[contact-form-7 id="5677" title="Ei otsikkoa"]

Setan uutiskirje huhtikuu 2016

 

1. ETENE: tietoa intersukupuolisuudesta lisättävä ja lapsen itsemääräämisoikeutta kunnioitettava

Ihmisoikeudet | Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunta (ETENE) toteaa, että sukupuolen määrittämiseen tähtäävät kosmeettiset toimenpiteet voivat olla turhia ja jopa haitallisia, ja ne voivat aiheuttaa paljon kärsimystä lapselle mutta myös kustannuksia yhteiskunnalle.
ETENE suosittaa, ettei ulkoisia sukupuoliominaisuuksia muokkaavia toimenpiteitä toteuteta ennen kuin lapsi itse voi määritellä sukupuolensa. Rakennepoikkeavuudet, joilla on vaikutusta lapsen terveyteen, on korjattava ajallaan. ETENE suosittaa myös monipuolisen tiedon lisäämistä intersukupuolisuudesta ja sukupuolen moninaisuudesta sekä vanhemmille, sote-alan ammattilaisille, varhaiskasvattajille, kouluihin, urheiluseuroille, seurakunnille ja kansalaisjärjestöille ja kaikille lasten parissa toimiville yhteisöille.

Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo ja Transtukipisteen johtava sosiaalityöntekijä Maarit Huuska olivat kuultavana intersukupuolisten hoitokäytännöistä ETENE:ssä tammikuun lopulla.

Intersukupuoliset ovat ihmisiä, joiden keholliset piirteet eivät ole yksiselitteisesti mies- tai naistyypillisiä. Suomessa vauvojen epätyypillisiä sukuelimiä leikataan kosmeettisin perustein.

Kuulemisessa korostettiin, että intersukupuolisilla lapsilla, nuorilla ja aikuisilla tulee olla itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa ja että jokaisella tulee olla oikeus omanlaiseen kehitykseensä ja siihen, että hänen sukupuoli-identiteettiään ja toiveitaan kunnioitetaan lääketieteellisessä hoidossa.

Lapsi ei voi vaikuttaa sukupuolensa määrittämiseen vaan sen tekevät viranomaiset, jolloin sukupuolen määrittämisen nykyinen menettely on ETENE:n mukaan ongelmallinen.

”Ulkonäköä muokkaavat toimenpiteet eivät muuta suoraviivaisesti henkilön kuvaa itsestään ja sukupuolestaan. Ne eivät ole lapsen kasvun ja kehityksen kannalta välttämättömiä, vaan voivat päinvastoin saada lapsen tuntemaan itsensä vialliseksi ja riittämättömäksi ja aiheuttaa häpeää, kuten aikuistuneet intersukupuoliset henkilöt ovat omaa lapsuuttaan kuvanneet”, ETENE toteaa.

Neuvottelukunta suosittaa, että henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuutta arvioidaan, sillä henkilön tunnistaminen mieheksi tai naiseksi on useimmiten tarpeetonta.

”Silloin, kun sukupuolella on merkitystä, sitä koskeva identifiointi voidaan toteuttaa muutenkin kuin henkilötunnuksella”, kannanotossa sanotaan.
Aihe nousi ETENE:en erityisesti Lapsiasianvaltuutetun perustaman HLBTI ja lapset -työryhmän kautta. Seta kiittää lapsiasiavaltuutetun aktiivista toimintaa intersukupuolisen tilan kanssa syntyneiden lasten oikeuksien puolesta.

Intersukupuolisia lapsia koskeviin hoitokäytänteisiin ovat kiinnittäneet huomiota Euroopan perusoikeusvirasto sekä Euroopan neuvoston ja YK:n ihmisoikeuskomissaarit. ETENE:n tiedotteen mukaan Euroopan bioetiikkakomitea selvittää parhaillaan lasten hoitokäytäntöjä kaikissa Euroopan neuvoston maissa. Maltalla is-lasten kirurgiset hoidot on kielletty lailla.

ETENE:n kannanotto 22.3.2016 [pdf] > https://etene.fi/documents/1429646/2056382/KANNANOTTO_intersukupuolisuus_pdf.pdf/c5d42cbd-5220-4314-a2e9-c61cf27ace9a

Taustaraportti kannanotolle [pdf] > https://etene.fi/documents/1429646/2056382/IS-raportti20160331.pdf/58bf2412-48a9-4521-b5ae-81a3ee3bc07b

 

2. Nimilain uudistaminen aloitettiin – Seta lausuu vapaamman nimilain puolesta

Ihmisoikeudet | Työ nimilain uudistamiseksi aloitettiin huhtikuussa oikeusministeriössä. Nimilain uudistamista pohtiva muistio on lähtenyt lausuntokierrokselle. Muistiossa ei puolleta sukupuolisidonnaisten etunimien avaamista kaikille sukupuolille.

