[contact-form-7 id="5677" title="Ei otsikkoa"]

Setan uutiskirje huhtikuu 2013

Tässä uutiskirjeessä:

1. Miten sateenkaarinuoret voivat? Seta ja Nuorisotutkimusseura selvittävät!
2. Oikeusasiamies kiinnostunut hlbti-ihmisoikeuksista
3. STM uudistaa hedelmöityshoidon ohjeistuksen
4. Seta ja Trasek lausuivat eettiselle neuvottelukunnalle translain uudistamisesta
5. Seta vaikuttaa opetussuunnitelmien uudistuksiin
6. Ministeriöille uusi hlbti-yhteistyöryhmä
7. EU:n ihmisoikeusedustaja kommentoi transihmisten ja intersukupuolisten asemaa
8. Yhdenvertaisuuslaki uudistuu – vaikuta!

JÄRJESTÖ
9. Setan koulutusvaliokunta on käynnistänyt toimintansa
10. Seta jakoi 61 000 euroa jäsenjärjestöavustuksina
11. Vaalivaliokunta houkuttelee uusia jäseniä Setan hallitukseen 2014
12. OKM myönsi jatkorahoituksen nuorisohankkeille
13. Yhdenvertainen vanhuus -projekti rekrytoi vapaaehtoisia

MUITA UUTISIA
14. Urheilussa raikkaita tuulia: Veikkausliiga vastustaa homofobiaa
15. Homo- ja transfobian vastaisena päivänä toimitaan
16. ILGA-Eurooppa hakee politiikka-asiantuntijaa Brysseliin
17. Haastateltavaksi tietokirjaan ja dokumenttiin HIV:n ensimmäisestä vuosikymmenestä?
18. Sirkka Vähä-ahon muistolle

19. Kuukauden vinkki: Tusen kön på jobbet -seminaari 6.5. verkossa
Tapahtumakalenteri

Uutiskirje kertoo kuukausittain Setan kuulumiset. Voit erota uutiskirjeen saajien listalta vastaamalla tähän viestiin. Uutiskirjeen voi tilata tiedottajalta: tiedottaja@seta.fi.

1. Miten sateenkaarinuoret voivat? Seta ja Nuorisotutkimusseura selvittävät!

UUTINEN | Setan ja Nuorisotutkimusseuran yhteisen Hyvinvoiva sateenkaarinuori
-tutkimushankkeen aineistonkeruu käynnistyi huhtikuun alussa reippaasti. Vastauksia netissä olevaan kyselyyn on saatu jo yli tuhannelta henkilöltä.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten elämästä tehdään ensimmäistä kertaa laaja kotimainen kyselytutkimus. Kyselyyn voivat vastata kaikki 15-vuotiaat ja sitä vanhemmat seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä riippumatta. Tietoa kerätään myös aikuisten sekä vähemmistöön kuulumattomien nuorten osalta. Vastaajilta kysytään esimerkiksi ihmissuhteista, terveydestä ja tulevaisuuden odotuksista. Kysely on auki kesäkuun loppuun.

Seta ja Nuorisotutkimusseura ovat parhaillaan hakemassa tutkimuslupaa myös 13–14 -vuotiaiden nuorten osalta.

”Yleisissä hyvinvointi- ja nuorisokyselyissä hlbtiq-ihmiset jäävät helposti näkymättömiksi. Odotan syksyllä julkaistavia tuloksia mielenkiinnolla, mutta myös jännityksellä. Ulkomailla vastaavien selvitysten tulokset ovat monilta osin olleet hyvin huolestuttavia”, sanoo Setan nuorisotyön koordinaattori Anders Huldén.

Lisätietoa ja linkki tutkimukseen: http://www.seta.fi/uutiset.php?aid=17886

 

2. Oikeusasiamies kiinnostunut hlbti-ihmisoikeuksista

UUTINEN | Seta ja Ihmisoikeusliitto ottivat uuden askelen koulutustoiminnassaan 16.4. järjestäessään yhteisen koulutuksen eduskunnan oikeusasiamiehen toimiston henkilökunnalle. Koulutuksessa käsiteltiin sitä, miten oikeusasiamies voi tarkastuskäynneillään ja kannanotoillaan valvoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien toteutumista esimerkiksi vankiloissa, vanhustenhoidossa ja terveydenhuollossa.

