[contact-form-7 id="5677" title="Ei otsikkoa"]

Setan uutiskirje kesäkuu 2015

Ajankohtaista ihmisoikeuspolitiikassa

1. Työ- ja virkasuhteen ehdoissa kohdeltava yhdenvertaisesti aviopareja ja rekisteröityjä pareja
2. Hlbti-asiat esillä Euroopan parlamentin mietinnössä EU:n tasa-arvostrategiasta
3. Ihmisoikeusjärjestöt: hallituksen on sitouduttava ihmisoikeuksiin vahvemmin
4. Irlanti saa itsemäärämisoikeuteen perustuvan translain
5. Seta lähetti avoimen kirjeen turvallisuusviranomaisille
6. Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiset järjestöt vaativat hallitukselta konkreettisia toimia
7. Suomi, mitä nyt? -tilaisuudessa keskusteltiin ihmisoikeuspolitiikasta
8. Suomen PEN ja Seta ottavat kantaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ilmaisunvapauden puolesta
9. Lakitietoisku: Velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta

Järjestöuutiset

10. Seta hakee pääsihteeriä
11. Toimiston kesän aukioloajat
12. Muutoksia toimiston henkilökunnassa
13. Haluatko vaikuttaa? Hae Setan hallitukseen 12.10. mennessä!

Tapahtumat ja koulutukset

14. Sateenkaaripolitiikka eduskuntavaalien jälkeen
15. Sateenkaari sukupolvelta toiselle
16. Kyltti- ja banderollitalkoot
17. Jäsenjärjestöpiknik
18. Transtukipisteen Pride-viikko
19. Tietoiskut vanhustyöhön -koulutus

Toimintakalenteri

 


 

1. Työ- ja virkasuhteen ehdoissa kohdeltava yhdenvertaisesti aviopareja ja rekisteröityjä pareja

Ihmisoikeudet | Seta julkaisi kesäkuun alussa kannanoton siitä, miten työ- ja virkaehtosopimuksissa kohdellaan aviopareja ja rekisteröityjä pareja. Setan tietoon on tullut, että useissa työ- tai virkaehtosopimuksissa parisuhteensa rekisteröineet työntekijät ovat yhä eriarvoisessa asemassa avioliitossa oleviin työntekijöihin nähden. Käytännön ongelmia on aiheutunut ainakin parisuhteen rekisteröintipäivän saamisessa palkalliseksi vapaaksi vastaavasti kuin vihkipäivän. Seta pitää tällaista erottelua syrjivänä, koska siinä tosiasiallisesti asetetaan työntekijät eri asemaan heidän seksuaalisen suuntautumisensa perusteella.

Kannustamme kaikkia työmarkkinaosapuolia huolehtimaan siitä, että työsuhteen ehdot ovat yhdenvertaiset kaikille työntekijöille ilman perhemuotoon tai muuhun työntekijän ominaisuuteen perustuvaa, perusteetonta erottelua. Toivomme lisäksi, että työministeriö selvittää yhdenvertaista kohtelua polkevat työ- ja virkaehtosopimukset.

Erottelua parisuhteiden välillä noudatetaan Setan tietojen mukaan ainakin valtion virkaehtosopimuksessa ja elokuvateatterityöntekijöiden työehtosopimuksessa koskien vihkipäivän palkallista vapaata. Viime vuosien aikana useiden alojen työehtosopimuksia on päivitetty siten, että perhesuhteita koskeviin kohtiin on lisätty nimenomainen kirjaus ”tai rekisteröi parisuhteensa”. Näin tulisi toimia kaikilla aloilla ja johdonmukaisesti kaikkien perhesuhteita koskevien sopimuskohtien kohdalla, jotta tulkintaepäselvyyksiltä ja työntekijöiden eri asemaan asettamiselta vältyttäisiin.

Joillain aloilla on ongelmia myös työntekijän avopuolisolle kuuluvien etuuksien myöntämisestä yhdenvertaisesti muiden avoparien kanssa, jos työntekijän puoliso on samaa sukupuolta. Avoliittojen osalta lainsäädäntö on toistaiseksi sisäisesti ristiriitaista: samaa sukupuolta olevien henkilöiden avoliitot tunnustetaan muun muassa avoliiton purkautumistilannetta säätelevässä laissa ja vakuutusoikeuden ratkaisun (1038:2011) mukaan työttömyysturvalain soveltamisessa, mutta sen sijaan esimerkiksi Kela ei tunnusta samaa sukupuolta olevien avoliittoja. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen useiden ratkaisujen mukaan samaa ja eri sukupuolta olevilla avopareilla on oltava yhdenvertaiset oikeudet. Sekä lainsäädäntö että työ- ja virkasuhteiden ehdot tuleekin viivytyksettä yhtenäistää kaikkien avoparien osalta yhdenvertaiseksi.

