Seta söker: servicehandledare och kontorsarbetare

Seta söker: servicehandledare och kontorsarbetare

Servicehandledare till Setas Transstödcentral

Setas Transstödscentral är sakkunnig i Finland inom mångfald av kön. Transstödcentralen erbjuder stöd åt transpersoner, personer som funderar på mångfalden av kön och för deras nära. Transstödcentralen har fungerat som en resurs för könsminoriteter sedan år 1994.

Vi söker en servicehandledare till ett arbetsförhållande som gäller tillsvidare för att förstärka Transstödcentralens team av sakkunniga samt för att utveckla Transstödcentralens riksomfattande verksamhet.

Till servicehandledarens uppgifter hör

 • Utvecklande av elektroniska stödformer
 • Skapande av ett riksomfattande stödnätverk som består av sakkunniga (erfarenhetssakkunniga och professionella hjälpare)
 • Mottagning av klienter och handledning vidare
 • Rådgivning per e-post och per telefon
 • Stödprocesser för identitetsarbete med unga och vuxna
 • Handledning av grupper
 • Deltagande i föreningssamarbete, utbildande och producerande av informationsmaterial

Vi förutsätter

 • Utbildning inom socialbranschen (socionom YH eller motsvarande)
 • God kännedom om socialbranschen
 • Grupphandledarutbildning och/ eller -erfarenhet
 • Utmärkta interaktionsfärdigheter
 • God kännedom om mångfalden av kön
 • Goda beredskaper för kundbetjäning både på finska och svenska
 • Förmåga till kundorienterat och stärkande arbetssätt

Som fördel räknas

 • Kännedom av regnbågsgemenskapen
 • Ett utvecklande och reflekterande arbetssätt
 • Intresse av kreativa och funktionella arbetsmetoder
 • Erfarenhet av att producera informationsmaterial
 • God kunskap i engelska

Arbetsplatsen är belägen i Setas kontor i Helsingfors. I arbetet ingår tidvis kvälls- och veckoslutsarbete. I uppgiften följs socialbranschens kollektivavtal och lönesystem (uppgiften har kravgrupp 4 eller 5). I arbetsförhållandet ingår en fyra månaders prövotid.

Arbetet börjar 1.3. eller enligt överenskommelse.

Ansökningarna med Cv skickas per e-post till maarit.huuska@seta.fi senast 5.2.2016 kl 16. I ansökan ombeds att nämna två referenser.

Arbetsintervjuerna ordnas vecka 6 i Helsingfors.

Transstödcentralens ledande socialarbetare Maarit Huuska ger mer information om uppgiften per telefon 22.1. kl 10-12, 1.2. kl 10-12 ja 4.2. kl 15-16.30 tfn 050 9133 278.

Rekryteringen förverkligas om RAY gör beslut i februari 2016 enligt bidragsförslaget.

 

Kontorsarbetare till Setas kontor

Seta är en riksomfattande människorättsorganisation. Seta har 24 medlemsorganisationer ända från Mariehamn till Rovaniemi. Setas målsättning är att alla ska kunna leva jämlika oberoende av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Riksomfattande Seta gör förutom människorättsarbete, utbildningsverksamhet, ungdomsarbete och stöder medlemsorganisationernas arbete. I samband med Seta verkar Transstödcentralen, som erbjuder och utvecklar stödtjänster för transpersoner, personer som upplever könskonflikt eller som funderar på mångfalden av kön och deras familjemedlemmar.

Vi söker nu en kontorsarbetare för ett tidsbundet arbetsförhållande (1.3.2016-28.2.2017). Finansieringen för uppgiften kommer från Platsen är ledig, RAY:s understödsprogram för unga. Till arbetsuppgifterna hör kontorsuppgifter och andra assisterande uppgifter, som främjar Setas och Transstödcentralens allmänna mål för verksamheten, som praktiskt arbete på mässor och andra evenemang.

Arbetsplatsen kan sökas av en högst 29-årig ung som är arbetslös eller utanför arbetslivet. Arbetsplatsen erbjuder en möjlighet för den unga att lära sig om arbetslivet och ger beredskap för vidareanställning eller ansökan till utbildning.

Till uppgifterna hör:

 • kopiering och postning av mötes-, utbildnings-, och annat material
 • underhåll av kontorets broschyr- och materialförråd
 • underhåll och beställning av kontorsförnödenheter
 • assisterande arrangemang av Setas möten och övriga händelser

Arbetsbilden kan i viss mån skräddarsys i enlighet med de specialkunskaper den unga som väljs till uppgiften har.

Vi förutsätter:

 • goda it-kunskaper (www, kontorsprogram)
 • god interaktionsförmåga
 • skötsamhet och organiseringsförmåga vid utförandet av uppgifterna
 • vilja att lära sig nya saker och att utveckla arbetskunskaperna
 •  kunskaper i finska

Som fördel räknas:

 • kunskaper i engelska och/ eller svenska (eller andra språkkunskaper)
 • grundkunskaper om sexuell läggning och/eller mångfald av kön och/eller kännedom om den finländska regnbågsgemenskapen.

Arbetsplatsen är belägen i Setas kontor i Böle i Helsingfors. Kontorsarbetaren är en del av Setas arbetsgemenskap. Som närmaste chef och mentor för arbetsuppgifterna fungerar Setas ekonomi- och förvaltningschef. I arbetsförhållandet följs kollektivavtalet för organisationer inom den sociala branschen. (uppgiften har kravgrupp 2).

Arbetsansökan med Cv skickas senast 5.2.2016 kl 16 per e-post till nora.jouhten@seta.fi.

Mer information fås av Setas ekonomi- och förvaltningschef Nora Jouhten, tfn 050 9131825.

Rekryteringen förverkligas om RAY gör beslut i februari 2016 enligt bidragsförslaget.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design