”Valtaväestön näkökulmasta sukupuolijaottelu on luonnollinen osa yhteiskunnallista todellisuutta. On luontevaa, että tämä heijastuu myös kotimaisessa
nimijärjestelmässä. Kotimaisessa nimijärjestelmässä on sukupuolittuneiden nimien lisäksi lukumäärältään kasvava joukko nimiä, joita ei voi pitää leimallisesti tyttöjen tai poikien niminä ja jotka ovat näin ollen molempien sukupuolten käytettävissä”, muistiossa perustellaan.

Setan tavoitteena on, että nimilaki tukisi ihmisten itsemääräämisoikeutta etunimiinsä. Seta torjuu ajatuksen sukupuolijaottelun luonnollisuudesta perusteena.

”Nimilakia uudistettaessa olisi tärkeä pohtia, miten voidaan vahvistaa ihmisten itsemääräämisoikeutta. Olisi tärkeää, että uudistuksessa otetaan paremmin huomioon nykyinen tieto sukupuolen moninaisuudesta”, sanoo Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo.

Oikeusministeriön tiedote ja arviomuistio > http://oikeusministerio.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2016/04/nimilainuudistaminenkaynnistymassa.html

 

3. Anna paras äitienpäivälahja – allekirjoita kansalaisaloite äitiyslaista

Ihmisoikeudet | Anna sateenkaareva äitienpäivälahja ja haasta työkaverisi, läheisesi tai naapurisi allekirjoittamaan kansalaisaloite äitiyslaista. Aikaa aloitteen kannattamiseen on vielä kuukausi, 28.5. saakka.

Miksi äitiyslaki?

Tasa-arvoinen avioliitto ei korjaa sateenkaariperheiden lasten asemaa. Tarvitaan äitiyslaki, jotta naisparin lapsella olisi syntymästään lähtien oikeus elatukseen, perintöön ja tapaamiseen suhteessa molempiin vanhempiinsa.

Nykyisin naisparin lapsi voi saada kaksi vanhempaa perheen sisäisen adoption kautta. Tämä jättää lapsen oikeudellisen aseman avoimeksi koko raskauden ajaksi ja 1-12kk syntymän jälkeen. Äitiyslaki mahdollistaisi hedelmöityshoidoilla alkunsa saaneen lapsen tunnustamisen neuvolassa jo ennen lapsen syntymää, samoin kuin miehet voivat tunnustaa lapsensa neuvolassa vuoden 2016 alusta lukien. Äitiyslakia sovelletaan vain tilanteessa, jossa ei teoriassakaan ole olemassa ketään miestä, joka voitaisiin vahvistaa lapsen isäksi.

Äitiyslain säätämistä tukevat kaikki suuret lapsi- ja perhejärjestöt, mukaan lukien Suomen UNICEF, Pelastakaa Lapset, MLL, Väestöliitto ja Lastensuojelun Keskusliitto. Osa heistä on myös mukana Äitiyslaki-kampanjassa.

Äitiyslaki on valmisteltu valmiiksi oikeusministeriössä, mutta jo kaksi hallitusta perä jälkeen on jättänyt esittämättä sen. Siksi nyt on taas aika kansalaisten puhua lasten yhdenvertaisuuden puolesta!

Vastaava lainsäädäntö on voimassa kaikissa muissa Pohjoismaissa ja useimmissa Länsi-Euroopan maissa. Äitiyslaki määrittelee synnyttäjän puolison asemaa. Tästä syystä laki ei liity miesparien lasten oikeusturvaan. Miesparien lasten asemaa on tietysti tärkeää parantaa muilla uudistuksilla.

Allekirjoita aloite nettipankkitunnuksilla täällä www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1669

 

4. Sateenkaariseniorityölle toivotaan jatkoa Setassa

Järjestö | Setan Yhdenvertainen vanhuus -projekti on ollut käynnissä vuodesta 2012 ja se päättyy tämän vuoden loppuun. Projekti on tuottanut koskettavaa ja kiiteltyä materiaalia vanhustyön kentän käyttöön ja nostanut ikäihmisten sukupuolen- ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta esiin monilla eri areenoilla.