”Tämä oli ensimmäinen kerta, kun oikeusasiamiehen toimisto sai koulutusta seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun teemoista. Saimme koulutuksesta hyvin myönteistä palautetta. Oikeusasiamiehen toimistossa on myös tutustuttu Setan materiaaleihin. Odotamme kiinnostuksella oikeusasiamiehen tulevia toimia hlbti-ihmisoikeuskysymysten esiin nostamiseksi”, sanoo Setan pääsihteeri Aija Salo.

 

3. STM uudistaa hedelmöityshoidon ohjeistuksen

IHMISOIKEUSTYÖ | Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee hedelmöityshoitoja koskevan kiireettömän hoidon ohjeistuksen uudistamista. Seta on antamassa asiasta lausunnon yhdessä Sateenkaariperheiden ja Trasekin kanssa. Järjestöt arvostelevat seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvaa syrjintää hedelmöityshoitojen saatavuudessa ja korvauksissa. Ministeriön on tarkoitus saada uudistustyö päätökseen alkusyksyllä.

 

4. Seta ja Trasek lausuivat eettiselle neuvottelukunnalle translain uudistamisesta

IHMISOIKEUSTYÖ | Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi syksyllä sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliselta eettiseltä neuvottelukunnalta (ETENE) lausuntoa translain uudistamisesta. Seta ja Trasek antoivat asian valmistelua varten ETENElle yhteisen lausunnon. Järjestöt korostivat, että translain ihmisoikeusloukkauksista on luovuttava viipymättä ja että laki pitää arvioida kokonaisuudessaan uudestaan. Kiireellisintä on lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksesta luopuminen. Järjestöt vaativat, että translain uudistusta valmistelemaan asetettavaan työryhmään nimetään ihmisoikeusasiantuntijoita ja asianosaisia edustavia järjestöjä. ETENE antaa oman lausuntonsa näillä näkymin toukokuussa.

Setan ja Trasekin lausunto:
http://seta.fi/doc/lausunnot/130412translaki-etene-lausunto-Seta_ja_Trasek.pdf [pdf]

 

5. Seta vaikuttaa opetussuunnitelmien uudistuksiin

KAMPANJA | Opetushallituksessa on parhaillaan valmisteilla peruskoulun, esiopetuksen ja lukion opetussuunnitelman perusteiden uudistukset. Seta vieraili maaliskuussa Opetushallituksessa keskustelemassa asiasta perusopetuksen osalta. Huhtikuussa Seta antoi Opetushallitukselle lausunnon asiasta.

Setan lausunto:
http://seta.fi/doc/lausunnot/130415SetaLausuntoOPH_ops_uudistus.pdf [pdf]

 

6. Ministeriöille uusi hlbti-yhteistyöryhmä

UUTINEN | Valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkosto päätti huhtikuussa perustaa työryhmän kotimaisten hlbti-ihmisoikeuskysymysten käsittelyyn. Ministeriöiden lisäksi työryhmään kutsuttiin mukaan Seta, Trasek ja Ihmisoikeuskeskus.

Työryhmä jatkaa aiemman, ulkoministeriön koordinoiman hlbti-työryhmän työtä. Tarkoitus on muun muassa miettiä tarvittavia toimia Euroopan neuvoston antamien hlbti-suositusten toimeenpanemiseksi. Verkosto myös kannustaa kaikkia ministeriöitä tekemään selvityksen hlbti-kysymyksistä omalla sektorillaan samaan tapaan kuin ulkoministeriö teki vuonna 2012.

Perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkosto perustettiin vuonna 2012 osana Suomen ensimmäistä kansallista ihmisoikeustoimintaohjelmaa.

