[contact-form-7 id="5677" title="Ei otsikkoa"]

Setan uutiskirje helmikuu 2017

Ajankohtaista ihmisoikeuspolitiikassa

 1. Uusi avioliittolaki astui voimaan
 2. Translain uudistaminen pois ihmisoikeustoimintaohjelmasta
 3. Kuntavaalikärkinä turvallinen koulu, lhbti-osaamisen vahvistaminen ja vihapuheeton kuntapolitiikka
 4. Seta kuultavana äitiyslaki-kansalaisaloitteesta eduskunnassa
 5. Tartu Tahdon-tanssihaasteeseen!

Järjestöuutiset

 1. Talous- ja hallintopäällikkö ja TASOVA-koordinaattori valittiin
 2. Transstödcentrum början ordna kaffekvällen och stöd på svenska
 3. Seta hakee Paikka auki -työntekijää toimistoavustajaksi

Tapahtumat ja koulutukset

 1. Puun takaa -vertaisryhmä kriisivaiheessa oleville transihmisten puolisoille
 2. Nainen, mies, muu, mikä? -keskustelutilaisuudet juridisesta sukupuolesta 20.–21.4. Helsinki / Turku
 3. Kokemuskouluttajakoulutus, 19.3., Helsinki
 4. Arctic Pride 1.–5.3., Rovaniemi
 5. Kouluttajakoulutus (kouluvierailut) 8.–9.4., Helsinki
 6. Täydennyskoulutusseminaari ammattilaisille: Sukupuolen moninaisuus, perhe ja lapset 9.5., Tampere

Muut uutiset

 1. Tutkimus: Ei-heteroseksuaalisten nuorten koulukokemukset
 2. HGT 10 vuotta! Tule juhlimaan ja katsomaan Olitko sinä?
 3. Väitöstutkimus: HLBTIQ+-ihmisten surukokemukset Suomessa

Toimintakalenteri

 

1. Uusi avioliittolaki astui voimaan

Ihmisoikeudet | Tasa-arvoisen avioliittolain voimaan astumista juhlistettiin näkyvästi eri puolilla maata tapahtumissa, lehdissä ja tv:ssä sekä sosiaalisessa mediassa. Setan Malja avioliittolaille -tapahtuman viittomakielelle tulkatut puheenvuorot voi katsoa jälkikäteen Setan Facebook-sivulta tai Youtube-kanavalta (linkit uutisen alla). Tapahtumassa puhui arvokas joukko Setan ja ihmisoikeusjärjestöjen toimijoita sekä historiassa muun muassa parisuhdelakia ajaneita vaikuttajia.

Avioliittolain voimaan astuminen merkitsee paitsi avioliiton solmimisen mahdollisuutta samaa sukupuolta oleville pareille myös avoliiton muuttumista yhdenvertaiseksi. Jatkossa sosiaalitukiin liittyvissä asioissa samaa sukupuolta olevia avopareja kohdellaan samalla tavalla kuin eri sukupuolta olevia. Seta ja Sateenkaariperheet on yhdessä viranomaisten kanssa koonnut muutokset samalle verkkosivulle: http://seta.fi/avioliittolaki/.

”Kiitos kaikille nille, jotka ovat olleet vuosien saatossa mukana taistelemassa samaa sukupuolta olevien parien oikeuksien puolesta! Kiitos niille, jotka ovat laittaneet itsensä likoon silloin, kun homoseksuaalisuus oli kriminalisoitu! Kiitos vuosia ja vuosikymmeniä Setan piirissä puurtaneille! Kiitos Tahdon-kansalaisaloitteen tekijöille ja tuohon mahtavaan kansanliikkeeseen osallistuneille! Kiitos kaikille, jotka ovat halunneet olla mukana tekemästä maailmasta yhdenvertaisempaa!” kirjoittavat Setan puheenjohtaja Viima Lampinen ja pääsihteeri Kerttu Tarjamo blogissa 1.3.

Syrjintää lisäävät kansalaisaloitteet Suomessa ja Euroopassa kaatuivat

Tasa-arvoisen avioliittolain kumoamiseksi eduskuntaan viety Aito avioliitto -kansalaisaloite sekä sateenkaariperheiden vastainen eurooppalainen Mum, dad & kids ovat kaatuneet. Eduskunta äänesti helmikuussa selvin numeroin kansalaisaloitetta vastaan, jopa 122 kansanedustajaa puolusti 1.3. voimaan astuvaa avioliittolakia.