Seta haluaa olla jatkossakin kaikenikäisten järjestö ja seniorityön kehittäminen sekä ikääntyvien jäsenten monipuolinen palvelu on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää. Tarkoituksena on tarjota valtakunnallisesti monenlaisia mahdollisuuksia kohtaamiseen ja vertaisuuteen sekä erilaisten paikallisten ryhmätoimintojen että digitaalisten kohtaamispaikkojen kautta.

Tulevan toiminnan tarkoituksena olisi kehittää matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja ja ryhmiä lhbti-ikäihmisille eripuolilla Suomea. Toiminnan tavoitteena olisi myös saada uusia vapaaehtoisia paikallisjärjestöille ja vaikuttaa vanhustyön kentällä esimerkiksi vapaaehtoisten pitämien Sateenkaariseniori-tietoiskujen kautta.

”Suunnitellussa toiminnassa kehitetään edelleen lhbti-ikääntymisen asiantuntemusta Setassa ja sen jäsenjärjestöissä. Alueellisten jäsenjärjestöjen kautta tieto ja osaaminen voidaan levittää julkisen ja yksityisen sektorin ikääntyneille suunnattuihin palveluihin valtakunnallisesti”, visioi projektipäällikkö Outi Tjurin.

 

5. Tervetuloa Setan ohjelmaan Helsinki Pridessa!

Järjestö | Seta ja Transtukipiste järjestää Helsinki Pride ja Eurogames -viikolla monipuolista ohjelmaa. Helsinki Priden teemana on tänä vuonna media ja kulttuuri. Tervetuloa mukaan!

***Maanantai 27.6.***

Toimittajakoulutus: Näin kirjoitat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä, klo 08.30–12.00 Pride Housessa

Koulutuksen aiheina ovat seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus, sensitiivinen ja ajantasainen sateenkaaritermistö sekä itsemäärittelyoikeuden kunnioittaminen mediassa. Paikkoja on rajoitetusti. Ennakkoilmoittautuminen avautuu myöhemmin.

***Tiiistai 28.6.***

Nuorten tapaaminen transihmisille, intersukupuolisille, sukupuolettomille, sukupuolikapinallisille tai muuten vaan sukupuoltaan pohtiville noin 14-22 -vuotiaille nuorille, klo 17-20 Setan toimistolla, Pasilanraitio 5

Tarjolla hyvää seuraa turvallisessa tilassa. Periaatteina luottamuksellisuus, itsemäärittely- ja itsemäärittelemättömyysoikeus, oikeus käyttää haluamaansa nimeä ja oikeus kertoa itsestään vain sen verran kuin haluaa. Keskustelua luotsaavat Transtukipisteen Eepu ja nuoret vapaaehtoiset.

DreamWearClubin kahvi-ilta transvestiiteille ja heidän läheisilleen, klo 19-21 Setan toimistolla, Pasilanraitio 5

***Keskiviikko 29.6.***

Sateenkaariseniorien tapaaminen Pride-hengessä kaikille seniori-ikäisille ja sitä lähestyville, klo 16-19 Palvelutalo Kantin Pysäkki, Humalistonkatu 4.

Tapaamisen periaatteisiin kuuluvat luottamuksellisuus, itsemäärittely- ja itsemäärittelemättömyysoikeus sekä kunnioittaminen. Kakkutarjoilu. Ohjaajina toimivat Setan ja Transtukipisteen työntekijät.

Helsinki Priden ja Setan paneeli: Lhbtiq mediassa, klo 17-19.30 Pride Housessa

Paneelin varmistuneet puhujat ovat biseksuaalisuutta tutkinut Jenny Kangasvuo ja tuottaja-toimittaja Laura Haimila. Tilaisuuden juontaa Setan puheenjohtaja Panu Mäenpää.

***Torstai 30.6.***

Kylttitalkoot, klo 19-21 Setan toimistolla, Pasilanraitio 5.

Tule ideoimaan ja toteuttamaan omannäköisesi kyltti kulkueeseen! Kylttitalkoot järjestää Setan ja Transtukipisteen työntekijät.

Kahvi-ilta Transtukipisteellä, klo 19-21 Setan toimistolla, Pasilanraitio 5.

