[contact-form-7 id="5677" title="Ei otsikkoa"]

Setan uutiskirje elokuu 2014

Ajankohtaista ihmisoikeuspolitiikassa

1. Translakiluonnos ei sisällä itsemääräämisoikeutta – Seta pyytää vaikuttamaan!
2. Arkkipiispa pyysi anteeksi seksuaalivähemmistöjen kohtelua
3. Naisparien äitiyttä pohditaan ministeriötyöryhmässä
4. Taide- ja kulttuuritarjontaan toivotaan lisää hlbti-teemoja
5. Oikeusministeriön selvityksessä suosituksia hlbti-oikeuksien edistämisestä
6. Seta huolissaan Ihmisoikeusliiton rahoituksesta

Järjestöuutiset

7. Setan toimiston syksy: henkilöstövaihdoksia ja järjestöaikatauluja
8. Mielitkö Setan hallituksen johtoon tai hallituksen jäseneksi? Haku päällä!
9. Kesän Pride-tapahtumissaennätyksellinen yleisö – huomionosoituksia Arhinmäelle, Itellalle ja Marina Furubackalle
10. Älä oleta -opettajaopas normikriittisyydestä tilattavissa järjestöiltä

Tapahtumat ja koulutukset 

11. Ilmoittaudu hlbti-konferenssiin Riiassa 24.8. mennessä
12. Seta ja kansainvälisiä hlbti-vieraita mukana Helsingin sarjakuvafestivaaleilla 5.–7.9.
13. Sateenkaareva nuortenleiri Oulussa 12.–14.9. – ilmoittautuminen 29.8. mennessä
14. Turku Pridea juhlitaan 20.9.
15. Syksyn koulutukset: täydennyskoulutus sukupuolen moninaisuudesta ja nuortenryhmien aktiiviviikonloppu
16. Verkkoluento: Sateenkaariperheet Euroopassa – juridisia ulottuvuuksia 2.9.
17. Postimuseon Tom of Finland -näyttely alkaa 6.9.
18. Vinokino on täällä taas! Elokuvanäytöksiä suurimmissa kaupungeissa

Toimintakalenteri

 

1. Translakiluonnos ei sisällä itsemääräämisoikeutta – Seta pyytää vaikuttamaan!

Kotimaa | Sosiaali- ja terveysministeriö asettaman translakityöryhmän työ jatkui nopealla aikataululla elokuussa. Lakiesityksestä on julkaistu ministeriön laatima luonnos, joka on lähetetty lausuntokierrokselle. Lausunnon voi antaa kuka tahansa, ja Seta pyytääkin ihmisoikeuksia puolustavia tahoja antamaan lausunnon. Deadline lausunnoille on 19.9.

Lakiluonnoksessa esitetään poistettavaksi sukupuolen vahvistamisen ehdoista lisääntymiskyvyttömyys. Lisäksi luonnoksessa annetaan naimattomuusvaatimuksen poistamisesta kaksi vaihtoehtoa, joista toinen olisi vain kosmeettinen muutos.

Seta, Trasek, Ihmisoikeusliitto ja Amnesty lähestyivät translaista vastaavaa ministeri Susanna Huovista kirjeellä, jossa toivottiin hänen vaikuttavan siihen, että laista annettaisiin kunnianhimoinen esitys, jossa poistetaan kaikki ihmisoikeuksia loukkaavat ehdot sukupuolen vahvistamiselta, mukaan lukien vaatimus lääketieteellisestä selvityksestä, tietyssä sukupuoliroolissa elämisestä ja täysi-ikäisyydestä.

”Lakiluonnoksessa on pykälien osalta menty siitä, mistä aita on matalin. Toivomme, että mahdollisimman moni järjestö ja poliittinen taho antaisivat luonnoksesta itsemääräämisoikeutta tukevia lausuntoja, jotta lopullinen hallituksen esitys olisi linjassa Suomen kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan kanssa ja korjaisi lain ihmisoikeuksien kannalta kerralla kuntoon”, Setan pääsihteeri Aija Salo sanoo.

Tanskassa juuri uudistettu translaki on itsemääräämisoikeutta tukeva. Sukupuolen juridinen vahvistaminen perustuu jatkossa henkilön omaan ilmoitukseen eikä laki ei aseta sukupuolen juridiselle vahvistamiselle muita ehtoja kuin kuuden kuukauden harkinta-ajan.