 

7. EU:n ihmisoikeusedustaja kommentoi transihmisten ja intersukupuolisten asemaa

UUTINEN | EU:n ensimmäinen ihmisoikeuksien erityisedustaja Stavros Lambrinidis vieraili Suomessa viime keskiviikkona. Ulkoministeriö järjesti Säätytalolla seminaarin, johon Seta osallistui.

Setan pääsihteeri Aija Salo muistutti Säätytalon seminaarissa Lambrinidista johdonmukaisuuden tärkeydestä. EU:n on vaikea toimia ihmisoikeuksissa uskottavasti ulospäin, kun sen jäsenmaissa loukataan ihmisoikeuksia. Esimerkiksi Suomessa on voimassa lisääntymiskyvyttömyysvaatimus transsukupuolisille.

Salo totesi, että transihmiset ja intersukupuoliset ovat maailmanlaajuisesti hyvin haavoittuva ryhmä ja kysyi, mitkä valmiudet EU:lla on edistää heidän oikeuksiaan. Lambrinidis vastasi lyhyesti, että hlbti-ihmiset ovat yksi painopistealue hänen työssään. Hän kertoi, että EU on juuri uudistamassa ulkosuhteiden hoitoon tarkoitettuja hlbti-suuntaviivojaan (guidelines) ja että trans- ja is-ihmisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset tunnustetaan uusissa suuntaviivoissa. Seta antoi helmikuussa ulkoministeriölle kommentteja suuntaviivojen uudistamista varten.

Ihmisoikeusedustajan tehtävä perustettiin 2012. Lambrinidiksen vastuulla on ihmisoikeuspolitiikan tehostaminen ja sen näkyvyyden lisääminen EU:n ulkosuhteissa. EU:n sisäiset ihmisoikeuskysymykset eivät kuulu edustajan viralliseen mandaattiin.

EU:n ihmisoikeusstrategia ja toimintaohjelma (englanniksi): http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf [pdf]

 

8. Yhdenvertaisuuslaki uudistuu – vaikuta!

UUTINEN | Oikeusministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esitykseksi yhdenvertaisuuslain uudistamisesta. Seta kannustaa kaikkia oikeussuojasta ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta eri elämänalueilla (mm. koulutus, työelämä, palvelut, viranomaisten toiminta) kiinnostuneita tahoja antamaan lausunnon. Lausuntokierros päättyy 24.5.

Seta valmistelee omaa lausuntoaan yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen ja erityisvaltuutettujen kanssa. Seta oli joulu-helmikuun ajan mukana oikeusministeriön koolle kutsumassa verkostossa, jossa käsiteltiin lakiuudistusta. Verkostossa olivat mukana myös työmarkkinaosapuolet.

Uudistus on tärkeä ja se parantaa oikeussuojaa seksuaaliseen suuntautumiseen kohdistuvan syrjinnän osalta, koska uudelle yhdenvertaisuusvaltuutetulle kuuluvat myös seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvän yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjintään puuttuminen. Alustavan tarkastelun pohjalta lakiluonnoksessa kuitenkin huolestuttaa syrjinnän määritelmän heikentäminen ja eri syrjintäperusteiden erilainen asema. Seta on jo aiemmissa lausunnoissaan toivonut myös moniperusteisen syrjinnän huomioon ottamista ja yhdenvertaisuusvaltuutetun mandaatin ulottamista työelämään.

Tietoja yhdenvertaisuuslain uudistuksesta ja hallituksen esitysluonnos: http://www.om.fi/fi/index/valmisteilla/lakihankkeet/valtiosaanto/yhdenvertaisuuslainsaadannonuudistaminen.html

 

9. Setan koulutusvaliokunta on käynnistänyt toimintansa

JÄRJESTÖ | Setan edustajakokouksen päätöksellä perustettu koulutusvaliokunta tukee Setan poliittista vaikuttamista koulutusjärjestelmään liittyvissä kysymyksissä. Valiokunta pohtii ja kartoittaa erityisesti sitä, miten Seta voisi nykyistä tehokkaammin vaikuttaa eri koulutusasteiden ja -alojen opetussuunnitelmiin.