Kahvi-ilta on suunnattu kaikille, jotka ovat joskus pohtineet omaa sukupuoltaan sekä heidän läheisilleen: esimerkiksi transihmisille, intersukupuolisille, sukupuolettomille, sukupuolikapinallisille tai muuten vaan sukupuoltaan pohtiville. Periaatteina luottamuksellisuus, itsemäärittely- ja itsemäärittelemättömyysoikeus, oikeus käyttää haluamaansa nimeä ja oikeus kertoa itsestään vain sen verran kuin haluaa.

***Perjantai 1.7.***

Ihmisoikeudet urheilussa -seminaari klo 11-17

Sukupuolivähemmistöpiknik, klo 17-20 Tokoinrannassa.

Jokavuotinen piknik sukupuolivähemmistöille, transihmisille, ja sukupuoleltaan moninaisille sekä heidän läheisilleen. Piknik on Tokoinrannassa Miina Sillanpään muistomerkin lähellä. Järjestäjänä Trasek ry.

***Lauantai 2.7. ***

Helsinki Pride -kulkueessa kokoonnumme muun muassa Sateenkaariseniorirekan kyytiin ja sen eteen ja taakse. Kokoontuminen rekan luona klo 12.30. Kulkue lähtee klo 13.00. Kaikenikäiset ovat tervetuloa marssimaan yhdenvertaisen vanhuuden puolesta!

Voit myös osallistua Sukupuolen moninaisuus Pride-kulkueessa -blokkiin, jossa marssivat Transtukipiste, Trasek ja Dreamwear Club. Tässä voit nostaa ääntäsi trans- ja is-ihmisten oikeuksien puolesta! Blokki löytyy Transtukipisteen kylttien luota kulkueen lähtöpisteestä klo 12 alkaen.

Puistojuhlassa Setan teltalla on mahdollisuus tulla valokuvatuksi rakkaansa/rakkaidensa kanssa. Seta järjestää valokuvauksen yhdessä Sateenkaariparit-hankekumppaninsa Parisuhdekeskus Katajan kanssa.

***Sunnuntai 3.7.***

Seniori-nyyttäribrunssi, klo 12-15 Pasilanraition, Esterinpolun ja Pasilan puistotien keskellä sijaitsevassa puistikossa.

Olitko mukana toiminnassa, kun transvestiitit ja transsukupuoliset toimivat yhdessä? Olitko perustamassa Trasekia tai Dreamwear Clubia? Luitko tarkasti Transgenre-lehteä? Muistatko, kun Transtukipiste perustettiin? Haitko lupaa kastraatiolautakunnalta? Olitko mukana vaikuttamassa translain sisältöön? Koskiko ”uusi” translaki sinua? Oletko siis transiältäsi jo seniori? Tervetuloa mukavalle brunssille Pasilaan! (Säävaraus: rankkasateen sattuessa olemme Setan toimistolla os. Pasilanraitio 5, 2. krs.)

Helsinki Pride > http://www.helsinkipride.fi/
EuroGames: http://www.eurogameshelsinki.org

 

6. Verkkokysely päihde- ja mielenterveystyön ammattilaisille sateenkaarinuorten kohtaamisesta

Tutkimus | Sateenkaarinuoret päihde- ja mielenterveyspalveluissa -hanke etsii päihde- ja mielenterveystyön ammattilaisia vastaajiksi verkkokyselyyn!

Osallistujiksi haetaan kuntien ja järjestöjen palveluksessa olevia, nuoria päivittäisessä työssään kohtaavia sosiaali- ja terveysalan sekä nuorisotyön työntekijöitä. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa ja kehittää päihde- ja mielenterveystyön ammattilaisten valmiuksia kohdata sateenkaarinuoria. Sateenkaarinuorilla tarkoitetaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia nuoria, kuten homo-, lesbo-, bi- ja transnuoria sekä intersukupuolisia nuoria. Tavoitteena on selvittää sekä ammattilaisten mahdollisia tiedontarpeita että palveluissa jo olevia hyviä käytäntöjä. Nuorisolain mukaisesti katsomme nuoriksi kaikki alle 29-vuotiaat.

Sateenkaarinuoret päihde- ja mielenterveyspalveluissa (2015–2016) on Nuorisotutkimusverkoston, Seta ry:n ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhteinen tutkimushanke, joka on saanut rahoituksen opetus- ja kulttuuriministeriön Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmasta. Hanke on jatkoa Nuorisotutkimusverkoston ja Seta ry:n 2012–2014 toteuttamalle Hyvinvoiva sateenkaarinuori -hankkeelle, jossa kartoitettiin laajasti sateenkaarinuorten hyvinvointia Suomessa.

