[contact-form-7 id="5677" title="Ei otsikkoa"]

Setan uutiskirje helmikuu 2015

 

Ajankohtaista ihmisoikeuspolitiikassa

1. Setan puheenjohtajiston kannanotto: ”Valtava pettymys translaista”
2. Presidentti vahvisti tasa-arvoisen avioliittolain
3. WPATH vaatii hallituksia poistamaan sukupuolen juridisen vahvistamisen esteet
4. Hallitus uhrasi jälleen sateenkaariperheiden lasten oikeudet – äitiyslaista ei esitystä
5. Ryhtiä Suomen ihmisoikeuspolitiikkaan – järjestöt vaativat toista kansallista ihmisoikeusohjelmaa
6. Setalta ja Nuorisotutkimusseuralta uusi tutkimus: sateenkaarinuoret kertovat syrjinnästä, läheisten tuesta sekä tulevaisuuden toiveista
7. Seta mukaan #feministisetvaalit-kampanjaan
8. Venäläisten turvapaikanhakijoiden asema herättää huomiota – Seta toimii turvapaikanhakijoiden tukena

Järjestöuutiset

9. Uusi jäsenjärjestö ja uusi kannatusjäsenjärjestö Lapista
10. Ei kai taas kaappiin? – Setalta opaskirja yhdenvertaisuussuunnittelun tueksi ikääntyneiden palveluissa
11.  Setan toimikunnat vuodelle 2015 on valittu
12. Jäsenjärjestöavustukset haettavana 16.3. mennessä

Tapahtumat ja koulutukset

13. Sateenkaarilasten ja -nuorten vanhempien tapaaminen Arctic Pridessa sunnuntaina
14. Kouluttajakoulutukset uusille vapaaehtoiskouluttajille Helsingissä, Jyväskylässä ja Savossa
15. Vapaaehtoiskouluttajien täydennyskoulutuksia keväällä
16. Sukupuolen moninaisuus, perhe ja lapset – täydennyskoulutus transteemoista perheessä

Toimintakalenteri

 


 

1. Setan puheenjohtajiston kannanotto: ”Valtava pettymys translaista”

Ihmisoikeudet | Pääministeri Alexander Stubb vahvisti torstaina 5.2. eduskunnan kyselytunnilla, että translakiuudistus jää seuraavalle hallituskaudelle. Setan puheenjohtaja Panu Mäenpää sekä varapuheenjohtajat Katriina Rosavaara ja Sara Sundell vaativat kannaotossaan seuraavaa hallitusta toteuttamaan translakiuudistuksen.

”Seuraavan hallituksen on toteutettava se, mihin tämä hallitus ei pystynyt: translain kokonaisuudistus, jossa poistetaan kaikki ihmisoikeuksia loukkaavat ehdot sukupuolen vahvistamisen edellytyksistä. Steriliteetti- ja naimattomuusvaatimusten lisäksi on poistettava vaatimus lääkärintodistuksesta ja 18 vuoden ikäraja. Hallituksen on myös laadittava ihmisoikeusselontekonsa mukaisesti toimintaohjelma sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien edistämisestä, jotta nyt nähty poukkoilu saadaan loppumaan”, puheenjohtajisto vaatii..

> Puheenjohtajiston kannanotto

 

 

2. Presidentti vahvisti tasa-arvoisen avioliittolain

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vahvisti perjantaina 20.2. avioliittolain muuttamisen niin, että laki ei määrittele puolisoiden sukupuolta. Muutokset tulevat voimaan 1.3.2017.

Oikeusministeriö ryhtyy valmistelemaan tasa-arvoisen avioliittolain edellyttämiä muiden lakien muutoksia. Niitä koskeva lakiesitys annetaan eduskunnalle ensi syksyn aikana, kuten eduskunta edellytti hyväksyessään tasa-arvoista avioliittolakia koskevan kansalaisaloitteen viime joulukuussa.