Suomen translakiin liittyvää tapausta käsiteltiin kesällä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen laajassa kokoonpanossa. Tapauksessa Hämäläinen vs. Suomi oli kyse siitä, että henkilö ei saanut sukupuoltaan juridisesti vahvistetuksi muuttamatta avioliittoaan rekisteröidyksi parisuhteeksi. Heinäkuussa annetun ratkaisun mukaan Suomen vaatimus avioliiton muuttamisesta rekisteröidyksi parisuhteeksi sukupuolen juridisen vahvistamisen ehtona kuuluu ”kansallisen harkintavallan piiriin”.

Kolme ihmisoikeustuomioistuimen tuomaria jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Heidän mielestään tuomioistuin ei arvioinut asiaa riittävästi sukupuoltaan korjaavan henkilön ihmisoikeuksien loukkaamisen näkökulmasta, vaan keskittyi liikaa kysymykseen siitä, onko valtiolla velvoite mahdollistaa samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliitto. Myös Setan eurooppalainen kattojärjestö ILGA-Eurooppa ilmaisi pettymyksensä päätöksestä. Se totesi, että ihmisoikeustuomioistuin hukkasi mahdollisuuden tuomita nöyryyttävä ja syrjivä pakkoavioerokäytäntö, joka on käytössä muuallakin Euroopassa.

>> Lausuntopyyntö ja lakiluonnos (löytyy myös myöhemmin ministeriön sivulta!)

>> Lisätietoa lausunnon antajille: Tiina Oikarinen, Amnesty,tiina.oikarinen[at]amnesty.fi, p. 040 8331140

>> Järjestöjen kirje ministerille

>> Amnestyn raportti Suomen translaista

>> ILGA-Euroopan tiedote

 

2. Arkkipiispa pyysi anteeksi seksuaalivähemmistöjen kohtelua

Kotimaa | Arkkipiispa Kari Mäkinen pyysi heinäkuussa julkisesti anteeksi sitä, että yhteiskunta ja kirkko ovat kohdelleet seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä julmasti. Mäkinen puhui aiheesta Porissa Suomi-Areenassa.

Mäkisen mukaan yhteiskunta ja kirkko ovat tehneet homoista ulkopuolisia vetoamalla syntisyyteen, sairauteen tai rikokseen. Nykyisin homoihin kohdistettu julmuus on hienovaraisempaa ja ilmenee vaikenemisena, torjumisena ja ohi katsomisena. Arkkipiispa toivoi, että anteeksipyyntöön yhdyttäisiin muuallakin yhteiskunnassa ja kirkossa.

Setan varapuheenjohtaja Katriina Rosavaaran mukaan kyseessä on hieno keskustelunavaus, joka toivon mukaan johtaa kirkossa, seurakunnissa ja muualla yhteiskunnassa aktiivisiin toimiin yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi.

 

3. Oikeusministerin työryhmä pohtimaan naisparien äitiyttä

Ihmisoikeustyö | Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotuksia äitiyttä koskevaksi sääntelyksi. Työryhmältä odotetaan lokakuun loppuun mennessä ehdotusta naisparille syntyvän lapsen oikeudellisen suhteen vahvistamisesta molempiin vanhempiin sekä muita äitiyden määräytymistä koskevia perussäännöksiä. Työryhmään kuuluu Sateenkaariperheiden toiminnanjohtaja Juha Jämsä.

Työryhmän työ täydentää kesäkuun lopussa eduskunnalle annettua esitystä isyyslain uudistamisesta. Isyyslakia valmistellut työryhmä piti mahdollisena, että lakiin kirjattaisiin mahdollisuus vahvistaa äidin kumppani lapsen toiseksi vanhemmaksi silloin, kun naispari on hankkinut yhdessä lapsen hedelmöityshoidolla ja on käyttänyt siittiöitä, joiden luovuttajaa ei voida vahvistaa lapsen isäksi.

Seta toivoo, että vanhemmuutta koskevassa lainsäädännössä säädettäisiin, että sukupuoltaan korjanneen vanhemman vanhemmuus määritellään juridisen sukupuolen mukaan eikä biologisen sukupuolen mukaan. Esimerkiksi synnyttävä mies pitäisi siis vahvistaa lapsen isäksi eikä äidiksi. Vanhemmuutta koskeva kirjaus voitaisiin muuttaa jälkikäteen äidistä isäksi tai päinvastoin, jos lapsen vanhempi korjaa sukupuoltaan myöhemmin. Tulevaisuudessa vanhemmuuslainsäädännössä voitaisiin Setan mukaan luopua vanhempien erottelusta sukupuolen mukaan.

