Naistenpäivänä väkivaltaa vastaan

Naistenpäivänä väkivaltaa vastaan

Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa on myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien naisten ongelma.

Seta on viime aikoina ottanut aktiivisesti kantaa naisin kohdistuvaan väkivaltaan niin valmisteilla olevan hallituksen naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisohjelman, CEDAW kansalaisraportin kuin Euroopan Neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen yleissopimuksen yhteydessä.

Väkivallan tarkastelussa ja sen ehkäisemisessä on tärkeää ottaa huomioon naisten keskinäiset erot, kuten sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen sekä perhe- ja parisuhdemuotojen moninaisuus. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat naiset ovat kaksi väkivallalle ja sen uhalle erityisen altista ryhmää. Heihin kohdistuvassa väkivallassa ja sen vähentämisessä on useita erityispiirteitä ja erityisiä haasteita niin ennaltaehkäisyn, uhrien tukemisen kuin väkivaltaan puuttumisen osalta.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluviin naisiin kohdistuu väkivaltaa ja sen uhkaa hyvin monissa eri muodoissa, kuten lähisuhdeväkivaltaa, kunniaväkivaltaa, viharikoksia, seksuaalista väkivaltaa, parisuhdeväkivaltaa ja yhteiskunnan ja kulttuurin sukupuolinormeihin perustuvaa rakenteellista / institutionaalista väkivaltaa. Myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden perheenjäsenet ja läheiset saattavat joutua väkivallan tai sen uhan kohteeksi kyseisten perusteiden nojalla. Tyypillistä sekä seksuaali- että sukupuolivähemmistöjen kohtaamassa väkivallassa on, että sitä tunnistetaan huonosti.

Seta toivoo, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistönaistiin kohdistuva väkivalta tunnistettaisiin tulevaisuudessa entistä paremmin, ja että eri toimijat sisällyttäisivät asiat yhteistyö eri naisjärjestöjen kanssa voisi mm. transnaisten oikeuksien kohdalla tiivistyä, ja naisten oikeuksia ajettaisiin laajalla rintamalla entistä kattavammin.

Naistenpäivä symboloi minulle naisten välistä solidaarisuutta. Päivä sai alkunsa Amerikan Sosialistiliikkeen parissa. Vuonna 1910 Sosialistinen internationaalin kokous Kööpenhaminassa päätti tehdä juhlasta kansainvälisen. Alun perin siis sosialistisen vaikutuspiirin juhlapäivä levisi kaikkialle maailmaan.

Lesbojen, binaisten, sekä transnaisten oikeudet ovat naisten oikeuksia ja sitä kautta osa ihmisoikeuksia.

Hyvää naistenpäivää!

Tanja Lehtoranta

vs. pääsihteeri
Seta ry

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design