Ranneliike.netin mukaan Euroopan komissio on vahvistanut, että sateenkaariperheiden oikeuksia vastustavan EU-kansalaisaloitteen kannatusilmoitusten keruu päättyi joulukuussa eikä jatkoajalle ollut perusteita. Euroopan komission ilmoituksesta huolimatta aloitteen tekijät keräävät nimiä yhä. Nimiä oli kerätty helmikuun alkuun mennessä 60 000. Eurooppalaisen kansalaisaloitteen alaraja on miljoona kannattajaa 7 eri maasta.

”On erityisen tärkeää, että tasa-arvoinen avioliittolaki tulee voimaan nyt, kun ihmisoikeuksia kyseenalaistavat äänet tuntuvat voimistuneen niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Avioliittolain muutos valaa uskoa, että asiat voivat muuttua paremmiksi silloinkin, kun moni asia vaikuttaa toivottomalta. Itsestään selvää se ei ole, vaan se vaatii väsymätöntä ja pitkäjänteistä työtä”, Lampinen ja Tarjamo kirjoittavat.

Setan sivut avioliittolaista: http://seta.fi/avioliittolaki/

Malja avioliittolaille Facebookissa: https://www.facebook.com/setary/videos/10154314033098344/ 

Malja avioliittolaille Youtubessa (tulkkaus rajautuu valitettavasti): https://www.youtube.com/watch?v=3dSKkXUT3Ng

Ranneliikkeen juttu: http://ranneliike.net/teema/euroopan-komissio-vahvistaa-sateenkaariperheiden-vastainen-eu-kansalaisaloite-suljettu?aid=12787

 

2. Translain uudistaminen pois ihmisoikeustoimintaohjelmasta

Ihmisoikeudet | Seta on iloinen perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan myönteisestä suhtautumisesta translain uudistamiseen. Ministeri olisi henkilökohtaisesti valmis tuomaan käsiteltäväksi viime hallituskaudella valmistellun esityksen translain muuttamiseksi oikeaan suuntaan.

”Vaikka hallituksessa on erimielisyyttä translaista, näyttäisi siellä kuitenkin olevan tilaa keskustelulle. Toivomme todella, ettei translain kokonaisuudistuksen mahdollisuutta suljeta pois tällä hallituskaudella”, sanoo Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo.

Seta on hämmästynyt hallituksen viime viikolla julkaistusta perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmasta, jossa mainitaan sukupuolivähemmistöjen itsemääräämisoikeus mutta ei translain uudistamista.

”On arvokasta, että hallitus tarttuu ihmisoikeusohjelmassa intersukupuolisten oikeuksien parantamiseen, mutta ihmisoikeusohjelma on muutoin epäjohdonmukainen. Translain uudistamisen kohdalla on ammottava aukko ja sen pois jättäminen on keskeisen ongelman kiertämistä”, sanoo Tarjamo.

Translaki, joka säätelee sukupuolen juridista vahvistamista Suomessa, sisältää ihmisoikeusloukkauksia ja on jäänyt jälkeen kansainvälisestä kehityksestä. Suomen translaki vaatii lisääntymiskyvyttömyyttä eikä tue itsemääräämisoikeutta omaan sukupuoleen. Seta ja muut ihmisoikeusjärjestöt ovat vaatineet translain kokonaisuudistusta, jossa itsemääräämisoikeus toteutuu, myös alaikäisten kohdalla.

”Pelkkä sterilisaatiopakon poistaminen ei valitettavasti riitä, jotta ihmisoikeudet toteutuvat. Odotamme kunnianhimoista esitystä, jotta Suomeen säädettäisiin ihmisoikeusperustainen ja ihmisten hyvinvointia tukeva translaki”, sanoo Setan puheenjohtaja Viima Lampinen.

Setan ja Trasekin Kuuluu kaikille -kampanjan tavoitteena on translain kokonaisuudistus.

Mksi translaki pitää uudistaa?: http://translaki.fi/

 

3. Kuntavaalikärkinä turvallinen koulu, lhbti-osaamisen vahvistaminen ja vihapuheeton kuntapolitiikka

Kotimaa | Seta toteuttaa keväällä kuntavaalikampanjan herätelläkseen ehdokkaita ja äänestäjiä sateenkaariteemoihin. Kuntavaaliverkkosivulla http://seta.fi/kuntavaalit2017/ esitellään Setan kampanjakärjet sekä tarjotaan kampanjointimateriaalia ehdokkaille. Teemoina ovat turvallinen koulu, sateenkaarikompetenssi palveluissa ja nollatoleranssi vihapuheeseen.