Tarkastelun ja vaikuttamisen kohteena ovat kaikki koulutusasteet varhaiskasvatuksesta alkaen.
Vuoden 2013 työskentelyn tavoitteena on kartoitustyön avulla hahmottaa eri koulutusasteiden nykytilanne. Valiokunta seuraa myös aktiivisesti ajankohtaista valtakunnallista opetussuunnitelmatyötä. Pääasiallinen työskentely tapahtuu netin välityksellä.

”Otamme mielellämme apua kartoitustyöhön. Jos sinulla on koulutusasioiden asiantuntemusta ja tunnet hlbti-näkökulmaa, ota yhteyttä”, valiokunta viestittää.

Lisätietoa: valiokunnan puheenjohtaja Linda Eklöf, linda@welho.com.

 

10. Seta jakoi 61 000 euroa jäsenjärjestöavustuksina

JÄRJESTÖ | Setan hallitus päätti huhtikuussa tämän vuoden jäsenjärjestöavustusten jaosta. Avustuksia myönnettiin 17 hakeneelle järjestölle yhteensä 61 000 euroa. Uusia näistä oli kaksi. Valtaosa summasta eli 55 000 euroa myönnettiin viime vuonna käyttöön otettujen avustuskriteerien nojalla järjestöjen toiminnan laajuuden, tavoittavuuden ja työntekijöiden työtuntien mukaan. Nämä avustukset jäsenjärjestöt saavat käyttää vapaasti haluamaansa toimintaan.

6000 euroa myönnettiin viidelle järjestölle harkinnanvaraisina avustuksina erityisiin projekteihin. Näitä olivat HeSetan ammatillisesti ohjatut englanninkieliset ryhmätapaamiset alle 3 vuotta Suomessa asuneille ulkomaalaisille, Hobileksen Hohto-tapahtuma Joensuussa, Oulun Setan hallitustoiminnan tehostaminen yhteistyössä Rovaniemen Setan kanssa, Pirkanmaan Setan 40-vuotisjuhlallisuudet ja Rovaniemen Setan Artic Pride -tapahtuma ja Ota selvää -lehden uusintapainos.

 

11. Vaalivaliokunta houkuttelee uusia jäseniä Setan hallitukseen 2014

JÄRJESTÖ | Setan valtuusto perusti kokouksessaan vaalivaliokunnan. Valiokunnan tehtävänä on tiedottaa mahdollisuudesta asettua ehdokkaaksi Setan hallitukseen kaudelle 2014–2015 ja koota ehdokkaiden esittelyt ennen edustajakokousta. Valiokunta ei tee varsinaista esitystä hallituksen kokoonpanosta.

Vaalivaliokuntaan nimettiin Risto Pasula Pirkanmaan Setasta, Antti Elsilä Hobileksesta Joensuusta, Henna Kanerva OVIsta Helsingistä ja Petri Janhunen Jyväskylän Setasta sekä hallituksen edustajana Sara Sundell. Setan hallituksen valitsee edustajakokous marras-joulukuun vaihteessa. Vuosittain on erovuorossa puolet hallituksesta eli viisi henkilöä. Kaudelle 2014–2015 valitaan varapuheenjohtaja sekä kolme varsinaista ja yksi varajäsen hallitukseen.

 

12. OKM myönsi jatkorahoituksen nuorisohankkeille

UUTINEN | Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt jatkorahoituksen Setan nuorisotyön molemmille hankkeille. Suvaitsevaisuudesta yhdenvertaisuuteen -hankkeessa käynnistetylle Normit nurin -kampanjalle myönnettiin 40 000 euroa.

”Koulumaailman normeja ravisteleva kampanjamme on herättänyt paljon kiinnostusta, mikä johti jopa kampanjasivuston kaatumiseen! Tällä hetkellä tekeillä on opettajille suunnattu materiaali. Nyt kun jatkorahoitus varmistui, voimme paremmin vastata puheenvuorokutsuihin sekä järjestää koulutuksia. Uutena opiskelijajärjestönä mukaan tulee myös Suomen Lukiolaisten Liitto”, projektisihteeri Atlas Saarikoski kertoo.

