Seta otti kantaa nuorten pääsyyn transtutkimuksiin ja hoitoihin

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hoitoeettinen neuvottelukunta pyysi keväällä, että Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan neuvottelukunta ETENE ottaa käsittelyynsä nuorten pääsyn sukupuoli-identiteetin tutkimuksiin. Seta antoi ETENElle lausunnon asiasta.

Setan lausunnon pääkohdat:

 • Sukupuoliristiriitaa kokevan nuoren hätä on todellinen ja se on otettava vakavasti
 • Oikea-aikaiset tutkimukset erikoissairaanhoidon piirissä ja asiantunteva hoito voivat ehkäistä vakavia psykiatrisia ongelmia ja antaa vanhemmille tietoa, jota he tarvitsevat lapsensa hyvinvoinnin tukemiseen
 • Tutkimukset eivät automaattisesti tarkoita peruuttamattomia hoitoja
 • Koska nuorten identiteettikehitys on kesken, käytetyt hoitomuodot eroavat aikuisten hoidosta ja ovat maltillisia
 • Asetus mahdollistaa nuorten tutkimukset ja hoidot
 • Asetus antaa potilaalle oikeuden päästä tutkimuksiin erikoissairaanhoidon piiriin
 • Suomessa on syytä noudattaa nuorten hoidon kansainvälisiä suosituksia
 • Nuorten hoidosta on hyviä kokemuksia ja tutkimustietoa muista maista
 • Lainsäädäntö on kunnossa, hoitoyksiköt tarvitsevat työrauhan
 • Alue on uusi ja vaatii perehtymistä – lisäresurssit tarpeen erikoissairaanhoitoon
 • Johdonmukaisuutta käytäntöihin – intersukupuolisten lasten hoito tarkasteltavaksi
Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design