[contact-form-7 id="5677" title="Ei otsikkoa"]

Setan uutiskirje huhtikuu 2015

Ajankohtaista ihmisoikeuspolitiikassa

 1. Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous vaatii itsemääräämisoikeutta sukupuoleen
 2. Norjassa esitetään itsemääräämisoikeutta sukupuoleen
 3. Hedelmöityshoitojen yhdenvertaisuudessa erävoitto – STM yrittää saada kuriin julkisia hedelmöityshoitoklinikoita, jotka kieltäytyvät hoitamasta sateenkaariperheitä
 4. Kommentoi lukion opetussuunnitelmaa 6.5. mennessä!
 5. Ihmisoikeuskeskus kerää tietoa Suomessa toteutetusta ihmisoikeuskasvatuksesta ja -koulutuksesta
 6. Lakitietoisku: yhdenvertaisuusvaltuutettu

Järjestöuutiset

 1. Vaalien jälkeen kääritään hihat – yhdessä!
 2. Jäsenjärjestöjen edustajat kokoontuivat valtuuston kokoukseen
 3. Sateenkaarinuoret päihde- ja mielenterveyspalveluissa -hanke sai rahoituksen
 4. Nuorisotyön koordinaattori vieraili Kiinassa
 5. Avoin työpaikka ILGA-Euroopassa

Tapahtumat ja koulutukset

 1. Kansainvälistä sateenkaariperhepäivää vietetään eri puolilla Suomea 3.5.
 2. IDAHOT – Kansainvälistä homo-, trans- ja bifobian vastaista päivää vietetään taas 17.5.
 3. Kesän Pride-kalenteri
 4. Leirikesä
 5. Suomi näkyy kansainvälisissä Pride-tapahtumissa

Toimintakalenteri

 


 

1. Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous vaatii itsemääräämisoikeutta sukupuoleen

Ihmisoikeudet | Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous hyväksyi 22.4. uraauurtavan päätöslauselman, jossa se antoi Euroopan neuvoston jäsenmaille suosituksia transihmisten ihmisoikeuksien toteuttamisesta ja edistämisestä. Yleiskokous vaatii jäsenmaita kunnioittamaan ja suojelemaan transihmisten oikeutta syrjimättömyyteen ja luomaan itsemääräämisoikeuteen perustuvan menettelyn juridisen sukupuolen vahvistamiseen. Päätöslauselma vaatii jäsenmaita muun muassa:

 • huomioimaan transihmiset syrjinnän vastaisessa ja viharikoksia koskevassa lainsäädännössä,
 • ottamaan käyttöön juridisen sukupuolen vahvistamiseen itsemääräämisoikeuteen perustuvan, nopean, läpinäkyvän ja saavutettavan menettelyn, jossa ei ole vaatimuksia esimerkiksi iästä,
 • poistamaan juridisen sukupuolen vahvistamisen edellytyksistä avioerovaatimuksen sekä lääketieteelliset vaatimukset, kuten lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen ja mielenterveysdiagnoosin
 • varmistamaan, että lapsen etu otetaan ensisijaisesti huomioon kaikissa lapsia koskevissa päätöksissä,
 • harkitsemaan kolmannen sukupuolivaihtoehdon ottamista käyttöön henkilöllisyystodistuksissa,
 • tekemään transihmisten terveydenhuollon saavutettavaksi ja varmistamaan, etteivät transihmiset (mukaanlukien lapset) tule leimatuksi mielisairaiksi kansallisissa tai kansainvälisissä luokituksissa, ja
 • tuottamaan aktiivisesti tietoa sekä lisäämään tietoisuutta ja koulutusta etenkin ammattilaisten keskuudessa.

Setan tavoitteena on sukupuolen vahvistamisen lainsäädännän uudistaminen ihmisoikeusperustaisesti niin, että henkilön juridinen sukupuoli perustuu omaan ilmoitukseen. Tällä hetkellä Suomen translaki vaatii juridisen sukupuolen vahvistamisen ehtona lisääntymiskyvyttömyyttä, lääketieteellistä selvitystä siitä, että henkilö ”pysyvästi kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen ja että hän elää tämän mukaisessa sukupuoliroolissa ”, avioliiton muuttamista rekisteröidyksi parisuhteeksi puolison suostumuksella sekä 18 vuoden ikärajaa.