Työryhmän esitykset on määrä hyväksyä vielä tällä vaalikaudella.

>> http://yle.fi/uutiset/tyoryhma_ryhtyy_pohtimaan_naisparien_aitiytta/7350829

 

4. Taide- ja kulttuuritarjontaan toivotaan lisää hlbti-teemoja

Kotimaa | Kulttuuria kaikille -palvelun kyselytutkimuksessa “Hurjan paljon enemmän queer!” selvitettiin, miten hyvin taide- ja kulttuurikenttä huomioi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tarpeita ja toiveita sekä millaisia mahdollisia ongelmakohtia taide- ja kulttuuritarjontaan osallistumisessa piilee.

Enemmistö kyselyyn vastanneista hlbtiq-ihmisistä koki taide- ja kulttuurikentän palvelevan heitä suurimmaksi osaksi hyvin, mutta ongelmiakin on. Ongelmiksi koettiin asenteiden lisäksi seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuutta koskevien sisältöjen puuttuminen, tiedotuksen niukkuus, sukupuolittuneet tilat ja heteronormatiiviset käytännöt. Asennekasvatukseen panostaminen on selvityksen tekijöiden mukaan ensisijaista, kun halutaan kehittää taide- ja kulttuuritarjontaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille saavutettavammaksi.

Sukupuolivähemmistöt ovat selvityksen mukaan taiteen ja kulttuurin näkymättömin ryhmä. Yli puolet heistä ilmoitti joskus kokeneensa itsensä ei-tervetulleeksi taide- ja kulttuuritapahtumaan.

Vastaajat korostivat myös vähemmistöjen oman taiteen tärkeyttä. Hlbtiq-ihmisten oma taiteellinen tuotanto miellettiin kantaaottavaksi ja olemassa olevia normeja kyseenalaistavaksi ja sen kautta nostetaan esiin muuten vaiettuja teemoja.

Tutkimuksen mukaan tulevaisuudessa tulisi keskittyä entistä enemmän myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden yhdenvertaisuuden edistämiseen. Tällä hetkellä erityisesti sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden kokemukset ja historia ovat edelleen hyvin minimaalisessa osassa taiteen ja kulttuurin kentällä. Sukupuolivähemmistöjen lisäksi erityisen tärkeässä asemassa ovat sateenkaariperheiden lapset sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuoret, joiden arjen ja identiteetin tueksi tulisi tarjota mahdollisimman paljon taidesisältöä.

Tutkimuksen kyselylomakkeeseen vastasi yhteensä 170 henkilöä.

>> Kulttuuria kaikille -palvelun tiedote

>> Tutkimus [pdf]

 

5. Oikeusministeriön selvityksessä suosituksia hlbti-oikeuksien edistämisestä

Kotimaa | Oikeusministeriön julkaiseman selvityksen mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten perus- ja ihmisoikeudet eivät toteudu Suomessa. Selvityksessä annetaan joukko suosituksia hlbti-ihmisten aseman parantamiseksi.

Raportin mukaan julkisella vallalla on perustuslain mukaan velvollisuus turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen, mutta tutkimustulokset todistavat, että Suomessa esiintyy seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan paljon kielteisiä asenteita ja syrjintää. Suomi ei ole myöskään loistanut eurooppalaisissa vertailuissa, kun on verrattu eri maiden ihmisoikeustilannetta. Aiemmin keväällä julkaistussa ILGA-Euroopan kartoituksessa hlbti-ihmisten ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomen sijoitus tippui sijalta 14 sijalle 17.

Erityisen huolestuttavana raportin laatinut työryhmä pitää sitä, että kuuluminen seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin lisää riskiä altistua väkivallalle. Väkivalta ja sen uhka eivät kuitenkaan ole ainoita ongelmakohtia, vaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien perus- ja ihmisoikeuksia laiminlyödään useilla muillakin yhteiskunnan ja elämän osa-alueilla.

Avainasemassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksien parantamisessa ovat lainsäädännön vahvistaminen ja viranomaistoiminnan kehittäminen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta.Hlbti-ihmisten oikeuksien huomioimista tarvitaan erityisesti työ- ja kouluympäristöissä sekä terveyspalveluissa. Lasten ja nuorten tasapainoinen kasvuympäristö on turvattava perusopetuksessa, toisella asteella sekä harrastustoiminnassa.