 

 

3. WPATH vaatii hallituksia poistamaan sukupuolen juridisen vahvistamisen esteet

Ihmisoikeudet | Kansainvälinen asiantuntijajärjestö The World Professional Association for Transgender Health (WPATH) vaatii julkilausumassaan hallituksia luomaan yksinkertaiset ja saavutettavat, itsemääräämisoikeuteen perustuvat sukupuolen juridisen vahvistamisen käytännöt.

”Hyvä fyysinen terveys ja mielenterveys ovat yhteydessä oikeuteen vapaasti ilmaista sukupuoli-identiteettiään siitä riippumatta, täyttääkö tämä identiteetti toisten ihmisten odotuksia vai ei”, lausumassa perustellaan.

”Virallisesti voimassa olevat dokumentit, jotka ovat yhdenmukaisia ihmisen oman identiteetin kanssa, ovat olennaisia, jotta ihminen voi työllistyä, pärjätä arjen vuorovaikutuksessa, saada terveydenhoitoa ja matkustaa turvallisesti.”

WPATH:n mukaan juridisen sukupuolen korjaamisen ei tule koskaan edellyttää mitään tiettyä lääketieteellistä, kirurgista tai mielenterveyteen liittyvää hoitoa tai diagnoosia. Myös nuorilla tulee olla tähän oikeus. Avioliitto tai vanhemmuus ei saa vaikuttaa juridisen sukupuolen tunnustamiseen.

Vaihtoehdot mies ja nainen voivat olla riittämättömiä kuvaamaan kaikkia sukupuoli-identiteettejä, joten esimerkiksi vaihtoehto määrittelemätön tai muu voi olla myös tarpeen.

> WPATH:n koko julkilausuma (englanniksi, pdf) 

 

 

4. Hallitus uhrasi jälleen sateenkaariperheiden lasten oikeudet – äitiyslaista ei esitystä

Ihmisoikeudet | Hallitus on päättänyt olla antamatta eduskunnalle esitystä äitiyslaista, joka olisi varmistanut osalle sateenkaariperheiden lapsista juridisesti turvatun aseman jo syntymästään lähtien. Esitys oli valmisteltu oikeusministeriössä täysin valmiiksi.

Sateenkaariperheet ry, Seta ry ja Monimuotoiset perheet -verkosto paheksuvat hallituksen päätöstä 4.2. julkaistussa kannanotossaan:

”Hallituksen päätös merkitsee myös taloudellisten resurssien tuhlaamista. Nyt sateenkaariperheisiin syntyvien lasten oikeudellisen aseman paikkaamista jatketaan perheen sisäisillä adoptioilla, joita ei ole tarkoitettu eivätkä ne sovellu perheeseen syntyvien lasten aseman vahvistamiseen ja kuluttavat turhaan sosiaalitoimen ja tuomioistuimien resursseja. Äitiyslain olisi ollut tarkoitus tulla voimaan yhtä aikaa juuri säädetyn uuden isyyslain kanssa. Väestötietojärjestelmään tehtävät hintavat tietojärjestelmien uudistukset oli tarkoitus tehdä yhdellä kertaa.”

> Järjestöjen kannanotto

 

 

 

5. Ryhtiä Suomen ihmisoikeuspolitiikkaan – järjestöt vaativat toista kansallista ihmisoikeusohjelmaa

Ihmisoikeudet | Seta ja 13 muuta ihmisoikeusjärjestöä vaativat, että Suomi laatii toisen kansallisen perus- ja ihmisoikeuksien toimintaohjelman. Tätä suosittavat myös eduskunnan perustuslakivaliokunta ja lakivaliokunta ihmisoikeusselontekoa koskevissa lausunnoissaan.

”Perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen yksi konkreettinen keino on tavoitteellinen kansallinen perus- ja ihmisoikeuksien toimintaohjelma. Ohjelma on kirjattava tulevan hallituksen strategisiin linjauksiin”, sanoo Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Päivi Mattila.

