Seta ja Nuorisotutkimusseura palkittiin Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushankkeesta

Seta ja Nuorisotutkimusseura palkittiin Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushankkeesta

Vuoden 2016 Prometheus-palkinto on myönnetty tutkijoille Riikka Taavetti ja Katarina Alanko sekä Setan nuorisotyön koordinaattori Lotte Heikkiselle työstään Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushankkeessa. Palkinnon voittajille luovutti Prometheus-leirin tuki ry eli Protu.

Palkinnon myöntämisperusteena oli hankkeen tarjoama arvokas tieto siitä, miten merkittävä osa Suomen nuorista nykyään voi ja mitkä tekijät vaikuttavat heidän hyvinvointiinsa. Tutkimuksesta käy ilmi, miten esimerkiksi koulu, urheiluharrastukset tai terveydenhoitajan vastaanotto voivat näyttäytyä sateenkaarinuorille turvattomina ympäristöinä.

Hankkeen erityisinä ansioina pidettiin laajaa aineistoa, nuoria itseään osallistavaa aineiston keruutapaa, näkökulmien monipuolisuutta ja toimenpide-ehdotuksia. Protu haluaa palkinnolla kiinnittää huomiota siihen, että ensimmäistä kertaa on tarjolla näin huolellisesti valmisteltua ja perusteltua tietoa syrjinnän vastaisen työn tueksi.

”Kodin, koulun ja harrastusten turvallisuuteen sateenkaarinuorille on panostettava tosissaan, ja toivommekin syvästi, että tutkimus luetaan ja toimenpide-ehdotuksiin tartutaan läpi Suomen. Kenen tahansa sateenkaarinuorten kanssa toimivan, etenkin vanhempien ja ystävien, olisi hyödyllistä tutustua siihen”, toteaa Protun puheenjohtaja Aatu Komsi.

”Tutkimus ja sen osoittamat tulokset ovat olleet tärkeä pohja niin yhteiskunnalliseen argumentaatioon, Setan vaikuttamistyöhön kuin ammattilaisten koulutuksiinkin. Lisäksi nuoret ovat tuoneet esille, että tutkimus todella kuvaa heidän todellisuuttaan ja lisää heidän kokemustaan siitä etteivät he ole yksin,” sanoo Setan nuorisotyön koordinaattori Lotte Heikkinen.

Hyvinvoiva sateenkaarinuori -hanke toteutettiin vuosina 2012–2014 ja sen viimeinen osa julkaistiin vuonna 2015. Kyseessä on ensimmäinen laaja tutkimus, jossa sateenkaarinuorten hyvinvointia tarkasteltiin terveydentilan, sosiaalisten suhteiden, turvallisuuden- ja yhteenkuuluvuudentunteen, väkivaltakokemusten, ahdistelun ja syrjinnän osalta. Osana hanketta toteutettuun kyselyyn osallistui 1619 iältään 15–25-vuotiasta nuorta.

Setan seuraava nuorisotyön hanke tarttuu ammattilaisten osaamiseen kohdata sateenkaarinuoria päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Sateenkaarinuoret päihde- ja mielenterveyspalveluissa on Nuorisotutkimusseuran, Setan ja Ehkäisevä päihdetyö EHYTin yhteinen hanke, jossa tutkitaan ja kehitetään mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisten valmiuksia kohdata sateenkaarinuoria.

Hyvinvoiva sateenkaarinuori sekä Sateenkaarinuoret päihde- ja mielenterveyspalveluissa on rahoitettu Opetus- ja kulttuuriministeriön Lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman varoista.

 

Kuvassa palkintotilaisuudessa lavalla vasemmalta oikealle Lotte Heikkinen, Riikka Taavetti, Katarina Alanko sekä Protun hallituksen jäseniä.

Lisätietoa:

Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimuksen tiivistelmä

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design