Selvityksen laati valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkoston hlbti-työryhmä, jossa myös Seta ja Trasek olivat mukana.

>> Oikeusministeriön selvitys [pdf]

 

6. Seta huolissaan Ihmisoikeusliiton rahoituksesta

Ihmisoikeustyö | Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää budjettiesityksessään reipasta leikkausta Ihmisoikeusliiton avustukseen. Ihmisoikeusliitto on Setan läheinen yhteistyökumppani, joka nostaa esiin Suomessa tapahtuvia ihmisoikeusloukkauksia, kouluttaa ja tiedottaa ihmisoikeuksista.

Ihmisoikeusliiton pääsihteerin Päivi Mattilan mukaan hallituksen todellinen sitoutuminen ihmisoikeuksiin mitataan myös ihmisoikeuksiin suunnatuilla varoilla. Hallitus korostaa ihmisoikeuslinjauksissaan tukevansa kansalaisyhteiskunnan edellytysten turvaamista, mutta mittava rahoituksen leikkaus kertoo päinvastaisesta linjasta.

Setan mielestä hallituksen on näytettävä, että sen itse asettamat ihmisoikeustavoitteet ollaan valmiita toteuttamaan tukemalla myös kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuuksia. Leikkausten sijaan ihmisoikeustyöhön ja sen valvontaan tarvitaan nyt lisärahoitusta.

”Tarvitsemme Ihmisoikeusliiton kaltaisia järjestöjä, jotka kouluttavat ihmisoikeuksista, tekevät tutkimuksia ihmisoikeuksien toteutumisesta, auttavat ihmisiä kantelemaan ihmisoikeusloukkauksista, seuraavat viranomaisten toimintaa kriittisesti ja tukevat niitä syrjittyjä ryhmiä, joiden on vaikea itse vaatia oikeuksiaan”, sanoo Setan pääsihteeri Aija Salo.

”Ihmisoikeusliitto tekee parhaillaan merkittävää työtä muun muassa ihmisoikeustietoisuuden lisäämiseksi romanien keskuudessa, kunniaan liittyvien konfliktien vähentämiseksi, kehollisen itsemääräämisoikeuden toteutumiseksi ja oikeuksiin pääsyn edistämiseksi.”

>> Ihmisoikeusliiton kotisivut

>> Päivi Mattila rahoituksesta facebookissa

>> Pauli Rautiaisen blogi perus- ja ihmisoikeuksista budjetissa

 

7. Setan toimiston syksy: henkilöstövaihdoksia ja järjestöaikatauluja

Järjestö | Setan toimistolla on syksyn aikana useita muutoksia henkilöstössä. Pääsihteeri Aija Salon opintovapaan sijaisena 1.9.–31.12.2014 toimii Setan koulutussuunnittelija Marita Karvinen. Pääsihteeri johtaa järjestön toimintaa ja toimii työyhteisön ylimpänä esimiehenä sekä hallituksen esittelijänä.

Koulutussuunnittelijan sijaiseksi valittiin sosionomi (AMK) Outi Tjurin. Tjurin on työskennellyt aiemmin Setassa Yhdenvertainen vanhuus -projektin harjoittelijana. Sijaisuus on ajalle 1.9.–31.12.2014.

Setan tiedottajan sijainen valitaan lähiviikkoina. Tehtävää haki 30 henkilöä. Tiedottaja Eliisa Alatalo jää vanhempainvapaalle 29.9.2014 alkaen vuoden 2015 elokuuhun.

Setan Yhdenvertainen vanhuus -projektissa projektikoordinaattorin työparina työskentelee marraskuuhun asti Saini Valtonen. Valtosen tehtäviin kuuluu projektin loppujulkaisun toimittaminen. Loppujulkaisu tukee vanhuspalvelualan kehittämistä moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta tukevaksi. Valtonen työskenteli projektissa myös viime vuonna osa-aikaisena projektiassistenttina.

Setan syksyyn kuuluu muun muassa 30.8. järjestettävä jäsenjärjestöjen puheenjohtajatapaaminen, Transtukipisteen Voimavaraleiri, TransHelsinki-tapahtumat viikolla 47 sekä edustajakokous 29.–30.11. Kauniaisissa. Tapahtumista lisätietoa Setan toimintakalenterissa sekä uutiskirjeen lopussa.

