Matkaraportti: Terveiset Strasbourgista Ranskasta!

Matkaraportti: Terveiset Strasbourgista Ranskasta!

Aika: 22.9.-28.9.2013
Paikka: Strasbourg
Aihe: Equality in Action: Mobilizing LGBTQ youth around the Council of Europe Recommendation on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity.

Viikon aikana pääsimme perehtymään Euroopan neuvoston antamaan suositukseen jäsenmailleen hlbti-ihmisoikeuksista ja jakamaan kokemuksia muiden nuorten järjestöaktiivien kanssa.

Euroopan neuvoston ministerikomitean suositus hlbti-ihmisten oikeuksista annettiin vuonna 2010. Suomessa suosituksen toimeenpanoa ja sen toteutumista on arvioitu tänä vuonna. Mukana Suomen seurantaraportissa oli myös Setan ja Trasekin lausunto. Viikon aikana perehdyimme molempiin asiakirjoihin ja vertailimme lausuntojen sisältöjä ihmisoikeuksien toteutumisen näkökulmasta.

Lisäksi pääsimme vierailemaan Euroopan parlamentin päärakennuksessa ja kuulimme hlbti-yksikön tekemästä työstä Euroopan neuvoston sisällä sekä terveiset Euroopan ihmisoikeusvaltuutetun toimistosta.

Viikon ohjelmaan kuului tiivistä yhdessäoloa muiden osallistujien kanssa. Työskentelimme työpajoissa ja ryhmissä päivittäin vaihtuvien teemojen mukaan. Tutustuimme muiden osallistujien tekemään hlbti-ihmisoikeustyöhön ja kuulimme tarinoita ja esimerkkejä vapaaehtoistyöstä monenlaisissa hlbti-järjestöissä.

Esittelimme omat järjestömme järjestömessuilla sekä kävimme läpi ja vertailimme kansallisilla tasoilla hlbti-ihmisoikeuksien toteutumista ja tärkeiden hlbti-ihmisoikeuksia kunnioittavien lakien tilannetta. Teimme toimintasuunnitelmia oman paikallisen tai henkilökohtaisen vaikuttamistoimintamme tehokkuuden lisäämiseksi ja harjoittelimme vaikuttamiskeinoja muut osallistujat yleisönämme.

Kävimme läpi kotimaan tilannetta raporttien perusteella ja pääsimme vertailemaan Pohjoismaiden tilanteita Tanskan, Islannin ja Suomen välillä sekä muiden maiden kanssa. Teimme arviot omasta henkilökohtaisesta näkökulmastamme ja vertasimme näitä kokemuksia muiden kanssa. Havaitsimme, että ihmisoikeuksien toteutuminen ja nuorten hlbti-aktiivien toimintamahdollisuudet ovat maiden välillä hyvinkin erilaiset.

Viikon aikana hlbti-oikeuksia polkevia lakeja vastustavat ja jopa väkivaltaa kokeneet aktivistit saivat kasvot. Heille vakavia epäkohtia vastaan työskentely on jokapäiväistä elämää. Aktiivisilla nuorilla on paljon motivaatiota ja halua tehdä toimintaa omissa maissaan. Se ei ole mutkatonta eikä helppoa monelle.

Useat nuoret kertoivat, että elämään muun muassa Liettuassa ja Balkanin alueella kuuluu vaikeita valintoja siitä, missä tilanteissa toimintaa ja tapahtumia järjestäessä voi toimia omalla nimellä ja kasvoilla. Ihmiset, joiden nimet tunnetaan, altistavat itsensä uhkauksille ja väkivallalle. Useat olivat kohdanneet vakavaa huutelua ja fyysisiä hyökkäyksiä esimerkiksi jakaessaan lentolehtisiä kadulla.

Mieleen jäi monia tarinoita, kuten venäläisen osallistujan kertomus mielenosoituksista, joissa kertojan ystäviä oli pidätetty. Tällaiset tapaukset ovat saaneet homoyhteisön jalkautumaan kadulle uudestaan ystäviensä vapautuksen puolesta.

Koulutus antoi uusia ideoita toimia omassa järjestössä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen aseman parantamiseksi. Muiden rohkea esimerkki motivoi toimimaan kansallisen tason lisäksi kansainväliselläkin tasolla muiden aktiivien kanssa!

Teksti: Sanni Soininen, Luca Tainio ja Emilia Nikkinen

 

Opintojakson järjestivät IGLYO ja TGEU yhteistyössä Euroopan neuvoston nuorisokeskuksen kanssa. IGLYO (International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer Youth and Student Organization) on kansainvälinen hlbtq nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen kattojärjestö, joka edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten asemaa tukemalla jäsenjärjestöjensä toimintaa Euroopassa ja sen ulkopuolella. TGEU (Transgender Europe) on eurooppalainen transjärjestöjen ja -ihmisten kattojärjestö. Seta kuuluu molempiin järjestöihin.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design