Setan tavoitteet

Setalla on laaja poliittinen strategia 2014–2017. Strategia kuvaa järjestön pitkän tähtäimen tavoitteita eri elämänalueilla ja yhteiskunnan osa-alueilla.

Setan poliittinen strategia 2014–2017
Hyväksytty Setan edustajakokouksessa 1.12.2013. Tekstiin voi tulla kielellisiä tarkistuksia.

> Html-tekstiversio
> Rtf-versio
> Pdf-versio

 

Sateenkaarikuntatavoitteet

Alla on Setan tavoitteet sateenkaarikunnalle, jota toivomme mahdollisimman monen kunnanvaltuutetun, lautakuntien jäsenten ja viranhaltijoiden edistävän aktiivisesti.

1 Turvallisempi koulu sateenkaarinuorille

Setan tavoitteena on, että koulut ovat turvallisia ympäristöjä siellä opiskeleville ja työskenteleville ihmisille sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Lhbtiq-vihamieliseen kiusaamiseen puututaan ja kouluissa saa tietoa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta.

 • Koulujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ovat ajan tasalla ja ne sisältävät toimenpiteitä lhbtiq-ihmisten aseman parantamiseksi.
 • Opettajilla on riittävä tietotaito ja työkalut ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun ja seksuaaliseen  suuntautumiseen perustuvaan syrjintää ja puuttua siihen.
 • Kouluissa luodaan hyviä käytäntöjä tilojen sukupuolittamisen vähentämiseksi.
 • Oppikirjoissa ja muissa materiaaleissa näkyy sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus.
 • Normitietoinen pedagogiikka luo tilaa todelliselle yhdenvertaisuudelle sekä purkaa valtarakenteita ja normeja.

2 Sateenkaarikompetenssia kunnallisiin palveluihin

Setan tavoitteena on, että kunnallisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tietämys lhbtiq-ihmisten hyvinvointiin vaikuttavista asioista ja keinoista yhdenvertaisuuden edistämiseksi lisääntyy. Peruspalveluissa otetaan kattavasti huomioon seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus.

 • Neuvolat, synnytyssairaalat, päiväkodit ja koulut osaavat tukea vanhemmuutta ja lasten hyvinvointia sateenkaariperheissä.
 • Kaikilla lasten kanssa työskentelevillä on on riittävä osaaminen sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta ja lasten tukemisesta.
 • Sateenkaariseniorit tietävät, että kotihoidon ja vanhuspalveluiden työntekijät on koulutettu seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta
 • Nuorisotalolla on turvallisia tiloja sateenkaarinuorille.

3 Nollatoleranssi vihapuheeseen

Setan tavoitteena on, että kuntien viranhaltijat ja luottamushenkilöt puhuvat ja toimivat yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta edistäen. Homo-, bi- ja transfobinen vihapuhe tuomitaan julkisesti ja ennakkoluuloihin ja stereotypioihin vastataan asiallisella tiedolla.

 • Kunnan viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä koulutetaan ihmisoikeuksista, yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta.
 • Kunnalliset toimijat julistautuvat Syrjinnästä vapaiksi alueiksi.
 • Kunnantalolla liputetaan paikallisten pride-tapahtumien kunniaksi tai kunnassa huomioidaan kansainvälinen homo-, bi- ja transfobian vastainen päivä 17.5.

Sateenkaarinuorten huoneentaulu kunnanvaltuutetulle

Setan nuorisotoimikunta on laatinut kuusikohtaisen huoneentaulun kuntavaltuutetuille ja muille päättäjille. Huoneentaulun kohdat toteuttamalla rakennetaan kunnasta parempi paikka elää sateenkaarinuorille eli seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville nuorille.

Syrjimätön Suomi

Setan tavoitteet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuskysymyksissä hallituskaudelle 2015–2019

Päätavoitteemme seuraavalle hallituskaudelle ovat:

Lisää tavoitteista: seta.fi/vaalit/

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design