Perusopetuksen lisättävä tietoa sukupuolen moninaisuudesta

Perusopetuksen lisättävä tietoa sukupuolen moninaisuudesta

Setan tavoite on ollut jo pitkään se, että seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus näkyisi paremmin koulujen opetuksessa. Seksuaali-ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat lapset ja nuoret kokevat syrjintää ja häirintää huomattavasti enemmän kuin lapset ja nuoret keskimäärin. Liian moni ei uskalla olla avoimesti oma itsensä. Koulujen opetuksessa on aikaisemmin puhuttu näistä asioista liian vähän ja monesti valitettavan heteronormatiivisesti: ”sitten on näitä homoja, lesboja, biseksuaaleja ja transihmisiä ja heitä pitää suvaita”.

Opetushallitus hyväksyi uudet opetussuunnitelman perusteet vuonna 2014. Opetussuunnitelman perusteet on asikirja, jossa Opetushallitus päättää perusopetuslain antamalla toimivallalla perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen keskeisistä tavoitteista ja sisällöistä.

Uusissa opetussuunnitelman perusteissa otetaan useita edistysaskelia. Näennäisestä sukupuolineutraaliudesta on siirrytty sukupuolitietoiseen lähestymistapaan. Sukupuolta tai sukupuolten eroja ei oteta annettuina. Ympäröivä yhteiskunta ja kulttuuri vaikuttaa siihen, miten sukupuolta voi ilmaista ja millainen on oikeanlainen tyttö tai poika. Opetussuunnitelman perusteet velvoittaa koulut ja opettajat lisäämään tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Opetussuunnitelman perusteet otetaan käyttöön porrastetusti alkaen alakoulusta syksyllä 2016.

Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2014 uuden yhdenvertaisuuslain sekä muutti tasa-arvolakia. Lakien velvoite suunnitelmallisesta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä laajeni. Jatkossa jokaisella koululla ja oppilaitoksella tulisi olla suunnitelma, miten edistää sukupuolten tasa-arvoa, mukaan lukien sukupuolen moninaisuutta sekä miten toimia sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja häirintää vastaan. Yhdenvertaisuuslain suunnitelmavelvoite koulutuksen osalta laajeni kattamaan myös seksuaalivähemmistöjä. Aikaisemmin laeissa oli koulutuksen osalta rajattu perusopetuslaissa tarkoitettua opetusta antavat koulut pois ja yhdenvertaisuussuunnitelma tuli tehdä vain etnisen alkuperän perusteella liittyvään syrjinnän estämiseksi.

Valtakunnallisella tasolla on saatu otettua monta edistysaskelta. Mitä pitäisi tehdä seuraavaksi? Opetushallituksen vuonna 2015 julkaisemassa oppaassa sukupuolten tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa annetaan vinkkejä kouluille tasa-arvon edistämiseen ja suunnitelman tekemiseen. Oppilaat tulisi ottaa mukaan suunnitteluun ja edistämistehtävän toteuttamiseen. Oppaassa neuvotaan ottamaan myös järjestöt mukaan työn avuksi.

Setan jäsenjärjestöillä on nyt tuhannen taalan paikka vaikuttaa. Opetussuunnitelmat ja tasa-arvoisuus-ja yhdenvertaisuussuunnitelmat tehdään paikallisesti. Kuka tahansa voi ottaa yhteyttä kuntaansa ja kysyä, missä vaiheessa ollaan lainsäädännön toteuttamisessa. Voit ottaa yhteyden johonkin kunnanvaltuutettuun tai koululautakunnan jäseneen ja pyytää häntä kyselemään asian perään. Voit kirjoittaa paikallislehteen. Voit tutustua normikriittiseen Älä oleta -materiaaliin. Lainsäädäntö ja viranomaiset ovat sinun puolellasi.

Mitä enemmän lapset ja nuoret saavat tietää seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta, sitä vähemmän yhteiskunta luo kaappeja, joista tulla ulos. Tiukista pojan ja tytön roolimalleista luopuminen helpottaa myös monen niin sanottuun enemmistöön kuuluvan lapsen ja nuoren elämää. Setan ja koulun tehtävä on vuonna 2016 sama: asiallisen tiedon antaminen.

Anssi Pirttijärvi
Setan hallituksen jäsen

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design