Lausunto pahoinpitelyrikoksesta läheissuhteissa ja työpaikalla

Lausunto oikeusministeriölle Pahoinpitelyrikos lähisuhteissa ja työpaikoilla -työryhmämietinnön (2009:11) johdosta.

”Seta ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja ilmaisee tyytyväisyytensä työryhmän linjaukseen, jonka mukaan säännös soveltuu läheisiin suhteisiin seksuaaliseen suuntautumiseen (tai osapuolten sukupuoleen) katsomatta. Seta on tyytyväinen myös työryhmän ehdotukseen tuoda virallisen syytteen alaiseksi lievä pahoinpitely, joka kohdistuu asiakasta palvelleeseen henkilöön.”

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design