Oikeusministeriö selvittää vähemmistöryhmien kokemaa vihapuhetta ja häirintää

Oikeusministeriö selvittää vähemmistöryhmien kokemaa vihapuhetta ja häirintää

Oikeusministeriö on käynnistänyt selvityksen, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa eri vähemmistöryhmiin kuuluviin henkilöihin kohdistuvan vihapuheen ja häirinnän ilmenemistä sekä vaikutuksista heidän turvallisuuden tunteeseen. Selvityksessä tehdään näkyväksi vihapuheen ja häirinnän ilmenemistä yhteiskunnassa(1) sekä annetaan suosituksia vihapuheeseen ja häirintään puuttumiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Tyhjentävää määrittelyä häirinnälle ja vihapuheelle ei ole olemassa ja selvityksen avulla onkin tarkoitus saada lisätietoa myös siitä, miten kohderyhmään kuuluvat henkilöt sen itse määrittävät. Selvityksen kohderyhmiä ovat romanit, saamelaiset, vieraskieliset, ulkomaan kansalaiset, maahanmuuttajataustaiset, uskonnollisiin vähemmistöihin sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ja vammaiset henkilöt.

Selvityksen keskeisenä tietolähteenä ovat kohderyhmien edustajat itse. Kokemuksia kohderyhmän kokemasta vihapuheesta ja häirinnästä kerätään sähköisen kyselyn sekä haastattelujen avulla. Kyselyvastauksia ja haastatteluja käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta muille tahoille. Vastauksia hyödynnetään vain selvityksen raportin laadinnassa. Vastausaikaa on 11.10. saakka.

Selvityksen kotisivut ovat osoitteessa http://owalgroup.com/selvitys, josta löytyy linkki kyselyyn (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi). Lisäksi sivulla voi ilmoittautua haastatteluun. Haastattelussa keskustelemme tarkemmin vihapuheen ja häirinnän kokemuksista ja sen vaikutuksista. Haastattelu toteutetaan syys-lokakuussa ja toteutustavasta sovitaan haastateltavan kanssa joustavasti.

Seta pitää tärkeänä, että seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun ja perhemuotoon kohdistuva homo- ja transfobia, häirintä ja syrjintä tuodaan esiin.

1 Vihapuheella tarkoitamme tässä selvityksessä julkisuudessa (esimerkiksi julkisella paikalla, internetissä tai tiedotusvälineissä) esitettyä ilmaisua tai puhetta, jolla levitetään, yllytetään, ylläpidetään tai oikeutetaan vihaa. Häirinnällä tarkoitamme esimerkiksi loukkaavaa puhetta, sähköpostiviestejä tai eleitä, mutta ei kuitenkaan fyysistä häirintää.

 

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design