormeihin”, sanoo Setan tiedottaja Eliisa Alatalo.

Useat mediassa esiintyneistä ihmisistä oli rekrytoitu Setan kautta. Seta tarjoaakin medialle haastateltavia, tukea termien ja käsitteiden kanssa sekä taustamateriaalia.

Seuraavissa jutuissa/ohjelmissa käsiteltiin sukupuolen moninaisuutta:

Televisio:
Rakelin Kuplassa > https://www.youtube.com/watch?v=xKD05KqTyEc&feature=youtu.be
Yle Akuutti > http://areena.yle.fi/1-3353079
Kielletty rakkaus: Alex ja Penina > http://www.ruutu.fi/video/2517031

Artikkelit:
Yle: Isä on nyt naisena iloisempi, sanovat transvanhempi Tiian lapset > http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/03/08/isa-nyt-naisena-iloisempi-sanovat-transvanhempi-tiian-lapset
HS Vieraskynä: Translakia on muutettava perinpohjaisesti > http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1456807048455
HS: Asiantuntijat tyrmäävät perussuomalaisten nuorten näkemyksen sukupuolesta: ”Sukupuoli on moninainen sekä biologisesti että kulttuurisesti” > http://www.hs.fi/elama/a1456374176599
HS Mielipide: Kukaan ei synny kukkamekko päällä > https://www.hs.fi/mielipide/a1458189670532
Voima: Pitkä matka omaksi itseksi > http://uusi.voima.fi/artikkeli/2016/pitka-matka-omaksi-itseksi/
Voima: Näkymätön sukupuoli > http://uusi.voima.fi/artikkeli/2016/nakymaton-sukupuoli/http://uusi.voima.fi/artikkeli/2016/nakymaton-sukupuoli/
Kodin Kuvalehti: Gitta elää kolmen ihmisen liitossa > http://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/lue/ihmiset/gitta_elaa_kolmen_ihmisen_liitossa

Radio:
Yle Kultakuume: Itseksi tulemisen hinta on suuri > http://areena.yle.fi/1-1655967

Elokuvat:
Tanskalainen tyttö (elokuvateattereissa)
Tyttökuningas (saatavilla dvd:llä)

Kirjallisuus:
Siri Kolu: Kesällä kaikki on toisin (ilmestynyt hiljattain)


 

6. Setan uusina työntekijöinä aloittivat toimistoavustaja Karoliina Salo ja projektikoordinaattori Ville Valkeamäki

Järjestö | Setan dynaaminen työyhteisö sai maaliskuun aikana kaksi uutta jäsentä. Karoliina Salo, 21, hoitaa toimistolla muun muuassa juoksevia asioita ja taloushallinnon avustavia tehtäviä. Hän kertoo hakeneensa Setalle töihin, sillä pitää ihmisoikeuksien toteutumista tärkeänä asiana ja halusi antaa oman panoksensa ihmisoikeustyön edistämiseksi.

Ville Valkeamäki, 36, aloitti Yhdenvertainen Vanhuus -projektin uutena projektikoordinaattorina, kun Outi Tjurin siirtyi projektin päälliköksi. Valkeamäki on koulutukseltaan sosionomi (AMK) Diakonia-ammattikorkeakoulusta. Hän teki opinnäytetyönsä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta sosiaalialan asiakastyössä.

Seta toivottaa molemmat uudet työntekijät lämpimästi tervetulleiksi!


 

7. Toimintasuunnitelma 2016 nähtävillä verkkosivuilla

Järjestö | Setan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 on julkaistu verkossa. Seta on osallistunut ja osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen vaikuttamistyöhön ja toimii näkyvästi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolustajana. Keväällä Setan agendalla on keskeisesti translakiin ja äitiyslakiin vaikuttaminen sekä kuntavaaleihin valmistautuminen.

Seta ottaa osaa vuoden 2016 aikana moniin hankkeisiin. Yhteistyöhankkeita ovat muun muassa Nuorisotutkimusseuran ja Ehyt ry:n tutkimushanke sateenkaarinuorten päihde- ja mielenterveyspalveluista, Parisuhdekeskus Katajan Sateenkaariparit-hanke, Naisasialiitto Unionin koordinoima Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa -hanke, valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu Sinuiksi -kehittämishanke, Setlementtiliiton Sukupuolisensitiivisen nuorisotyön kehittämishanke sekä Sateenkaariperheiden Perhekeskus-hanke. Koko elämänkaaren kattavan hyvinvoinnin näkökulma näkyy Setan toiminnassa selkeästi ja on myös osa hankeyhteistyötä. Kuluva vuosi on myös Setan Yhdenvertainen vanhuus -projektin viimeinen vuosi.