”Kuntavaaleissa Seta pyrkii lisäämään yhdenvertaisuuden toteutumista kunnissa. Jokaisella on oikeus tuntea olonsa kunnioitetuksi ja turvalliseksi asuin-, koulu- ja työympäristössään”, sanoo Setan puheenjohtaja Viima Lampinen.

Setan kuntavaalikärjet:

1 Turvallisempi koulu sateenkaarinuorille. Setan tavoitteena on, että koulut ovat turvallisia ympäristöjä siellä opiskeleville ja työskenteleville ihmisille sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Lhbtiq-vihamieliseen kiusaamiseen puututaan ja kouluissa saa tietoa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta.

2 Sateenkaarikompetenssia kunnallisiin palveluihin. Setan tavoitteena on, että kunnallisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tietämys lhbtiq-ihmisten hyvinvointiin vaikuttavista asioista ja keinoista yhdenvertaisuuden edistämiseksi lisääntyy. Peruspalveluissa otetaan kattavasti huomioon seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus.

3 Nollatoleranssi vihapuheeseen. Setan tavoitteena on, että kuntien viranhaltijat ja luottamushenkilöt puhuvat ja toimivat yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta edistäen. Homo-, bi- ja transfobinen vihapuhe tuomitaan julkisesti ja ennakkoluuloihin ja stereotypioihin vastataan asiallisella tiedolla.

Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 9.4.2017. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 29.3.–4.4. ja ulkomailla 29.3.–1.4.

 

4. Seta kuultavana äitiyslaki-kansalaisaloitteesta eduskunnassa

 Kotimaa | Kansalaisaloite äitiyslaista oli helmikuussa käsittelyssä eduskunnassa. Äitiyslaki-kansalaisaloite tavoittelee tilannetta, jossa lapsi ei jää juridisesti orvoksi, jos hänet synnyttänyt vanhempi menehtyy, vaan hänellä on toinen juridinen vanhempi turvanaan.

Tasa-arvoinen avioliittolaki on merkittävä askel yhdenvertaisuuden tiellä, mutta sen muutos ei kuitenkaan juridisesti paranna sateenkaariperheiden asemaa. Äitiyslaki ei yksistään riitä kaikkien perhelainsäädännössä olevien ongelmien ratkaisuun, mutta sillä voidaan nopealla ja helpolla tapaa selkeyttää osan sateenkaariperheiden tilannetta.

”Nykyinen lainsäädäntö luo tilanteita, jotka eivät ole kenenkään edun mukaisia. Ei lapsen, jolla ei ole oikeutta toiseen vanhempaansa eikä vanhemman, joka joutuu selvittämään suhdettaan lapseen jo muutenkin raskaalla hetkellä”, sanoi Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo.

”Yhteiskunnassamme lasten etua vaalitaan muun muassa tukemalla vanhemmuutta monin eri keinoin. On nurinkurista, että osan vanhemmuuden tiellä on byrokraattisia hidasteita, jotka asettavat lapsen turvattomaan tilanteeseen”, Tarjamo jatkoi.

Äitiyslain säätämisen jälkeen voidaan luopua turhasta ja raskaasta perheen sisäisestä adoptiosta selkeissä tilanteissa. Tämä säästää työaikaa ja rahaa, yli 140 000 euroa vuodessa.

”Nyt eduskunnalla on mahdollista purkaa tarpeettomia normeja, vahvistaa perheiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä edistää lapsen oikeuksia.”

 Lisätietoja: http://seta.fi/seta-osallistui-aitiyslaki-kansalaisaloitteen-kuulemiseen-eduskunnassa/  

 

5. Tartu Tahdon-tanssihaasteeseen ja katso Setan toimiston taidonnäyte!

Kuvassa on tanssihaasteen ohje. Sama ohje seuraa sivulla myöhemmin.#Suomi100 | Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä juhlistaa tasa-arvoista avioliittolakia Tero Hetero feat. Hildá – Tahdon musiikkivideon tahtiin. Videolla halutaan haastaa kaikki työyhteisöt, kaveriporukat ja yksittäiset ihmiset juhlimaan ihmisoikeuksien edistymistä Suomessa tanssimalla videota varten tehty koreografia!