Lue koko kannanotto

 

2. Hlbti-asiat esillä Euroopan parlamentin mietinnössä EU:n tasa-arvostrategiasta

Ihmisoikeudet | Euroopan parlamentti hyväksyi eilen mietinnön EU:n tasa-arvostrategiasta vuosille 2016–2022. Mietinnössään parlamentti vaatii myös hlbti-ihmisten oikeuksien huomioimista tulevassa strategiassa.

Parlamentti vaati Euroopan komissiota luomaan erillisen hlbti-strategian sekä hyväksymään direktiivin, joka kieltäisi syrjinnän muun muassa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

Parlamentti vaatii Euroopan komissiota varmistamaan, että jäsenmaat mahdollistavat sukupuolen juridisen tunnustamisen ja omaa sukupuolta vastaavien henkilöpapereiden saamisen. Parlamentti vaatii Euroopan komissiota ja WHO:ta varmistamaan, että sukupuoli-identiteetin häiriöt poistetaan kansainvälisen tautiluokituksen mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden luettelosta ja ettei myöskään sukupuolen moninaisuutta lapsuudessa patologisoida.

Parlamentti vaatii myös perheiden yhdenvertaista kohtelua työelämään ja perheisiin liittyvässä lainsäädännössä. Parlamentti korostaa, että hlbti-ihmisten kiusaamisen ja syrjinnän vastustamisen kouluissa tulisi olla osa EU:n kamppailua sukupuolistereotypioita vastaan.

Mietinnössä parlamentti vaatii komissiolta tasa-arvostrategiaa, jonka tavoitteena on lopettaa kaikenlainen sukupuoleen perustuva syrjintä. Parlamentti vaati EU:ta myös ratifioimaan Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vastaisen yleissopimuksen.  Ennen äänestystä käytiin voimakasta keskustelua muun muassa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista ja aborttia vastustavat järjestöt kampanjoivat mietintöä vastaan.

Seta lähetti ennen äänestystä suomalaisille europarlamentaarikoille pyynnön äänestää mietinnön puolesta. Mietintö hyväksyttiin äänin 341–281.

> Koko mietintö (englanniksi)

> Euroopan parlamentin LGBT Intergroupin tiedote (englanniksi)

> Setan kattojärjestön ILGA-Euroopan tiedote (englanniksi)

 

3. Ihmisoikeusjärjestöt: hallituksen on sitouduttava ihmisoikeuksiin vahvemmin

Ihmisoikeudet | 16 ihmisoikeusjärjestöä vaati yhteisessä tiedotteessa hallitusta sitoutumaan vahvemmin ihmisoikeuksiin. Perus- ja ihmisoikeusohjelman laatiminen on kirjattava hallituksen tulevaan toimintasuunnitelmaan.

”Tuoreen pääministerin ja koko hallituksen on kuitenkin nyt tärkeää osoittaa strategista johtajuutta myös ihmisoikeuksien osalta. Ilman tätä on vaikeaa rakentaa hallituksen peräänkuuluttamaa luottamusta”, toteaa Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Päivi Mattila järjestöjen tiedotteessa.

> Lue koko kannanotto

 

4. Irlanti saa itsemäärämisoikeuteen perustuvan translain

Ihmisoikeudet | Irlannin hallitus ilmoitti kesäkuun alussa sopineensa muutoksista translakiesitykseensä. 18 vuotta täyttäneet voivat jatkossa vahvistaa juridisen sukupuolensa omalla ilmoituksellaan. 16-17-vuotiaat voivat vahvistaa juridisen sukupuolensa oikeusprosessilla, joka edellyttää lääkärintodistusta. Asia etenee vielä valiokuntakäsittelyyn ennen parlamentin päätöstä.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat pitkään vaatineet Irlantia kunnioittamaan transihmisten ihmisoikeuksia. Hallituksen kannanmuutos on pitkän vaikuttamistyön tulos, johon vaikutti myönteisesti myös samaa sukupuolta olevien parien avioliittojen hyväksyminen kansanäänestyksellä 22.5. Järjestöt jatkavat työtä itsemääräämisoikeuden toteutumiseksi myös alaikäisten kohdalla.