Setalla on 24 jäsenjärjestöä ja myös kannatusjärjestöjä, joiden määrää Seta haluaa kasvattaa edelleen. Jäsenjärjestöjen työ on ensiarvoisen tärkeää ja Seta haluaakin kiitää kaikkia toiminnassa mukana olevia. Jäsenjärjestöjen panos on mittaamattoman arvokas!

Toimintasuunnitelma on suuntaa-antava, sillä se laadittiin Raha-automaattiyhdistyksen yleisavustushakemuksen liitteeksi. Todellinen operatiivinen toiminta määräytyy avustuspäätöksen mukaan eli osaa suunnitellusta toiminnasta ei voida toteuttaa.

Setan vuoden 2016 toimintasuunnitelma > http://seta.fi/toimintasuunnitelma/


 

8. Juha-Pekka Hippi Sateenkaariperheistä Nelfan hallituksen jäseneksi

Järjestö | Juha-Pekka Hippi valittiin NELFAn (The Network of European LGBTIQ* Families Associations) hallituksen jäseneksi 12.3. Barcelonassa järjestetyssä yleiskokouksessa. Hippi kuuluu Sateenkaariperheet ry:n hallitukseen ja on myös toiminut Setan puheenjohtajana vuosina 2013–2014.

NELFA on Euroopan sateenkaariperhejärjestöjen kattojärjestö, sillä on 29 jäsenjärjestöä 18 Euroopan maassa ja yli 25 500 jäsentä.

NELFA Facebookissa > https://www.facebook.com/nelfa.aisbl/?fref=ts


 

9. Majoita urheilija Eurogamesin ajaksi!

Järjestö| Vapaaehtoisia majoittajia haetaan! Kaikki Eurogamesiin osallistuvat urheilijat eivät voi tai eivät halua yöpyä hotellissa. Tätä silmälläpitäen Eurogames hakee vapaaehtoisia majoittajia, jotka voisivat ottaa urheilijan asumaan oman kattonsa alle muutamaksi yöksi.

Majoittaminen on hieno tapa osallistua Eurogamesin vapaaehtoistoimintaan ja ainutlaatuinen tilaisuus solmia suhteita kansainvälisiin vieraisiin. Asunnon ei tarvitse olla luksuslukaali: riittää että urheilija saa patjan allensa, peiton päällensä ja nukkua rauhassa. Tavallinen huone riittää siis vallan mainiosti. Majoittajan ei myöskään tarvitse kustantaa urheilijan ruokakuluja, jollei hän itse halua.

Lisätietoa vapaaehtoiseksi majoittajaksi alkamisesta löytyy Eurogames 2016 -sivustolta > http://2016.eurogames.info/volunteers/


 

10. Pride-tapahtumat lisääntyvät: Pohjois-Karjala Pride 7.–15.5.

Tapahtumat |Ylpeyden täyteinen kevät saa jatkoa, kun Pohjois-Karjala Pridea vietetään toukokuun toisella viikolla. Tänä vuonna Pride-viikon teemana on raja. Teemaan liittyen viikon aikana pohditaan Venäjän seksuaalivähemmistöjen asemaa, seksuaali-identiteettien rajoja ja ylitetään maakunnan kuntien rajoja erilaisin tempauksin. Viikon kohokohta on 14.5. järjestettävä Pride-kulkue.

Pohjois-Karjala Pride tarjoaa tuttuun tapaan susirajan sateenkaareville ihmisille syrjinnästä vapaan tilan ja mahdollisuuden viettää yhteisöllistä aikaa esimerkiksi myös, sateenkaarimessussa, lepakkoretkellä tai koripalloa pelaten.

Pohjois-Karjala Pride > http://pohjoiskarjalapride.fi/


 

11. Seta Allianssi-risteilyllä 13.–14.4.

Tapahtumat | Seta osallistuu jälleen näkyvästi huhtikuun puolivälissä järjestettävälle Allianssi-risteilylle. Risteilyn teemana on tänä vuonna yhdenvertaisuus.

Vuoden suurimmassa nuorisoalan ammattilaistapahtumassa syvennytään nuoriin, nuorisotyöhön ja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin. Allianssin seminaariristeily kokoaa yhteen kuntien, järjestöjen ja seurakuntien nuorisotyön ammattilaiset, virkamiehet, opettajat ja alan opiskelijat.

Setalla on mukana risteilyllä kaksi ohjelmaa. Tunnin mittaisessa ohjelmassa tutustutaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien muutoksiin lhbti-näkökulmasta. Ajankohtaisessa katsauksessa pohditaan lakien vaikutuksista seksuaali- ja sukupuolivähemmistönuoriin. Ohjelmassa mukana on Opetus- ja kulttuuriministeriön Nuorisotyön- ja politiikan yksikön johtaja Georg Henrik Wrede, joka vastaa järjestöjen kysymyksiin. Ohjelmaa pohjustaa ja vetää Setan nuorisotyön koordinaattori Lotte Heikkinen ja Allianssin edunvalvonnan asiantuntija Heli Markkula.

