Seta: Ulkoinen adoptio avattava samaa sukupuolta oleville pareille

Oikeusministeriön asettama työryhmä esittää perheen sisäisen adoption avaamista rekisteröidyille pareille. Seta ry toteaa antamassaan lausunnossaan, että muutoksen yhteydessä tulee luopua myös vieraan lapsen adoptoimista koskevasta rajauksesta ja sallia niin sanottu ulkoinen adoptio samaa sukupuolta oleville pareille.

”Lapsen edun kannalta perheen sisäisen adoption avaaminen rekisteröidyille pareille on välttämätön uudistus, mutta se ei riitä” sanoo Setan vt. pääsihteeri Johanna Pakkanen. Mahdollisen uudistuksen jälkeenkin lapset asetetaan lainsäädännössä eriarvoiseen asemaan heidän vanhempiensa sukupuolen perusteella.

Nykyisen lainsäädännön mukaan samaa sukupuolta olevat puolisot voivat hakeutua adoptioprosessiin yksin, mutta eivät yhdessä. Elämänkumppanin poissulkeminen adoptioprosessista ei ole adoptoitavan lapsen edun mukaista, eikä sille löydy muutakaan järkiperustetta.

Samaa sukupuolta olevien vanhempien muodostamissa perheissä elää Suomessa tuhansia lapsia. Seta korostaa, että näiden perheiden tulee nauttia yhteiskunnan arvostusta ja lain suomaa suojelua yhdenvertaisesti.

Lausunnossaan Seta kiinnittää huomiota myös avoparien ja uusperheiden lasten epäselvään asemaan.

Lisätietoja:
vt. pääsihteeri Johanna Pakkanen
Seta ry
paasihteeri[at]seta.fi

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design