Ensimmäinen kansallinen ihmisoikeustoimintaohjelma oli voimassa 2012-2013. Järjestöt pitivät toimintaohjelman hyväksymistä tärkeänä askeleena ja kehuivat, että ohjelman myötä järjestöjen ja ministeriöiden välinen vuoropuhelu ihmisoikeuskysymyksissä on lisääntynyt. Ne kuitenkin moittivat ohjelmaa muun muassa siitä, että siihen koottiin lähinnä jo olemassa olevia hankkeita, eikä ihmisoikeuspolitiikan toteuttamiseen  osoitettu uusia resursseja.

> Järjestöjen kannanotto

 

 

 

6. Setalta ja Nuorisotutkimusseuralta uusi tutkimus: sateenkaarinuoret kertovat syrjinnästä, läheisten tuesta sekä tulevaisuuden toiveista

hyvinvoiva_sateenkaarinuori-kansiIhmisoikeudet | Sateenkaarinuorten kokemuksista kerrotaan Nuorisotutkimusseuran ja Setan Hyvinvoiva sateenkaarinuori -hankkeen laadullisen osan julkaisussa, Riikka Taavetin kirjoittamassa verkkokirjassa Olis siistiä, jos ei tarvis määritellä – kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus. Kirjasta laadittu tiivistelmä sisältää myös tutkimusperustaisia toimenpide-ehdotuksia sateenkaarinuorten aseman parantamiseksi ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Moni nuori pelkää kertoa perheelleen kuulumisestaan seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Pahimmillaan salailu etäännyttää nuoren perheestään. Jos nuori kokee, ettei voi edes kotona ja omassa lähipiirissään olla oma itsensä, salailu jatkuu helposti muussa elämässä. Myös nuorten vanhemmat kaipaisivat tukea lastensa seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuolen kokemuksen tai ilmaisun hyväksymisessä. Tämän kaltaista perheille tarjottavaa tukea on tarjolla varsin niukasti, ja monesti nuoret joutuvat itse auttamaan omia vanhempiaan vaikeiden tunteiden käsittelyssä.

Sateenkaarinuorilla on kokemuksia sekä näkymättömyydestä että suoranaisesta syrjinnästä. Näiden kokemusten vuoksi nuoret kaipaavat arjessaan lisää turvallisia tiloja sekä paikkoja tavata toisia sateenkaarinuoria. Sateenkaarinuorten kokemukset jäävät piiloon koulujen opetuksessa. Monissa palveluissa nuoret taas saattavat salata syrjinnän pelossa oman seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuolen kokemuksensa. Vaikka kokemukset syrjinnästä ovat yleisiä, valitettavan harvalla nuorella on kokemusta siitä, että syrjintään olisi puututtu. Siksi pienetkin tuenilmaukset ja nuorille tärkeiden aikuisten kannustus saattavat vaikuttaa merkittävästi nuorten kokemuksiin.

Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushanke luo monipuolisilla aineistoilla kattavan kuvan aiemmin vain vähän tutkitusta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten elämästä. Tutkimus julkaistiin 29.1. Sateenkaarinuorena koulussa -keskustelutilaisuudessa eduskunnan Kansalaisinfossa.

> Olis siistiä, jos ei tarvis määritellä – kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus [pdf]

> Julkaisun tiivistelmä ja tutkimukseen perustuvat toimenpide-ehdotukset

> Sateenkaarinuorena koulussa -keskustelutilaisuuden tallenne

 

 

7. Seta mukaan #feministisetvaalit-kampanjaan

Ihmisoikeudet | Seta on ilmoittautunut Naisasialiitto Unionin käynnistämän Feministiset vaalit -kampanjan tukijaksi. Feministiset vaalit -kampanja nostaa esille feministisiä eduskuntavaaliehdokkaita läpi koko puoluekentän. Kampanjassa kannustetaan ehdokkaita tuomaan esiin tasa-arvopoliittiset tavoitteensa ja äänestäjiä sitoutumaan kampanjassa mukana olevien ehdokkaiden äänestämiseen.