Kansainvälinen kehitys menee muutenkin itsemääräämisoikeuden suuntaan. Malta hyväksyi 1.4.2015 uuden lain, jonka myötä oikeudellinen sukupuoli vahvistetaan henkilön oman ilmoituksen pohjalta. Norjan hallituksen asettama translakityöryhmä julkisti 10.4.2015 raportin, jossa esitetään vastaavaa menettelyä.

> Euroopan neuvoston päätöslauselma (englanniksi)

> Setan kattojärjestön Transgender Europen tiedote (englanniksi)

> Video parlamentaarisen yleiskokouksen transkeskustelusta

> Setan tavoitteet hallituskaudelle 2015–2019: itsemääräämisoikeus sukupuoleen

> Amnestyn Suomen osaston, Ihmisoikeusliiton, Sateenkaariperheiden, Setan ja Trasekin tiedote Maltan itsemäärämisoikeuden toteuttavasta translaista

 

2. Norjassa esitetään itsemääräämisoikeutta sukupuoleen

Ihmisoikeudet | Norjan hallituksen asettama translakityöryhmä esittää itsemääräämisoikeutta sukupuoleen 10.4. julkistetussa raportissaan ”Oikeus oikeaan sukupuoleen – terveyttä kaikille sukupuolille”. Raportti käsittelee juridisen sukupuolen vahvistamisen ehtoja ja sukupuolenkorjausprosessiin liittyvien terveyspalveluiden järjestämistä.

Henkilön on tällä hetkellä ennen juridisen sukupuolensa vahvistamista käytävä läpi sukupuolta vahvistava lääketieteellinen hoito, johon sisältyy kastraatio. Virallinen lähete hormonihoitoon tai kirurgiseen hoitoon annetaan vain henkilöille, jotka saavat diagnoosin 64.0 (transsukupuolisuus) Oslon yliopistollisen sairaalan NBTS-yksiköstä (Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme). Se on ainoa yksikkö, josta tällä hetkellä on mahdollista saada julkista sukupuolenkorjaushoitoa Norjassa. Nykykäytännössä juridisen sukupuolen muuttamiselle ei ole julkilausuttua ikärajaa, mutta kastraatiovaatimuksen vuoksi ikäraja juridisen sukupuolen muuttamiselle on käytännössä ollut 18 vuotta.

Asiantuntijaryhmän mielestä kastraatiovaatimus loukkaa keskeisiä ihmisoikeuksia. Ryhmä suosittelee, että juridisen sukupuolen korjaamiseksi ei vaadittaisi tietynlaista hoitoprosessia ja että juridisen sukupuolen vahvistaminen erotetaan lääketieteellisestä hoitoprosessista. Ryhmä ehdottaa myös, että selvitetään mahdollisuus ottaa käyttöön kolmas sukupuolikategoria.

Ehdotuksen mukaan juridisen sukupuolensa voisi korjata omalla ilmoituksella väestörekisteriviranomaiselle. Asiantuntijaryhmä ehdottaa, että käännyttyään väestörekisteriviranomaisen puoleen juridisen sukupuolen muuttamista vaativa saisi informaatiotekstin muutoksen seurauksista. Vahvistaakseen ilmoituksensa hakijan täytyisi palauttaa informaatiotekstin mukana tullut vastauslomake. Ehdotetun menettelyn tarkoitus on varmistaa, että juridisen sukupuolen vahvistaminen perustuu tietoiseen päätökseen.

Asiantuntijaryhmä ehdottaa, että omaan ilmoitukseen perustuva oikeus vaatia juridisen sukupuolen vahvistamista olisi 18 vuotta. Lisäksi asiantuntijaryhmä ehdottaa, että huoltajalle annetaan oikeus tehdä ilmoitus alaikäisen lapsen juridisen sukupuolen vahvistamisesta viranomaisten hyväksyttyä asian. Lasta on kuultava prosessissa. 12 vuotta täyttäneen lapsen kohdalla hyväksyntä edellyttää, että lapsi yhtyy vaatimukseen. 16–18-vuotiaat nuoret voivat itse tehdä ilmoituksen juridisen sukupuolen vahvistamisesta. Huoltajaa on informoitava, jos erityiset syyt eivät osoita, että se ei ole hyväksi. Jos yksi tai molemmat huoltajat vastustavat juridisen sukupuolen muuttamista tai jos heitä ei ole informoitu, viranomaisten on hyväksyttävä muutos.