 

8. Mielitkö Setan hallituksen johtoon tai hallituksen jäseneksi? Haku päällä!

Järjestö | Kiinnostaako sinua vaikuttamistyö Setan hallituksen jäsenenä? Kiinnostuneiden toivotaan ilmoittautuvan 15.10.2014 mennessä Setan vaalivaliokunnalle: markus.rekinen@pp.inet.fi. Setan verkkosivulle tulee kysymyssarja, johon ehdokkaiden toivotaan vastaavan sähköpostitse, samalla kun ilmoittautuvat.

Edustajakokouksessa 29.—30.11. valitaan vuosiksi 2015–2016 Setan hallitukseen puheenjohtaja, yksi varapuheenjohtaja, kaksi hallituksen varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Edustajakokous valitsee ehdokkaat kokouksessa paikan päällä esitetyistä henkilöistä. Ennakkoilmoittautuminen on kuitenkin suotavaa, jotta ehdokas saa oman esittelynsä (eli vastaukset verkkosivuille tuleviin kysymyksiin) mukaan jäsenjärjestöille lähetettävään kokousmateriaaliin.

Yhdistyksen demokraattisen päätöksenteon ja avoimuuden kannalta on tärkeää, että ehdokkaita on tarjolla enemmän kuin täytettäviä tehtäviä. On myös olennaisen tärkeää, että Setan päätösten toteuttajilla ja hallinnosta vastaavilla on moninaiset taustat, he edustavat monia eri sukupuolia ja seksuaalista suuntautumista, ja tuovat alueellista näkökulmaa hallituksen työskentelyyn. Hallituksen työskentelykieli on suomi, mutta toivomme myös muunkielisiä hakijoita.

Laajempi kuvaus hallitustyöstä ja ehdokkaille esitetyt kysymykset päivittyvät Setan verkkosivuille.

Sivuille tulee ehdokasilmoitus myöhemmin myös ruotsiksi ja englanniksi.

>> Lue lisää uutisestamme!

 

Jeppis Pride Pietarsaaressa 2014. Värikkäitä ihmisiä marssilla.
Jeppis Priden kulkueen marssijoita Pietarsaaressa 2014.

9. Kesän Pride-tapahtumissa ennätyksellinen yleisö

Kotimaa | Helsingissä kesäkuun lopussa juhlittu Helsinki Pride sekä Pietarsaaressa järjestetty Jeppis Pride keräsivät ennätyssuuret yleisöt. Jeppis Prideen osallistui pari tuhatta ihmistä järjestöjen odottaessa paikalle muutamia satoja. Helsinki Pride -kulkueeseen osallistui järjestäjien arvioiden mukaan jopa 20 000 ihmistä.

Seta palkitsi Helsinki Pridessä Asiallisen tiedon omenalla Paavo Arhinmäen hänen tasa-arvotyöstään ja Itellan Tom of Finland -postimerkkisarjan julkaisemisesta. Jeppis Pridessa palkittiin Setan entinen työntekijä Marina Furubacka Puukenkä-huomionosoituksella (Träskon).

Heinäkuun puolivälissä järjestettiin myös Ahvenanmaan ensimmäinen Pride-festivaali Åland Pride, jossa esitettiin esiesityksenä Magnus-Maria-ooppera, joka kertoo Maria Johansdotterin/Magnus Johanssonin ihmeellisen elämäntarinan. Esitys on nähtävillä Maarianhaminan lisäksi Espoon kaupunginteatterissa 7.9.

>> Setan kuvia Helsinki Pridestä

>> Seta palkitsi Itellan ja Arhinmäen

>> Marina Furubackan blogi

>> Jeppis Pride Ranneliikkeessä

>> Kulttuuria kaikille -palvelun Rita Paqvalénin tunnelimia pride-kesästä 

>> Magnus-Maria ooppera

 

10. Älä oleta -opettajaopas normikriittisyydestä tilattavissa järjestöiltä

Järjestö | Viime joulukuussa julkaistua ensimmäistä suomenkielistä normikriittistä opettajamateriaalia ”Älä oleta” on jälleen tilattavissa järjestöiltä. Lisäksi on saatavilla julisteita suomeksi ja ruotsiksi.

Oppaita ja julisteita voi tiedustella suoraan siltä järjestöltä, jonka toimialaan oma työ liittyy:

  • Ruotsinkieliset koulut: Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS
  • Ammattioppilaitokset: Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI (jarjestosihteeri@sakkinet.fi)
  • Lukiot: Suomen Lukiolaisten Liitto
  • Peruskoulu, amk ja yliopistot ja muu kasvatusala: Seta (lotte.heikkinen@seta.fi)

Materiaali on maksuton ja se on myös ladattavissa verkosta.

