Oletko 14-29-vuotias? Hae Setan nuorisotoimikuntaan!

Lähde mukaan tekemään Suomesta yhdenvertaisempi maa.

Setan nuorisotoimikuntaan nimetään vuodeksi 2012 kahdeksan 14–29-vuotiasta jäsentä. Haku päättyy 8.1.2012.

Toivomme mukaan nuoria, joilla on mielipiteitä, fiksuja ja hulluja ideoita sekä halu toimia yhdessä sateenkaariystävällisemmän Suomen puolesta. Toivomme, että toimikunta kokoonpanoltaan edustaisi mahdollisimman hyvin kaikkia sukupuolia ja seksuaalisia suuntautumisia; kaupunkeja ja syrjäseutuja; pohjoista ja etelää.

Nuorisotoimikunnan jäsenyys on luottamustehtävä. Toimikunnan jäsenten tehtäviin kuuluu:

  • sitoutuminen nuorisotoimikunnan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen
  • nuorten näkökulman välittäminen nuorisotyön koordinaattorin tueksi Setan nuorisotyön suunnittelussa
  • yhtenä Setan kontaktipinnoista toimiminen lhbtiq-nuoriin sekä nuorisotyötä tekeviin tahoihin päin eri puolella Suomea
  • tarpeen mukaan Setan nuorille suunnatun materiaalin kommentointi ja kehittäminen (esitteet, nettisivut, muu tiedottaminen)
  • tarpeen mukaan lausuntojen kommentointi nuoria koskevissa asioissa
  • tarpeen mukaan Setan nuorisotyön edustaminen eri tilaisuuksissa ja verkostoissa sekä kotimaassa että ulkomailla
  • lhbtiq-nuorten näkyvyyden lisääminen Suomessa omalla aktiivisuudella (mm. kirjoittamalla säännöllisesti Setan nuorten blogiin).

Seta perusti valtakunnallisen nuorisotoimikunnan vuonna 2011. Toimikunta on tukena ja resurssina Setan valtakunnallisen nuorisotyön kehittämisessä. Ensimmäisenä toimintavuotenaan nuorisotoimikunta on hakenut rooliaan Setan toiminnassa. Sen kuusi jäsentä ovat neljässä kokouksessa tuoneet nuorten näkökulmaa ajankohtaisiin asioihin, toimineet Setan nuorina edustajina eri tilaisuuksissa sekä omalla aktiivisuudellaan lisänneet lhbtiq-nuorten näkyvyyttä Suomessa. Vuonna 2012 tavoitteena on lisätä tätä näkyvyyttä entisestään sekä vaikuttaa aktiivisemmin erityisesti koulumaailmaa koskevissa asioissa.

Nuorisotoimikunnan kokoonpano ja hakuprosessi:

Nuorisotoimikunnan jäseniksi nimetään kahdeksan nuorta yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

Nuorisotoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja jakaa vastuualueet jäsenten kiinnostuksen mukaan. Toimikunta kokoontuu neljä kertaa vuonna 2012. Kokousten välillä yhteydenpito hoidetaan sähköpostitse, puhelimitse ja mahdollisesti Skype-kokouksilla. Kokousten ja muiden tapahtumien yhteydessä toimikunnan jäsenille korvataan mahdolliset matka- ja majoituskulut Setan kulukorvauskäytännön mukaisesti.

Nuorisotoimikuntaan haetaan tällä kertaa suoraan yksityishenkilönä, eli ei jäsenjärjestön edustajana. Hakija voi kuitenkin halutessaan pyytää joltain Setan jäsenjärjestöltä tukea hakemukselleen ja ilmoittaa sen hakemuksessaan. Haku nuorisotoimikuntaan tehdään oheisella lomakkeella, viimeinen hakupäivä on 8.1.2012. Setan hallitus nimeää nuorisotoimikunnan jäsenet.

Nuorisotoimikunta kokoontuu ensimmäistä kertaa kahden päivän tutustumis- ja perehdytystapaamiseen Helsingissä viikonloppuna 11.–12.2.2012. Nuorisotoimikunnan jäsenet ovat lisäksi tervetulleita osallistumaan EU:n rahoittamien Youth in Action -nuorisohankkeiden koulutukseen, jonka Seta järjestää yhteistyössä CIMO:n ja Nuorisoyhteistyö Seitin kanssa Tampereella 4.–5.2.2012.

Lähetä hakulomake 8.1.2012 mennessä sähköpostitse os. anders.hulden[at]seta.fi tai postitse:

Seta ry / Anders Huldén
Mannerheimintie 170 A 4
00300 HELSINKI

Hakemuksessa ei tarvitse välttämättä käyttää alkuperäistä lomaketta, kunhan annat hakemuksessasi kaikki lomakkeessa kysytyt tiedot.

Lisätiedot: Lisätietoja Setan nuorisotoimikunnasta antaa nuorisotyön koordinaattori Anders Huldén, anders.hulden[at]seta.fi tai puhelimitse 044 3013020.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design