Kysely > http://www.nuorisotutkimusseura.fi/hankkeet/sateenkaarinuoret/verkkokysely

7. Ehdota Setan Asiallisen tiedon omenan saajia sekä Vuoden sateenkaarinuorta 15.5. mennessä

Järjestö | Keitä tai mitä tahoja sinä haluaisit nähdä Setan tämän vuoden huomionosoitusten saajina? Seta on jakanut vuosittain Asiallisen tiedon omena -tunnustuksen sukupuolen ja/tai seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta koskevan asiallisen tiedon levittämisestä. Useina vuosina on jaettu myös Kunniarotta-antipalkinto hlbti-ihmisiä syrjivän tai harhaanjohtavan tiedon tai asenteiden levittämisestä. Ehdotuksia huomionosoitusten saajista voi tehdä Setalle kuka tahansa. Huomionosoitukset julkistetaan Helsinki Pride-viikon aikana.

Ehdota Setan hallitukselle henkilöä tai tahoa, joka ansaitsee joko myönteistä tunnustusta tai julkiset nuhteet. Liitä mukaan perustelut. Tee ehdotuksesi viimeistään 15.5. osoitteeseen toimisto@seta.fi.

Vuonna 2015 Setan nuorisotoimikunta jakoi ensimmäistä kertaa oman Vuoden sateenkaarinuori -palkinnon. Tänä vuonne perinne jatkuu. Kesällä palkitsemme jälleen ansioituneen sateenkaarinuoren. Palkinto jaetaan Pirkanmaan Pride -tapahtuman yhteydessä Tampereella.

Palkinto voidaan antaa:
– sateenkaarinuorelle kiitoksena jo tehdystä työstä sateenkaarinuorten parissa
– tai sateenkaarinuorten oikeuksien aktiivisesta ajamisesta
– tai sateenkaarinuorten hyvinvoinnin edistämisestä
– tai esimerkillisestä toiminnasta oman yhteisönsä sisällä tai ulkopuolella
– tai hlbtiq-ihmisten positiivisesta esiin tuomisesta yhteiskunnassa.

Nuorisotoimikunta tekee ehdotusten perusteella lopullisen päätöksen palkinnonsaajasta. Ehdotukseen tulee liittää perustelut palkinnon saamiselle. Vuoden sateenkaarinuoreksi voi esittää kaikkia alle 29-vuotiaita. Ehdotuksia otetaan vastaan 15.5.2016 asti. Lähetäthän esitykset suoraan Nuorisotoimikunnan puheenjohtaja Sakris Kupilalle osoitteeseen: sakris.kupila@gmail.com.

 

8. Muutoksia Transtukipisteen palveluissa

Transtukipiste | Transtukipisteellä on tapahtunut useita muutoksia alkuvuodesta. Eepu Autereen puhelinaika on siirtynyt torstaille ja se on klo 15.15–17. Miskan Salakan puhelinaika on keskiviikkoisin klo 14-16. Maarit Huuska keskittyy ammattilaisten konsultointiin puhelinajallaan torstaisin klo 13-14.

Transtukipisteen ruotsinkielisiä palveluita kehitetään. Tällä hetkellä mahdollista saada sähköpostineuvontaa ja -tukea ruotsiksi Miska Salakalta.

Lisätietoa: www.transtukipiste.fi

 

9. Transtukipisteen ja Trasekin Voimavaraleirille ilmoittautuminen alkaa tiistaina 17.5.

Voimavaraleiri | Transtukipisteen ja Trasekin Voimavaraleirille ilmoittautuminen alkaa tiistaina 17.5. klo 10. Voimavaraleiri on Trasekin ja Transtukipisteen vuosittain järjestämä yhteisöllinen leiri. Leiri on tarkoitettu kaikille transihmisille, muunsukupuolisille, intersukupuolisille, sukupuoltaan pohtiville sekä heidän läheisilleen.
Voimavaraleiri järjestetään tänä vuonna 19.-21.8. Leiripaikka vaihtelee vuosittain, jotta se tavoittaisi paremmin eri puolilla Suomea asuvat ihmiset. Tänä vuonna leiri järjestetään Porin lähellä.