Kampanjan arvoihin kuuluu muun muassa pyrkimys yhdenvertaiseen yhteiskuntaan, ihmisten moninaisuuden tunnustaminen ja huomioon ottaminen politiikassa sekä yhteiskunta, jossa kaikkien turvallisuutta ja koskemattomuutta suojellaan. Kansanedustajaehdokkaat voivat sitoutua kampanjan arvoihin kampanjasivun kautta. Äänestäjät voivat antaa kampanjasivulla feministisen äänestyslupauksen. Kampanjan tunnus sosiaalisessa mediassa on #feministisetvaalit.

Seta kampanjoi myös itse eduskuntavaaleissa muun muassa tapaamalla kansanedustajia ja ehdokkaita. Setan pääteemat vaaleissa ovat itsemääräämisoikeus, yhdenvertainen ja turvallinen koulu sekä hlbti-toimintaohjelman ja kansallisen ihmisoikeustoimintaohjelman laatiminen. Seta järjestää Helsingissä valtakunnallisen vaalipaneelin yhdessä Amnestyn Suomen osaston ja Trasekin kanssa. Tilaisuus pidetään Kirjasto 10:ssä 25.3. klo 16–18. Se lähetetään mahdollisuuksien mukaan myös verkossa.

> Feministiset vaalit -kampanjasivu

> Kampanjablogi

 

 

8. Venäläisten turvapaikanhakijoiden asema herättää huomiota – Seta toimii turvapaikanhakijoiden tukena

Ihmisoikeudet | Vuodenvaihteen jälkeen moni media on nostanut esiin Venäjältä tulleiden, seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin perusteella suojelua hakeneiden turvapaikanhakijoiden asemaa Suomessa. Seta tekee turvapaikkavaikuttamista yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten Pakolaisneuvonnan ja Vapaa liikkuvuus -verkoston kanssa. Kommentoimme julkisuudessa turvapaikkapolitiikkaa ja hlbtiq-ihmisten asemaa eri maissa yleisellä tasolla. Sen sijaan Seta ei koskaan kerro julkisuudessa yksittäisten turvapaikanhakijoiden tilanteesta tai henkilötiedoista tavalla, joka voisi vaarantaa näiden henkilöiden yksityisyyden suojan tai turvallisuuden.

Setan piirissä perustettiin vuonna 2014 vapaaehtoisista koostuva turvapaikkatyöryhmä, joka kokoaa ja jakaa tietoa turvapaikkamenettelystä ja turvapaikanhakijoiden kohtelusta. Mahdollisuuksien mukaan työryhmä myös tapaa turvapaikanhakijoita ja välittää heille tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja Setan ja sen jäsenjärjestöjen toiminnasta.

 

 

 

9. Uusi jäsenjärjestö ja uusi kannatusjäsenjärjestö Lapista

Järjestö | Setan paikallisten jäsenjärjestöjen tavoittavuus laajenee, kun Setan hallitus on helmikuun alussa hyväksynyt Meri-Lapin Setan Seta ry:n jäsenjärjestöksi. Meri-Lapin Setan toimialuetta ovat Kemi, Tornio, Keminmaa, Simo, Tervola, Ylitornio sekä Haaparanta. Tervetuloa mukaan!

Setan kannatusjäsenjärjestöksi on myös saatu uusi lappilainen järjestö: Lapin yliopiston ylioppilaskunta liittyy mukaan viime vuoden lopussa.

Setalla on nyt 24 paikallista ja valtakunnallista jäsenjärjestöä. Kannatusjäsenjäsenjärjestöjä on 19, ja ne ovat muun muassa opiskelijajärjestöjä ja poliittisia nuorisojärjestöjä. Toivomme kannatusjäseniksi myös seniorijärjestöjä, liikuntajärjestöjä ja ammattiyhdistyksiä sekä yksityishenkilöitä. Voisiko sinun järjestösi tukea Setan toimintaa liittymällä kannatusjäseneksi?

