Perheen sisäisen adoption käynnistäminen mahdollista jo ennen lain voimaantuloa

Tasavallan presidentti on 29.5.2009 vahvistanut perheen sisäisen adoption avaavan lainmuutoksen, jonka eduskunta hyväksyi toukokokuun puolivälissä.

Lainmuutoksesta säädettäessä päätettiin, että perheen sisäisen adoption edellyttämä adoptioneuvonta voidaan käynnistää, kun laki on vahvistettu.

Lakiin rekisteröidystä parisuhteesta tehty muutos tekee mahdolliseksi perheen sisäisen adoption samaa sukupuolta oleville rekisteröidyille pareille. Varsinaisesti perheen sisäisestä adotiosta säädetään laissa lapseksiottamisesta, johon ei nyt ole puututtu. Lainmuutos tulee voimaan kolme kuukautta lain vahvistamisesta, eli elokuun lopussa 2009.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design