Setan toimiston väki tarttui haasteeseen. Katso hilpeä tulos täältä:
https://www.youtube.com/watch?v=Eb–nxogYm4

Muut videot löydät sosiaalisesta mediasta hashtageilla #suomi100 ja #finland100 ja #tahdon.

 1. Opettele kertosäkeen koreografia (videolla alla). Videolla esitetään koko koreografia edestä, takaa, sivuilta ja hidastettuna. Kohdassa 02:55 esitellään yksittäiset Tahdon-liikkeet.
 2. Laita biisi soimaan ja tanssi koko koreografia. Voit myös hyödyntää yksittäisiä liikkeitä ja luoda oma kokonaisuutesi. Kuvaa lyhyt video tai ota valokuva.
 3. Jaa videosi tai kuvasi ja haasta ystäväsi tai yhteistyökumppanisi mukaan! Käytä aihetunnisteita #tahdon ja #suomi100 tai #finland100. Lisäksi tägää Facebookissa @suomi100sateenkaarenvareissa.

Tanssihaaste:  http://seta.fi/tartu-tahdon-tanssihaasteeseen/

 

6. Talous- ja hallintopäällikkö ja TASOVA-koordinaattori valittiin

Järjestö | Teemu Halme aloitti Setan talous- ja hallintopäällikkönä maaliskuun alussa. Halme siirtyy Setaan Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö Demo ry:n talous- ja hallintokoordinaattorin paikalta ja hänellä on pitkä järjestökokemusta ja rautainen taloushallinnan osaaminen.

”Pää on vielä vähän pyörällä, kun aloitin Setassa varsin nopealla aikataululla. Olen iloinen uudesta työstäni ja hommia näyttäisi riittävän heti alkumetreiltä lähtien”, Halme kertoo.

Terhi Aaltonen aloittaa työskentelyn Setan projektikoordinaattorina Rainbow Rights- ja TASOVA-hankkeissa. Koulutukseltaan Aaltonen on maantieteen alan filosofian maisteri. Hän on palaamassa Suomeen yli 13 vuoden jälkeen työskenneltyään Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja globaalilla tasolla kehitysyhteistyötehtävissä, muun muassa YK:n AIDS-ohjelman, UNAIDSin, Perun, Bolivian ja Ecuadorin toimiston ihmisoikeus-, tasa-arvo ja kansalaisyhteiskuntaneuvonantajana sekä toimiston johtajan sijaisena. Työkokemusta on kertynyt niin HIV-palveluiden vahvistamisesta, syrjinnän vähentämisestä sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ja HIV-positiivisten ihmisten oikeuksien edistämisestä.

Aaltonen on pyrkinyt parantamaan erityisesti transsukupuolisten naisten tilannetta, heidän oikeutta identiteettiinsä, syrjimättömyyttä ja HIV- ja muiden terveyspalveluiden sekä oikeuspalveluiden laatua ja saatavuutta yhteistyössä muun muassa transjärjestöjen ja ministeriöiden kanssa.

“Odotan innolla Setalla työskentelyn aloittamista ja mahdollisuutta edistää omalla panoksellani ihmisoikeuksien suojelua ja kunnioittamista ja lhbti-ihmisten yhdenvertaisuuden toteutumista Suomessa”, Aaltonen kertoo.

Lisätietoa projekteista: http://seta.fi/projektit/

 

7. Transstödcentrum början ordna kaffekvällen och stöd på svenska

Transtukipiste | Transstödcentrum börjar erbjuda både gratis professionell samtalshjälp och kamratstöd på svenska i mars.

Kaffekvällen på Transstödcentralen för svenskspråkiga

Vi börjar ordna kaffekvällar på Transstödcentralen för svenskspråkiga transpersoner, interkönade, ickebinära, för de som funderar på sitt kön och för deras närstående.

Kaffekvällen erbjuder en trygg plats för samvaro och diskussion. Kaffekvällens längd är två timmar, varav vi under den första timmen diskuterar tillsammans. Den andra timmen är till för fri diskussion. Under kaffekvällen följer vi samma regler som i de andra referensgrupperna på Transstödcentralen: Diskussionen är konfidentiell. Alla har rättighet att definiera sig själv eller att låta bli. Du kan använda det namn på dig själv som känns bäst. Du är inte tvungen att delta i diskussionen, du kan också bara vara med och lyssna.

Transstödcentralens servicehandledare Miska Salakka leder diskussionen tillsammans med frivilliga personer från Transstödcentralen.