Työryhmäraportissa käsitellään myös sukupuolen korjaushoitojen järjestämiseen liittyviä ongelmia Norjassa ja tehdään ehdotuksia hoitojärjestelmän parantamisesta.

Raportti Norjan hallituksen sivuilla [pdf] (norjaksi, lopussa tiivistelmä englanniksi) > https://www.regjeringen.no/contentassets/d3a092a312624f8e88e63120bf886e1a/rapport_juridisk_kjonn_100415.pdf

 

3. Hedelmöityshoitojen yhdenvertaisuudessa erävoitto – STM yrittää saada kuriin julkisia hedelmöityshoitoklinikoita, jotka kieltäytyvät hoitamasta sateenkaariperheitä

Ihmisoikeudet | Sosiaali- ja terveysministeriö antoi 17.4. tiedotteen, jonka mukaan hedelmöityshoidon perusteet koskevat yhdenvertaisesti kaikkia, ja että hoidon antamisessa ei saa syrjiä eri ryhmiä. Ministeriö haluaa tiedotteellaan varmistaa, että sairaanhoitopiirit alkaisivat palvella myös naispareja, itsellisiä naisia ja transihmisiä, joilta hedelmöityshoidot on toistaiseksi pääasiassa evätty.

Sateenkaariperheet, Seta, Trasek ja Lapsettomien yhdistys Simpukka ovat tehneet asian eteen pitkäjänteistä vaikuttamistyötä vuosien ajan. Järjestöt ovat iloisia ministeriön selvästä linjauksesta ja toivovat, että syrjintä hedelmöityshoidoissa loppuisi ilman oikeustaisteluita.

”Erityisen merkittävää on, että tiedotteessa myös korostetaan, että hedelmöityshoitoa voidaan antaa, vaikka taustalla ei ole varsinainen hedelmättömyys. Ohjeistuksen mukaan esimerkiksi inseminaatiohoidot lahjasoluilla voivat olla perusteltuja, jos pariskunnalla tai yksilöllä ei ole omasta takaa kaikkia tarvittavia sukusoluja. Tämä on hyvin merkittävä kirjaus”, Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä toteaa järjestöjen yhteisessä tiedotteessa.

> Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote

> Järjestöjen tiedote

 

4. Kommentoi lukion opetussuunnitelmaa 6.5. mennessä!

Ihmisoikeudet | Opetushallitus on käynnistänyt avoimen verkkokyselyn lukion opetussuunnitelman perusteista. Kuka tahansa voi kommentoida perusteluonnosta 6.5. klo 16.15. mennessä. Käythän kommentoimassa kyselyyn seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuteen sekä yhdenvertaisuus- ja ihmisoikeuskasvatukseen liittyvien sisältöjen puolesta! Kommentoitavana ovat sekä perusteiden yleinen osa että ainekohtaiset opetussuunnitelman perusteet. Lisäksi lukion opetussuunnitelman perusteista on meneillään lausuntokierros.

Seta toteaa poliittisessa strategiassaan, että koulutusjärjestelmän sisällä varhaiskasvatuksesta alkaen vallitsee vahva sukupuoli- ja heteronormi. Vahvat stereotyyppiset sukupuolinormit vaikuttavat kielteisesti kaikkien lasten ja nuorten mahdollisuuksiin kasvaa ja kehittyä tasa-arvoisiksi ja yhdenvertaisiksi kansalaisiksi, mutta muodostuvat usein haasteiksi erityisesti hlbtiq-lapsille ja nuorille. He ovat myös alttiita syrjinnälle ja kiusaamiselle. Normikriittinen pedagogiikka ja sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden tunnistaminen on otettava osaksi kaikkia koulutusjärjestelmän ja -politiikan osia. Setan tavoitteina yleissivistävän koulutuksen osalta on muun muassa, että

