Oikeus avioliittoon on ihmisoikeus, joka kuuluu jokaiselle ihmiselle

Oikeus avioliittoon on ihmisoikeus, joka kuuluu jokaiselle ihmiselle

Sisäministeri Päivi Räsänen oli eilen Radio Helsingin Tasavalta-ohjelman vieraana. Ohjelmassa ministeri toi esiin näkemyksensä, jonka mukaan ”tasa-arvoinen avioliittolaki olisi YK:n ihmisoikeusjulistuksen vastainen”.

Setan varapuheenjohtaja Mikko Väisänen on tyytyväinen, että sisäministeri Räsänen toi viimein itse avioliittokeskusteluun mukaan ihmisoikeusnäkökulman.

”On hienoa, että ministeri ei enää tulkitse avioliitto-oikeutta omantunnon- tai mielipidekysymyksenä, vaan näkee sen puhtaana ihmisoikeusasiana, mitä se luonnollisesti onkin.”

Ihmisoikeuksien julistuksen kantava voima on, että kaikki ihmisoikeudet kuuluvat kaikille ihmisille mistään tekijästä riippumatta.

”Tässä valossa myös oikeus avioliittoon kuuluu kiistatta jokaiselle ihmiselle”, Väisänen toteaa.

Toisin kuin ministeri radio-ohjelmassa sanoi, YK:n ihmisoikeusjulistuksen artiklassa 16 oikeutta avioliittoon ei rajata vain miehen ja naisen väliseksi, eikä siinä erikseen kielletä liittoja samaa sukupuolta olevien kesken. Lisäksi EU-Suomea sitoo EU:n perusoikeuskirjan vastaava artikla 9, jossa sukupuolia ei nimetä, vaan avioliitto nähdään avoimena kaikille kansalaisille.

”Oikeuksien taustalla on yhtäläinen ajatus ihmisyydestä ja ihmisarvosta. En usko, että ministeri sentään kyseenalaistaisi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisarvoa, sillä se olisi julma loukkaus ihmisyyttä vastaan”, Väisänen sanoo.

Mikko Väisänen kehuu, että Päivi Räsänen on vuosikymmenten aikana pehmentänyt käsityksiään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan.

”Esimerkiksi viime kuntavaalien eheytyskeskustelun yhteydessä Päivi Räsänen sanoi Ylen haastattelussa, ettei enää pidä homoutta syntinä. Tämä osoittaa, että viisas johtaja pystyy myös tarkistamaan kantojaan.”

Ministeri Räsäsen oma ministeriö luotsaa Syrjinnästä vapaa alue -kampanjaa, jonka tehtävä on kasvattaa tietoisuutta yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden toteutumiseksi sekä edistää monimuotoisuuden hyväksymistä yhteiskunnassa.

”Osalla väestöä ei voi olla osittaista ihmisarvoa. Toivon, että ministeri Räsänen tunnustaa jokaisen yhtäläisen ihmisarvon ja sitä kautta ihmisoikeuksien kattavuuden. Oikeus avioliittoon on jokaisen ihmisen ihmisoikeus”, Väisänen toteaa.

Keskusteltaessa avioliitosta on hyvä palauttaa mieliin, että ihmisoikeudet, siten myös oikeus avioliittoon, eivät ole omantunnonkysymyksiä tai makuasioita, vaan ne ovat kaikille taattuja perusoikeuksia. Ne kuuluvat jokaiselle suomalaiselle riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta ja/tai sukupuoli-identiteetistä.

Naispareilla ja miespareilla tulee olla sama oikeudellinen asema kuin mies-/naispareilla. Sateenkaariperheiden lapset tarvitsevat yhtä vahvan lain turvan kuin muiden perheiden lapset. Transsukupuolisen ei tarvitse erota aviopuolisostaan vain siksi että he ovat samaa sukupuolta.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt eivät halua erityisoikeuksia, vaan yhdenvertaisuutta kaikkien kesken. Oikeuksien ja velvollisuuksien on oltava tasamitallisia.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design