Tyypillisesti leirin ryhmissä on käsitelty osallistujia koskettavia aiheita. Lisäksi leirin ohjelmaan on kuulunut myös vapaaehtoista rentoa liikuntaa, pelejä ja muuta hauskaa yhdessäoloa. Kaikki ohjelma on vapaaehtoista, mihinkään ei ole pakko osallistua. Leiri maksaa 100 euroa työssäkäyville ja 75 euroa muille. Leirin hintaan sisältyy ruokailu.

Leirille on mahdollista ottaa mukaan palvelukoira, mutta ei lemmikkejä, jotta leiri olisi mahdollisimman esteetön myös allergisille. Esteettömyys on huomioitu leirikeskuksessa kohtalaisesti: majoitusrakennukseen, ruokalaan ja ryhmätilaan on liuskat ja leirikeskuksesta löytyy yksi esteetön wc ja yksi esteetön kylpyhuone. Leirikeskuksen sauna ei kuitenkaan ole esteetön. Tarkempia esteettömyystietoja voi tiedustella Transtukipisteen palveluohjaajalta sähköpostitse: miska.salakka [at] seta.fi tai puhelimitse: 0503716899.

Ilmoittautuminen leirille alkaa tiistaina 17.5. klo 10.00. Linkki ilmoittautumislomakkeeseen löytyy Trasekin nettisivuilta osoitteesta trasek.fi. Ilmoittautuminen astuu voimaan vasta, kun on maksanut leirimaksun. Aikaisempina vuosina paikat ovat täyttyneet nopeasti, joten suosittelemme toimimaan ripeästi, mikäli haluat päästä tämän vuoden Voimavaraleirille. Pyydämme sinua myös ilmoittamaan mahdollisimman nopeasti, mikäli et voikaan ottaa vastaan sinulle varattua leiripaikkaa.

 

10. Suomi100 – Sateenkaaren väreissä: Keskustelutilaisuus kehotuskiellosta 17.5.

Tapahtumat | Seta ja Kulttuuria kaikille -palvelu toteuttavat tänä ja ensi vuonna projektin, jossa kutsutaan taide- ja kulttuuritoimijoita nostamaan Suomi100-juhlavuonna esiin sateenkaarevia näkökulmia.

Suomi100 – Sateenkaaren väreissä lanseerataan 17.5. Tietoisesti vaietut -keskustelutilaisuudessa Helsingissä, jota voi seurata suorana verkossa (tilaisuuden ilmoittautumismäärä on täynnä). Kehotuskiellosta ovat keskustelemassa presidentti Tarja Halonen, asianajaja Ulf Månsson ja kirjailija Pirkko Saisio ja paneelin moderaattorina toimii professori ja mediatutkija Anu Koivunen.

Projektin toimintaa sekä suomalaisten taide- ja kulttuuritoimijoiden tapahtumia voi seurata Facebookissa > https://www.facebook.com/suomi100sateenkaarenvareissa

Tietoisesti vaietut -keskustelutilaisuus ja linkki livestriimiin (tulee sivulle myöhemmin): https://www.facebook.com/events/1020817831317369/

17.5. on Kansainvälinen homo- ja transfobian vastainen päivä (IDAHOT). Tapahtumia päivän tiimoilta järjestetään eri puolilla Suomea.

 

11. Setan esiintymiskoulutus Turussa 7.5.

Koulutus | Kevään toinen täydennyskoulutus toteutetaan Turussa lauantaina 7.5. Koulutuksen teema on esiintyminen.

Kouluttajana toimii Miiko Toiviainen, joka opiskelee Teatterikorkeakoulussa. Koulutus on osallistava. Miiko teettää paljon harjoitteita, joita on muun muassa omassa koulutuksessaan opiskellut. Kyse ei ole puhtaasti koulutusesiintymisestä vaan mukana on improvisaatio-oppia, jota koulutuksissa usein tarvitseekin! Koulutus on sisällöltään sama kuin vuosi sitten Helsingissä toteutettu.

Lisätietoja antaa ja ilmoittautumiset (mahdollisimman pian) vastaanottaa koulutussuunnittelija Marita Karvinen: marita.karvinen[at]seta.fi. Koulutus järjestetään yhteistyössä KSL-opintokeskuksen kanssa.

 

12. Setan protuvierailijakoulutus 28.5.

Koulutus | Kiinnostaisiko sinua, sateenkaareva aktiivi – nuori, seniori tai jotain siltä väliltä – vierailla Setan ja Transtukipisteen edustajana kesän Protuleireillä? Seta ja Protu ry järjestävät päivän mittaisen koulutuksen kaikille halukkaille lauantaina 28.5. Setan toimistolla Länsi-Pasilassa, Helsingissä (Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki).

