Seta ja Amnesty: Helsingissä vieraileva Pietarin kuvernööri polkee ihmisoikeuksia

Järjestöjen yhteinen mielenilmaus Finlandia-talon edustalla torstaina 12.4. klo 13–14

Seta ja Amnesty ovat kampanjoineet ihmisoikeuksia loukkaavien lakihankkeiden pysäyttämiseksi Venäjällä. Järjestöt vaativat Suomen poliittisilta johtajilta selkeää viestiä Venäjän vallanpitäjille siitä, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille kuuluvat samat ihmisoikeudet kuin muillekin, kuten oikeus elää avoimesti omana itsenään, ilmaista mielipiteitä julkisesti, jakaa asiallista tietoa, toimia yhdistyksissä ja kokoontua.

Helsingin pääkaupungiksi tulon 200-vuotisjuhlassa Finlandia-talossa tänään puhuu Pietarin kuvernööri Georgy S. Poltavchenko. Poltavchenko sinetöi muutamia viikkoja sitten allekirjoituksellaan lain, joka kieltää seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta kertomisen alaikäisille Pietarissa. Poltavchenko olisi tahtoessaan voinut kieltäytyä lain vahvistamisesta, koska laki on muun muassa Venäjän oman perustuslain vastainen.

”Lakia on perusteltu ’lasten suojelemisella’, mutta juuri lasten ja nuorten on erityisen tärkeää saada asiallista tietoa perhemuotojen ja sukupuolen moninaisuudesta. Perusta yhdenvertaisuudelle ja kaikkien ihmisten kunnioittamiselle luodaan jo lapsuudessa”, painottaa Aija Salo, Setan pääsihteeri.

Venäjän federaation duumalle on juuri jätetty samansisältöinen lakialoite, joka laajentaisi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen toiminnan kiellon koko Venäjälle. Pietarin tuore laki estää pietarilaisia aktivisteja toimimasta uutta lakiesitystä vastaan, koska myönteinen puhe seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä on kielletty. Jo tämänhetkinen lainsäädäntö siis rajoittaa merkittävästi venäläisten demokraattisia oikeuksia.

”Niin Helsingin ylipormestari Jussi Pajusella kuin tasavallan presidentti Sauli Niinistöllä on juuri tänään erinomainen tilaisuus muistuttaa Helsingin ystävyyskaupungin kuvernööri Poltavchenkoa siitä, että Pietarissa hyväksytty laki on vastoin lukuisia Venäjän hyväksymiä ihmisoikeussopimuksia, mukaan lukien kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus”, toteaa Pia Puu Oksanen, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan syrjinnän asiantuntija Amnestyn Suomen osastosta. ”Vaikka laki on nyt astunut voimaan, kuvernööri Poltavchenkoa voi kannustaa toimimaan käänteisen muutoksen aikaansaamiseksi. Kerran säädetty laki on mahdollista kumota”, Oksanen huomauttaa.

Pietarin lain rikkomisesta annettiin viime viikolla ensimmäiset sakot yksityishenkilöille ”Homous on normaalia” -kylttien kantamisesta. Lain avulla voidaan kieltää kaikki homo- ja biseksuaalisuutta tai sukupuolen moninaisuutta käsittelevät julkaisut ja mielipiteenilmaisut. Lailla voidaan rangaista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen järjestöjä niiden toiminnasta ja yksityishenkilöitä esimerkiksi hellyydenosoituksista. Vastaava laki on voimassa Arkangelin, Ryazanin ja Kostroman alueilla.

Järjestöjen yhteinen mielenilmaus torstaina 12.4. Finlandia-talon edustalla klo 13–14

Ihmisoikeusjärjestöjen ja yksityishenkilöiden yhteisessä mielenilmauksessa Finlandia-talon edustalla tänään muistutetaan kuvernööri Poltavchenkoa siitä, että kaikilla ihmisillä on oikeus saada asiallista tietoa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta sekä suojelua syrjintää vastaan. Pietarin kuvernöörin hyväksymä laki loukkaa tätä oikeutta ja ruokkii seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen vainoa. Laki on räikeästi Venäjän oman perustuslain sekä Venäjän hyväksymien ihmisoikeussopimusten, kuten Euroopan ihmisoikeussopimuksen, vastainen. Laki on kumottava ja taantumuksellisen lainsäädännön leviäminen pysäytettävä.

Lisätiedot

Aija Salo, pääsihteeri, Seta ry, p. 050 309 8108

Pia Puu Oksanen, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan syrjinnän asiantuntija, Amnestyn Suomen osasto ry, p. 040 833 1140

Seta ry on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö, jolla on 20 jäsenjärjestöä eri puolilla Suomea. Setan tavoite on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina kansalaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisestaan, sukupuoli-identiteetistään tai sukupuolen ilmaisustaan.

Amnesty International on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, jonka toiminta perustuu yksittäisten ihmisten tuelle. Amnestyn tavoitteena on maailma, jossa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusjulistuksessa lausutut oikeudet ja vapaudet toteutuvat kaikille ihmisille. Amnestyn tehtävänä on tehdä ihmisoikeudet tunnetuiksi, tutkia vakavia ihmisoikeusloukkauksia sekä kampanjoida niitä vastaan kaikkialla maailmassa.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design