 • Koulut ja oppilaitokset ovat turvallisia ympäristöjä siellä opiskeleville ja työskenteleville sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.
 • Opetussuunnitelmiin sisällytetään tietoa seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ja perhemuotojen moninaisuudesta sekä ihmisoikeuskasvatusta.
 • Oppimateriaaleissa tuodaan esille seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ja perhemuotojen moninaisuutta.
 • Seksuaalikasvatus ei ole hetero- ja sukupuolinormatiivista, vaan eri toimijoiden toteuttamassa seksuaalikasvatuksessa käsitellään sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta yhdenvertaisesti ja ajantasaiseen tietoon perustuen.
 • Ihmisoikeuskasvatukseen ja -koulutukseen osoitetaan riittävät resurssit kaikille koulutusasteille. Ihmisoikeuskasvatuksessa ja -koulutuksessa käsitellään kattavasti seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuutta.
 • Opetuksen, varhaiskasvatuksen ja opiskelijahyvinvoinnin ammattilaiset osaavat tukea seksuaalista suuntautumistaan, sukupuoli-identiteettiään, sukupuolen ilmaisuaan tai perhettään pohtivaa henkilöä.
 • Kouluissa ja oppilaitoksissa luodaan hyviä käytäntöjä tilojen sukupuolittamisen vähentämiseksi.

> Opetushallituksen avoin verkkokyselyn lukion opetussuunnitelman perusteista

> Tietoa sateenkaarinuorten hyvinvoinnista

 

5. Ihmisoikeuskeskus kerää tietoa Suomessa toteutetusta ihmisoikeuskasvatuksesta ja -koulutuksesta

Ihmisoikeudet | Ihmisoikeuskeskus kerää parhaillaan tietoa Suomessa tapahtuvasta ihmisoikeuskasvatuksesta ja -koulutuksesta sekä alan toimijoista, hankkeista, materiaaleista ja metodeista. Tarkoituksena on kerätä Ihmisoikeuskeskuksen omille verkkosivuille kootusti tietoa ihmisoikeuskasvatuksesta ja -koulutuksesta Suomessa sekä linkkejä toimijoiden sivuille ja näiden aineistoihin.

Toivomme toimijoista, hankkeista ja materiaaleista vähintään seuraavat tiedot:

 • Tuottaja/järjestäjä (järjestö, viranomainen tms.)
 • Koulutuksen tai hankkeen nimi
 • Lyhyt kuvaus pääaiheista ja sisällöstä
 • Kohderyhmä
 • Metodit ja materiaalit
 • Hankkeen ja/tai koulutuksen kesto
 • Rahoituksen pääasiallinen lähde
 • Linkki internetsivulle

Tiedot voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen info[at]ihmisoikeuskeskus.fi. Lisätietoja: hanna.ronty[at]ihmisoikeuskeskus.fi.

> Ihmisoikeuskeskuksen kansallinen selvitys ihmisoikeuskasvatuksesta ja -koulutuksesta Suomessa

> Mitä ihmisoikeuskasvatus on?

> Mitä ihmisoikeudet ovat?

 

6. Lakitietoisku: yhdenvertaisuusvaltuutettu

Ihmisoikeudet | Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolaki uudistuivat vuodenvaihteessa. Kerromme loppuvuoden uutiskirjeiden lakitietoiskuissa, miten lakimuutokset parantavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintäsuojaa ja oikeusturvakeinoja.

Vuoden 2015 alussa entisestä vähemmistövaltuutetusta tuli yhdenvertaisuusvaltuutettu. Yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen voi kääntyä, jos on kokenut tai havainnut syrjintää alkuperän, kielen, kansalaisuuden, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, terveydentilan, vamman tai muun henkilöön liittyvä syyn perusteella. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Suomessa on erityisvaltuutettu, jonka toimivaltaan kuuluu seksuaalinen suuntautuminen.

Yhdenvertaisuusvaltuutetulle voi tehdä kantelun esimerkiksi verkkosivuilla olevalla lomakkeella. Yhdenvertaisuusvaltuutettu neuvoo ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin pyytämällä esimerkiksi selvityksiä asiakkaan vastapuolelta ja lisätietoja eri tahoilta.

Uutena yhdenvertaisuusvaltuutettuna aloittaa 15.5. varatuomari Kirsi Pimiä. Pimiällä on laaja kokemus valtionhallinnosta ja perus- ja ihmisoikeusasioista eri tehtävissä.

Sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun liittyvät asiat kuuluvat jatkossakin tasa-arvovaltuutetulle, joka valvoo naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (ns. tasa-arvolaki) toimeenpanoa.