Kom med och njut av diskussionen och serveringen (kaffe, te, frukter, grönsaker och småkakor)!

Vårens kaffekvällar ordnas följande torsdagar klockan 19-21: 16.3. och 6.7. På Setas kontor, Pasilanraitio 5, 2. våningen.

Om du har någonting att fråga, kan du skicka e-post eller textmeddelande till addressen miska.salakka[at]seta.fi eller till nummret 050 371 6899.

Samtalstöd

Om du behöver samtalstöd eller information om könskorrigeringprocessen, kan du skicka e-post till servicehandledare (miska.salakka [at] seta.fi) eller om du vill, kan du också boka en mottagningstid. Mottagningen är på Setas kontor, i Västra Böle. Sekundärspråket är finska eller engelska. Diskussionen är konfidentiell. Du kan använda det namn på dig själv som känns bäst.

 

8. Seta hakee Paikka auki -työntekijää toimistoavustajaksi

Järjestö | Seta on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö. Setalla on 25 jäsenjärjestöä aina Rovaniemeltä Maarianhaminaan. Setan tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Valtakunnallinen Seta tekee ihmisoikeustyön ohella koulutustoimintaa, nuorisotyötä sekä tukee jäsenjärjestöjen toimintaa. Setan yhteydessä toimii Transtukipiste, joka tarjoaa ja kehittää tukipalveluja transihmisille, sukupuoliristiriitaa tai sukupuoltaan pohtiville ja heidän perheenjäsenilleen.

Etsimme nyt määräaikaiseen työsuhteeseen (21.3.2017–20.3.2018) toimistoavustajaa. Tehtävän rahoitus tulee RAY:n Paikka auki nuorten avustusohjelmasta. Työtehtäviin liittyy toimistotehtävät ja muut avustavat työt, jotka edistävät Setan ja sen Transtukipisteen toiminnan yleisiä tavoitteita, kuten käytännön työt messu- ym. tapahtumissa.

Työpaikkaa voi hakea korkeintaan 29-vuotias työttömänä tai työelämän ulkopuolella oleva nuori. Työpaikka tarjoaa nuorelle mahdollisuuden työssäoppimiseen ja antaa valmiuksia jatkotyöllistymiseen tai koulutukseen hakeutumiseen.

Tehtäviin kuuluu:

 • kokous-, koulutus- ja muiden materiaalien kopiointi ja postitus
 • toimiston esite- ja materiaalivaraston ylläpito ja lisätilausten teko
 • toimistotarvikevaraston ylläpito ja lisätilausten teko
 • Setan kokousten ja muiden tapahtumien avustavat järjestelytehtävät

Työnkuvaa voidaan jonkin verran räätälöidä tehtävään valittavan nuoren erityistaitojen mukaan.

Edellytämme:

 • hyvät it-taidot (www, toimisto-ohjelmat)
 • hyvät vuorovaikutustaidot
 • huolellisuutta ja järjestelmällisyyttä tehtävien hoidossa
 • halua oppia uutta ja kehittää työtaitoja
 • suomen kielen taito

Eduksi luetaan:

 • englannin ja/tai ruotsin kielen taito (tai muu kielitaito)
 • perustiedot seksuaalisesta suuntautumisesta ja/tai sukupuolen moninaisuudesta ja/tai suomalaisen sateenkaariyhteisön tuntemus

Työpaikka sijaitsee Setan toimistolla Helsingin Pasilassa, toimistotyöntekijä on osa Setan työyhteisöä. Toimistotyöntekijän lähiesimiehenä ja mentorina työtehtävissä toimii Setan talous- ja hallintopäällikkö. Työsuhteessa noudatetaan sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta ja palkkausjärjestelmää (tehtävän vaativuusryhmä 2).

Työhakemus, johon on liitetty ansioluettelo lähetetään viimeistään 10.3.2017 sähköpostilla talous- ja hallintopäällikkö Teemu Halmeelle teemu.halme@seta.fi. Häneltä voi myös kysyä lisätietoja tehtävästä.

 

9. Puun takaa -vertaisryhmä kriisivaiheessa oleville transihmisten puolisoille

Tampere | Tuliko kumppanin tai puolison transasia sinulle puun takaa? Tule jakamaan, miltä se tuntuu ja pohtimaan omia tarpeitasi tilanteessa. Haluat ehkä etsiä uusi tapoja jatkaa suhdetta ja miettiä, mitä tämä suhde merkitsee itselle, mitä siitä saa ja mitä haluaa antaa. Haluat ehkä löytää ja vahvistaa omia rajojasi oppia ilmaisemaan niitä suhteessasi. Tai haluat saada tilaa eropohdinnalle tai työstää jo tapahtunutta eroa.