Julkaistu opas sisältää ehdotuksia siitä, miten oppilaitoksia ja opetusta voitaisiin päivittää. Se esittelee keinoja puuttua syrjiviin normeihin ja tehdä koulusta yhdenvertaisempi oppimisympäristö kaikille. Materiaalin taustalla on opiskelijajärjestöjen ja Setan yhteinen hanke Normit nurin.

Opas verkossa [pdf]

 

11. Ilmoittaudu hlbti-konferenssiin Riiassa 24.8. mennessä

Kansainvälisyys | Setan eurooppalainen kattojärjestö ILGA-Eurooppa järjestää vuosittaisen hlbtiq-konferenssin Riiassa 9.–11.10. Osallistujien ilmoittautuminen päättyy 24.9. Konferenssin ohjelmaan kuuluu yli 30 erilaista workshoppia sekä mahdollisuus verkostoitua muiden maiden hlbti-aktivistien kanssa. Konferenssi on maksullinen.

 

Tom of Finland, Mike sarjakuva
12. Seta ja kansainvälisiä hlbti-vieraita mukana Helsingin sarjakuvafestivaaleilla 5.-7.9.

Tapahtuu | Helsingin sarjakuvafestivaalit juhlistaa sateenkaarisarjakuvaa Tom of Finlandin hengessä 5.–9.9. osana Setan 40-vuotisjuhlavuotta. Festivaalien sateenkaariteema näkyy useina erilaisina tapahtumina, joista yksi on Setan perjantaina klo 16–17 Lasipalatsin festivaaliteltalla järjestämä paneelikeskustelu otsikolla Sarjakuva normikriittisyyden esitaistelijana.  Paneelia vetää Setan varapuheenjohtaja Katriina Rosavaara ja siihen osallistuvat Wolf Kankare, Hanna-Pirita Lehkonen ja Anna Sailamaa.

Sateenkaariteeman alla kulkevista näyttelyistä merkittävin on yhden kansainvälisesti kuuluisimman suomalaisen piirrostaiteilijan, Touko Laaksosen eli Tom of Finlandin näyttely Tuhmat ruudut, joka avautuu MUU-galleriassa 28.8. Mukana on myös nuoria Tomin perintöä jatkavia taiteilijoita.

Ateneumissa nähdään puolestaan Tove Janssonin elämäntyötä esittelevä näyttely.

Vieraaksi saapuu myös yhdysvaltalainen seksuaalivähemmistöjä runsaasti sarjakuvataiteessaan käsitellyt Howard Cruse puolisonsa, hlbti-aktivisti Ed Sedarbaumin kanssa. Sedarbaum on ollut muun muassa perustamassa New Yorkissa hlbtiq-ihmisten vanhuspalveluita. Vuodesta 1995 tähän päivään toiminut SAGE/Queens klubitalo toimii sateenkaarisenioreiden keskuksena, jossa myös kaapissa elävillä ikääntyneillä on mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen.

WOLF KANKAREEN BLOGI >> http://susiajasoraa.sarjakuvablogit.com/

HANNA PIRITA LEHKOSEN BLOGI >> http://hannapirita.sarjakuvablogit.com/

ANNA SAILAMAAN BLOGI >> http://annasailamaa.wordpress.com/

HOWARD CRUSEN ESITTELY >> http://sarjakuvafestivaalit.fi/vieraat/189-howard-cruse-usa

 

13. Sateenkaareva nuortenleiri Oulussa 12.–14.9. – ilmoittautuminen 29.8. mennessä

Tapahtuu | Oletko 16–29-vuotias ja haluaisit viettää viikonlopun Pohjanlahden rannalla ihmetellen ihmiselämän moninaisuutta ja erilaisia näkökulmia maailmaan? Silloin paikkasi on Vinkkeli!

Leiriviikonlopun aikana keskustellaan, pelataan, leikitään ja tehdään tehtäviä, joiden avulla tarkastellaan seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta monesta näkövinkkelistä. Illalla tunnelmoidaan merenrannalla saunomisen ja leirinuotion merkeissä. Leirin ohjaajina toimivat Oulun Setan vertaisohjaajat sekä SAMAT-projektin seksuaalineuvoja.

