Setan nuorisotoimikunta lähetti kirjeen Medvedeville ja Poltavtsenkolle

Pietarissa kaupungin lainsäädäntöelin äänestää keskiviikkona 29.2. laista, jolla pyritään kieltämään asiallisen tiedon levittämisen seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta. Setan nuorisotoimikunta lähetti Pietarin kuvernööri Poltavtsenkolle ja Venäjän federaation presidentti Medvedeville avoimen kirjeen.

Venäjän federaation presidentille D. A. Medvedeville
Pietarin kaupungin kuvernöörille G. S. Poltavtsenkolle

AVOIN KIRJE

Helsingissä, 27. helmikuuta 2012

Pietarin kaupungin lainsäädäntöelin hyväksyi 8.2.2012 toisessa käsittelyssään Yhtenäisen Venäjän edustajan Vitali Milonovin esittämän lakiesityksen, jossa kielletään julkinen propaganda ”sodomiasta, lesboudesta, biseksualismista ja transsukupuolisuudesta”. Lakiesitys on tulossa kolmanteen ja viimeiseen käsittelyyn 29.2.

Laki kieltä jopa 500 000 ruplan sakon uhalla sellaisen tiedon tavoitteellisen tai kontrolloimattoman levittämisen, joka voidaan tulkita alaikäisten terveydelle tai moraaliselle tai hengelliselle kehitykselle vahingolliseksi tai joka edistää käsitystä ”perinteisten ja ei-perinteisten parisuhdemuotojen” keskinäisestä sosiaalisesta tasavertaisuudesta. Vastaesitys, jossa kielteisten asenteiden herättäminen seksuaalivähemmistöjä kohtaan esitettiin rangaistavaksi, hylättiin.

Me, suomalaisen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeusjärjestö Seta ry:n nuorisotoimikunnan jäsenet olemme järkyttyneitä lakiehdotuksesta. Venäjän seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeustilanteesta huolestuneena, haluamme kiinnittää huomionne seuraaviin seikkoihin:

1. Sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu sekä seksuaalinen suuntautuminen ovat ihmisen ominaisuuksia, joihin ei voida tahdonalaisesti tai ulkopuolisesti vaikuttaa. Ihmiset kokevat ja ilmaisevat sukupuolensa perinteisten sukupuolirooliodotusten mukaisesti tai niistä poiketen ja jokainen tapa on yhtä arvokas. Samoin homojen, lesbojen, biseksuaalien ja heteroiden tunteet, kiintymys ja rakkauden kokeminen toista ihmistä kohtaan, ovat kaikki yhtä inhimillisiä ja hyväksyttäviä kykyjä.

2. Jokaiselle lapselle ja nuorelle on luontevaa pohtia ja ymmärtää itse sukupuolisamastumisensa ja seksuaalisen suuntautumisensa. Heillä on oikeus tietoon sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta, tietoon että on vapaa kasvamaan omaksi itseksi ja tulemaan sellaisena arvostetuksi, kunnioitetuksi ja nähdyksi. Heillä on oikeus tietää, että riippumatta sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta tai seksuaalisesta suuntautumisesta, heille ja kaikille muille kuuluvat samat ihmisoikeudet.

3. Homot, lesbot, biseksuaalit, transihmiset, intersukupuoliset ja sateenkaariperheisiin kuuluvat lapset ovat yhteiskuntamme vähemmistöjä, joista on edelleen paljon ennakkoluuloja ja väärää tietoa. Moni heistä joutuu kokemaan syrjintää, fyysistä tai psyykkistä väkivaltaa, koulukiusaamista tai nimittelyä. Nuoret, jotka pelosta tulla hylätyksi sukupuoli-identiteettinsä tai seksuaalisen suuntautumisensa takia joutuvat elämään kaapissa ystäviensä ja perheensä keskuudessa ovat varsin haavoittuvassa asemassa. Paitsi nuorilta itseltään, myös heidän läheisiltään ja heidän hyvinvoinnista vastuussa olevilta aikuisilta, kyseinen laki riistää aseet puolustautua vihamielisyyttä vastaan. Hyväksytty lakimuutos antaa homofobialle ja transfobialle täyden vapauden riistäytyä käsistä yhteiskunnassa. Lisäksi se poistaa sakon uhalla yksityishenkilöiden, nuorten parissa toimivien ammattilaisten sekä järjestöjen ja viranomaisten mahdollisuudet korjata sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta liikkuvaa väärää tietoa sekä vähemmistöihin kohdistuvia ennakkoluuloja. Lakimuutoksesta aiheutuva lisääntynyt homofobia ja transfobia asettaa entistä enemmän haasteita kaikkien lasten ja nuorten myönteisen minäkuvan muodostamiseen. Lisäksi pelkäämme sen seurauksien kostautuvan lisääntyvissä väkivaltatilastoissa, mielenterveysongelmissa ja itsetuhoisuudessa venäläisten nuorten keskuudessa.

Vaadimme, että otatte kantaa esittämämme huomioihin ja että teette kaikkenne estääksenne kyseisen lakimuutoksen astumista voimaan sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien toteutumiseksi niin Pietarissa kuin muuallakin Venäjällä.

Suomalaisen ihmisoikeusjärjestö
Seta ry:n nuorisotoimikunta

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design