Suomessa sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijaryhmä on esittänyt itsemääräämisoikeutta selvitettäväksi. Uusi hallitus ei ole ottanut kantaa siihen, antaako se esityksen translain uudistamisesta.

> Transgender Equality Network Irelandin (TENI) tiedote (englanniksi)

 

5. Seta lähetti avoimen kirjeen turvallisuusviranomaisille

Ihmisoikeudet | Lähetimme sisäisen turvallisuuden viranomaisille avoimen kirjeen, jossa toteamme, ettei rikoksen uhrin seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu saa vaikuttaa siihen, kuinka viranomainen hänet kohtaa. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt on otettava nykyistä asiantuntevammin ja aktiivisemmin huomioon poliisin, muiden turvallisuusviranomaisten, oikeuslaitoksen sekä väkivallan uhreille suunnattujen tuki- ja neuvontapalveluiden toiminnassa. Nämä seikat on huomioitava rikoksen uhrien kanssa työskentelevien viranomaisten koulutuksessa.

Avoimen kirjeen taustalla on Poliisit – kotihälytys -televisiosarjan 30.5. esitetty jakso, jossa poliisipari selvittää parisuhdeväkivaltatapausta, jonka osapuolina on kaksi miestä. Huvittuneet poliisit kommentoivat tapausta ja sen osapuolia epäasiallisesti, muun muassa nimittävät tapausta ”homppelipahoinpitelykeikaksi”.

> Avoin kirje turvallisuusviranomaisille

> Poliisihallituksen kommentit Iltalehden uutisessa

 

6. Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiset järjestöt vaativat hallitukselta konkreettisia toimia

Ihmisoikeudet | Suomi on jo vuosikymmeniä saanut huomautuksia riittämättömistä toimista naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi. Lähes puolet suomalaisista naisista kokee väkivaltaa elämänsä aikana.

Amnestyn helmikuussa teettämän puoluekyselyn mukaan keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset kannattavat väkivaltaa kokeneiden palveluiden lisäämistä. Uudessa hallitusohjelmassa ei kuitenkaan mainita asiaa. Nyt on hetki lunastaa annetut lupaukset. Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä tekevät järjestöt vaativat uutta hallitusta ryhtymään toimiin, jotta kansainvälisten velvoitteiden vaatimukset voidaan saavuttaa tulevan neljän vuoden aikana.

> Kannanotto

 

7. Suomi, mitä nyt? -tilaisuudessa keskusteltiin ihmisoikeuspolitiikasta

Ihmisoikeudet | Kansalaisjärjestöt järjestivät 10.6. Helsingissä Suomi, mitä nyt? -keskustelutilaisuuden ihmisoikeuspolitiikasta, yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta. Tilaisuuden koollekutsujia olivat Amnestyn Suomen osasto, Ihmisoikeusliitto, Naisasialiitto Unioni, Sateenkaariperheet, Seta ja Trasek.

Tilaisuudessa kuultiin kansalaisjärjestöjen puheenvuoroja ja keskusteltiin poliittisesta tilanteesta ja ihmisoikeustyön mahdollisuuksista. Keskustelussa tuli esiin etenkin järjestöjen välisen yhteistyön tarve, jotta ihmisoikeusasiat pysyvät esillä vallitsevassa poliittisessa tilanteessa. Ovatko perus- ja ihmisoikeudet asioita, joihin Suomi on sitoutunut, vai voiko niistä talouskuriretoriikan aikana luopua?

Kannustamme kaikkia mukaan järjestöjen toimintaan tai tukemaan toimintaa omalla tavallaan.

> Tue Setaa esimerkiksi liittymällä jäsenjärjestöön tai lahjoittamalla

Suomi, mitä nyt? -tilaisuudessa keskustelemassa Pirkko Mahlamäki Vammaisfoorumista, Milla Pyykkönen Naisasialiitto Unionista, Saido Mohamed Ihmisoikeusliitosta ja Anna-Maria Pasanen Pakolaisavusta.
Suomi, mitä nyt? -tilaisuudessa keskustelemassa Pirkko Mahlamäki Vammaisfoorumista, Milla Pyykkönen Naisasialiitto Unionista, Saido Mohamed Ihmisoikeusliitosta ja Anna-Maria Pasanen Pakolaisavusta.

