Seta hakee kahta määräaikaista koordinaattoria

Seta hakee kahta määräaikaista koordinaattoria

Seta on avannut haettaviksi kaksi koordinaattorin paikkaa toimistollaan Helsingissä Länsi-Pasilassa. Määräaikaisuudet perustuvat määräaikaisiin hankkeisiin.

 

TIKA – tukea intersukupuolisille, keinoja ammattilaisille -hankkeen koordinaattori

Seta ry on valtakunnallinen ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö sekä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden asiantuntija. Haemme hankekoordinaattoria TIKA – tukea intersukupuolisille, keinoja ammattilaisille -hankkeeseen. 3-vuotinen TIKA-hanke käynnistyy vuoden 2018 alussa ja toiminta sijoittuu Setan Transtukipisteelle. Hankkeessa kehitetään ja mallinnetaan ihmisoikeuslähtöistä ja sensitiivistä tukea intersukupuolisille ja heidän perheenjäsenilleen yhteistyössä kohderyhmän ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Hanke kouluttaa, tiedottaa ja rakentaa uusia työtapoja ja osaamisverkostoa.

Tarjoamme vastuullisen ja monipuolisen työn sekä mahdollisuuden työskennellä ainutlaatuisessa hankkeessa Suomen ainoassa sukupuolen moninaisuuden asiantuntijatiimissä. Työnantajana olemme joustava ja arvostamme työntekijöidemme moninaisuutta. Toimistomme sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Helsingissä, Länsi-Pasilassa.

Keskeisiin työtehtäviin kuuluu:

 • koota asiantuntijaverkosto yhteistyökumppaneista ja kansainvälisistä kontakteista
 • toteuttaa kysely palveluntarpeista intersukupuolisille ja heidän läheisilleen
 • sisällöntuotannon koordinointi ja sisällön tuottaminen (psykoedukatiiviset opaskirjat ja videot)
 • hankkia uutta tietoa hankkeen käyttöön kansainvälisiä kontakteja hyödyntämällä
 • tukitoiminnan suunnittelu ja organisointi kohderyhmille heidän erityistarpeista lähtien
 • rakentaa koulutuspaketteja sosiaali-, terveys- ja kasvatusaloille ja toimia asiantuntijakouluttajana
 • osallistua hankkeen tiedotukseen
 • kehittää Transtukipisteen palveluohjausta huomioimaan intersukupuolisten tarpeita
 • osallistua kohderyhmää voimauttavaan yhteisötyöhön ja suunnitella sen muotoja
 • hankkeen vuosiraportointi STEA:lle.

Tehtävään valittavalta edellytämme:

 • tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa
 • hyvät tiedot intersukupuolisuudesta ja sukupuolen moninaisuudesta
 • erinomaiset sisällöntuottamistaidot
 • erinomaiset valmiudet kehittävään työhön ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn
 • valmiudet kouluttaa ja verkostoitua
 • sosiaali- ja terveysalan tuntemusta
 • asiakaslähtöisen ja sensitiivisen tukityön ymmärrystä
 • sujuvaa englannin kielen kirjallista ja suullista osaamista.

Eduksi katsomme:

 • kokemus asiakaspalvelusta vaativassa tukityössä
 • työkokemus erityisryhmistä
 • ruotsin kielen taidon.

Tehtävässä noudatetaan sosiaalialan järjestöjen TES:sta, palkka määräytyy samaan TES:een liittyvän palkkausjärjestelmän vaativuustasolle 6. Tehtävän määräaikaisuuden peruste on määräaikainen hanke. Tehtävä täytetään 1.2.2018 lukien tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen rekry@seta.fi viimeistään 8.1. Lisätietoja tehtävästä antaa Transtukipisteen johtava sosiaalityöntekijä Maarit Huuska 22.12. klo 9-14 ja 8.1. 9.30-14.00. Haastattelut järjestetään Helsingissä 16.-17.1.2018.