Nuorisotutkimusseuran kanssa toteuttavalle Hyvinvoiva sateenkaarinuori -hankkeelle myönnettiin 50 000 euroa. Nettikysely on auki kesäkuun loppuun saakka ja se löytyy osoitteesta www.seta.fi/nuorisotutkimus2013. Kyselyyn on tähän mennessä osallistunut yli 1200 ihmistä. Jatkorahoituksen myötä tutkimusta voidaan laajentaa laadulliseen suuntaan esimerkiksi haastattelemalla sekä hlbtiq-nuoria että heidän parissaan toimivia ammattilaisia.

 

13. Yhdenvertainen vanhuus -projekti rekrytoi vapaaehtoisia

YHDENVERTAINEN VANHUUS | Haluatko edistää yhdenvertaista vanhuutta? Yhdenvertainen vanhuus -projekti tarvitsee ihmisiä ja tarinoita elävästä elämästä, kuten kuvia (matkan varrelta ja/tai nykypäivästä), vapaaehtoisia haastatteluihin ja lehtijuttuihin sekä mukaan messuille ja tapahtumiin.

”Olemme olleet jo monessa mukana, mutta tänä vuonna on tulossa vielä useita seminaareja ja messuja sekä lehtijuttuja, joihin tarvitsemme mukaan aktiivisia ihmisiä. Osallistua voi oman kiinnostuksen mukaan”, projektin harjoittelija Marika Eerola sanoo.

Tänä vuonna on luvassa uutta toimintaa sateenkaarisenioreille Helsingin seudulla. Uusia ideoita ikäihmisille suunnatusta tapahtumista ja toiminnasta voi kertoa sekä Marikalle että projektin koordinaattori Salla-Maija Hakolalle.

Lisätietoa: marika.eerola@metropolia.fi tai salla-maija.hakola@seta.fi, (044 218 0676)

 

14. Urheilussa raikkaita tuulia: Veikkausliiga vastustaa homofobiaa

UUTINEN | Jalkapallon Veikkausliiga on ottanut vuoden 2013 teemakseen Respect – kunnioitus. Teeman sisällä Veikkausliiga on tuonut esiin, että jalkapallon pariin on tervetullut kuka tahansa myös seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.

Urheilulehti julkaisi maaliskuussa nimettömän kirjeen jalkapalloilijalta, joka ei ole uskaltanut kertoa homoudestaan futispiireissä. Veikkausliigan yhteyspäällikkö Pyry Waltari on vastannut kirjeeseen omalla kirjeellään, jossa hän lupaa liigan tuen avoimesti homoille pelaajille.

Huhtikuussa monikulttuurisen liikuntaliiton FIMUn seminaarissa sekä Pyry Waltari että kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki ottivat kantaa homofobiaa vastaan. Myös Setan edustaja osallistui seminaariin.

15. Homo- ja transfobian vastaisena päivänä toimitaan

UUTINEN | Toukokuun 17. päivänä vietetään kansainvälistä homo- ja transfobian vastaista päivää. Ympäri maailmaa järjestetään esimerkiksi ns. Rainbow flash mob -tempauksia. Tänä vuonna teemana ovat erityisesti nuoret, ja nuorten ryhmiä eri maista on kannustettu järjestämään tempauksia. Suomessa osa Setan jäsenjärjestöistä järjestää toimintaa 1705-päivän tiimoilta.

Setan edustaja osallistuu 15.–17.5. Haagissa Alankomaiden hallituksen koolle kutsumaan hlbti-konferenssiin, jossa lobataan EU:lle seksuaali- ja sukupuolivähemmistökysymysten ”tiekarttaa” (LGBTI roadmap) ja julkistetaan EU:n perusoikeusviraston tekemä kyselytutkimus hlbti-ihmisten kokemuksista. Samana päivänä myös ILGA-Europe julkistaa raportin hlbti-ihmisten oikeuksien toteutumisesta eri Euroopan maissa.

