Seta: Avioliittolakialoite päästettävä äänestykseen eduskunnassa

Lakialoite tasa-arvoisesta avioliittolaista tulee eduskunnassa lähetekeskusteluun keskiviikkona 21.3. pidettävässä täysistunnossa. Aloitteen on allekirjoittanut 76 kansanedustajaa. Äänestäjien keskuudessa lakimuutoksen kannatus on selvästi suurempaa kuin sen vastustus. Seta toivoo, että eduskunta pääsee äänestämään avioliittolaista.

Poikkeuksellisen laajan kannatuksen saaneen aloitteen kohtalona saattaa olla hautautuminen lakivaliokuntaan, jolloin kansanedustajat eivät pääse lainkaan äänestämään asiasta.

”Avioliittolain avaamista on toivottu jo vuosien ajan. Aloite ansaitsee kunnollisen käsittelyn eduskunnassa. Valiokunnan tulee valmistella asia pikaisesti ja päästää se suureen saliin äänestykseen”, Setan puheenjohtaja Outi Hannula vaatii. ”Tärkeitä ihmisoikeuskysymyksiä ei voida jättää yhden valiokunnan päätettäväksi”, Hannula korostaa.

Eduskunnan täysistunto äänestää aloitteen lähettämisestä lakivaliokunnan valmisteltavaksi ja lakivaliokunta päättää käsittelystä. Aloitteen tarkoitus on yhtenäistää lainsäädäntöä niin, että kaikkiin parisuhteiden virallistamisiin sovellettaisiin avioliittolakia kahden erillisen lain sijaan. Näin kaikille pareille taattaisiin yhdenvertainen mahdollisuus ottaa yhteinen sukunimi ja hakea perheen ulkoista adoptiota. Avioliittolain muutos ei vaikuttaisi kirkkojen itsemääräämisoikeuteen avioliittoon vihkimisessä.

Setan hiljattain teettämän mielipidekyselyn mukaan liki puolet suomalaisista kannattaa avioliittolain avaamista koskemaan myös samaa sukupuolta olevia pareja. Taloustutkimuksen helmikuun lopulla tekemässä kyselyssä 47 % vastaajista kannatti nykyisen avioliittolain muuttamista niin, että siitä tulee myös samaa sukupuolta olevia pareja koskeva yleinen avioliittolaki. Vain 38 % vastusti muutosta. 11 prosentille asialla ei ollut merkitystä. Erityisen suurta kannatus on alle 35-vuotiaiden ja korkeasti koulutettujen keskuudessa, mutta myös kaikista alle 50-vuotiaista lähes 60 % kannatti muutosta. Naiset kannattavat yleistä avioliittolakia selvästi enemmän kuin miehet.

Tutkimustietoa ja muuta materiaalia lasten kehityksestä homoseksuaalisten vanhempien perheissä löytyy täältä, ks. erityisesti lastenpsykiatri Tytti Solantauksen artikkeli Homoseksuaalisten vanhempien lasten kehitys (julkaistu kirjassa Sateenkaariperheet ja hyvinvointi, PS-Kustannus 2008).

Lisätietoja:

Outi Hannula, Setan puheenjohtaja, p. 050 337 5616, outi.hannula@seta.fi

Aija Salo, Setan pääsihteeri, p. 050 309 8108, paasihteeri@seta.fi

Seta ry on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö, joka on perustettu vuonna 1974. Järjestön tavoitteena on hyvinvoinnin ja ihmisoikeuksien toteutuminen riippumatta ihmisen seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Setalla on 20 jäsenjärjestöä eri puolilla maata.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design