[contact-form-7 id="5677" title="Ei otsikkoa"]

Setan uutiskirje joulukuu 2014

Ajankohtaista ihmisoikeuspolitiikassa

1. Transihmisiä syrjitään kaikilla elämänalueilla
2. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolaki uudistuvat

Järjestöuutiset

3. Kiitos 40-vuotisjuhlavuoden toteuttamiseen osallistuneille
4. Yhdenvertainen vanhuus -projekti saa jatkoa
5. Seta hakee projektikoordinaattoria Yhdenvertainen vanhuus II -projektiin
6. Henkilöstömuutoksia vuodenvaihteessa ja toimisto joululomalla 19.12.–6.1.
7. Amnestyn kynttiläpalkinto Setalle ja muille transihmisten puolustajille
8. Hae Setan toimikuntiin!

Tapahtumat ja koulutukset

9. Kouluttajakoulutus Turussa 31.1.–1.2.2015

Toimintakalenteri

 

 1. Transihmisiä syrjitään kaikilla elämänalueilla

Ihmisoikeudet | Euroopan unionin perusoikeusviraston tiistaina julkaistun selvityksen mukaan transihmiset kokevat huomattavan paljon sukupuolen ilmaisuun tai sukupuoli-identiteettiin liittyvää syrjintää, häirintää ja väkivaltaa kaikilla elämänalueilla.

Being Trans in the European Union -selvitys perustuu vuonna 2012 tehtyyn laajaan kyselyyn, johon vastasi 6 597 transihmistä eri Euroopan maista. Suomesta vastaajia oli 463.

Suomalaisista transihmisistä lähes puolet oli kokenut syrjintää tai häirintää kyselyä edeltäneenä vuonna. Erityisen haavoittuvia syrjinnälle ovat selvityksen mukaan nuoret, työttömät ja pienituloiset.

Viidennes suomalaisista vastaajista oli kokenut syrjintää työssä ja lähes viidennes työtä etsiessään. Terveyspalveluissa syrjintää oli kokenut lähes neljännes suomalaisvastaajista, samoin kuin oppilaitoksissa henkilökunnan taholta.

”Transihmisten syrjintään tulisi puuttua voimakkaammin. Myös EU:n perusoikeusvirasto vaatii selvityksessä jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että julkisella sektorilla kehitetään syrjinnän vastaista työtä”, Setan vs. pääsihteeri Marita Karvinen toteaa.

Väkivallan ja häirinnän uhka vaikuttaa transihmisten käyttäytymiseen. Yli 30 prosenttia suomalaisvastaajista oli välttänyt sukupuolen ilmaisua ja puolet oli välttänyt tiettyihin paikkoihin menemistä väkivallan tai häirinnän pelon vuoksi.

Häirintää, esimerkiksi nimittelyä ja kiusaamista, sukupuolivähemmistöön kuulumisen vuoksi oli kokenut viidennes suomalaisvastaajista. Väkivaltaa oli kokenut neljä prosenttia.

Huomattava osa kaikista vastaajista oli jättänyt ilmoittamatta kokemastaan väkivallasta ja häirinnästä viranomaisille esimerkiksi siksi, että viranomaisten ei uskottu tekevän mitään, tai viranomaisten transfobian pelon vuoksi. EU:n perusoikeusvirasto kehottaa jäsenvaltioita puuttumaan viharikosten vähäiseen ilmoitusprosenttiin.

> Being Trans in the European Union -selvitys

 

2. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolaki uudistuvat

Ihmisoikeudet | Uudet tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki astuvat voimaan 1.1.2015.

Uudistetussa tasa-arvolaissa sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennetaan koskemaan sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. Laki velvoittaa viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä ja työnantajia myös ennaltaehkäisemään tätä syrjintää.

Tasa-arvolain oppilaitoksia koskevat velvoitteet laajanevat koskemaan myös perusopetusta antavia oppilaitoksia.

Vähemmistövaltuutettu muuttuu yhdenvertaisuusvaltuutetuksi, jolla on oikeus käsitellä syrjintää kaikilla perusteilla.

> Tasa-arvovaltuutetun tiedote uudistuksista

 

3. Kiitos 40-vuotisjuhlavuoden toteuttamiseen osallistuneille

Järjestö | Setan 40-vuotisjuhlavuosi lähestyy loppuaan. Vuoden aikana on tapahtunut paljon, ja Seta haluaa kiittää kaikkia juhlavuoden tapahtumien järjestämisessä mukana olleita sekä niihin osallistuneita henkilöitä ja tahoja.

