Seta palkitsi Suomen Big Brother -talon – antipalkinto Opettaja-lehden päätoimittajalle

Seta ry on palkinnut vuosittaisella Asiallisen tiedon omena -tunnustuspalkinnolla Suomen Big Brother -talon ja sen tuotantoyhtiön Metronome Film & Televisionin.

Seta ry:n puheenjohtaja Outi Hannula luovutti palkinnon tänään North Pride -puistojuhlassa Oulun Kuusisaaressa ja sen otti vastaan tuotantoyhtiön puolesta ydintiimin jäsen, käsikirjoittaja ja ohjaaja Sami Aaltonen.

Palkinto myönnettiin Suomen Big Brother -talolle seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden esilletuomisesta ja arkipäiväistämisestä.

Suomen Big Brother -talo on jo useana vuonna tuonut seksuaalivähemmistöön kuuluvat ihmiset suomalaisiin olohuoneisiin. Vaikka Big Brother uusintaa vallitsevaa heteroseksuaalisuutta, se antaa poikkeuksellisen paljon tilaa myös muunlaiselle seksuaaliselle suuntautumiselle.

Seta haluaakin kiittää Big Brother -taloa ja tuotantoyhtiö Metronomea uudesta tavasta näyttää homoseksuaalisuutta. Esittämällä vähemmistöön lukeutuvat henkilöt ”tavallisina” ihmisinä vahvuuksineen ja heikkouksineen Big Brother -talo on arkipäiväistänyt seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta ja näyttänyt, että seksuaalinen suuntautuminen, olipa se mikä hyvänsä, ei sinällään tee kenestäkään yhteisössä tai yhteiskunnassa sen huonompaa tai parempaa ihmistä.

Homous on Big Brother -talossa yhtä mahdollinen vaihtoehto kuin heteroseksuaalisuuskin, niin oletettavaa se Big Brother -formaatissa on. Paitsi osallistujasta itsestään on myös tuotannon valinnoista ja intresseistä paljolti kiinni se, mistä näkökulmasta homoutta ja seksuaalisuutta esitetään.

Palkinnolla Seta ei ota kantaa siihen, onko tosi-tv tai Big Brother -talo yksiselitteisesti hyvä vai huono ilmiö. Seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus on kuitenkin ollut oleellinen osa sarjan kuvastoa alusta lähtien. Homoseksuaalit hahmot kiinnostavat ja herättävät keskustelua ja palvelevat siten myös kaupallista kilpailua yleisöstä.

Seta on jakanut myös perinteisen Kunniarotta-maininnan. Tänä vuonna antipalkintona tunnettu Rotta annetaan Opettaja-lehden päätoimittaja Hannu Laaksolalle hänen pääkirjoituksestaan ”Opettajalla oikeus yksityisyyteensä” lehden helmikuun numerossa (3/2010).

Opettaja-lehti (2/2010) nosti esiin tärkeän aiheen julkaisemalla lukijakyselyn seksuaalivähemmistöjen tilanteesta kouluissa opettajien silmin. Sen mukaan valtaosa (70 %) opettajista, itse seksuaalivähemmistöön kuuluvat vielä muita enemmän, kokee seksuaalisen suuntautumisen kielletyksi ja vaietuksi asiaksi koulussa, niin oppilaiden kuin opettajienkin osalta.

Pääkirjoituksessa Hannu Laaksola kommentoi selvitystä mitätöiden sen tärkeän viestin vaikenemisen kulttuurista ja opettajien syrjintäpelosta. Laaksola korostaa läpi pääkirjoituksen opettajan oikeutta suojata yksityiselämäänsä ottamatta lainkaan kantaa opettajien kokemaan syrjinnän pelkoon. Laaksolan mukaan opettajan tulisi myös kunnoittaa sitä, ettei kenenkään (oppilaiden, toisten opettajien) tarvitse kuulla toisen yksityisasioista, ellei halua. Seksuaaliseen suuntautumiseen voidaan Laaksolan mukaan suhtautua avoimesti ja sitä voidaan suvaita, mutta siitä puhuminen ei ole suotavaa. Epäselväksi jää, koskisiko puhekielto myös heteroseksuaalisia pari- ja perhesuhteita, jotka harvoin mielletään yksityisasioiksi.

Yhteiskunnassamme, myös kouluissa, oletetaan ihmisten olevan heteroseksuaaleja: vanha mielikuva kansankynttilä-opettajasta on vahvasti heteroseksuaalinen ja esimerkiksi kouluissa käytetyt oppimateriaalit rakentuvat heteronormatiivisuudelle. Homoseksuaalisuus näyttäytyy koulumaailman ulkopuolisena tai sille vieraana todellisuutena, vaikka sekä oppilaiden että opettajien joukossa on paljon homoseksuaalisia ihmisiä, jotka eivät nykykoulussa koe voivansa olla avoimesti omana itsenään.

Koulun tehtävä on kasvattaa oppilaita ymmärtämään moninaisuutta myös seksuaalisen suuntautumisen osalta. Koululle toisi rikkautta kohdata erilaisuutta sen sijaan, että se suljetaan kaappiin kuten päätoimittaja ehdottaa. Laaksolan maailmassa valistus jää kuitenkin vastaisuudessakin kansalaisjärjestöjen ja tosi-tv:n huoleksi, jos opettajat pakotetaan kaappiin eikä asiallista ja arkipäiväistä tietoa seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta saada koulujen arkeen.

Jokaisella opettajalla on Setankin mielestä oikeus tehdä itse päätös omasta avoimuudestaan työpaikalla. Lähtökohtana tulisi kuitenkin olla koulu työpaikkana, jossa kaikki voivat tulla nähdyksi ja hyväksytyksi omana itsenään, myös silloin kun elämä ei mahdu tiukkaan heteromuottiin.

North Pride -tapahtuman järjestää Seta ry:n jäsenyhdistys Oulun Seta ry.

____

Seta jakaa vuosittain ”Asiallisen tiedon omenan” taholle, joka on edistänyt seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjen asemaa. Kunniarotta-moitteet jaetaan taholle, joka on esittänyt syrjiviä mielipiteitä seksuaali- tai sukupuolivähemmistöistä tai harjoittanut syrjintää.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design