Seta vastasi RAY:n vaalirahoituskyselyyn – Seta ei ole antanut vaaliavustuksia

Raha-automaattiyhdistys teki 39 viikolla kaikille RAY:n yleisavustusta saaneille järjestöille ja säätiöille kyselyn, jossa tiedusteltiin niiden antamaa vaalirahoitusta vuosina 2005–2009.

Seta ei ole tukenut taloudellisesti ehdokkaita eikä puolueita. Setan saama RAY:n avustus käytetään Setan ja sen jäsenjärjestöjen toimintaan avustusehtojen ja Setan edustajakokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on Setalle keskeinen tehtävä. Seta on poliittisen strategiansa mukaisesti yhteydessä kansanedustajiin, ministereihin ja muihin päättäjiin sekä viranomaisiin ja muihin yhteistyötahoihinsa yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumisen edistämiseksi ja etenkin seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun tai perhemuotoon kohdistuvan syrjinnän poistamiseksi.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design