Saksa mahdollistaa muu-sukupuolikategorian ja määrittelemättömyyden

Saksa mahdollistaa muu-sukupuolikategorian ja määrittelemättömyyden

Saksan perustuslakituomioistuimen antaman määräyksen mukaan maahan tulee luoda kolmas sukupuolikategoria ja tehdä mahdolliseksi jättää sukupuolta koskeva tieto tyhjäksi. Laki on määrätty astuvan voimaan ennen vuoden 2018 loppua. Tämän jälkeen virallisiin dokumentteihin on oltava mahdollisuus valita sukupuoleksi myös muu kuin mies tai nainen tai henkilöllä on myös mahdollisuus jättää sukupuoli merkitsemättä.

Tuomioistuin kirkasti, että Saksan perustulaki suojelee ihmisiä, jotka eivät identifioi itseään mieheksi tai naiseksi ja joiden sukupuoli ei ole nainen tai mies.

Sukupuolivähemmistöjen järjestöt kommentoivat tiedotteessa, että käänteen tekevä päätös antaa toivoa kaikille sukupuolinormien ulkopuolella eläville saksalaisille ja eurooppalaisille. Järjestöjen mukaan on korkea aika tunnistaa kaikkien ihmisten oikeus määritellä sukupuolensa riippumatta sukupuolipiirteistä. Nämä ihmiset ovat erityisen haavoittuvia syrjinnälle, väkivallalle ja epäoikeudenmukaisuudelle järjestelmissä, joissa tunnistetaan sukupuoliksi vain mies ja nainen.

”Lainsäätäjän tulee toimia nyt viipymättä ja korjata vanhentunut rekisterijärjestelmä, johon merkitään jotain niinkin intiimiä ja henkilökohtaista kuin sukupuoli. Toivotamme tervetulleeksi tuomioistuimen ehdotuksen poistaa pakollinen sukupuolimerkintä kokonaan. Jos sukupuolimerkintä jostain syystä tarvitaan, pitää sen olla vapaaehtoinen ja perustua henkilön itsemäärittelyoikeuteen”, järjestöt kommentoivat.

Seta pitää perustuslakituomioistuimen linjausta todella tärkeänä.

”Perusoikeuksien turvaaminen kaikille edellyttää käytännön toimia. Myös Suomessa tulee pohtia, miten käytännössä turvataan kaikille perustuslain takaama yhdenvertaisuus. Myös Suomen laki on tunnistanut vuodesta 2015 alkaen sukupuoli-identiteettien moninaisuuden tasa-arvolaissa. Sukupuolen moninaisuutta ei voi Suomessa jättää huomioimatta, kun nimilakia uudistetaan, keskustellaan translain uudistamisesta ja pohditaan henkilötunnuksen uudistamistarpeita”, sanoo Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design