Ruotsi uudisti translain – mitä tapahtuu Suomessa?

Ruotsi uudisti translain – mitä tapahtuu Suomessa?

Setan ja Trasekin mukaan vanhemmuuden kieltäminen transihmisiltä rikkoo ihmisoikeuksia.

Ruotsin valtiopäivät päätti (22.5.) lopettaa transihmisten pakkosteriloinnit. Käytännössä steriliteettipakon poisto oli ratkaistu jo aiemmin tänä vuonna oikeusteitse Tukholman kamarioikeudessa, mutta nyt tulee voimaan myös lakimuutos 1.7.

Seta ja Trasek onnittelevat ja kiittävät muutoksen puolesta sitkeästi kampanjoineita tahoja, joita ovat erityisesti transjärjestöt KIM ja FPES, DU – Diskrimineringsbyrån i Uppsala (Uppsalan syrjintätoimisto), RFSL Ungdom ja RFSL.

Seta ja Trasek toivovat, että Suomi toimii nyt ripeästi ja luopuu Ruotsin tapaan tästä ehkä räikeimmästä ihmisoikeusloukkauksesta transihmisiä kohtaan. Sukupuolen vahvistamista säätelevä laki on uudistettava kokonaisuudessaan. Translain on perustuttava ihmisen itsemääräämisoikeudelle omaan sukupuoleensa. Laista on poistettava ihmisoikeuksia rajoittavat vaatimukset, kuten lisääntymiskyvyttömyys, naimattomuus, sukupuolen vahvistamisen ikäraja (18 vuotta) ja transihmisiä medikalisoivat ehdot. Paras esimerkki hyvästä translaista on Argentiinassa, joka hyväksyi 2012 lain, joka perustuu itsemääräämisoikeudelle, eli henkilö saa itse määritellä virallisen sukupuolensa ilman ehtoja.

Hallitus on useita kertoja luvannut asettaa työryhmän selvittämään translain uudistustarpeita. Työryhmää ei kuitenkaan ole asetettu. Seta ja Trasek vaativat, että työryhmä asetetaan viipymättä ja että sen jäseniksi kutsutaan asianosaisia edustavat järjestöt ja ihmisoikeusasiantuntijat.

Myös Ruotsin hallitus viivytteli translain uudistamisessa. Hallitus lykkäsi lakiesityksen antamista vedoten taustaselvitysten tarpeeseen senkin jälkeen, kun kaikki hallituspuolueet olivat asettuneet tukemaan sterilisaatiopakon poistoa. Toteutetut selvitykset eivät kuitenkaan tuoneet uutta tietoa asiassa. Lopulta hallituksen esitys poistaa lisääntymiskyvyttömyysvaatimus hyväksyttiin suurella enemmistöllä äänin 298 puolesta, 20 vastaan, 4 tyhjää. Merkille pantavaa oli, että myös kristillisdemokraatit päätyivät kannattamaan lakia. Kaikki vastaan äänestäneet kuuluivat Ruotsidemokraatteihin.

Muun muassa Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu, YK:n kidutuksen vastainen erityisedustaja ja Suomessa tasa-arvovaltuutettu ovat viime vuosina kehottaneet valtioita luopumaan transihmisten ihmisoikeusloukkauksista, kuten lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksesta. 20 kansalaisjärjestöä lähetti lokakuussa 2012 Suomen hallitukselle avoimen kirjeen, jossa vaadittiin translain uudistamista.

Taustamateriaalia kiinnostuneille:

Ruotsin valtiopäiväasiakirjat lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistamisesta:
http://www. riksdagen. se/sv/Dokument- Lagar/Utskottens- dokument/Betankanden/Arenden/201213/SoU24/

Setan ja Trasekin lausunto Sosiaali- ja terveydenhuollon eettiselle neuvottelukunnalle ETENElle 12.4.2013

http://seta. fi/doc/lausunnot/130412translaki- etene- lausunto- Seta_ja_Trasek. pdf

20 järjestön avoin kirje Suomen hallitukselle 26.10.2012

http://www. seta. fi/uutiset. php?aid=17799&k=17166

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun suositukset (osana julkaisua Discrimination on the grounds of sexual orientation and gender identity in Europe, 2011)

http://www. coe. int/t/Commissioner/Source/LGBT/report/Part1. pdf

Tasa‐arvovaltuutetun selvitys sukupuolivähemmistöjen asemasta (2012)

http://www. tasa- arvo. fi/c/document_library/get_file?folderId=24332 2&name=DLFE- 19023. pdf

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblr
Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design