Nuorten toiminta Setassa

Seta tarjoaa nuorille ja nuorten kanssa toimiville tietoa sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta sekä yhdenvertaisuudesta materiaalin, koulutusten ja muiden tahojen tapahtuvan yhteistyön kautta. Vaikutamme nuoria koskevissa asioissa, jotta päätöksissä huomioitaisiin nuorten moninaisuus ja yhdenvertaisuuden toteutuminen.

Tuemme jäsenjärjestöjemme tarjoaman paikallisen nuorisotoiminnan kehitystä ja käynnistämistä uusille paikkakunnille. Osallistumme myös kansainväliseen sateenkaarinuorten yhteistyöhön IGLYO:n (International Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender and Queer Youth and Student Organization) sekä BABELNOR -verkoston kautta.

Valtakunnallisen nuorisotyön suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa nuorisotyön koordinaattori yhdessä nuorisotoimikunnan kanssa.
Setan nuorisotyön rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

Nuorisotoimikunta

Setassa toimii vuodesta 2011 valtakunnallinen nuorisotoimikunta, joka koostuu tällä hetkellä kymmenestä jäsenestä eri puolelta Suomea. Nuorisotoimikuntalaiset osallistuvat nuorisotyön suunnitteluun ja toteuttamiseen, vaikuttamistyöhön, yhteistyöhankkeisiin sekä jäsenjärjestöjemme nuorisotoiminnan tukemiseen ja vahvistavat näin nuorten äänen Setassa ja sateenkaarinuorten ääntä koko Suomessa! Toimikunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jos olet 15–29-vuotias moninaisuus- ja yhdenvertaisuusasioista kiinnostunut nuori – tervetuloa hakemaan nuorisotoimikunnan jäseneksi. Toimikuntaan haetaan mukaan joka vuoden joulukuussa.

 

Tule mukaan toimintaan!

Setalla on jäsenjärjestöjä eri puolella maata – Helsingistä Lappiin ja Ahvenanmaasta Pohjois-Karjalaan. Erillistä nuorten järjestöä Setan piirissä ei Helsingissä toimivan opiskelijajärjestö Opiskelijavinokkaiden ohella ole, mutta alueellisissa jäsenjärjestöissä on monenlaista nuorten toimintaa. Henkevää, hengailevaa ja hulvatonta vertaistoimintaa löydät paikallisista nuortenryhmistä, eri puolilla Suomea jäsenjärjestöt järjestävät ajoittain myös erilaisia tapahtumia kuten nuorten päihteettömiä bileitä ja viikonloppuleirejä. Kurkkaa lisätietoja jäsenjärjestöjen omilta nettisivuilta.

Edistä yhdenvertaisuutta lähiympäristössäsi kouluttautumalla Setan vapaaehtoiskouluttajaksi, jolloin voit parantaa maailmaa jakamalla tärkeää asiaa moninaisuudesta sekä yhdenvertaisuudesta kouluissa ja oppilaitoksissa, nuorisotaloissa ja leireillä.

Seuraa tapahtumia myös Setan kalenterissa ja Setan nuorten Facebook-sivuilla!

 

Kaipaatko parempaa tekemistä?

Setan jäsenjärjestöjen nuorten toiminnalle sekä nuorten vapaamuotoisten ryhmien omaehtoisille aloitteille on mahdollista löytää apua ja rahoitusta niin konvehdin kokoisten kuin suurenmoisten ideoiden toteuttamiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustuksia hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoon. Järjestöt voivat hakea avustusta paikallisille ja alueellisille kehittämishankkeille kerran vuodessa joulukuussa. Yhdistykset voivat myös hakea avustusta lasten ja nuorten paikalliselle, viikottaiselle harrastustoiminnalle (seuraava hakuaika päättyy 1.2.2014). Lisätiedot löytyy Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta. Paikallisten ja alueellisten hankkeiden avustukset haetaan Aluehallintovirastojen (AVI) kautta.

 

Ajankohtaiset hankkeet nuorisotyössä

Normit nurin!

Normit nurin -kampanja tehdään yhteistyössä opiskelijajärjestöjen Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry:n, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf:n sekä Suomen Lukiolaisten Liitto ry:n kanssa. Kampanjalla haluamme herätellä keskustelua kouluissa ja oppilaitoksissa siitä, miten yhteiskunnan normit sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta, mutta myös muista asioista kuten esimerkiksi ihonväristä, toimintakyvystä tai yhteiskuntaluokasta vaikuttavat oppilaiden ja opiskelijoiden mahdollisuuteen turvalliseen ja yhdenvertaiseen opiskeluun. Opetus- ja kulttuuriministeriön Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimenpanoksi tarkoitetulla rahoituksella toimiva hanke jatkuu vielä vuonna 2014. Lue lisää kampanjan omilla sivuilta.

Hyvinvoiva sateenkaarinuori

Suomessa on pitkään puuttunut tietoa siitä, mitä sateenkaarinuorille kuuluu. Hyvinvoiva sateenkaarinuori -hankkeessa Seta ja Nuorisotutkimusseura syventyvät tähän teemaan kartoittamalla, miten homo-, lesbo-, bi- ja transnuoret sekä intersukupuoliset nuoret kokevat hyvinvointinsa, lähisuhteensa, koulukäyntinsä ja vapaa-aikansa. Hankkeessa vuonna 2013 tehtyyn laajaan kyselyyn vastasivat yli 1600 15–25 -ikäistä sateenkaarinuorta. Vuonna 2014 selvitys jatkuu nuorten kirjallisten kertomusten keräyksellä sekä nuorten työpajoilla. Kerätyillä tiedoilla saadaan tärkeitä eväitä siihen, millä keinoin sateenkaarinuorten hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden toteutuminen voidaan parhaiten edistää yhdessä ammattilaisten ja viranomaisten kanssa. Hanke rahoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoksi.

 

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design