> Yhdenvertaisuusvaltuutettu verkossa (sivuilla osin vielä vanhaa tietoa)

> Yhdenvertaisuuslaki

> Oikeusministeriön tiedote yhdenvertaisuusvaltuutetun nimityksestä

 


 

7. Vaalien jälkeen kääritään hihat – yhdessä!

Järjestö | Setan puheenjohtaja Panu Mäenpää ja pääsihteeri Aija Salo kirjoittavat Setan blogissa eduskuntavaalien jälkeisestä vaikuttamisesta.

Puheenjohtaja pääsihteeri kannustavat kaikkia vaikuttamaan eriarvoisuuden ja syrjinnän vähentämiseksi esimerkiksi tukemalla järjestöjen vaikuttamistyötä. Voit esimerkiksi

 • liittyä jäseneksi tai lahjoittajaksi ihmisoikeusjärjestöön, kuten Setaan,
 • soittaa tai kirjoittaa kansanedustajalle, kannustaa häntä toimimaan hlbti-ihmisten puolesta ja kertoa, miten syrjintä ja ihmisoikeusloukkaukset näkyvät arjessasi,
 • puuttua homo- ja transfobiaan, rasismiin ja seksismiin ja tukea niiden kohteeksi joutunutta kaveria,
 • pyytää järjestöäsi / ylioppilas- tai opiskelijakuntaasi / työnantajaasi liittymään Setan kannatusjäseneksi. Myös yksityishenkilönä voit liittyä kannatusjäseneksi – tällöin tuet toimintaamme tavallista jäsenmaksua isommalla kertamaksulla vuosittain,
 • ryhtyä vapaaehtoiseksi vaikkapa Helsinki Prideen tai Setan jäsenjärjestöön,
 • kirjoittaa mielipidekirjoituksen tai blogin sinulle tärkeästä asiasta,
 • piirtää sarjakuvan tai ottaa valokuvia, jotka kertovat ihmisoikeuksista,
 • ryhtyä Setan kouluttajaksi tai Protu-vierailijaksi,
 • ehdottaa, että yrityksesi / järjestösi / ammattiliittosi / työpaikkasi / harrastusseurasi / oppilaitoksesi tulisi mukaan Helsinki Prideen tai muihin Pride-tapahtumiin kulkueeseen, puistojuhlaan ja/tai viralliseksi yhteistyökumppaniksi,
 • järjestää itse mielenosoituksen, keskustelutilaisuuden, tukikonsertin tai ikioman Pride-tapahtuman,
 • levittää esteettömiä ja jokaista arvostavia tapoja osallistua kansalaistoimintaan,
 • tykätä Setasta ja muista ihmisoikeustoimijoista Facebookissa ja kommentoida ja jakaa siellä postauksia (muista myös Setan nuoret, Yhdenvertainen vanhuus ja Transtukipiste) – sillä tavoin lisäät hlbti-ihmisoikeustyön näkyvyyttä ja autat meitä saamaan lisää tukijoita, tai
 • lahjoittaa Setalle tai muille hyviksille. Ihmisoikeustyöhön tarvitaan myös rahaa.

Keksi itse lisää! Kerro meille ideasi, miten aiot vaikuttaa hlbti-ihmisten tai jonkun muun ihmisoikeuksien puolesta tämän kevään aikana. Mailaa ehdotuksesi tiedottaja[at]seta.fi otsikolla Ihmisoikeusidea tai julkaise se Twitterissä hashtagilla #ihmisoikeusidea. Kun toteutat tempauksesi, lähetä tai jaa meille siitä kuva, niin jaamme sen Twitterissä. Yhdessä kohti kaikkien Suomea!

> Lue koko blogiteksti

> Liity Setan jäsenjärjestöön tai kannatusjäseneksi

> Lahjoita Setalle tai jäsenjärjestöille

 

8. Jäsenjärjestöjen edustajat kokoontuivat valtuuston kokoukseen

Järjestö | Setan valtuuston kokoukseen eli kevätkokoukseen kokoontui 25.4. jäsenjärjestöjen edustajia eri puolilta Suomea. Kokouksessa hyväksyttiin Setan vuoden 2014 vuosikertomus, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tili- ja vastuuvelvollisille.

