Setan hallitukseen?

Seta ry:n edustajakokous järjestetään 28.11.2009. Kokouksessa valitaan uusia jäseniä Setan hallitukseen. Setan valtuusto nimesi järjestölle keväällä vaalivaliokunnan valmistelemaan edustajakokouksen valintoja.

Edustajakokous 2009 valitsee Seta ry:lle puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä kolme hallituksen varsinaista jäsentä ja yhden varajäsenen. Setan sääntöjen sukupuolikiintiöinnin perusteella näistä kuudesta valittavasta henkilöstä vähintään yhden tulee olla mies ja vähintään kolmen naisia. Kaksi muuta hallitukseen valittavaa voivat olla naisia, miehiä tai muita.

Nykyisistä erovuoroisista hallituksen jäsenistä puheenjohtaja Outi Hannula ja hallituksen varajäsen Saimy Swärd ovat ilmoittaneet kiinnostuksesta jatkaa tehtävissään. Varapuheenjohtajan tehtävästä kiinnostuneita ei tässä vaiheessa ole vielä tiedossa.

Setan hallitukseen valittaville henkilöille ei ole virallisia pätevyysvaatimuksia. Ehdokasrekrytoinnin avuksi vaalivaliokunta on pyytänyt Setan nykyiseltä hallitukselta näkemystä hallitustyöskentelyssä tarvittavasta kokemuksesta ja pätevyydestä.

Koska Setan hallituslaiset toimivat kattojärjestössä, ehdokkailla olisi hyvä olla järjestökokemusta ja vieläpä kokemusta liittomuotoisessa järjestössä toimimisesta. Ehdokkailla tulisi olla myös jonkinlaista yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa tarvittavaa erityis- ja/tai ammattiosaamista. Tarvetta olisi mm. median tuntemukselle ja viestintäosaamiselle sekä näkemykselle ja kokemukselle varainhankintatoiminnasta. On hyvä muistaa, että Seta on valtakunnallinen järjestö.

Ehdokkaiden on lisäksi hyvä huomioida hallitustyöskentelyn ajankäyttöön liittyviä seikkoja. Setan hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa noin neljän tunnin mittaiseen kokoukseen pääsääntöisesti Helsinkiin. Hallituksen kokousten lisäksi hallitus perustanee politiikka- ja työvaliokunnat, joilla on useampia läsnäoloa vaativia tapaamisia (Helsingissä). Hallituksen sähköpostityöskentelyyn kuluu viikoittain vähintään kaksi tuntia, mutta aktiivisessa osallistumisessa helposti viitisenkin tuntia.

Ehdokas voi itse kertoa vaalivaliokunnalle olevansa käytettävissä tai häntä voi ehdottaa joko yksittäinen henkilö tai jäsenjärjestö varmistettuaan ehdokkaan suostumuksen. Edustajakokouksessa ehdokkaiksi hallitukseen katsotaan ne henkilöt, joita jonkin jäsenjärjestön äänivaltainen kokousedustaja on kokouksessa esittänyt.

Jäsenjärjestöjä ja yksittäisiä henkilöitä pyydetään lähettämään vaalivaliokunnalle ehdotuksensa tai suostumuksensa hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi, jäseneksi tai varajäseneksi viimeistään 20.10.2009. Ehdokas tulee esitellä lyhyesti (korkeintaan A4-sivu) ja liittää mukaan ehdokkaan yhteystiedot. On myös hyvä kertoa, mistä tehtävistä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, varsinainen jäsen, varajäsen) ehdokas on kiinnostunut.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design