”Seta on tehnyt 40 vuotta ihmisoikeustyötä, mutta tehtävää on vielä jäljellä. Tällä hetkellä toivomme etenkin translain ja äitiyslain uudistuksia. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolait uudistuvat vuodenvaihteessa, ja nähtäväksi jää, miten ne konkreettisesti vaikuttavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten elämään” sanoo Setan vs. pääsihteeri Marita Karvinen.

Juhlavuoden viimeisenä tapahtumana Seta järjesti syntymäpäiväjuhlat ravintola DTM:ssä joulukuun puolivälissä. Juhlassa piti puheen Setan puheenjohtajana 1980-luvun alussa toiminut presidentti Tarja Halonen.

Kuvassa Katriina Rosavaara ja Tarja Halonen

> Ranneliikkeen uutinen Setan 40-vuotisjuhlista

 

4. Yhdenvertainen vanhuus -projekti saa jatkoa

Järjestö | Raha-automaattiyhdistuksen avustusehdotukset vuodelle 2015 julkaistiin 18.12.2014.

Setan Yhdenvertainen vanhuus -hanke sai jatkoa kahdelle vuodelle. Avustussumma ensimmäiselle vuodelle on 119 000 euroa. Projektikoordinaattori Salla-Maija Hakolan rinnalle hankkeeseen palkataan toinen työntekijä. Yhdenvertainen vanhuus 2 -projektin keskeisenä tavoitteena on voimauttaa ja osallistaa hlbtiq-ikäihmisiä yhdenvertaisuuden edistämiseksi tehtävään työhön.

Yleisavustuksena yhdistyksen toimintaan myönnettiin 301 000 euroa, Transtukipisteelle 141 000 euroa ja jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin 55 000 euroa. Summat ovat samat kuin vuonna 2014.

Setan avustukset RAY:n sivuilla

> Yhdenvertainen vanhuus

 

5. Seta hakee projektikoordinaattoria Yhdenvertainen vanhuus II -projektiin

Rekrytointi | Etsimme projektiin toista työntekijää määräaikaiseen, kokopäiväiseen työsuhteeseen käynnistämään ja toteuttamaan kaksivuotista (2015–2016) projektia Yhdenvertainen vanhuus II – sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten voimavarat käyttöön yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Yhdenvertainen vanhuus I -projekti (2012–2014) tuotti tietoa, materiaalia, osaamista ja verkostoresursseja, sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden huomioon ottamiseksi ikääntyneiden palveluissa. Kahden vuoden mittaisen Yhdenvertainen vanhuus -projekti II:n tavoitteena on osallistaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä ja aiheesta kiinnostuneita organisaatioita mukaan ikäihmisten yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja moninaisuuden näkyväksi tekemiseksi.

Työtekijän toivotaan voivan aloittaa työt maaliskuussa. Koordinaattori työskentelee Helsingissä Seta ry:n tiloissa.

Hakuaika tehtävään päättyy 19.1.2015.

> Koko rekrytointi-ilmoitus

> Yhdenvertainen vanhuus

 

6. Henkilöstömuutoksia vuodenvaihteessa ja toimisto joululomalla 19.12.–6.1.

Järjestö | Setan toimisto on suljettuna ajalla 19.12.2014–6.1.2015. Toimiston väki toivottaa kaikille rauhallista joulun aikaa!

Toimistolla tapahtuu muutamia henkilömuutoksia vuodenvaihteessa. Pääsihteeri Aija Salon opintovapaa päättyy vuodenvaihteessa. Samalla Marita Karvinen palaa vs. pääsihteerin tehtävästä takaisin koulutussuunnittelijan tehtävään.

Lotte Heikkinen jatkaa vakinaisena nuorisotyön koordinaattorina. Heikkinen on toiminut tehtävässä jo vuoden 2014 ajan Anders Huldénin opintovapaan sijaisena.

 

7. Amnestyn kynttiläpalkinto Setalle ja muille transihmisten puolustajille

Järjestö | Amnesty myönsi ihmisoikeustyöstä jaettavan Kynttiläpalkinnon keskiviikkona Setalle, Trasekille, Heli Hämäläiselle, Juudas Kannistolle ja Luca Tainiolle.

”Palkitut ovat tehneet merkittävää työtä transihmisten oikeuksien puolustamiseksi. Transihmiset ovat yksi yhteiskuntamme syrjityimmistä vähemmistöistä”, perustelee  Amnestyn Suomen osaston puheenjohtaja Jussi Förbom Amnestyn tiedotteessa.

Amnestyn Kynttiläpalkinto luovutetaan vuosittain kansainvälisenä ihmisoikeuksien päivänä 10.12. ihmisoikeuksia puolustaneelle suomalaiselle henkilölle tai yhteisölle.

> Amnestyn tiedote

 

8. Hae Setan toimikuntiin!

Järjestö | Setan kansainvälisten asioiden toimikunnan, transpoliittisen toimikunnan ja koulutuspoliittisen toimikunnan haut ovat käynnissä 12.1.2015 saakka.