Kokouksessa perustettiin vaalitoimikunta, jonka tehtävänä on levittää tietoa mahdollisuudesta asettua ehdolle Setan hallitukseen ja kartoittaa hyviä ehdokkaita varapuheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi vuosille 2016–2017. Vaalitoimikunta myös kokoaa hallitusehdokkaiden esittelyt edustajakokousta varten, joka valitsee syksyllä Setan hallitukseen uusia jäseniä ja varapuheenjohtajan.

Valtuuston kokoukseen saapuneet jäsenjärjestöjen edustajat kertoivat järjestöjensä kuulumisia. Setan jäsenjärjestöt toimivat aktiivisesti sekä valtakunnallisesti että paikallisesti.

yhteiskuva

> Setan vuosikertomus 2014

> Setan jäsenjärjestöt

 

9. Sateenkaarinuoret päihde- ja mielenterveyspalveluissa -hanke sai rahoituksen

Järjestö | Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt rahoituksen Setan, Nuorisotutkimusseura ry:n ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n hankkeelle, jossa tutkitaan ja kehitetään päihde- ja mielenterveyspalveluiden valmiuksia kohdata sateenkaarinuoria.

Setan ja Nuorisotutkimusseuran toteuttamassa Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushankkeessa selvisi, että nuoret arvioivat erilaisten yhteiskunnan palveluiden, esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden, valmiudet kohdata seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia nuoria melko heikoiksi.

Sateenkaarinuoret päihde- ja mielenterveyspalveluissa -hanke hyödyntää tutkivaa kehittämisotetta ja tarkastelee päihde- ja mielenterveystyön käytäntöjä samalla tarjoten ammattilaisille uutta tietoa ja työkaluja sateenkaarinuorten kohtaamiseen. Hankkeen tavoitteena on yhdenvertaisuusnäkökulman valtavirtaistaminen päihde- ja mielenterveystyössä sekä seksuaaliseen suuntautumiseen sekä sukupuolen kokemukseen ja ilmaisuun liittyvien tabujen murtaminen.

> OKM:n tiedote valtionavustuksista

> Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushankkeen tiivistelmä [pdf]

 

10. Nuorisotyön koordinaattori vieraili Kiinassa

Järjestö | Setan nuorisotyön koordinaattori Lotte Heikkinen vieraili huhtikuun alussa Kiinassa Opetus- ja kulttuuriministeriön mukana. Kiinan-delegaatiossa oli kolmen ministeriön edustajan lisäksi kolme eri järjestöjen edustajaa. Delegaatio vieraili Kiinassa All China Youth Federationin vieraana. All China Youth Federation vastaa toiminnaltaan Kiinassa Allianssin ja Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyö- ja politiikkayksikön yhdistelmää. Setaa pyydettiin mukaan ministeriön aloitteesta.

Delegaatio vieraili eri paikkakunnilla, joissa heille esiteltiin paikallista toimintaa, nuorisotaloja ja nuorisotyöntekijöitä. Delegaatio tapasi myös valtion ja järjestöjen edustajia ja jakoi ajatuksia omien maiden nuorisotyön ja -politiikan tämänhetkisestä tilanteesta sekä mahdollisista yhtymäkohdista.

Lotte Heikkinen kertoi Setasta ja Setan nuorisotyöstä muun muassa erinäisille virkamiehille. Vastaanotto oli osaltaan lämmintä ja kunnioittavaa, mutta teema osoittautui haasteelliseksi ja on pääsääntöisesti vailla julkista hyväksyntää.

”Sateenkaarinuoret ovat hyvin näkymättömiä nuorisotyön piirissä, eikä erityistarpeita tunnisteta. Tukimuotoja ei myöskään sateenkaarinuorille ole tarjolla. Paikallisten keskuudessa kuitenkin hyväksyntää ja myönteistä ilmapiiriä löytyy,” Heikkinen kertoo.

All China Youth Federationin toiminnassa on mukana noin 34 miljoonaa vapaaehtoista ja 250 000 täysipäiväistä nuorisotyöntekijää.