> Setan jäsenjärjestöt ja kannatusjäsenet

> Liity Setan kannatusjäseneksi

 

 

10. Ei kai taas kaappiin? – Setalta opaskirja yhdenvertaisuussuunnittelun tueksi ikääntyneiden palveluissa

Kuvassa Haluaisin pystyä kertomaan -kirjan kansi, jossa pariskunta. Teksti: Haluaisin pystyä kertomaan - Sateenkaariseniorit ikääntyneille suunnattujen palveluiden asikkaina.

Järjestö | Mitä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten on hyvä tietää sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten vanhuuteen liittyvistä kysymyksistä? Miten edistää sateenkaariseniorien yhdenvertaisuutta ikääntyneiden palveluissa?

Seta on julkaissut opaskirjan Haluaisin pystyä kertomaan. Opas antaa käytännön vinkkejä ja toimenpide-ehdotuksia yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden huomioon ottamiseksi palveluissa.  Se on suunnattu erityisesti vanhuspalveluja tuottaville tahoille, vanhustyön lähijohtajille, työntekijöille ja alan opiskelijoille.

Opas on saatavilla pdf-muodossa Yhdenvertainen vanhuus -projektin verkkosivuilla vanhustyön tietokirjastossa sekä ilmaisena pienpainatteena. Julkaisu tukee tammikuussa 2014 julkaistulla Haluaisin pystyä kertomaan -videolla esiin nousseiden teemojen käsittelyä ja tarjoaa aiheesta lisätietoa. Siinä käsitellään myös lakeja, jotka ohjaavat ikääntyneiden palvelukentän ja muiden viranomaisten toimintaa. Näitä ovat esimerkiksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait sekä vanhuspalvelulaki.

Opasta varten kerättiin tietoa vuosina 2012–2014  seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilta ihmisiltä, Setan yhteistyökumppaneilta vanhustyön kentältä sekä sosiaali- ja terveysalan koulutusorganisaatioilta. Opaskirjassa kuuluu sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ikäihmisten ääni. Monet 1930–50-luvuilla syntyneet ovat joutuneet piilottamaan todellisen minänsä suojellakseen itseään. Heistä puhutaan hiljaisena sukupolvena, joista monella on sekä julkinen että salattu minä. Heidän tarinansa kuvaavat sairaaksi ja rikolliseksi leimaamisen vaikutuksia elämänkulkuun ja lähisuhteisiin. Kirja tekee näkyväksi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden vanhuuteen liittyviä ajatuksia ja tarpeita.

”Merkityksellistä ei niinkään ole se, että vaikkapa palvelutalon tai päiväkeskuksen asiakas aina kertoisi sukupuoli-identiteetistään tai seksuaalisesta suuntautumisestaan henkilökunnalle, vaan että hän kokisi voivansa halutessaan ilmaista avoimesti ja turvallisesti, millaisia tarpeita, pelkoja tai toiveita hänellä on”, projektia johtava Salla-Maija Hakola sanoo.

Haluaisin pystyä kertomaan -oppaan ovat laatineet Yhdenvertainen vanhuus -hankkeessa projektiavustajana toiminut Saini Valtonen ja projektikoordinaattori Salla-Maija Hakola. Projektin tekemät kartoitukset vanhustyössä toimivien osaamis- ja tiedontarpeesta osoittivat, että sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden kysymykset ovat näkymätön aihe vanhustyössä. Yhdenvertainen vanhuus -projektin tavoitteena on tuottaa tietoa ja materiaalia sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta vanhuuden näkökulmasta.

> Haluaisin pystyä kertomaan -opaskirja [pdf]

> Haluaisin pystyä kertomaan -video

> Yhdenvertainen vanhuus -projekti

 

 

11.  Setan toimikunnat vuodelle 2015 on valittu

Järjestö | Setan hallitus on kokouksessaan helmikuussa valinnut Setan toimikuntien jäsenet ja nimittänyt toimikunnille puheenjohtajat.

Kansainvälisten asioiden toimikunnan puheenjohtajaksi on nimitetty Anssi Pirttijärvi. Muut jäsenet ovat Gerda Kaleva, Silja Kanerva, Eeva Kuikka, Outi Lepola, Mikko Niemi, Anna Shepherd, Nitin Sood, Arja Voipio ja Aura Yliselä.