 

8. Suomen PEN ja Seta ottavat kantaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ilmaisunvapauden puolesta

Ihmisoikeudet | Kirjailijoiden sananvapausyhdistys Suomen PEN ja Seta ry vaativat kannanotossaan kaikkia maita kumoamaan lait, jotka estävät ilmaisunvapautta ja vapaata sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asioita koskevaa keskustelua.

Kirjailijoiden kansainvälinen sananvapausyhdistys PEN laati ensimmäisen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistön ilmaisunvapautta ja sitä rajoittavaa lainsäädäntöä koskevan julkilausumansa viime syksynä PEN-kongressissa Kirgisian Bishkekissä. Homoseksuaalisuuden ollessa laitonta liki 80 maassa ja johtaessa pahimmillaan jopa kuolemantuomioon, viime vuosina eri puolilla maailmaa on otettu käyttöön myös nk. homoseksuaalista propagandaa kriminalisoivia lakeja. Kansainvälinen PEN on viimeisen vuoden kuluessa kartoittanut sukupuoli- ja seksuaalivähemmistön tilannetta etenkin Kirgisiassa, jossa Venäjän homopropagandalakia muistuttava lakiesitys on maan viranomaisilta saadun tiedon mukaan etenemässä seuraavalle käsittelykierrokselle tämän kesän aikana.

Homopropagandalait yhdessä muiden seksuaalioikeuksia, kuten seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvää itsemääräämisoikeutta, rajoittavien lakien kanssa sortavat homo-, lesbo-, bi-, queer-, intersukupuolisten- ja transihmisten ilmaisunvapautta, kieltävät saman sukupuolen edustajien välisen kanssakäymisen, sukupuolen moninaisuuden ilmaisemisen ja hlbtiq-kulttuurin kuvaamisen myös yhteisöön kuulumattomien henkilöiden toimesta. Lait pyrkivät hlbtiq-henkilöiden ja heidän kannattajiensa vaientamiseen ”yleisen moraalin” ja ”perinteisten arvojen” suojelun nimissä. Suomen PEN muistuttaa, että jokaisella yksilöillä on oikeus ilmaista seksuaalista suuntautumistaan ja sukupuoli-identiteettiään vapaasti sekä oikeus saada ja jakaa sitä koskevaa tietoa.

> Lue koko kannanotto

 

9. Lakitietoisku: Velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta

Ihmisoikeudet | Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolaki uudistuivat vuodenvaihteessa. Kerromme loppuvuoden uutiskirjeiden lakitietoiskuissa, miten lakimuutokset parantavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintäsuojaa ja oikeusturvakeinoja.

Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisilla, koulutuksen järjestäjillä, oppilaitoksilla ja työnantajilla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. Näiden tahojen on arvioitava yhdenvertaisuutta toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Viranomaisilla, koulutuksen järjestäjillä, oppilaitoksilla ja työnantajilla on oltava yhdenvertaisuussuunnitelma. Velvollisuus suunnitelman laatimiseen ei kuitenkaan koske evankelis-luterilaista kirkkoa, ortodoksista kirkkoa eikä työnantajaa, jonka palveluksessa on alle 30 henkilöä.

Oppilaitoksissa oppilaille ja heidän huoltajilleen sekä opiskelijoille tai heidän edustajilleen on varattava mahdollisuus tulla kuulluksi yhdenvertaisuuden edistämistoimenpiteistä. Työnantajan edistämistoimia on käsiteltävä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa.

> Yhdenvertaisuuslaki

> Apua yhdenvertaisuussuunnitelman tekemiseen

 

10. Seta hakee pääsihteeriä

Järjestö | Pitkäaikaisen pääsihteerimme siirtyessä uusiin tehtäviin haemme nyt vakituiseen työsuhteeseen monitaitoista ja ihmisoikeuksista kiinnostunutta pääsihteeriä johtamaan Seta ry:n työyhteisöä ja yhteiskunnallista vaikuttamistyötä.