> Lotte Heikkinen kirjoittaa vierailustaan Setan blogissa

 

11. Avoin työpaikka ILGA-Euroopassa

Järjestö | Setan kattojärjestössä ILGA-Euroopassa Brysselissä on avoinna uusi Litigation Officerin tehtävä. Litigation Officer johtaa ILGA-Euroopan vaikuttamistyötä oikeusprosessien hyödyntämiseksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistämiseen. Hän perehtyy sekä kansallisen tason oikeustapauksin että esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeustapauksiin ja -käytäntöihin liittyen seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun ja kehittää tämän tiedon pohjalta strategioita oikeudelliseen vaikuttamiseen.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti kokenutta ihmisoikeusjuristia, jolla on kokemusta oikeusprosessien strategisesta hyödyntämisestä vaikuttamistyössä. Hakuaika päättyy 12.5.2015. Haku tapahtuu erityisellä hakulomakkeella, joka löytyy ILGA-Euroopan verkkosivuilta hakuilmoituksen yhteydestä.

> Hakuilmoitus

 


 

12. Kansainvälistä sateenkaariperhepäivää vietetään eri puolilla Suomea 3.5.

Tapahtuma | Kansainvälistä sateenkaariperhepäivää vietetään neljännen kerran sunnuntaina 3.5. Perheet ympäri maailmaa kokoontuvat tekemään yhdessä jotakin mukavaa. Tarkoituksena on lisätä näkyvyyttä ja tietoisuutta sateenkaariperheiden olemassaolosta sekä pitää samalla hauskaa.

Suomessa sateenkaariperhepäivän ohjelmaa on tiedossa seitsemässä kaupungissa: Helsingissä, Jyväskylässä, Kotkassa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella ja Turussa. Maailmalla päivää juhlitaan arviolta 40 maassa ja 150 kaupungissa, kuudella mantereella.

> Tarkemmat tiedot ohjelmasta Sateenkaariperheet ry:n uutiskirjeessä

 

13. IDAHOT – Kansainvälistä homo-, trans- ja bifobian vastaista päivää vietetään taas 17.5.

Tapahtuma | Sunnuntain 17.5. on kansainvälinen homo-, trans- ja bifobian vastainen päivä. Päivän kansainvälinen teema on sateenkaarinuorten hyvinvointi. Kannustamme kaikkia aiheesta kiinnostuneita järjestämään tempauksia ja antamaan kannanottoja. Päivään liittyen kattojärjestömme ILGA-Eurooppa julkistaa vuosittaisen Euroopan sateenkaarikarttansa ja indeksin, joka vertailee Euroopan maiden kehitystä hlbti-ihmisten oikeuksissa kuluneen vuoden aikana. Kartta antaa arvokasta tietoa poliittisesta kehityksestä ja tilanteen muuttumisesta myös Suomessa. Seta tiedottaa suomalaismedioille ILGA-Euroopan vertailun tuloksista, kun ne julkistetaan.

> International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia

> ILGA-Euroopan sateenkaari-indeksi 2014

 

 14. Kesän Pride-kalenteri

Pride | Kesän Pride-kausi käynnistyy toukokuun alussa, kun Joensuussa järjestetään Hohto-sateenkaariviikko. Pride-tapahtumia järjestetään eri puolilla

Hohto-sateenkaariviikko 4.–15.5. Joensuussa: Hohto tarjoaa Pohjois-Karjalan sateenkaarikansalle ja heidän ystävilleen mahdollisuuden viettää aikaa yhdessä ja olla ylpeästi oma itsensä. Samalla Hohto tuo sateenkaaren koko värikirjoa esille maakunnassa. Osana Hohtoa Setan Yhdenvertainen vanhuus -projekti ja Hobiles järjestävät 5.5. avoimen, maksuttoman koulutuksen ikäihmisten sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta ikääntyneiden palveluissa toimiville henkilöille. Järjestäjä: Hobiles ry.

 

Pirkanmaan Pride 1.–6.6. Tampereella: Teemana o: Yhdessä olemme enemmän. Pääjuhla- ja marssipäivä on lauantai 6.6. Päivä huipentuu sateenkaarimessuun ja juhlaleimareihin. Ohjelma julkaistaan toukokuun alussa. Järjestäjä: Pirkanmaan Seta ry

Helsinki Pride 22.–28.6.: Helsinki Pride kutsuu sinut mukaan Suomen suurimpaan kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtumaan. Helsinki Pride on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen teemaviikko, mutta mukaan on tervetullut aivan jokainen, jota tapahtuma kiinnostaa. Tämän vuoden pääteema on hyvinvointi. Myös valtakunnallinen Seta järjestää monipuolista ohjelmaa Helsinki Pridessa. Järjestäjä: HeSeta ry

Turku Pride 10.–16.8.