 

Rainbow Rights ja TASOVA -hankkeiden projektikoordinaattori

Seta ry on valtakunnallinen ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö sekä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden asiantuntija. Etsimme määräaikaiseen työsuhteeseen 1.2.2018-30.11.2018 projektikoordinaattoria. Projektikoordinaattori työskentelee Rainbow Rights- ja TASOVA-hankkeissa.

Rainbow Rights on oikeusministeriön koordinoima, EU komission rahoittama lhbtiq-yhdenvertaisuutta edistävä hanke. Hankkeen tavoitteena on parantaa EU:n ja kansallisen tason yhdenvertaisuuslainsäädännön toimeenpanoa, edistää lhbtiq-ihmisten yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa, kehittää lhbtiq-ihmisten syrjinnän vastaisia toimia paikallis- ja aluetasolla, vastustaa lhbtiq-ihmisten moniperustaista syrjintää sekä vaihtaa tietoa ja hyviä käytäntöjä lhbtiq-yhdenvertaisuudesta EU-maiden välillä. Seta on yksi hankepartneri ja vastaa hankkeessa erityisesti tietoisuuden lisäämisestä lhbtiq-ihmisten oikeuksista ja yhdenvertaisuudesta paikallistasolla.

TASOVA – tasa-arvoa aluekehitykseen – kehittämis-, koulutus- ja tutkimusprojektin tavoitteena on kehittää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön toimintaedellytyksiä sekä osaamista koko Suomessa. Hanke on ESR-rahoitteinen ja sitä koordinoi Helsingin yliopiston Agora-tutkimuskeskus. Seta on yksi projektipartnereista, joka osallistuu mm. tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijoiden täydennyskoulutuskokonaisuuden sekä eri maakunnissa järjestettävien tapahtumien suunnitteluun ja toimeenpanoon.

Tarjoamme vastuullisen ja monipuolisen työn sekä mahdollisuuden työskennellä ajankohtaisten ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuusasioiden parissa. Työnantajana olemme joustava ja arvostamme työntekijöidemme moninaisuutta. Toimistomme sijaitsee hyvien yhteyksien päässä Helsingin Pasilassa.

Palkattavan projektikoordinaattorin tehtäviin kuuluu:

 • hankkeiden käytännön toteutuksen suunnittelu, koordinointi ja toimeenpano Setan osalta
 • tiedotuskampanjoiden suunnittelu ja toteutus sekä koulutus- ja tiedotusmateriaalien tuottaminen
 • yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeihin liittyvien koulutusten suunnittelu sekä toteutus
 • seminaarien, tapahtumien ja kokousten järjestäminen.

Tehtävään valittavalta edellytetään:

 • soveltuva korkeakoulututkinto
 • lhbtiq-ihmisten ihmisoikeuskysymysten sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien tuntemusta
 • kokemusta kouluttamisesta ja esiintymisvarmuutta
 • kyky työstää koulutus- ja infomateriaaleja
 • työskentelyvalmiutta englanniksi
 • oma-aloitteisuutta sekä vahvoja organisointi- ja yhteistyötaitoja.

Lisäksi eduksi katsotaan:

 • projektiosaaminen
 • valmius työskennellä myös ruotsin kielellä.

Tehtävässä noudatetaan sosiaalialan järjestöjen TES:sta, palkka määräytyy samaan TES:een liityvän palkkausjärjestelmän vaativuustasolle 5. Tehtävän määräaikaisuuden peruste on määräaikainen hanke. Tehtävä täytetään 1.2.2018 lukien.

Hakemukset tulee lähettää rekry@seta.fi (aihe: projektikoordinaattori) viimeistään 7.1. Työhaastattelut järjestetään Helsingissä 10. ja 12.1.2018 Lisätiedot pääsihteeri Kerttu Tarjamo, 050 309 8108, 18.12. klo 13-15 ja 19.12. klo 10-12.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design