Transpoliittisen toimikunnan puheenjohtajaksi on nimitetty Hanna Leppänen. Muut jäsenet ovat Patricia Kjällman, Joona Koiranen, Unni Leino, Axu Saha, Anukatariina Solonen, Luca Tainio ja Arja Voipio. Yksi transpoliittiseen toimikuntaan valittu henkilö ei halunnut nimeään julkisuuteen

Koulutuspoliittisen toimikunnan puheenjohtajaksi on nimitetty Verna Castrén. Muut jäsenet ovat Liisa Alanampa, Sari Kemppinen, Joona Koiranen, Emilia Kuusisto, Veera Leppänen, Marjaana Marttila, Noora Nevala, Vili Niinikivi ja Maritta Pulkkinen.

Nuorisotoimikuntaan on valittu Miro Jukka, Venla Kokko, Minttu Lind, Touko Niinimäki, Iiris Niittynen, Emilia Nikkinen, Noora Pyörre, Juha Rekola ja Noora Mariana Säpyskä. Yksi nuorisotoimikuntaan valittu henkilö ei halunnut nimeään julkisuuteen. Nuorisotoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ensimmäisessä kokouksessaan maaliskuussa.

> Lisätietoa Setan toimikunnista

 

12.  Jäsenjärjestöavustukset haettavana 16.3. mennessä

Järjestö | Seta julistaa haettavaksi vuoden 2015 jäsenjärjestöavustukset. Hakuohjeet on toimitettu jäsenjärjestöjen ilmoittamille yhteyshenkilöille sähköpostilla. Avustushakemukset on jätettävä maaliskuun 16. päivään mennessä. Avustusta voivat hakea Setan varsinaiset jäsenjärjestöt.

Tälle vuodelle RAY:n Setan jäsenjärjestöille kohdennettaviin avustuksiin myöntämä avustusmäärä on 55 000 euroa.

Avustuksia myönnettiin viime vuonna 17 avustusta hakeneelle järjestölle yhteensä 55 000 euroa. Avustukset myönnetään Setan hallituksen päättämien avustuskriteerien perusteella järjestöjen toiminnan laajuuden, tavoittavuuden ja työntekijöiden työtuntien mukaan.

Kysy lisää: Talous- ja hallintopäällikkö Nora Jouhten, nora.jouhten[at]seta.fi, p. 050 913 1825

 

13. Sateenkaarilasten ja -nuorten vanhempien tapaaminen Arctic Pridessa sunnuntaina

Pride | Arctic Pride on parhaillaan käynnissä Rovaniemellä. Kolmatta kertaa järjestettävän Arctic Priden teemana on tänä vuonna ”Sateenkaarikulttuuria Pohjolassa”. Viikonlopun aikana luvassa on teatteria, livemusiikkia, näyttelyitä, klubi-ilta, kulkue, nuotiopiirikeskusteluita, sateenkaarihartaus, nuortenbileet ja paljon muuta. Arctic Priden järjestää Rovaniemen Seta ry.

Sunnuntaina järjestetään sateenkaarilasten ja -nuorten vanhempien tapaaminen, jossa jaetaan iloja, suruja ja pelkoja, kun lapsi on tullut kaapista. Keskustelua johdattelevat psykoterapeutti Jussi Nissinen Sinuiksi-hankkeesta ja Setan nuorisotyön koordinaattori Lotte Heikkinen.

Ohjelma

> Arctic Pride Facebookissa

 

14. Kouluttajakoulutukset uusille vapaaehtoiskouluttajille Helsingissä, Jyväskylässä ja Savossa

Koulutus | Keväällä järjestämme kolme kouluttajakoulutusta. Koulutukset pidetään 7.–8.3. Helsingissä, 14.–15.3. Jyväskylässä ja 18.–19.4. Savossa (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin).

