Seta hakee nuorisotyön projektityöntekijää syksylle

Seta hakee nuorisotyön projektityöntekijää syksylle

Seta hakee nuorisotyön projektityöntekijää ajalle 1.9.–31.12.2017. Hakuaika päättyy 15.8. klo 16.00.

Seta on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö ja seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden asiantuntija. Valtakunnallinen Seta tekee ihmisoikeustyön ohella koulutustoimintaa, nuorisotyötä sekä tukee jäsenjärjestöjensä toimintaa. Setan yhteydessä toimii Transtukipiste. Setan toimisto sijaitsee Länsi-Pasilassa Helsingissä.

Setan nuorisotyön tavoitteena on lisätä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten hyvinvointia ja edistää yhdenvertaisuutta. Tätä tehdään vaikuttamalla poliittisesti, kouluttamalla nuoria ja nuorten kanssa työskenteleviä, tuottamalla tiedotusmateriaalia sekä tekemällä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Setan alueelliset jäsenjärjestöt järjestävät pääosin vapaaehtoistyönä nuorille suunnattua vertaisryhmätoimintaa, jota Seta tukee muun muassa kouluttamalla ryhmänohjaajia. Setan ja jäsenjärjestöjen toiminta tavoittaa satoja nuoria eri puolilla maata. Setan nuorisotyötä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Haemme nyt nuorisotyön projektityöntekijää tukemaan jäsenjärjestöjen nuorille suunnattua vertaistuellista ryhmätoimintaa sekä parantamaan jäsenjärjestöjen toimintamahdollisuuksia ja yhteistyötä kuntien kanssa. Nuorisotyön projektityöntekijä tapaa ja kouluttaa jäsenjärjestöjen vapaaehtoisia seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta, nuorten kanssa työskentelystä ja ryhmänohjaamisesta, tuottaa koulutusmateriaalia ja kartoittaa kehitystarpeita. Työntekijän vastuulla on myös kehittää yhteydenpitoa Setan ja jäsenjärjestöjen välillä ja vahvistaa nuorten kanssa tehtävän työn dokumentointia.

Työ sisältää paljon matkustamista eri puolille maata. Projektityöntekijä työskentelee tiiviisti yhteistyössä Setan nuorisotyön koordinaattorin kanssa.

 

Työn hyvä hoitaminen edellyttää:

 • yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymysten tuntemusta
 • tuntemusta seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta
 • oma-aloitteisuutta, organisointikykyä ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn
 • hyviä sosiaalisia taitoja
 • esiintymisvalmiutta tai kokemusta kouluttamisesta
 • kokemusta nuorisotoiminnasta
 • soveltuvaa koulutusta
 • matkustusvalmiutta

Eduksi luetaan lisäksi:

 • soveltuva työkokemus
 • kokemus kansalaisjärjestöistä
 • kokemus vapaaehtoisten kanssa työskentelystä
 • kokemus Setan tai Setan jäsenjärjestöjen toiminnasta
 • ruotsin ja englannin kielen taito

Työsuhde alkaa 1.9.2017. Työsuhde solmitaan määräajaksi 31.12.2017 saakka. Tehtävässä noudatetaan sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta ja palkkasopimusta, tehtävän vaativuusluokka 5.

Hakemukset ansioluetteloineen 15.8. klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: rekry@seta.fi tai postitse: Seta ry / Pääsihteeri, Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki. Tiedustelut ke 26.7. ja pe 11.8. klo 10-17 nuorisotyön koordinaattori Heta Hölttä p. +358 44 301 3020. Osa hakijoista haastatellaan viikolla 34.

Seta edistää työnantajana yhdenvertaisuutta. Hakijoiksi toivotaan eri-ikäisiä, eri sukupuolten edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

 

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design