Toimikunnat kokoontuvat muutaman kerran vuodessa ja toimivat kokousten välillä muun muassa sähköpostilla ja/tai Facebook-ryhmien välityksellä. Toimikunnat toimivat vapaaehtoispohjalta, eikä niihin osallistumisesta makseta palkkiota. Setan hallitus nimittää toimikunnat vuodelle 2015 kokouksessaan tammikuussa.

Kansainvälisten asioiden toimikunnassa pääset aitiopaikalle tukemaan Setan hallitusta ja valmistelemaan Setan kansainvälistä yhteistyötä ja vaikuttamista! Hakea voivat kaikki hlbtiq-politiikasta ja ihmisoikeusvaikuttamisesta kiinnostuneet.

> Kansainvälisten asioiden toimikunnan tarkemmat hakuohjeet ja lisätietoa

Transpoliittinen toimikunta tukee Setan hallituksen yhteiskunnallista vaikuttamistyötä erityisesti sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeustilanteen parantamiseksi. Hakea voivat kaikki sukupuolen moninaisuuteen liittyvästä ihmisoikeusvaikuttamisesta kiinnostuneet.

> Transpoliittisen toimikunnan tarkemmat hakuohjeet ja lisätietoa

Koulutuspoliittisessa toimikunnassa pääset tukemaan Setan hallitusta koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa. Hakea voivat kaikki hlbtiq-asioista ja ihmisoikeusvaikuttamisesta kiinnostuneet.

> Koulutuspoliittisen toimikunnan tarkemmat hakuohjeet ja lisätietoa

 

9. Kouluttajakoulutus Turussa 31.1.–1.2.2015

Koulutus | Vuoden ensimmäinen kouluttajakoulutus toteutetaan Turussa, TuSetan toimistolla 31.1.–1.2.2015.

Koulutus on suunnattu kaikille vapaaehtoiskouluttamisesta kiinnostuneille aktiiveille. Koulutuksessa saat perusvalmiudet toteuttaa kouluvierailuja sekä vierailuja nuorisotaloille. Koulutuksessa käsitellään perusasiat hlbtiq-teemasta, tutustutaan Setan koulutustoiminnan rakenteisiin, koulutusmateriaaliin ja -videoihin, perehdytään esiintymisen saloihin, mietitään omaa tarinaa ja kokemuksia sekä niihin liittyviä rajoja ja eettisiä kysymyksiä. Koulutuksessa on myös osio, missä mietitään haastavien tilanteiden hallintaa.

Alustavan aikataulun mukaan koulutus alkaa lauantaina 31.8. klo 12 ja päättyy klo 19.30, sunnuntaina jatkamme klo 10 ja koulutusviikonloppu päättyy klo 16.30.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä KSL:n kanssa.

Ilmoittautumiset ja lisätietoa koulutuksesta Setan koulutussuunnittelijalta: marita.karvinen@seta.fi 7.1.2015 alkaen.

 

Toimintakalenteri

Joulukuu

25.12. Transtukipisteen kahvi-ilta Helsingissä

 

Tammikuu

1.1. Transtukipisteen kahvi-ilta Helsingissä

8.1. Transtukipisteen kahvi-ilta Helsingissä

10.1. Transtukipisteen miesten ja maskuliinien ryhmä Helsingissä

15.1. Transtukipisteen kahvi-ilta Helsingissä

22.1. Transtukipisteen kahvi-ilta Helsingissä

29.1. Transtukipisteen kahvi-ilta Helsingissä

30.1. Transtukipisteen läheisten ryhmä Helsingissä

31.1. Transtukipisteen naisten ja feminiinien ryhmä Helsingissä

31.1. Transtukipisteen puolisoiden ja kumppanien ryhmä Helsingissä

31.1.–1.2. Kouluttajakoulutus Turussa

 

Helmikuu

1.2. Transtukipisteen nuorten ja pohtivien ryhmä Helsingissä

1.2. Transtukipisteen muunsukupuolisten ryhmä Helsingissä

5.2. Transtukipisteen kahvi-ilta Helsingissä

7.2. Transtukipisteen miesten ja maskuliinien ryhmä Helsingissä

12.2. Transtukipisteen kahvi-ilta Helsingissä

19.2. Transtukipisteen kahvi-ilta Helsingissä

20.2. Transtukipisteen läheisten ryhmä Helsingissä

21.2. Transtukipisteen naisten ja feminiinien ryhmä Helsingissä

21.2. Transtukipisteen puolisoiden ja kumppanien ryhmä Helsingissä

26.2. Transtukipisteen kahvi-ilta Helsingissä

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design