Kouluttajakoulutus on suunnattu kaikille vapaaehtoiskouluttamisesta kiinnostuneille aktiiveille. Koulutuksessa saat perusvalmiudet toteuttaa kouluvierailuja sekä vierailuja nuorisotaloille. Koulutuksessa käsitellään perusasiat hlbtiq-teemasta, tutustutaan Setan koulutustoiminnan rakenteisiin, koulutusmateriaaliin ja -videoihin, perehdytään esiintymisen saloihin, mietitään omaa tarinaa ja kokemuksia sekä niihin liittyviä rajoja ja eettisiä kysymyksiä. Koulutuksessa on myös osio, missä pohditaan haastavien tilanteiden hallintaa.

Seta korvaa matkat ja yöpymisen yhdelle osallistujalle jäsenjärjestöä kohti. Sovi jonkin jäsenjärjestön kanssa, jos haluat edustaa sitä. Levitäthän tietoa peruskoulutuksista verkostoillesi!

Ilmoittautumiset ja lisätietoa koulutuksesta Setan koulutussuunnittelijalta: marita.karvinen@seta.fi

 

 

15. Vapaaehtoiskouluttajien täydennyskoulutuksia keväällä

Koulutus | Jo peruskoulutuksen käyneille kouluttajille järjestetään keväällä täydennyskoulutuksia Helsingissä. 28.3. täydennyskoulutuksen aiheena on esiintyminen ja 25.4. normikriittisyys. Toteutamme myös täydennyskoulutuksen aiheesta hlbtiq ja uskonnot, mutta päivämäärä on vielä auki. Lisäksi järjestämme protuvierailijakoulutuksen 9.5.

Seta korvaa matkat yhdelle täydennyskoulutuksen osallistujalle jäsenjärjestöä kohti. Sovi jonkin jäsenjärjestön kanssa, jos haluat edustaa sitä.

Ilmoittautumiset ja lisätietoa koulutuksesta Setan koulutussuunnittelijalta: marita.karvinen@seta.fi

 

16. Sukupuolen moninaisuus, perhe ja lapset – täydennyskoulutus transteemoista perheessä

Koulutus | Millainen haaste vanhemman tai lapsen transkokemus on perheenjäsenille? Millaista tukea kaipaa transvestiitin puoliso? Miksi sukupuolen moninaisuus hämmentää ja miten voin kehittyä ammattilaisena?

Sukupuolen moninaisuus, perhe ja lapset – täydennyskoulutus transteemoista perheessä
Aika: 26.–27.3.
Paikka: Helsingin yliopisto, Siltavuorenpenger 10 (Aurora), auditorio 230
Hinta: 30 €/ päivä tai 50 €/ koko seminaari (hinta sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit)

Koulutuksen järjestävät Sateenkaariperheet ry ja Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke Sateenkaariperheiden lasten ja vanhemmuuden haavoittuvuudet ammattilaisten tietoisuuteen yhteistyössä Seta ry:n Transtukipisteen ja Trasek ry:n kanssa.

Ilmoittautumiset 2.3.2015 mennessä. Lisätietoja: tiia.forsstrom[at]sateenkaariperheet.fi

> Sateenkaariperheet ry 

> Ilmoittautuminen koulutukseen

 

 

Toimintakalenteri

Transtukipisteen ryhmien aikataulut löytyvät Transtukipisteen kalenterista.

Helmikuu

20.–22.2. Arctic Pride Rovaniemellä

Maaliskuu

7.–8.3. Kouluttajakoulutus Helsingissä

14.–15.3. Kouluttajakoulutus Jyväskylässä

25.3. Setan, Amnestyn Suomen osaston ja Trasekin valtakunnallinen vaalipaneeli Helsingissä

26.–27.3. Sukupuolen moninaisuus, perhe ja lapset -koulutus Helsingissä

28.3. Täydennyskoulutus (esiintyminen) Helsingissä

Huhtikuu

18.–19.4. Kouluttajakoulutus Savossa

25.4. Täydennyskoulutus (normikriittisyys) Helsingissä

Toukokuu

9.5. Protuvierailijakoulutus Helsingissä.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design