Pääsihteeri vastaa yhdistyksen toiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä yhdessä hallituksen kanssa sekä toimii hallituksen esittelijänä ja sihteerinä. Hän on työnantajan edustaja ja 10 hengen työyhteisön ylin esimies. Pääsihteeri on yhdessä puheenjohtajan kanssa järjestön kasvot yhteiskunnallisessa keskustelussa: keskeinen osa tehtävää on vaikuttamisviestintä, ja työhön kuuluu julkisia esiintymisiä niin mediassa kuin yleisön edessä. Pääsihteeri pitää yhteyttä yhteistyökumppaneihin Suomessa ja kansainvälisesti, kuten Setan 24 jäsenjärjestöön, kattojärjestöihin, muihin kansalaisjärjestöihin, ministeriöihin ja rahoittajiin. Pääsihteeri osallistuu myös varainhankinnan kehittämiseen yhdessä talous- ja hallintopäällikön kanssa. Pääsihteeri toimii eduskunnan vastaperustetun hlbti-verkoston sihteerinä.

Tehtävän hyvä hoitaminen edellyttää esimieskokemusta ja osoitettua johtamistaitoa, kokemusta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, järjestötoiminnan tuntemusta, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymysten tuntemusta, organisointikykyä, esiintymistaitoa, hyvää suomen kielen taitoa, vähintään tyydyttävää ruotsin ja englannin kielen taitoa sekä perustietoja taloushallinnosta. Eduksi katsotaan sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden tuntemus, kokemus strategiatyöstä, hyvät yhteiskuntasuhteet, juridinen osaaminen, kokemus varainhankinnasta sekä soveltuva koulutus.

Työsuhde alkaa 1.9. tai sopimuksen mukaan. Toimistomme sijaitsee Helsingissä.

Hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen 25.6. klo 12 mennessä sähköpostitse os. paasihteeri@seta.fi tai Seta ry / Pääsihteeri, Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki.

Osaa hakijoista haastatellaan viikolla 27.

> Ilmoitus verkossa suomeksi

> Ilmoitus verkossa ruotsiksi

 

11. Toimisto kiinni heinäkuussa

Järjestö | Setan ja Transtukipisteen toimisto on kiinni heinäkuun ajan. Kiireellisissä asioissa ja mediapyynnöissä voi olla yhteydessä Setan puheenjohtajaan Panu Mäenpäähän.

> Hallituksen yhteystiedot

 

12. Muutoksia toimiston henkilökunnassa elokuussa

Järjestö | Setan pitkäaikainen pääsihteeri Aija Salo siirtyy uusiin haasteisiin yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston ylitarkastajan tehtävään. Toivotamme lämpimästi onnea Aijalle!

Uuden, vakituisen pääsihteerin haku on parhaillaan käynnissä. Uusi pääsihteeri aloittanee tehtävässään alkusyksyllä. Pääsihteerin valinnasta tiedotetaan erikseen Setan verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Perhevapaalla ollut tiedottaja Eliisa Alatalo palaa hoitamaan tehtäväänsä 3.8. Tiedottajan sijaisena ollut Salla Virtanen on töissä 3.7. saakka. Eliisan tavoittaa elokuusta alkaen numerosta 050 572 3259. Sähköpostiosoitteina toimivat vanhat tutut tiedottaja[at]seta.fi ja eliisa.alatalo[at]seta.fi.

> Henkilökunnan yhteystiedot

 

13. Haluatko vaikuttaa? Hae Setan hallitukseen 12.10. mennessä!

Järjestö | Kiinnostaako sinua vaikuttamistyö Setan hallituksessa? Kiinnostuneiden toivotaan ilmoittautuvan 12.10.2015 mennessä ja vastaavan Setan verkkosivuilla oleviin vaalivaliokunnan esittämiin kysymyksiin.

Edustajakokouksessa 28.–29.11.2015 valitaan vuosiksi 2016–2017 Setan hallitukseen yksi varapuheenjohtaja ja neljä hallituksen jäsentä (kolme varsinaista ja yksi varajäsen: varajäseneksi ei asetuta ehdolle erikseen). Hallitukseen valittavista henkilöistä tulee olla miehiä 1–3 ja naisia 2–4.

Keväällä järjestetty valtuusto päätti asettaa vaalivaliokunnan etsimään ehdokkaita sekä keräämään ehdokasesittelyt. Näin jäsenjärjestöt saavat jo ennen edustajakokousta hyvän ennakkokuvan ehdokasasettelusta.

