Nuorten toiminta Setassa

Seta tarjoaa nuorille ja nuorten kanssa toimiville tietoa sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta sekä yhdenvertaisuudesta materiaalin, koulutusten ja muiden tahojen tapahtuvan yhteistyön kautta. Vaikutamme nuoria koskevissa asioissa, jotta päätöksissä huomioitaisiin nuorten moninaisuus ja yhdenvertaisuuden toteutuminen.

Tuemme jäsenjärjestöjemme tarjoaman paikallisen nuorisotoiminnan kehitystä ja käynnistämistä uusille paikkakunnille. Osallistumme myös kansainväliseen sateenkaarinuorten yhteistyöhön IGLYO:n (International Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender and Queer Youth and Student Organization) sekä BABELNOR -verkoston kautta.

Valtakunnallisen nuorisotyön suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa nuorisotyön koordinaattori yhdessä nuorisotoimikunnan kanssa. Setan nuorisotyön rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

Nuorisotoimikunta

Setassa toimii vuodesta 2011 valtakunnallinen nuorisotoimikunta, joka koostuu tällä hetkellä kymmenestä jäsenestä eri puolelta Suomea. Nuorisotoimikuntalaiset osallistuvat nuorisotyön suunnitteluun ja toteuttamiseen, vaikuttamistyöhön, yhteistyöhankkeisiin sekä jäsenjärjestöjemme nuorisotoiminnan tukemiseen ja vahvistavat näin nuorten äänen Setassa ja sateenkaarinuorten ääntä koko Suomessa! Toimikunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jos olet 15–29-vuotias moninaisuus- ja yhdenvertaisuusasioista kiinnostunut nuori – tervetuloa hakemaan nuorisotoimikunnan jäseneksi. Toimikuntaan haetaan mukaan joka vuoden joulukuussa.

 

Tule mukaan toimintaan!

Setalla on jäsenjärjestöjä eri puolella maata – Helsingistä Lappiin ja Ahvenanmaasta Pohjois-Karjalaan. Erillistä nuorten järjestöä Setan piirissä ei Helsingissä toimivan opiskelijajärjestö Opiskelijavinokkaiden ohella ole, mutta alueellisissa jäsenjärjestöissä on monenlaista nuorten toimintaa. Henkevää, hengailevaa ja hulvatonta vertaistoimintaa löydät paikallisista nuortenryhmistä, eri puolilla Suomea jäsenjärjestöt järjestävät ajoittain myös erilaisia tapahtumia kuten nuorten päihteettömiä bileitä ja viikonloppuleirejä. Kurkkaa lisätietoja jäsenjärjestöjen omilta nettisivuilta.

Edistä yhdenvertaisuutta lähiympäristössäsi kouluttautumalla Setan vapaaehtoiskouluttajaksi, jolloin voit parantaa maailmaa jakamalla tärkeää asiaa moninaisuudesta sekä yhdenvertaisuudesta kouluissa ja oppilaitoksissa, nuorisotaloissa ja leireillä.

Seuraa tapahtumia myös Setan kalenterissa ja Setan nuorten Facebook-sivuilla!

 

Kaipaatko parempaa tekemistä?

Setan jäsenjärjestöjen nuorten toiminnalle sekä nuorten vapaamuotoisten ryhmien omaehtoisille aloitteille on mahdollista löytää apua ja rahoitusta niin konvehdin kokoisten kuin suurenmoisten ideoiden toteuttamiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustuksia hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoon. Järjestöt voivat hakea avustusta paikallisille ja alueellisille kehittämishankkeille kerran vuodessa joulukuussa. Yhdistykset voivat myös hakea avustusta lasten ja nuorten paikalliselle, viikottaiselle harrastustoiminnalle (seuraava hakuaika päättyy 1.2.2014). Lisätiedot löytyy Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta. Paikallisten ja alueellisten hankkeiden avustukset haetaan Aluehallintovirastojen (AVI) kautta.

 

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design