Yhdessä voidaan miettiä myös sitä, miten kumppanin transihmisyys on mahdollisesti vaikuttanut kokemukseen omasta sukupuolesta. Ryhmässä keskustellaan niistä asioista, mitkä ryhmäläisille ovat tärkeitä.

Ryhmä kokoontuu keväällä kaksi kertaa:

 • perjantaina 10.3. klo 18-20
 • perjantaina 28.4. klo 18-20

Ohjaajina toimivat Transtukipisteen Maarit ja vapaaehtoinen Heini.

 

10. Nainen, mies, muu, mikä? -keskustelutilaisuudet juridisesta sukupuolesta 20.-21.4. Helsinki / Turku

Translaki | Passimerkintä, itsemäärittelyoikeus, juridinen sukupuoli. Setan ja Trasekin Kuuluu kaikille -kampanja on herättänyt keskustelua siitä, mitä kaikkea itsemäärittelyllä oikein ajetaan takaa. Järjestöt ovat todenneet, että sukupuolen moninaisuus pitää ottaa huomioon kaikilla elämän osa-alueilla. Translain uudistuksen yhteydessä on syytä myös selvittää mahdollisuus muuhun juridiseen sukupuolimerkintään kuin vain nainen tai mies. Voidaanko sukupuolimerkintä jopa poistaa kokonaan vai pitäisikö mahdollistaa muita juridisia sukupuolia – ja jos niin, niin mitkä?

Kampanja haluaa herättää laajaa keskustelua siitä, mitä juridiset sukupuolet ovat tai voisivat olla! Tule keskustelemaan ja kertomaan oma näkemyksesi siitä, miltä passisi kuuluisi näyttää.

Keskustelutilaisuudet järjestetään Helsingissä 20.4.17 klo 17-19 (paikasta tiedotetaan myöhemmin) ja Turussa 21.4.17 klo 17-19 Turun seudun Setan toimistolla (Eerikinkatu 22b B 20).

Tilaisuudet ovat maksuttomia eikä niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/250487438731264/

Tapahtuma kampanjan sivuilla: http://www.translaki.fi/2017/02/22/keskustelutilaisuudet-juridisesta-sukupuolesta-20-4-helsingissa-ja-21-4-turussa/

 

11. Kokemuskouluttajakoulutus 19.3., Helsinki

Koulutus | Tervetuloa kokemuskouluttajakoulutukseen Helsingissä 19.3. klo 10–17! Uskotko tarinoiden voimaan? Voiko muunsukupuolisen arjesta kertominen auttaa normien purkamisessa?Olisiko transkokemuksen jakamisesta hyötyä muillekin? Voisitko tarinallasi tehdä seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta näkyväksi? Entä ajatteletko, että läheisen kokemuksen ymmärtäminen voisi auttaa ammattilaista työssään?

Mikäli vastasit johonkin kysymykseen myöntävästi, tule koulutukseemme. Koulutus on suunnattu kaikille Setan ja sen jäsenjärjestöjen kokemuskouluttajuudesta kiinnostuneille. Koulutuksessa saat valmiudet toimia muun muassa ammattilaisille sekä ammattiin opiskeleville suunnatuissa koulutuksissa kokemuskouluttajana.

Päivän aikana käsitellään oman tarinan kertomista (sisältö, rakenne, jne.) sekä pohditaan koulutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä kuten omien ja muiden rajojen tunnistamista. Tämän ohella tutustutaan myös esiintymisen saloihin.

Koulutus järjestetään Setan tiloissa Länsi-Pasilassa: Pasilanraitio 5, 00240 Hki. Lisätietoa saa Setan koulutussuunnittelija Marita Karviselta: marita.karvinen@seta.fi. Ilmoittautumiset 13.3. mennessä samaan osoitteeseen.

Tapahtuma Setan kalenterissa: http://seta.fi/tapahtuma/kokemuskouluttajakoulutus/

 

12. Arctic Pride 1.–3.3., Rovaniemi

Järjestö | Arctic Pride on riemukas ja hyväntahtoinen kaiken kansan kulttuuritapahtuma, joka tuo esiin vähemmistökulttuureita ja herättää keskustelua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta Lapissa, Suomessa sekä myös kansainvälisesti.

