Selvitys seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta EU:ssa

EU:n perusoikeusvirastolta on ilmestynyt raportti, joka käsittelee seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhteiskunnallista asemaa unionin alueella. Raportissa todetaan, että syrjintä koskettaa näitä vähemmistöjä kaikilla elämänalueilla, ulottuen häirinnästä koulussa syrjintään työelämässä ja terveyspalveluissa.

Suomen kohdalla todetaan muun muassa, ettei Suomesta löydy tilastotietoa viharikollisuudesta näitä vähemmistöjä kohtaan. Suomesta ei myöskään löydy valtuutettua, jolle seksuaalivähemmistöasiat kuuluisivat. Työsyrjintä nousee raportissa esiin, ja erityisesti työntekijöiden vaikea asema Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Positiivisina seikkoina huomioidaan, että Suomessa transihmisille on saatavissa ammatillista tukea sekä se seikka, ettei Suomesta ole raportoitu ongelmia kokoontumisenvapaudessa.

Tuore julkaisu Homophobia and Discrimination on Ground of Sexual Orientation in the EU Member States, osa 2. löytyy täältä.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design