Leirin hinta on 12 € Setan ja sen jäsenjärjestöjen jäseniltä ja 15 € muilta. Maksu sisältää majoituksen, ruokailut, vakuutuksen sekä kyydit Oulun keskustasta leirikeskukseen. Leirikeskuksen tilat ovat esteettömät. Leiri on päihteetön.

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen info[at]oulunseta.fi 29.8. mennessä.

>> Lue lisää täältä!

 

14. Turku Pridea juhlitaan 20.9.

Tapahtuu | Ennätyssuositun Helsinki Priden myötä myös Turussa järjestetään pride-tapahtuma teemalla Vapaus valita – oikeus olla. 20.9. ohjelmaan sisältyy kulkue, puistojuhla ja bileet sekä muuta myöhemmin ilmoitettavaa oheisohjelmaa.

”Haluamme olla ylpeitä Suomesta, mutta se vaatii vielä työtä. Tasa-arvoinen avioliittolaki on saatava voimaan. Nykyinen, ihmisoikeuksia rikkova translaki on muutettava”, järjestäjät kirjoittavat.

Tapahtuman kummeina toimivat ministeri Ville Niinistö ja PMMP:n Mira Luoti. Turun kaupunki juhlistaa päivää sateenkaariliputuksella.

>> Tapahtuman kotsivut

>> Tapahtuma Facebookissa

 

15. Tulevat koulutukset: täydennyskoulutus sukupuolen moninaisuudesta ja nuortenryhmien aktiiviviikonloppu

Koulutus | 21.9. järjestetään täydennyskoulutuksena draamatyöpaja sukupuolen moninaisuudesta. Koulutuksessa tutustutaan draaman käyttöön koulutuksissa sekä työpajojen toteutuksissa. Koulutuksen substanssiteemana on sukupuolen moninaisuus, erityisesti transsukupuolisuus, minkä ympärille tarinallinen ja toiminnallinen työpaja rakentuu. Koulutus on suunnattu Setan vapaaehtoiskouluttajille, mutta myös muut aiheesta kiinnostuneet ovat koulutukseen tervetulleita. Koulutus toteutetaan Setan toimistolla Länsi-Pasilassa klo 11–18. Työpajan toteutuksesta vastaa draamaohjaaja Heidi Leino.

lmoittautumiset täydennyskoulutukseen: ennen 31.8. marita.karvinen@seta.fi, syyskuusta alkaen: outi.tjurin@seta.fi.

Setan nuorten aktiiviviikonloppu järjestetään tänä vuonna 4.–5.10. järvisissä maisemissa Kuopiossa.

Aktiiviviikonloppu kokoaa Setan jäsenjärjestöissä tai muussa Setan toiminnassa mukana olevia nuoria aktiiveja yhteen käymään inspiroivia keskusteluja ja pohtimaan syksyn ja vuoden 2015 ihmisoikeustyötä. Viikonlopun ohjelmasta vastaa Setan nuorisotoimikunta. Ilmoittautuminen aktiiviviikonloppuun alkaa syyskuun alussa.

 

16. Verkkoluento: Sateenkaariperheet Euroopassa – juridisia ulottuvuuksia 2.9.

Koulutus | Sateenkaariperheet järjestää 2.9. avoimen koulutustilaisuuden sateenkaariperheoikeuden eurooppalaisesta juridiikasta. Koulutuksessa käydään läpi sateenkaariperheiden tilannetta eri puolilla Eurooppaa, kuten perheiden oikeuksia eri valtioiden välillä. Esimerkinomaisesti käydään läpi oikeudellisia tapauksia eri maista, sekä mahdollisuuksia viedä syrjintä- ja valitustapauksia eteenpäin.

Koulutuksen luento-osuus lähetetään netin kautta kello 18.15 alkaen. Nettiluennon linkki löytyy ennen luennon alkua täältä: www.perheaikaa.fi/nettiluennot/lapsi-tulossa/luento:2015/

 

17. Postimuseon Tom of Finland -näyttely alkaa 6.9.

Tapahtuu | Salaisuuksin suljettu – kirjeiden Tom of Finland -näyttely avataan Tampereella Postimuseossa 6.9. Näyttely on osa Setan 40-vuotisjuhlavuotta. Näyttely jatkuu 29.3.2015 saakka.