Yhdistyksen demokraattisen päätöksenteon ja läpinäkyvyyden turvaamiseksi on tärkeää, että hyviä ehdokkaita on tarjolla enemmän kuin täytettäviä tehtäviä. Koska Seta on valtakunnallisena järjestönä näkyvä poliittinen vaikuttaja, on myös olennaisen tärkeää, että sen päätöksentekijöillä on moninaiset taustat ja että he edustavat sukupuolten kirjoa sekä tuovat alueellista näkökulmaa hallituksen työskentelyyn.

Olennaista hyvälle hallituksen jäsenelle on kiinnostus ja halu edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvointia, mahdollisuus sitoutua tehtävään (kokoukset Helsingissä noin kerran kuukaudessa ja lisäksi sähköpostikeskusteluja) sekä mielellään vahva kokemus jostain Setan toimintaan olennaisesti liittyvästä aihealueesta tai asiasta (esim. ihmisoikeudet, koulu ja varhaiskasvatus, sosiaali- ja terveysala, lakiasiat, nuorisotyö, viestintä, poliittinen vaikuttaminen, vapaaehtoistyö, koulutustoiminta, talousasioiden tuntemus, varainhankinta, tieto- ja viestintätekniikka, kansainvälinen toiminta, tapahtumajärjestäminen, tutkimus, media).

Setan hallitus avaa erinomaisen näköalapaikan valtakunnallisen järjestön johtamiseen ja poliittiseen vaikuttamiseen ihmisoikeuksien edistämiseksi niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Hallitus päättää Setan toiminnasta edustajakokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion pohjalta ja kantaa työnantajavastuusta suhteessa Setan työntekijöihin. Hallituksen työskentelykieli on suomi, mutta toivotamme tervetulleiksi myös muunkieliset ehdokkaat.

Hallitukseen valittavat henkilöt eivät edusta mitään tahoa eli eivät toimi kenenkään mandaatilla.

Huomioithan, että pelkkä vaalivaliokunnalle ilmoittautuminen ei ole vielä virallinen ehdokkuus, vaan siihen tarvitaan äänivaltaisen edustajan esitys edustajakokouksessa. Ehdolle voi myös asettua vaalivaliokunnan deadlinen jälkeenkin, mutta silloin ei saa esittelyään yhteiseen materiaaliin.

Mikäli kiinnostuit ehdokkuudesta, ilmoittaudu vaalivaliokunnan jäsenelle Leena Tarjamolle viimeistään 12.10.2015 osoitteeseen leena[at]tarjamo.fi Lähetä samalla vastauksesi vaalivaliokunnan kysymyksiin.

> Koko hakuilmoitus suomeksi

> Hakuilmoitus ruotsiksi

> Hakuilmoitus englanniksi

 

14. Sateenkaaripolitiikka eduskuntavaalien jälkeen

Pride-tapahtuma | Toteutuuko itsemääräämisoikeus sukupuoleen? Miten uudistetut yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolait parantavat hlbti-ihmisten asemaa kuntatasolla? Miten yhdenvertaisuusvaltuutettu auttaa seksuaalisen suuntautumisen perusteella syrjintää kokeneita? Mitä lapsiasiavaltuutettu tekee hlbti-lasten ja -nuorten oikeuksien edistämiseksi? Mikä rooli sateenkaaripolitiikassa on eduskunnan uudella hlbti-verkostolla?

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan yhdenvertaisuus- ja ihmisoikeuspolitiikan mahdollisuuksista ja ajankohtaisista hlbti-kysymyksistä tällä hallituskaudella.

Puheenvuoroja pitävät muun muassa lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä, kansanedustaja Anders Adlercreuz (r.) ja Setan pääsihteeri Aija Salo.

> Tapahtuma Facebookissa

 

15. Sateenkaari sukupolvelta toiselle

Pride-tapahtuma | Yhdenvertainen vanhuus -projekti ja Setan nuorisotoimikunta järjestävät Helsinki Pride -viikolla tilaisuuden, jossa sateenkaarisukupolvet kerääntyvät yhteen puhumaan arjesta ja kumppanuudesta – aiheesta, jonka toivoisi yhdistävän meitä kaikkia. Teemaan johdattelee Reel in the Closet -dokumenttielokuva, jonka jälkeen eri-ikäiset panelistit jakavat ajatuksiaan aiheista.