Koulutus on klo 10-17 ja tämän lisäksi kaikki halukkaat voivat osallistua sukupuolen moninaisuus -osioon klo 17–19. Osio on suunnattu erityisesti niille vierailijoille, joilla ei entuudestaan ole tietoa aiheesta.

Lisätietoa koulutuksesta antaa ja ilmoittautumisia vastaanottaa Setan koulutussuunnittelija Marita Karvinen marita.karvinen[at]seta.fi.

 

13. Kysely sukupuolivähemmistöille vanhemmuudesta

Tutkimus | Jos olet trans-, muun- tai intersukupuolinen, ja sinulla on lapsia tai toivoisit, että sinulla olisi lapsia, vastaa kyselyymme! Tarkoituksena on kartoittaa trans-, inter- ja muunsukupuolisten ihmisten perheellistymisen muotoja ja tapoja sekä kokemuksia kohtaamisista hyvinvointipalveluista. Vastauksia tullaan käyttämään tutkimuksen taustamateriaalina sekä koulutus- ja kehittämistarkoituksessa. Kysely Sateenkaariperheet ry:n tuottama. Lisätietoja kyselystä info@sateenkaariperheet.fi.

Tästä pääset kyselyyn > https://my.surveypal.com/vanhemmuuskysely

14. Kysely sukupuolivähemmistöille tiedontarpeista ja tiedonlähteistä

Tutkimus | Kysely on tarkoitettu sukupuolivähemmistöille ja se käsittelee omaan sukupuoli-identiteettiin liittyviä tiedontarpeita, käytettyjä tiedonlähteitä ja ympäristön vaikutusta tiedon saamiselle.

Tutkimus on osa väitöskirjaa ja sen tulosten avulla voidaan hahmottaa sitä, millaista tietoa sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset tarvitsevat sekä mahdollisia puutteita sukupuolivähemmistöjä koskevan tiedon saatavuudessa yhteiskunnassa.

Kysely on täysin luottamuksellinen. Tutkimuksessa pysyt anonyyminä, ja kaikki yksittäisen vastaajan tunnistamisen mahdollistavat tiedot poistetaan ennen tulosten raportointia. Tiedot kerätään nimettömänä, eikä yksittäisen vastaajan tuloksia voi erotella tutkimustuloksista. Kyselyyn voi vastata 16. toukokuuta 2016 saakka.

Vastauksesi ovat ensiarvoisen tärkeitä tutkimuksen onnistumisen kannalta. Kyselyyn vastaaminen vie noin 20-30 minuuttia. Pääset vastaamaan kyselyyn osoitteessa: https://www.webropolsurveys.com/S/DF4346C613744955.par

 

Toimintakalenteri

Transtukipisteen tavallisten ryhmien aikataulut löytyvät ylhäältä uutisesta sekä Transtukipisteen kalenterista: http://transtukipiste.fi/tapahtumat/.

Sinuiksi-chatit nuorille, transihmisille ja sukupuoltaan pohtiville, seksuaalivähemmistöille ja hengellisistä teemoista kiinnostuneille kuukausittain:
http://www.pirkanmaanseta.fi/sinuiksi-chatit-kevaalla-2016/

 

Toukokuu
7.-15.5. Pohjois-Karjala Pride
17.5. IDAHOT-päivä
17.5. Suomi 100 -keskustelutilaisuus kehotuskiellosta Päivälehden Museossa (lisätietoa viikolla 14)

Kesäkuu
6.6.–11.6. Pirkanmaa Pride
29.6.–2.7. Eurogames
27.6–3.7. Helsinki Pride (katso Seta ohjelma ylhäältä uutisesta!)

Elokuu
1.–7.8. Lahti Pride
5.–7.8. TuSetan kesäleiri, Taivassalo
17.-21.8. Åland Pride, Mariehanm
19.-20.8. Hanko Pride
22.-28.8.2 Turku Pride

Syyskuu
3.9. Ekenäs/Tammisaari Pride

Lokakuu
26.–30.10. Vinokino juhlii 25-vuotispäiviään, Turku

Marraskuu
20.11. Transgender Day of Remembrance (TransHelsinki-viikolla)
26.–27.11. Setan edustajakokous

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design