 

18. Vinokino on täällä taas! Elokuvanäytöksiä suurimmissa kaupungeissa

Tapahtuu | Vinokino on Suomen ainoa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin keskittynyt elokuvafestivaali. Vuoden 2014 Vinokino-elokuvia esitetään Helsingissä, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa. Ohjelmisto tarkentuu lähiaikoina, joten seuraa siis Vinokinon verkkosivuja ja facebook-sivuja!

  • Jyväskylä: 24.–25.10.
  • Turku: 24.–26.10.
  • Oulu 25.–26.10.
  • Tampere: 30.10.–2.11.
  • Helsinki: 7.–9.11.

Ohjelmistoon kuuluvat muun muassa:

52 Tuesdays. 16-vuotias Billie joutuu itsenäistymään yllättävän nopeasti, kun hänen äitinsä ilmoittaa aloittaneensa sukupuolenkorjausprosessin. Billie ja äiti viettävät yhteistä aikaa vain tiistai-iltapäivisin ja dokumentti kuvaakin näitä tapaamisia vuoden ajan, kerran viikossa, joka viikko. Ainutlaatuiset olosuhteet tuovat harvinaista autenttisuutta tähän herkkään tarinaan kaipauksesta, vastuullisuudesta ja muutoksesta.

Boy Meets Girl. Eric Schaefferin uusi elokuva on kärkevä, seksikäs ja romanttinen aikuistumiskomedia kolmesta kaksikymppisestä Kentuckylaisesta nuoresta. Robbyn (Michael Welch, Twilight) paras kaveri on Ricky, upea transsukupuolinen tyttö. Sopivien poikamiesten puutetta sureva Ricky harkitsee seurustelua tytön kanssa. Seuraan liittyy kaunis ja nuori debytantti Francesca, joka odottaa merijalkaväessä palvelevan sulhasensa paluuta sodasta. Ricky ja Francesca ystävystyvät ja tunteet alkavat kuumeta, jolloin Robbyn on pakko tutkiskella omia tunteitaan Rickyä kohtaan. Elokuva on seksi- ja ihmismyönteinen moderni taru, johon on helppo samaistua sukupuolesta tai seksuaalisesta orientaatiosta riippumatta.

 

Toimintakalenteri

Elokuu

23.–24.8. Nuortenryhmäohjaajakoulutus Helsingissä
http://seta.fi/tapahtuma/setan-nuortenryhmien-ohjaajakoulutus/

30.8. Puheenjohtajatapaaminen Setan ja jäsenjärjestöjen puheenjohtajille, Helsinki

30.–31.8. Syksyn kouluttajakoulutus Helsingissä
http://seta.fi/tapahtuma/kouluttajakoulutus-30-31-8-14-hki/

30.8. Vertaistukitapaaminen intersukupuolisille Helsingissä
https://www.facebook.com/events/817630724927796/

Syyskuu

5.–7.9. Helsingin 29. sarjakuvafestivaali, teemana sateenkaarisarjakuva, Setan juhlavuositapahtuma.
http://www.sarjakuvafestivaalit.fi/

5.9. Setan kesksutelutilaisuus Sarjakuva normikriittisyyden esitaistelijana
https://www.facebook.com/events/775310919158785/

8.9. Salaisuuksin suljettu – kirjeiden Tom of Finland Tampereella Postimuseossa, Setan juhlavuositapahtuma. Näyttely jatkuu 29.3.2015 saakka
http://www.postimuseo.fi/nayttelyt/nayttelytoimintamme/salaisuuksin-suljettu

21.9. Setan draamatyöpaja-täydennyskoulutus Helsingissä

Lokakuu

4.–5.10. Setan nuorten aktiiviviikonloppu Kuopiossa

9.–11.10. ILGA-Euroopan konferenssi Riiassa

20.–26.10 Regnbågshelgen Helsingissä
http://www.regnbagsankan.fi/2014/05/regnbagshelgen-2014-halls-20-25-oktober/

24.–25.10. Vinokino Jyväskylässä

24.–26.10. Vinokino Turussa

25.–26.10. Vinokino Oulussa

27.–31.10. ILGA Worldin konferenssi Meksikossa

30.10.–2.11. Vinokino Tampereella

Marraskuu

7.–9.11. Vinokino Helsingissä

18.–23.11. TransHelsinki 2014 Helsingissä
http://transhelsinki.fi/

21.11. Meidän historiamme -juhlavuosiseminaari (Seta ja Transtukipiste) Helsingissä
Ilmoittautuminen alkaa myöhemmin syksyllä!

29.–30.11. Edustajakokous, Kauniainen

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design