Mitä Setan nuorisotyö on?

Mitä Setan nuorisotyö on?

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuspäätökset valtakunnallista nuorisotyötä tekeville järjestöille ovat helmikuun alussa herättäneet kiinnostusta. OKM on tukenut myös Setan nuorisotyötä pitkään. Ministeriön tuki työllemme on viime vuosina ollut 100 000 euron luokkaa vuosittain. Mitä suomalaisten veikkaajien euroilla oikeasti tehdään?

Valtakunnallisen nuorisotyömme tärkeä osa on Setan jäsenjärjestöjen nuorisotoiminnan kehittäminen. Eri puolella Suomea toimii vapaaehtoisvoimin ohjattuja nuorten ryhmiä, joissa seksuaalista suuntautumistaan tai sukupuoli-identiteettiään pohdiskelevat nuoret voivat turvallisessa ympäristössä tavata vertaisiaan sekä saada tietoa ja tukea heitä askarruttavissa asioissa.

Suomessa vuonna 2012 entistä useampi nuori voi osallistua omana itsenään haluamaansa harrastustoimintaan, mutta edelleen on heitä, jotka joutuvat omassa kodissaan, koulussa tai vapaa-ajallaan elämään kaapissa tai kohtaamaan henkistä tai fyysistä väkivaltaa seksuaalisen suuntautumisensa, sukupuoli-identiteettinsä tai sukupuolen ilmaisunsa vuoksi. Heille jäsenjärjestöjemme ryhmätoiminta – joka on avointa kaikille siitä kiinnostuneille ja toistenkin identiteettiä kunnioittaville nuorille – on tärkeä voiman ja itsetunnon lähde. Koulutamme vuosittain uusia ryhmäohjaajia ja tuemme vertaisryhmien käynnistämistä uusille paikkakunnille; viime vuonna Poriin, Kotkaan ja Kouvolaan.

Työssäni törmään edelleen ihmisiin, jotka uskovat, että Setan tavoitteena on käännyttää heteroita homoiksi. Näin ei tietenkään ole. Seta tarjoaanuorille sekä lasten ja nuorten parissa toimiville aikuisille asiallista tietoa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta. Haluamme herättää keskustelua tähän liittyvistä yhteiskunnallisista normeista. 

Työntekijämme ja kouluttamamme vapaaehtoiskouluttajat toteuttavat vuosittain satoja ammattilaisille suunnattuja koulutuksia sekä vierailuja peruskouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa, nuorisotiloissa ja leireillä. Nuorten parissa keskustelemme siitä, millaista on olla tyttö ja poika nyky-yhteiskunnassa sekä nuoriin kohdistuvista lähiympäristön odotuksista. Saako jokainen olla juuri sellainen tyttö tai poika kun itse haluaa? Mitä, jos ei pysty tai haluakaan määritellä itseänsä tietynlaiseksi? Saako rakastua ja ihastua kehen haluaa? 

Ihmisoikeusjärjestönä muistutamme, että nuori on arvokas sellaisena kuin hän on ja että ihmisoikeudet kuuluvat hänelle – kuten kaikille muillekin – juuri siksi. Niitä ei tarvitse erikseen ansaita pakottamalla itsensä johonkin tiettyyn muottiin. Ammattilaisille tarjoamme tietoa sateenkaarevien lasten ja nuorten elinoloista ja annamme neuvoja kaikkien yhdenvertaiseen kohtaamiseen. Olemme myös painattaneet uuden Rakkaus on rakkautta -esitteen ja julistesarjan, opettajille suunnatun oppaan sekä lesbo-, homo- ja bi-nuorten vanhemmille suunnatun vihkosen.

Tällä tiedotus- ja koulutustoiminnallamme haluamme edistää yhteiskuntaa, joka on turvallinen ja avoin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille samalla lailla kuin kaikille muillekin. Jokaisella ihmisellä on suhde omaan sukupuoleensa ja seksuaaliseen suuntautumiseensa – oli se miten tavanomainen tai harvinainen tahansa. Uskomme, että tiedon saatavuus ja ilmapiiri, joka sallii näiden asioiden pohtimisen ilman häpeää ja muuttumisvaatimuksia, tukee jokaisen nuoren kehitystä ja hyvinvointia.

Viime vuonna Seta perusti valtakunnallisen nuorisotoimikunnan, joka tukee meitä nuorisotyön kehittämisessä ja vaikuttamistyössä.Nuorisotoimikunnan kautta haluamme vahvistaa lhbtiq-nuorten ääntä ja mahdollisuuksia vaikuttaa omiin elinoloihinsa.

Loppuvuonna 2011 hyväksytyssä valtioneuvoston Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmassa 2012-2015 on useita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ja sateenkaariperheissä elävät lapset ja nuoret tunnustavia kohtia. Nämä lapset ja nuoret jäävät useimmissa selvityksissä heteronormatiivisen viitekehyksen seurauksena näkymättömäksi. Esimerkiksi kyselylomakkeet on usein suunniteltu tavalla, johon heidän elämäntilanteensa tai perhemuotoonsa ei mahdu mukaan. Tästä johtuen sateenkaarevat nuoret, heidän tarpeensa sekä heidän hyvinvointiaan uhkaavat riskitekijät jäävät usein huomaamatta yhteiskunnallisissa palveluissa. Uudessa kehittämisohjelmassa halutaan vihdoin puuttua tähän epäkohtaan.

Me Setassa olemme todella iloisia opetus- ja kulttuuriministeriön tänä vuonna myöntämästä 101 000 euron avustuksesta nuorisotyömme toteuttamiseen. Tämän myötä pystymme myös 2012 jatkamaan työtä, jonka tavoitteena on, että sateenkaarevat lapset ja nuoret voivat samoilla ehdoilla kuin muut tulla arjessaan näkyviksi, huomioiduksi ja arvostetuiksi niin perhe-elämässä, käyttämissään palveluissa kuin vapaa-aikanaankin.

Anders Huldén

Kirjoittaja työskentelee nuorisotyön koordinaattorina Setassa

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design