Kansainvälinen IDAHO(T)-kampanjasivusto: http://www.dayagainsthomophobia.org/-IDAHO-english,41-

Facebook-sivu: https://www.facebook.com/may17idaho

 

16. ILGA-Eurooppa hakee politiikka-asiantuntijaa Brysseliin

HAKUILMOITUS | Setan eurooppalainen kattojärjestö ILGA-Eurooppa hakee politiikka-asiantuntijaa (Programmes & Policy Officer) Brysseliin.

Politiikka-asiantuntija vastaa ILGA-Euroopan vaikuttamistyöstä paikallisella ja Euroopan laajuisella tasolla. Tehtävään kuuluvat projektien koordinointi, tapahtumien ja koulutusten järjestäminen, ILGA-Euroopan jäsenjärjestöjen vahvistaminen, järjestön edustaminen, lobbaaminen eurooppalaisissa instituutioissa sekä sidosryhmäverkostojen ylläpitäminen ja laajentaminen.

Haku päättyy 29.5. klo 17.00. Hakuohjeet ja -lomake verkossa:
http://www.ilga-europe.org/home/about_us/job_opportunity/programmes_and_policy_officer_2013

 

17. Haastateltavaksi tietokirjaan ja dokumenttiin HIV:n ensimmäisestä vuosikymmenestä?

UUTINEN | Tuliko HIV elämääsi vuosien 1983 ja 1994 välissä? Toimittajat Hanna Nikkanen ja Antti Järvi kokoavat HIV:n suomalaista historiaa yksien kansien väliin.

”Tarvitsemme apua ihmisiltä, jotka ovat kohdanneet taudin sen ensimmäisen vuosikymmenen aikana, joko oman tartuntansa kautta tai esimerkiksi ystävänä, omaisena, vapaaehtoisena, tartuntaa pelänneenä, sairaanhoitajana, lääkärinä, syrjintää kohdanneena tai järjestöaktiivina.”

Tietokirja Karanteeni – kuinka AIDS saapui Suomeen (työnimi) ilmestyy Siltala-kustantamolta alkukesästä 2014. Yhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille. Haastattelun voi antaa joko omalla nimellä tai anonyymisti.

”Myös aikakaudelta peräisin olevat valokuvat, nauhoitukset, päiväkirjat, lehtileikkeet ja muut aineistot kiinnostavat meitä. Teemme haastatteluja kesän ja syksyn 2013 aikana. Asumme Helsingissä, mutta voimme tarvittaessa matkustaa muualle Suomeen”, tekijät kertovat.

Nikkanen ja Järvi vaikuttavat myös Long Play -toimittajakollektiivissa, ja he ovat työskennelleet ennenkin HIV- ja seksuaalivähemmistökysymysten parissa.

Lisätietoa: Antti Järvi, 050 585 7593, antti.j.jarvi@gmail.com ja Hanna Nikkanen, 050 374 0308, hanna.nikkanen@iki.fi

Valmisteilla tänä vuonna on myös Tommi Seitajoen dokumentti suomalaisista HIV-positiivisista, jotka muuttivat Ruotsiin asumaan 80–90-luvulla. Haastateltavaksi voi tarjoutua ottamalla yhteyttä Seitajokeen: tommi.seitajoki@gmail.com, p. 050 3663629.

 

18. Sirkka Vähä-ahon muistolle

HENKILÖ| Viime lauantaina siunattiin Helsingissä hautaan Sirkka Vähä-aho (1924–2013). Hän toimi pitkään Suomen ensimmäisessä seksuaalivähemmistöjen järjestössä Psykessä muun muassa varapuheenjohtajana. Sirkka muistetaan parhaiten niin kutsuttujen Sirkan tanssien järjestäjänä 1970- ja 80-luvuilla. Sirkan tanssit tarjosivat vuosien ajan merkittävän kohtaamispaikan ihmisille, jotka joutuivat siihen aikaan vielä paljolti piilottelemaan itseään ja joille kanavia samaa sukupuolta olevan kumppanin löytämiseksi oli tarjolla vähän

Toiminnallaan Sirkka oli vaikuttamassa yhteiskunnallisesti homojen ja lesbojen oikeuksiin. Tanssien järjestäminen taas oli suuri kulttuuriteko homoyhteisön hyväksi. Sirkka oli myös muilla tavoin heikompien puolella yhteiskunnassa ja teki vapaaehtoistyötä muun muassa Aids-tukikeskuksessa 1980-luvulla.