Arctic Pride on järjestetty Rovaniemellä vuodesta 2013 lähtien. Samana vuonna käynnistyi myös Tahdon2013 -kampanja, jonka ansiosta tasa-arvoinen avioliittolaki astuu voimaan 1.3.2017. Vuoden 2017 Arctic Pride onkin juhlan vuosi, sillä samaan aikaan voimme juhlistaa satavuotista Suomea sekä Arctic Priden viisivuotista taivalta Suomen pohjoisimpana pride-tapahtumana.

Talvinen Rovaniemi lumihankineen tarjoaa upeat puitteet tapahtumalle, joka on ainoa laatuaan Suomessa. Lappilainen vieraanvaraisuus ja rentous takaavat sen, että jokainen voi kokea olevansa tervetullut – juuri sellaisena kuin on.

Arctic Pride ja Tahdon2013 kutsuvat kaikki tasa-arvon kannattajat viettämään ikimuistoisia hetkiä Rovaniemelle 1.–5.3.2017. Tapahtuman järjestää Rovaniemen Seta ry

 Tapahtuman sivut: http://www.arcticpride.fi/

 

13. Kouluttajakoulutus (kouluvierailut) 8.–9.4., Helsinki

Koulutus | Seta ja sen jäsenjärjestöt täydentävät vapaaehtoiskouluttajareserviään kouluttajakoulutuksella, joka toteutetaan huhtikuun alussa (8.–9.4.) Helsingissä. Koulutukseen mahtuu vain rajallinen määrä osallistujia, joten olethan nopea!

Kouluttajakoulutus antaa valmiuksia toteuttaa kouluvierailuja sekä vierailuja muun muassa nuorisotaloille ja erilaisille leireille. Koulutuksessa perehdytään lhbtiq-teeman perustietoihin, tutustutaan toiminnallisiin harjoitteisiin, harjoitellaan omien kokemuksien kertomista sekä perehdytään kouluttamisen saloihin.

Lisätietoja antaa ja ilmoittautumiset (viimeistään 31.2.) vastaanottaa koulutussuunnittelija Marita Karvinen: marita.karvinen@seta.fi. Koulutuksessa on vielä muutama vapaa paikka, joten ilmoittauduthan pian!

Koulutus järjestetään yhteistyössä KSL-opintokeskuksen kanssa.

 

14. Täydennyskoulutusseminaari ammattilaisille: Sukupuolen moninaisuus, perhe ja lapset 9.5., Tampere

Koulutus | Täydennyskoulutusseminaari ammattilaisille teemasta sukupuolen moninaisuus, perhe ja lapset järjestetään 9.5. Tampereella

 • Millainen haaste vanhemman tai lapsen transkokemus on perheenjäsenille?
 • Millaisia erityiskysymyksiä liittyy transihmisten vanhemmuuteen?
 • Miten tukea lapsen sukupuolen kokemusta?
 • Miten voin kehittyä ammattilaisena?

Aika: Tiistai 9.5.2017 klo 9.30–16.30

Paikka: Tampere, Monitoimitalo 13 (Satakunnankatu 13)

Osallistumismaksu: 30e

Koulutuksen järjestää Sateenkaariperheet ry yhteistyössä Setan Transtukipisteen kanssa.

Ohjelma ja ilmoittautuminen: https://my.surveypal.com/Taydennyskoulutusseminaari-9.5.2017

Lisätietoja: sanna.nevala@sateenkaariperheet.fi

 

15. Tutkimus: Ei-heteroseksuaalisten nuorten koulukokemukset

Tutkimus | 4. vuoden luokanopettajaopiskelija Turun yliopistosta tekee pro gradu -tutkielmaa ei-heteroseksuaalisten nuorten koulukokemuksista. Tavoitteena tutkielmassa on selvittää ei-heteroseksuaalisten nuorten kokemuksia ja ajatuksia 2000-luvun koulumaailmasta avointen kysymysten avulla. Vastaajat voivat kertoa esimerkkejä tapahtumista, joissa on ollut osallisena, tai kertoa tunteista, joita on kokenut. Aihetta on tärkeä tutkia, jotta koulumaailmaa voidaan tulevaisuudessa kehittää yhä yhdenvertaisemmaksi ja mukavammaksi paikaksi olla ja elää.

