Muiden tarjoamat palvelut


Päivitetty 6.4.2018 (perhe-osion osalta, muut vuodelta 2014)

Näin voit valittaa

Eduskunnan oikeusasiamies seuraa erityisesti, että hyvä hallinto sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat Suomessa.

Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä on potilasasiamies, joka antaa potilaalle tietoa tämän oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi. Yhteystiedot löytyvät pääsääntöisesti oman kunnan kotisivuilta.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin käsittelee Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaisia ihmisoikeusrikkomuksia. Valituksen tekemiselle on ohjeet ulkoministeriön sivuilla.

Järjestöt voivat tehdä kanteluita Euroopan neuvoston sosiaaliselle komitealle Euroopan sosiaalisen peruskirjan vastaisista toimista. Lisätietoa Euroopan neuvoston sivuilla.


Syrjintä

Tasa-arvovaltuutetun toimisto neuvoo kaikissa sukupuoleen liittyvissä syrjintäasioissa.

Toivomme, että syrjintää kokeneet ottavat yhteyttä myös Setaan ja kertovat kokemuksistaan. Meille on tärkeää, että saamme vaikuttamistyömme tueksi tietoa syrjinnästä eri elämänalueilla, koska suuri osa syrjinnästä jää piiloon viranomaisten tilastoista. Seta ei anna juridista apua ja auttamismahdollisuutemme yksittäisissä syrjintätapauksissa ovat rajalliset.


Väkivalta

Rikosuhripäivystyksen (RIKU) sivulta löydät neuvoja muun muassa siihen, kuinka tehdä rikosilmoitus.

Lähisuhdeväkivallassa apua tarjoavat naisille Raiskauskriisikeskus Tukinainen ja Naisten linja, miehille taas Jussi-työntekijät. Keskuksilla on kokemusta myös ei-heteroseksuaalisista asiakkaista.

Naisten Linjan Moninaisuuspäivystys on tarkoitettu naisille, joiden on ehkä muita naisia vaikeampaa saada keskusteluapua ja muuta tukea jos he kohtaavat elämässään väkivaltaa. Soittaa voi, vaikka vasta epäilee, että kokee väkivaltaa tai sen uhkaa. Iltapäivisin puhelimeen vastaa ammattilainen. Soittaminen on maksutonta, luottamuksellista ja anonyymia. Samassa numerossa päivystävät Naisten Linjan koulutetut vapaaehtoiset iltaisin ja viikonloppuisin.

P. 0800 02400
TIISTAISIN JA KESKIVIIKKOISIN KLO 12-15

Nettitukinainen tarjoaa netin kautta tukea ja neuvontaa seksuaalisen hyväksikäytön ja väkivallan kysymyksissä.

Vanhusten turvakotiyhdistyksen avuttava puhelin Suvanto-linja antaa tukea ja lakineuvontaa väkivaltaa ja kaltoinkohtelua kokeneille iäkkäille.

Nollalinjalla ammattilaiset auttavat:

  • naisia, jotka ovat kokeneet henkistä, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa tai väkivallan uhkaa
  • kaikkia, jotka ovat kokeneet henkistä, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa tai väkivallan uhkaa läheisessä ihmissuhteessaan
  • väkivaltaa kokeneiden läheisiä
  • ammattilaisia ja viranomaisia, jotka tarvitsevat neuvoja asiakastyöhönsä

Nollalinja on THL:n järjestämä valtion erityispalvelu, joka on perustettu joulukuussa 2016 Istanbulin sopimukseen pohjautuen. Vastaavaa matalan kynnyksen palvelua ei Suomessa aiemmin ole ollut. Nollalinja-palvelun tuottaa Setlementti Tampere. Nollalinjalla ammattilaiset päivystävät vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Soittaminen on ilmaista ja turvallista. Keskustella voi suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.


Seksuaalisuus ja seksuaaliterveys

Hivpointin Miesten kesken turvallisesti -sivustolla tarjotaan tietoa hiv:stä ja seksuaaliterveydestä miehille. Hivpointin yhteystiedot löydät täältä. Checkpointin maksuttomat ja anonyymit hiv-testaus- ja seksuaalineuvontapalvelut ja aukioloajat löytyvät täältä: http://miestenkesken.fi/checkpoint/

Pro-tukipisteen hyvinvointihanke Mies miehelle tarjoaa tukea ja keskusteluapua miehille, joilla on seksiä miesten kanssa. Kaikki projektin palvelut ovat anonyymejä ja luottamuksellisia.

Sexpo-säätiö antaa neuvontaa seksuaalielämän ongelmien ratkaisemiseen kaikille sekä seksuaaliterapiakoulutusta hoito- ja kasvatusalan ammattilaisille. Seta ei ole seksuaalisuuden tai seksuaaliterveyden asiantuntijataho.

Just Wear It -sivusto tarjoaa tietoa nuorille seksistä ja seksuaaliterveydestä.

Väestöliitto tarjoaa puhelin- ja nettineuvontaa perheille ja pareille.

Mielenterveysseura tarjoaa monipuolista apua, tukea, ohjausta ja kuntoutusta tilanteissa, joissa ei tule toimeen yksin tai selviä lähi-ihmisten tuella.


Perhe

Sateenkaariperheille byrokratiaviidakossa selviämiseen löydät tietopaketin täältä.

Perhesuhdekeskus tukee myös sateenkaari-ihmisten perhesuhteiden hyvinvointia.

Translasten ja -nuorten perheet ry

Monissa sateenkaariperheellisten kysymyksissä Setan foorumilta Sateenkaariperheet-keskustelualueelta saattaa löytyä vastaus.

Föräldrar till HBT barn rf. on ruotsinkielinen yhdistys, joka tarjoaa tukea hlbt-lasten vanhemmille. Ota yhteyttä osoitteeseen hbt.fi.marianne@gmail.fi.

Väestöliiton Parisuhdekeskus palvelee myös samaa sukupuolta olevia pareja.

Kataja Parisuhdekeskus neuvoo monenlaisissa parisuhdeongelmissa.

Väestöliiton Perheaikaa -sivustolla järjestetään verkkoluentoja ja chat-keskusteluja sateenkaariperheille.


Talous

Ohjeita testamentin tekijälle Setan sivuilla.

Oikeusministeriön sivuilla on tietoa edunvalvontavaltuutuksen tekemiseksi siltä varalta, että ihminen tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan sairauden tai muun sellaisen vuoksi.


Lakiapu

Naisasialiitto Unioni tarjoaa maksutonta lakineuvontaa naisille.

 

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design