Seta rekrytoi: määräaikainen projektikoordinaattori

Seta rekrytoi: määräaikainen projektikoordinaattori

Seta ry on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö sekä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden asiantuntija- ja palvelujärjestö. Etsimme määräaikaiseen työsuhteeseen 1.2.2017-30.9.2018

projektikoordinaattoria.

Projektikoordinaattori työskentelee Rainbow Rights – ja TASOVA-hankkeissa. Rainbow Rights on oikeusministeriön koordinoima, EU komission rahoittama lhbti-yhdenvertaisuutta edistävä hanke. Hankkeen tavoitteena on parantaa EU:n ja kansallisen tason yhdenvertaisuuslainsäädännön toimeenpanoa, edistää lhbti-ihmisten yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa, kehittää lhbti-ihmisten syrjinnän vastaisia toimia paikallis- ja aluetasolla, vastustaa lhbti-ihmisten moniperustaista syrjintää sekä vaihtaa tietoa ja hyviä käytäntöjä lhbti-yhdenvertaisuudesta EU-maiden välillä. Seta on yksi hankepartneri ja vastaa hankkeessa erityisesti tietoisuuden lisäämisestä lhbti-ihmisten oikeuksista ja yhdenvertaisuudesta paikallistasolla.

TASOVA – tasa-arvoa aluekehitykseen – kehittämis-, koulutus- ja tutkimusprojektin tavoitteena on kehittää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön toimintaedellytyksiä sekä osaamista koko Suomessa. Hanke on ESR-rahoitteinen ja sitä koordinoi Helsingin yliopiston Agora-tutkimuskeskus. Seta on yksi projektipartnereista, joka osallistuu mm. tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijoiden täydennyskoulutuskokonaisuuden sekä eri maakunnissa järjestettävien tapahtumien suunnitteluun ja toimeenpanoon.

Tarjoamme vastuullisen ja monipuolisen työn sekä mahdollisuuden työskennellä ajankohtaisten ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuusasioiden parissa. Työnantajana olemme joustava ja arvostamme työntekijöidemme moninaisuutta. Toimistomme sijaitsee hyvien yhteyksien päässä Helsingin Pasilassa.

Palkattavan projektikoordinaattorin tehtäviin kuuluu:
– hankkeiden käytännön toteutuksen suunnittelu, koordinointi ja toimeenpano Setan osalta
– tiedotuskampanjoiden suunnittelu ja toteutus sekä koulutus- ja tiedotusmateriaalien tuottaminen
– yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeihin liittyvien koulutusten suunnittelu sekä toteutus
– seminaarien, tapahtumien ja kokousten järjestäminen.

Tehtävään valittavalta edellytetään:
– soveltuva korkeakoulututkinto
– lhbtiq-ihmisten ihmisoikeuskysymysten sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien tuntemusta
– kokemusta kouluttamisesta ja esiintymisvarmuutta
– kyky työstää koulutus- ja infomateriaaleja
– työskentelyvalmiutta englanniksi
– oma-aloitteisuutta sekä vahvoja organisointi- ja yhteistyötaitoja.
lisäksi eduksi katsotaan:
– projektiosaaminen
– valmius työskennellä myös ruotsin kielellä.

Tehtävässä noudatetaan sosiaalialan järjestöjen TES:sta, palkka määräytyy samaan TES:een liityvän palkkausjärjestelmän vaativuustasolle 5. Tehtävän määräaikaisuuden peruste on määräaikainen hanke. Tehtävä täytetään 1.2.2017 lukien tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset tulee lähettää os. toimisto@seta.fi (aihe: projektikoordinaattori) viimeistään 17.1. Työhaastattelut järjestetään Helsingissä 24.-25.1.2017.
Lisätiedot: 29.12. ja 4.1. klo 9-12, pääsihteeri Kerttu Tarjamo, 050 309 8108.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design