Seta opastaa oppilashuoltoa tukemaan sateenkaarevia oppilaita

Seta opastaa oppilashuoltoa tukemaan sateenkaarevia oppilaita

Seta julkaisee koulujen aloitusviikolla käytännönläheisen ja puhuttelevan oppaan koulujen oppihuollolle sateenkaarevien oppilaiden tukemisesta. Oppaan on laatinut sosionomi (AMK) Nita Taivaloja.

– Koulun ja erityisesti oppilashuoltoryhmien tehtävä on huolehtimisen lisäksi edistää oppilaiden hyvinvointia. Tämän toteuttaminen edellyttää, että koulun henkilöstöllä on vaadittavat tiedot ja taidot seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta, Taivaloja kirjoittaa esipuheessaan.

Opas sisältää runsaasti ideoita sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuuluvien oppilaiden tukemisesta tai sellaisten oppilaiden tukemisesta, jotka vasta alkavat pohtia identiteettiään.

– Joskus oppilas saattaa kokea pahaa oloa eikä tiedä syytä siihen itsekään. Keskustelussa oppilaan kanssa voit pohtia, onko sukukupuoli tai seksuaalinen suuntautuminen asioita, joilla saattaisi olla tilanteessa merkitystä. Voit ottaa asian puheeksi lähestymällä sitä avoimilla kysymyksillä, kuten ”Koetko olosi hyvänä tyttönä/poikana/muuna?” oppaassa ohjeistetaan.

Sateenkaarinuoret kokevat tällä hetkellä koulun turvattomaksi ympäristöksi ja he kaipaavat monenlaista tukea, jotta koulutie olisi sujuva ja syrjimätön. Lapset ja nuoret pohtivat paljon keille he voivat olla avoimia sukupuoli-identiteetistään tai seksuaalisesta suuntautumisestaan ja näihin liittyvistä pohdinnoistaan. Moni myös pohtii voiko homo- ja transfobisesta kiusaamisesta kertoa henkilökunnalle ja kuullaanko heidän toiveensa koulun arjessa. Sateenkaarinuoria koskevan tutkimuksen mukaan esimerkiksi kiusaamisesta jätetään usein kertomatta, koska ei uskota sen johtavan mihinkään.

– Sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen pohjautuvaan kiusaamiseen puuttuessa on tärkeää, että nimittelyä ei sivuuteta ja asian anneta olla. Ei riitä että aikuinen sanoo ”Lopeta” tai ”Tuo ei ole hyväksyttävää”. Puuttumisen lisäksi on tärkeää opettaa lapsia ymmärtämään, miksi tiettyjen sanojen ja ilmaisujen käyttö ei ole hyväksyttävää.

Nyt elokuun alusta voimaan astuvan perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan perusopetus muun muassa lisää tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Tämä tarkoittaa asiallisen tiedon antamista transihmisyydestä ja sukupuolen monenlaisesta kokemisesta, kasvatusta toisen sukupuolen kunnioittamiseen sekä sukupuolitettujen käytäntöjen haastamista, esimerkiksi oppilaiden jakamista tyttöjen ja poikien ryhmiin.

Oppilashuollossa työskenteleviä kehotetaan suhtautumaan sukupuoleltaan moninaisiin oppilaisiin kunnioittavasti.

– Kysy oppilaalta, miten tai millä nimellä hän haluaa jatkossa tulla kutsutuksi. Esimerkiksi transnuorelle syntymässä annettu nimi voi tuntua vieraalta, jolloin uusi, todellista sukupuolta paremmin vastaava nimi voi tuoda oloon helpotusta.

 

Lisätietoa:

Kansikuva oppaasta oppilashuollolle. Värikästä kynän teroitusjätettä.Opas oppilashuollolle 
Sateenkaarevan oppilaan tukeminen koulun oppilashuollossa
Lataa PDF (A4)

 

 

 

 

 

 

 

Riikka Taavetti: ”Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä…” – kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus [pdf]
Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisuja 81 & Seta-julkaisuja 24, 2015.

Riikka Taavetti, Katarina Alanko, Lotte Heikkinen: Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushanke, tiivistelmä, 2015
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/hyvinvoiva_sateenkaarinuori_tiivistelma.pdf

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design