Onnea ja yhdenvertaisuutta

Onnea ja yhdenvertaisuutta

Seta ei asettunut tukemaan yksittäisiä ehdokkaita presidentinvaaleissa. Toisen kierroksen vaaliasetelma nosti kuitenkin Setalle keskeiset asiat ja tavoitteet julkiseen tarkasteluun uudesta näkökulmasta, kun finaali käytiin rekisteröidyssä parisuhteessa elävän Pekka Haaviston (vihr) ja avioliitossa olevan Sauli Niinistön (kok) välillä.

Ehdokkaiden parisuhteet ja seksuaalinen suuntautuminen olisivat tuskin nousseet yhtä keskeisiksi aiheiksi kampanjoinnissa, ellei rinnakkaisten parisuhdelakien termistö sitä korostaisi. Avoimuus on lähtökohtaisesti hyvä asia, mutta onko oleellista, että seksuaalinen suuntautuminen tuodaan esille silloinkin, kun siihen ei ole erityistä tarvetta? Työnhakutilanteessa, joksi tämäkin tavallaan voidaan laskea, tällainen erottelu sisältää myös syrjinnän mahdollisuuden.

Perustuslain mukaan suomalaiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Avioliittolaista kysyttäessä presidenttiehdokas Niinistö arvioi, että ”siihen liittyvät korjattavat ongelmat ovat sukunimi- ja adoptiolaissa sekä eräiden tilasto- ja rekisteritietojen tunnisteissa” ja että ”samaa sukupuolta olevin parien oikeuksia voidaan lisätä muuta kautta, esimerkiksi sallimalla yhteinen sukunimi, mutta avioliittolakiin ei pidä koskea.” Kampanjoidessaan hän kuitenkin totesi myös, että ”Ihmisarvon pitää olla loukkaamaton.” Tämä on mielestäni ristiriitaista, sillä ihmisarvoon kuuluu tasa-arvo lain edessä. Nykytilanteessa emme voi itse valita parisuhteemme muotoa, vaan sen määrittää puolisomme sukupuoli.

On tavattoman ikävää, jos yhdenvertaisuuden tavoite kompastuu yksittäisiin sanoihin. Avioliittolain koskemattomuutta vaalittaessa vaaditaan samalla epätasa-arvoisen lainsäädännön säilyttämistä. Toivon uuden presidenttimme ilmaisevan selkeästi, ettei hän hyväksy syrjintää. Ottihan hän tähän jo ehdokkaana kantaa, koska aikoo presidenttinä pitää ihmisoikeusasiat esillä kansainvälisessä kanssakäymisessä, ”ei oppimestarina, mutta syvänä huolenaiheena”. Olen samaa mieltä: arkinen ihmisoikeustyö ei kaipaa oppimestaria, yhdenvertainen lainsäädäntö riittää.

Sauli Niinistö aloittaa kautensa Suomen 12. presidenttinä tänään. Odotan kiinnostuksella avauksia arvojohtajana, näkihän hän jo vaalikampanjan toisen kierroksen aikana ”presidentinvaalien keskusteluissa tilaisuuden asettaa selvät rajat äärimielipiteille pitäen mielissä ihmisarvon sanoman”. Kannatan tätä. Demokraattisesti valittuna presidenttinä hänellä on erinomaiset mahdollisuudet toimia ja vaikuttaa. Jaan myös presidentin huolen nuorten hyvinvoinnista. ”Luottamukseen on perustunut myös kykymme toimia yhdessä ja vaalia yhtenäisyyttä. Maata on niin johdettava, että jokainen voi luottaa tulevaan ja ettei kukaan suomalainen koe itseään unohdetuksi tai tarpeettomaksi.”

Toivottavasti tämän huolenpidon ja yhteisöllisen välittämisen saavat kokea myös homoseksuaalisuuttaan tai sukupuoli-identiteettiään pohtivat nuoret, transihmiset sekä sateenkaariperheisiin syntyvät ja niissä kasvavat lapset.

Toivotan uudelle presidentille onnea virkaanastujaispäivänä ja rohkeutta toimia virassaan ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon puolesta

Katriina Koskinen (nyk. Rosavaara)

Kirjoittaja on Setan hallituksen varajäsen.

* Olen tätä tekstiä varten tutustunut presidenttiehdokas Sauli Niinistön vaalikonevastauksiin ja kamppanjamateriaaleihin, suorat lainaukset viittaavat näihin lähteisiin.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design