Seta lausui sukupuolivähemmistöjen tasa-arvosta

Tasa-arvolakia täydennetään koskemaan myös sukupuolivähemmistöjä. Lausuntokierroksella ollut tasa-arvolaki sisältää sukupuolivähemmistöjen syrjintäsuojan ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien tasa-arvon edistämisvelvoitteen. Sukupuolivähemmistöillä (transihmiset ja intersukupuoliset) ei ole ollut erikseen mainittua syrjintäsuojaa missään laissa tähän mennessä.

Seta pitää omassa lausunnossaan sukupuolivähemmistöjen syrjinnän kiellon sekä tasa-arvon edistämisvelvoitteen kirjaamista lakiin merkittävänä uudistuksena.

”Lain uudistamisen myötä sukupuolivähemmistöjen asema ja sukupuolen moninaisuus on syytä ottaa johdonmukaisesti huomioon kaikessa tasa-arvopolitiikassa, syrjinnän vastaisissa toimissa sekä tasa-arvon edistämiseksi perustetuissa elimissä, jotta lain henki toteutuu”, lausunnossa linjataan.

Setan lausunnossa painotetaan, että lain on suojeltava yksiselitteisesti kaikkia sukupuolivähemmistöjä.

Setan myös katsoo, että lakimuutos tuo viranomaisille ja julkisten palvelujen tarjoajille uusia velvoitteita, joiden täyttämiseksi tarvitaan resursseja. Lain tehokas toimeenpano edellyttää myös koulutusta ja tiedotusta muun muassa eri ministeriöiden ja kuntien henkilöstölle sekä työnantajille.

”Muutoksen myötä on syytä päivittää tasa-arvosuunnittelun tueksi tehdyt sekä sukupuolivaikutusten arviointia koskevat ohjeistukset vastaamaan uutta lakia. Muun muassa opetus-, kasvatus, terveys- ja sosiaalialojen sekä oikeuslaitoksen ja poliisin perus- ja täydennyskoulutuksiin tarvitaan sukupuolen moninaisuutta käsitteleviä aineksia.”

Lain tarkka nimi on ”laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta”. Seta katsoo nimen olevan riittämätön. Lausunnossa ehdotetaan, että nimeä muutettaisiin sukupuolen moninaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisemmaksi, esimerkiksi muotoon ”laki sukupuolten tasa-arvosta”.

Lataa Setan koko lausunto tästä.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design