Rakkaus ja rohkeus voittaa aina

Rakkaus ja rohkeus voittaa aina

Parin viikon päästä astuu vihdoin voimaan tasa-arvoinen avioliittolaki. Päivää on odotettu pitkään. Vuosien vaikuttamistyön ja Tahdon-kansalaisaloitekampanjan seurauksena, toiveikkaan väkijoukon päivystäessä eduskuntatalon edessä, eduskunta päätti tasa-arvoisen avioliittolain säätämisestä 28.11.2014.

Matka tasa-arvoiseen avioliittoon on vielä lain hyväksymisen jälkeenkin tuntunut todella pitkältä. Avioliittolain muutos vaikuttaa moniin muihin lakeihin ja lain voimaan astumista lykättiin tämän vuoden maaliskuuhun saakka. Vielä avioliittolain muutoksen hyväksyttyä eduskunta on useaan otteeseen liitelakien yhteydessä keskustellut samaa sukupuolta olevien parien kelvollisuudesta aviopuolisoiksi. Samaa sukupuolta olevien parien yhdenvertaisuus on kyseenalaistettu joka käänteessä ja eduskuntaan on toimitettu kansalaisaloite, jolla tasa-arvoinen avioliittolaki halutaan kumota. Vihdoin viime vuoden lopussa kaikki avioliittolain liitelait hyväksyttiin ja viranomaiset, kuten maistraatit ja Kela, ovat valmistautuneet lakimuutoksen toimeenpanoon. Ja ennen kaikkea samaa sukupuolta olevat parit ovat uskaltaneet alkaa suunnittella häitään.

Perustuslakivaliokunta julkaisi yllättäen viime viikolla lausuntonsa tasa-arvoisen avioliittolain kumoamiseen tähtäävästä kansalaisaloitteesta. Perustuslakivaliokunta nostaa lausunnossaan esille, että kansalaisaloitteella on haluttu luoda mahdollisuus tuoda eduskunnan keskusteluun uusia aiheita, ei siksi, että sillä voitaisiin kumota juuri eduskunnan käsittelyssä olleita lakeja. Perustuslakivaliokunta korostaa lisäksi, että hyväksyessään tasa-arvoisen avioliittolain eduskunta on perustellut sitä kansalaisten yhdenvertaisuuden edistämisellä – aivan perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti. Siksi yhdenvertaisuutta edistävän lain, tässä tapauksessa tasa-arvoisen avioliittolain, kumoaminen ei ole ongelmatonta.

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa todettiin lisäksi, että tasa-arvoista avioliittolain kumoaminen sen voimaantulon jälkeen olisi perustuslain vastaista. Samalla, kun lausunto korostaa tasa-arvoisen avioliittolain yhdenvertaisuutta edistävää merkitystä, se jätti käytännössä kahden viikon toiminta-ajan tasa-arvoisen avioliittolain vastustajille. Vielä parin viikon ajan, eduskunta voi käsitellä yhdenvertaisuuden edistämistä vastustavaa aloitetta tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Kansalaisyhteiskuntatoimijana ymmärrän, että kansalaisaloite tulee käsitellä asianmukaisesti, mutta tuntuu puhtaalta kiusanteolta, että kyseinen kansalaisaloite käsitellään kiirellä juuri nyt. Hallitus on vienyt läpi tasa-arvoisen avioliittolain edellyttämät valmistelut ja siten viestittänyt, että edellisen eduskunnan päätös pitää, tasa-arvoinen avioliitto astuu voimaan. Todellako parisuhteemme pitää juuri nyt vielä kerran ruotia ja repostella eduskunnassa? Vain kaksi viikkoa ennen lain voimaantuloa?

Kyse on ihmisistä, perheenjäsenistä, työkavereista, naapureista, jotka parhaillaan valmistautuvat elämänsä tärkeimpään päivään. Kyse on sateenkaarisenioreista, jotka ovat eläneet nuoruutensa rikollisen tai sairaan leiman varjossa. Kyse on oman itsensä kanssa sinuiksi tulevista nuorista, jotka saavat vahvan signaalin siitä, että he ovat yhtä arvokkaita yhteiskunnan jäseniä kuin muut samanikäiset. Kyse on sateenkaariperheen lapsista, joiden vanhempien parisuhde on tähän saakka luokiteltu vähempiarvoiseksi kuin muiden.

Siksi uskomme, että suomalaiset haluavat 1.3.2017 juhlistaa kanssamme yhdenvertaisuutta. Uskomme, että rakkaus ja rohkeus voittaa aina.

Kerttu Tarjamo
pääsihteeri

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design