 

Åland Pride 17-23 augusti 2015.  En hel veckas festival med seminarier, föreläsningar, workshops och förstås en parad! Slagverksorkestern Kiriaka från Göteborg kommer leda årets parad genom Mariehamn. Hela programmet kommer presenteras inom kort på hemsidan. Anordnare: Regnbågsfyren

 

15. Leirikesä

Tapahtuma | Setan jäsenjärjestöt järjestävät kesän aikana useita kesäleirejä eri kohderyhmille.

Oulun Seta, Meri-Lapin Seta ja SAMAT-projekti järjestävät 26.−28.6. Rokualla leirimuotoisen kesäkurssin oman seksuaalisuuden kohtaamiseen yli 25-vuotiaille seksuaalivähemmistöihin kuuluville aikuisille.
> Lisätietoa

Sateenkaariperheet järjestää yhden vanhemman sateenkaariperheiden aikuisten viikonloppuleirin Turussa 3.–5.7.2015.
> Lisätietoa

Lahden Seta järjestää nuorten kesäleirin Naumin leirikeskuksessa, Päijänteen rannalla, kauniissa metsä- ja järvimaisemissa 17.–19.7. Mukaan ovat tervetulleita kaikki sateenkaarinuoret (15–29 v) ja nuorenmieliset.
> Lisätietoa

Turun seudun Seta järjestää 24.–26.7. jo perinteeksi muodostuneen Homo metsässä -kesäleirin. Leiri on sateenkaariväen oma kesäleiri Taivassalon Tippsundissa. Ilmottautuminen leirille alkaa toukokuun puolivälissä.

Transtukipiste ja Trasek järjestävät vuotuisen Voimavaraleirin 21.–23.8., tällä kertaa Oulun seudulla. Ilmoittautuminen alkaa toukokuun puolivälissä. Lisätietoja voi pyytää Transtukipisteen yhteisötyöntekijältä: sami.suhonen[at]seta.fi tai 050 371 6899.

Sateenkaariyhdistys Malkus ry järjestää Malkus-leirin 18.–20.9.
> Lisätietoa tulossa

 

16. Suomi näkyy kansainvälisissä Pride-tapahtumissa

Pride | Romanian Bucharestissa Pride-tapahtuman aikaan 21.–24.5. eri maiden suurlähetystöt esittelevät Bucharestin keskustassa omien maidensa Pride-kulkueiden valokuvia. Suomesta mukana on kuvia viime vuoden Helsinki Pridesta ja Arctic Pridesta.

Suomen Nikosian suurlähetystö Kyproksella esittää Setan Yhdenvertainen vanhuus -projektin Haluaisin pystyä kertomaan -videon 23.–28.5. järjestettävän Pride Cyprus -tapahtuman yhteydessä.

 


 

Toimintakalenteri

Transtukipisteen ryhmien aikataulut löytyvät Transtukipisteen kalenterista: http://transtukipiste.fi/tapahtumat/

Toukokuu

4.–15.5. Hohto-sateenkaariviikko Joensuussa

5.5. Ei kai taas kaappiin? -koulutus ikäihmisten sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta Joensuussa
http://seta.fi/yhdenvertainen-vanhuus/tapahtumat/ei-kai-taas-kaappiin-koulutus-joensuussa-5-5-2015/

7.5. Aikamme pojat: mikä muuttuu vai muuttuuko mikään? -seminaari Helsingissä
http://www.poikientalo.fi/ajankohtaista/aikamme-pojat-mik%C3%A4-muuttuu-vai-muuttuuko-mik%C3%A4%C3%A4n-seminaari-75-helsingiss%C3%A4

9.5. Protuvierailijakoulutus Helsingissä

23.–24.5. Seta mukana Maailma kylässä  -festivaalissa Helsingissä

Kesäkuu

6.6. Pirkanmaan Pride Tampereella

15.–21.6. EuroPride Riiassa Latviassa

22.–28.6. Helsinki Pride Helsingissä

Heinäkuu

Elokuu

10.–16.8. Turku Pride Turussa

17.–23.8. Åland Pride Maarianhaminassa

 

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design