Sirkka Vähä-ahon pitkäaikainen ja rohkea työ on omalta osaltaan pohjustanut viime vuosien ja vuosikymmenien kehitystä seksuaalivähemmistöjen ihmisarvon ja yhdenvertaisten oikeuksien etenemisessä. Hän laittoi itsensä peliin ja voitti ansaitusti monien ihmisten kunnioituksen. Seta on hyvin kiitollinen Sirkalle ja hänen aikalaisilleen. Heidän toimintansa pohjalta on ollut hyvä jatkaa työtä.

Sirkka Vähä-ahon elämäntarina Ranneliike-sivustolla:
http://ranneliike.net/teema/moni-vanhempi-muistaa-sirkan-tanssit?aid=9736

 

19. Huhtikuun vinkki: Tusen kön på jobbet -seminaari 6.5. verkossa

KUUKAUDEN VINKKI | Setan ruotsalainen sisarjärjestö RFSL järjestää 6.5. Tukholmassa seminaarin Tusen kön på jobbet – en konferens om transpersomer och diskriminering i arbetslivet. Seminaari käsittelee Suomessakin ajankohtaista aihetta eli transihmisten syrjintää ja tasa-arvoa työelämässä. Koko seminaari lähetetään myös verkossa.

Livestreamin osoite tulee tapahtuman verkkosivulle: http://www.rfsl.se/transkonf2013/har-kan-du-folja-konferensen/.

Seminaari on osin englannin- ja osin ruotsinkielinen. Yhtenä puhujana on suomalainen Arja Voipio, joka edustaa tilaisuudessa Transgender Europe -järjestöä.

 

Tapahtumakalenteri

TOUKOKUU

14. ja 16.5. Protu-leirivierailijakoulutus, Setan toimisto. Kahden iltapäivän mittaiseen koulutukseen voivat osallistua Setan kouluttamat ihmiset, jotka haluavat lähteä kesällä Protu-leirille kertomaan hlbti-asioista nuorille. Lisätietoa koulutussuunnittelijalta: marita.karvinen@seta.fi.

17.5. Kansainvälinen homo- ja transfobian vastainen päivä, tapahtumia ympäri maata

13.5.–18.5. sateenkaaritapahtuma Hohto, Joensuu
http://www.hohto.info/

KESÄKUU

5.6. Ihmisoikeuskeskuksen ja oikeusministeriön seminaari vuonna 2012 toteutetun EU:n perusoikeusviraston hlbt-kyselytutkimuksen tuloksista Helsingissä

12.6. Hilpeys ja ennakkoluulo – sateenkaarinäyttely aukeaa Werstaalla Tampereella

11.–15.6. Pirkanmaan Setan (40v.) Leimautumispäivät – Pirkanmaan pride, Tampere
http://www.treseta.fi/

24.6.–30.6. Helsinki Pride –tapahtumaviikko, http://helsinkipride.fi/

HEINÄKUU

19.7. Pori Pride, http://www.poripride.fi/

ELOKUU

23.–23.8. Transtukipisteen Voimavara-leiri, http://www.transtukipiste.fi/voimavaraleiri

31.8. Setan puheenjohtajatapaaminen

31.8. –1.9. Setan kouluttajakoulutus, Helsinki. Ilmoittautuminen alkaa viikolla 34.

MARRAS–JOULUKUU

7.–8.11. Hlbtiq-nuoret ja hyvinvointi -seminaari Hanasaaressa Helsingissä

20.–24.11. TransHelsinki 2013 -tapahtumat

30.11–1.12. Setan edustajakokous, Helsinki

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design