Tule kohtaamaan ja keskustelemaan yli sukupolvirajojen! Tilaisuus järjestetään Eurooppasalissa (Malminkatu 16) keskiviikkona 24.6. klo 16.30–18.45.

Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. Tila on esteetön.

Ohjelma:

16.30–16.45 Virvokkeita
16.45–17.00 Alkusanat
17.00–18.00 Reel In The Closet -dokumenttielokuva (kieli/teksti: englanti)
18.00–18.45 Paneeli ja keskustelu

> Tapahtuma Facebookissa

> Yhdenvertainen vanhuus -projekti

> Reel in the Closet -dokumenttielokuva

 

16. Kyltti- ja banderollitalkoot

Pride-tapahtuma | Seta ja Transtukipiste järjestävät kyltti- ja banderollitalkoot torstaina 25.6. klo 14–18 Setan toimistolla (Pasilanraitio 5, 2. kerros). Tule ideoimaan ja toteuttamaan omannäköisesi kyltti Helsinki Pride -kulkueeseen! Tuo mukanasi oma kangas tai pahvia. Muita tarvikkeita on tarjolla talon puolesta. Mahdollisuus myös tulostaa (A3) ja laminoida.

> Tapahtuma Facebookissa

 

17. Jäsenjärjestöpiknik

Pride-tapahtuma | Setan perinteinen Helsinki Pride -viikon jäsenjärjestöpiknik järjestetään perjantaina 26.6. klo 16–18 Kaisaniemen puistossa. Piknik on avoin ja vapaamuotoinen hengailutilaisuus kaikille nykyisille, entisille ja tuleville Setan ystäville. Löydät meidät Kaisaniemen puistosta sateenkaarilipun alta. Tervetuloa, omat eväät ja piknik-viltti mukaan!

> Tapahtuma Facebookissa

 

18. Transtukipisteen Pride-viikko

Pride-tapahtuma | Transtukipiste järjestää Helsinki Pride -viikolla monenlaisia ryhmätapaamisia ja muuta ohjelmaa.

Nuorten tapaaminen tiistaina 23.6. klo 17–20 Setan toimistolla (Pasilanraitio 5, 2. kerros). Helsinki Pride -viikon nuorten tapaaminen transihmisille, intersukupuolisille, sukupuolettomille, sukupuolikapinallisille tai muuten vaan sukupuoltaan pohtiville noin 14–22-vuotiaille nuorille. Tarjolla hyvää seuraa turvallisessa tilassa. Periaatteina luottamuksellisuus, itsemäärittely- ja itsemäärittelemättömyysoikeus, oikeus käyttää haluamaansa nimeä ja oikeus kertoa itsestään vain juuri sen verran kuin haluaa. Keskustelua luotsaavat Transtukipisteen Eepu ja nuoret vapaaehtoiset.

Lauluilmaisu ja häpeästä vapautuminen keskiviikkona 24.6. klo 17–18 Setan toimistolla (Pasilanraitio 5, 2. kerros). Aiheesta alustaa HuK, laulunopettaja, hengityskouluohjaaja Iris Seesjärvi.

Transtukipisteen yhteislauluilta keskiviikkona 24.6. klo 18–20 Setan toimistolla (Pasilanraitio 5, 2. kerros). Laulattajana musiikkipedagogi amk, transmiesten ääneen erikoistunut laulunopettaja Demian Seesjärvi. Lauluilta on tarkoitettu kaikille sukupuolivähemmistöihin kuuluville ja heidän läheisilleen äänestä ja identiteetistä riippumatta.

Transtukipisteen kahvi-ilta torstaina 25.6. klo 19–21 Setan toimistolla (Pasilanraitio 5, 2. kerros). Ryhmä on tarkoitettu kaikille niille, jotka ovat joskus pohtineet omaa sukupuoltaan sekä heidän läheisilleen. Tervetulleita ovat esimerkiksi transihmiset, intersukupuoliset, sukupuolettomat, sukupuolikapinalliset tai muuten vaan sukupuoltaan pohtivat.