Tutkimukseen voivat osallistua kaikki 15–25-vuotiaat, ei-heteroseksuaaliseksi itsensä tuntevat henkilöt. Tutkimukseen osallistuminen on täysin anonyymia, eikä vastajaa voida tunnistaa tai jäljittää vastausten perusteella. Tutkimustulokset käsitellään luottamuksellisesti ja aineistoa käytetään ainoastaan pro gradu –tutkielmassani sekä mahdollisesti siihen liittyvissä tutkimusjulkaisuissa.

Aikaa vastaamiseen on sunnuntaihin 12.3.2017 asti.

Kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/1D3D002CF00049BA.par

 

16. HGT 10 vuotta! Tule juhlimaan ja katsomaan Olitko sinä?

Kulttuuri | Helsingin Gayteatteri täyttää 10 vuotta. Siksipä HGT kaivoi arkistoista ratkiriemukkaan OLITKO SINÄ? -näytelmän. Tähän hetkeen päivitetty 2.0 esitys sukeltaa maamme yllättävän värikkääseen homohistoriaan ennakkoluulottomasti ja hilpeästi, tyylillä ja tyylejä rikkoen. Aina Ajankohtainen Kakkonen B-Studiosta käynnistää häpeilemättömän taruston kivikaudelta nykyhetkeen. Esitys kurkottaa kohti totuutta, tarkastelee historiamme kohtalonhetkiä ja avaa portit sateenkaaren tuolle puolen. Tervetuloa juhlistamaan 10-vuotiasta Helsingin Gayteatteria!

Liput: http://www.tiketti.fi/Olitko-sina-Homomman-Suomen-historia-20-Valtimonteatteri-lippuja/45603
Varaukset: http://www.gayteatteri.info/varaus.htm

 

17. Väitöstutkimus: HLBTIQ+-ihmisten surukokemukset Suomessa

Tutkimus | Varpu Alasuutari tutkii väitöstutkimuksessaan sateenkaari-ihmisten surukokemuksia. Tutkimus kuuluu sukupuolentutkimuksen ja queer-tutkimuksen tieteenalaan, ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2019 loppuun mennessä. Tutkimusta rahoittaa Turun yliopiston tutkijakoulu UTUGS ja sen tohtoriohjelma Juno.

Tutkimukseen voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat HLBTIQ+-ihmiset, jotka ovat menettäneet läheisensä kuolemantapauksen vuoksi. Läheinen määritellään tutkimukseni kontekstissa laaja-alaisesti: kyseessä voi olla esimerkiksi kumppanin, entisen kumppanin, ystävän, lapsen, sukulaisen tai muun lähipiiriin kuuluvan henkilön tai lemmikin kuolema. Aineistonkeruu on käynnissä 1.3.–31.5.2017.

Lisätietoa: https://hlbtiqsuru.com/

 

Toimintakalenteri

Transtukipisteen tavallisten ryhmien aikataulut löytyvät Transtukipisteen kalenterista: http://transtukipiste.fi/tapahtumat/

Sinuiksi chatit Tukinetissä keväällä 2017:

http://www.pirkanmaanseta.fi/sinuiksi-chatit-tukinetissa-kevaalla-2017/

 Maaliskuu

1.-5.3. Arctic Pride, Rovaniemi

http://www.arcticpride.fi/

3.3. Sateenkaarevat bileet, Botta, Helsinki

https://www.facebook.com/events/1579898932024224/

19.3. Kokemuskouluttajakoulutus, Helsinki

31.3. International Transgender Day of Visibility

Huhtikuu

8.-9.4. Kouluttajakoulutus (kouluvierailut), Helsinki

22.4. Setan valtuuston kokous, Helsinki

Toukokuu 

9.5. Täydennyskoulutusseminaari ammattilaisille, Tampere (kts. mainos ylhäältä)

17.5. Kansainvälinen homo-, trans- ja bifobian vastainen päivä

16.-21.5. Pohjois-Karjala Pride

Kesäkuu

26.6.–2.7. Helsinki Pride, Helsinki

Heinäkuu

7.-9.7. Kainuu Pride, Kajaani

https://www.facebook.com/kainuupride/

Elokuu

18.–20.8. Hanko Pride, Hanko

https://www.facebook.com/hankopride/

25.–27.8. Border Pride, Tornio-Haaparanta

https://merilapinseta.com/suomeksi/

21.–27.8. Turku Pride, Turku

https://www.facebook.com/turkupride/

Lokakuu

26.10. Intersex Awareness Day

Marraskuu

25.–26.11. Setan edustajakokous

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design