Toisessa toiminnallisemmassa ohjelmassa ”Pykälistä pylpyröiksi” tarjotaan kättä pidempää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistämiseen kunnan ja nuorisotalojen yhdenvertaisuussuunnitteluun. Työpajaa vetävät Setan nuorisotyön koordinaattori Lotte Heikkinen sekä Hesetalta suunnittelija Aaro Horsma ja nuorten vertaistoiminnan ohjaaja Sara Mäkäräinen.

Setan nuorisotyön koordinaattori osallistuu risteilyllä myös Nuorisoalan kuumat perunat -väittelykisaan, jossa on luvassa tiukkaa vääntöä nuorisoalan kuumimmista teemoista. Kahdeksan valittua väittelijää kisaavat toisiaan vastaan Allianssi-risteilyn väittelykisassa.


 

12. Protuvierailijakoulutus 28.5.

Koulutus | Kiinnostaisiko sinua, sateenkaareva aktiivi, vierailla Setan ja Transtukipisteen edustajana kesän Protuleireillä? Seta ja Protu ry järjestävät päivän mittaisen koulutuksen kaikille halukkaille lauantaina 28.5. Setan toimistolla Länsi-Pasilassa, Helsingissä (osoite Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki). Lisätietoa koulutuksesta antaa ja ilmoittautumisia vastaanottaa Setan koulutussuunnittelija Marita Karvinen marita.karvinen@seta.fi.


 

13. Porin kouluttajakoulutuksessa vielä tilaa!

Koulutus | Seta ja sen jäsenjärjestöt täydentävät vapaaehtoiskouluttajareserviään kouluttajakoulutuksella, joka toteutetaan huhtikuun lopussa, 23.–24.4. Porissa.

Kouluttajakoulutus antaa valmiuksia toteuttaa kouluvierailuja sekä vierailuja muun muassa nuorisotaloille ja erilaisille leireille. Koulutuksessa perehdytään lhbtiq-teeman perustietoihin, tutustutaan toiminnallisiin harjoitteisiin, harjoitellaan omien kokemuksien kertomista sekä perehdytään kouluttamisen saloihin. Koulutukseen otetaan vielä osallistujia, joten nyt kannattaa ilmoittautua!

Lisätietoja antaa ja ilmoittautumiset (viimeistään 15.4.) vastaanottaa koulutussuunnittelija Marita Karvinen: marita.karvinen[at]seta.fi. Koulutuksessa on rajallinen määrä paikkoja, osallistujat hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutus järjestetään yhteistyössä KSL-opintokeskuksen kanssa.

 

Toimintakalenteri

Transtukipisteen tavallisten ryhmien aikataulut löytyvät ylhäältä uutisesta sekä Transtukipisteen kalenterista: http://transtukipiste.fi/tapahtumat/.

Sinuiksi-chatit nuorille, transihmisille ja sukupuoltaan pohtiville, seksuaalivähemmistöille ja hengellisistä teemoista kiinnostuneille kuukausittain:

Sinuiksi-chatit keväällä 2016

Huhtikuu
2. 4. Turun seudun Seta ry:n 45-vuotisjuhlat, Turku
9.4. Club Kaapin Ysäribileet, DJ Kim Petrell @ Katse, Cocktailbaari (1 .krs) Jyväskylä
11.–12.4. Perhetutkimuksen päivät, Helsinki
14.–17.4. Ruka Ski Pride, Ruka
23.4. Sateenkaariparien lauantai, Tampere
30.4. OMQ-klubi (vappubileet), Turku
30.4. Club Kaapin Wappu 2016, DJ Minttu @ Katse, Cocktailbaari (1. krs) Jyväskylä

Toukokuu
7-15.5. Pohjois-Karjala Pride
17.5. IDAHOT-päivä
17.5. Suomi 100 -keskustelutilaisuus kehotuskiellosta Päivälehden Museossa (lisätietoa viikolla 14)

Kesäkuu
6.6.–11.6. Pirkanmaa Pride
29.6.–2.7. Eurogames
27.6–3.7. Helsinki Pride

Elokuu
1.–7.8. Lahti Pride
5.–7.8. TuSetan kesäleiri, Taivassalo
19.-20.8. Hanko Pride

Syyskuu
3.9. Ekenäs/Tammisaari Pride

Lokakuu
26.–30.10. Vinokino juhlii 25-vuotispäiviään, Turku

Marraskuu
20.11. Transgender Day of Remembrance (TransHelsinki-viikolla)
26.–27.11. Edustajakokous

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design