Sukupuolen moninaisuus Pride-kulkueessa lauantaina 27.6. Tule Transtukipisteen, Trasekin ja DreamWearClubin ja Setan porukoiden kanssa marssimaan trans- ja is-ihmisten oikeuksien puolesta! Löydät meidät Transtukipisteen kylttien luota kulkueen lähtöpisteestä klo 12 alkaen. Kulkueeseen osallistuvat kokoontuvat Senaatintorilla klo 12 ja lähtevät liikkeelle klo 13 kohti Kaivopuistoa ja siellä järjestettävää Puistojuhlaa.

Seniori-nyyttäribrunssi sunnuntaina 28.6. klo 12–15 Pasilassa. Olitko mukana toiminnassa, kun transvestiitit ja transsukupuoliset toimivat yhdessä? Olitko perustamassa Trasekia tai Dream Wear Clubia? Luitko tarkasti Transgenre-lehteä? Muistatko, kun Transtukipiste perustettiin? Haitko lupaa kastraatiolautakunnalta? Olitko mukana vaikuttamassa translain sisältöön? Koskiko ”uusi” translaki sinua? Oletko siis transiältäsi jo seniori? Kokoonnumme Pasilanraition, Esterinpolun ja Pasilan puistotien keskellä sijaitsevassa puistikossa. (Säävaraus: rankkasateen sattuessa olemme Setan toimistolla os. Pasilanraitio 5, 2. krs.)

 

19. Tietoiskut vanhustyöhön -koulutus

Koulutus | Haluatko toimia vapaaehtoisena ja edistää sateenkaariseniorien yhdenvertaisuutta? Ikäihmisten sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuteen liittyvät kysymykset ovat pitkään olleet näkymättömissä ikääntyneille suunnatuissa palveluissa. Nyt voit omalla toiminnallasi nostaa hlbti-kysymyksiä osaksi vanhustyön arkea ja keskustelua!

Seta ja sen Yhdenvertainen vanhuus -projekti aloittavat uuden koulutusmuodon: Tietoiskut vanhustyöhön -koulutuspäivä vapaaehtoisille ja vapaaehtoisiksi haluaville.

Ilmoittaudu ensimmäiseen koulutukseen, joka pidetään Helsingissä lauantaina 29.8. klo 11.30–18.00!

Koulutus antaa valmiudet toimia Setan vapaaehtoisena ja pitää tietoiskuja vanhustyön ammattilaisille ja asiakkaille sekä alaa opiskeleville. Itse tietoisku rakentuu Yhdenvertainen vanhuus -projektissa tuotetun ilmaisen koulutusmateriaalin ympärille. Siihen sisältyy myös vuorovaikutteisia harjoituksia ja kysymyksiin vastaamista. Tietoiskussa voi myös olla kokemuksellinen osuus, jossa voit pohtia vanhuuteen liittyviä toiveita ja tarpeita omasta näkökulmastasi.

Tervetuloa mukaan ikään tai identiteettiin katsomatta, olitpa sitten 20- tai 80-vuotias!

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: projektikoordinaattori Outi Tjurin: outi.tjurin@seta.fi, puh. 050 462 4212.

> Yhdenvertainen vanhuus

 

 

Toimintakalenteri

Transtukipisteen tavallisten ryhmien aikataulut löytyvät Transtukipisteen kalenterista. Tähän kalenteriin on merkitty Helsinki Pride -viikon ryhmät.

 

Kesäkuu

22.–28.6. Helsinki Pride Helsingissä

23.6. Transtukipisteen nuorten tapaaminen Helsingissä

24.6. Sateenkaaripolitiikka eduskuntavaalien jälkeen – miten uusi hallitus edistää hlbti-ihmisten oikeuksia? Helsingissä

24.6. Sateenkaari sukupolvelta toiselle Helsingissä

24.6. Transtukipisteen Lauluilmaisu ja häpeästä vapautuminen -tilaisuus Helsingissä

24.6. Transtukipisteen yhteislauluilta Helsingissä

25.6. Kyltti- ja banderollitalkoot Helsingissä

25.6. Transtukipisteen kahvi-ilta Helsingissä

26.6. Setan jäsenjärjestöpiknik Helsingissä

27.6. Setan teltta Helsinki Priden puistojuhlassa Helsingissä

28.6. Transtukipisteen Seniori-nyyttäribrunssi Helsingissä

Heinäkuu

Elokuu

10.–16.8. Turku Pride Turussa

17.–23.8. Åland Pride Maarianhaminassa

 

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design