Lausunto adoptiolaista

Lausunto arviomuistiosta koskien lapseksi ottamisesta annetun lain uudistamistarpeita

Helsinki 1.2.2008

Muistiota koskevassa lausunnossaan Seta korostaa, että perheen sisäinen adoptio, jota muistiossa ehdotetaan avattavaksi rekisteröidyille pareille, on tervetullut – mutta ei vielä riittävä – uudistus.

Suomalaiset perhemuodot ovat selvästi moninaistuneet viimeisinä vuosikymmeninä ja lainsäädäntö on haasteiden edessä. Eri perhemuodoissa elävien lasten edun mukaista on, että heidän tosiasialliset, arjessa toteutuvat perhesuhteensa huomioidaan yhdenvertaisesti.

Setan mukaan lain lapseksi ottamisen uudistamisen yhteydessä on pohdittava perheen sisäisen adoption avaamista myös avopareille, olivat he sitten samaa tai eri sukupuolta olevia avopareja. Seta korostaa, että lapsia ei saa asettaa lainsäädännössä eriarvoiseen asemaan heidän vanhempiensa siviilisäädyn takia.

Seta ei myöskään näe mitään syytä sille, miksi niin sanottua ulkoista adoptiota ei avattaisi samaa sukupuolta oleville pareille. Nykyisen lainsäädännön mukaan rekisteröidyssä parisuhteessa tai avoliitossa elävät henkilöt voivat hakeutua adoptioprosessiin yksin, mutta eivät yhdessä. Tämä ei ole lapsen edun mukaista.

Lausunto liittyy oikeusministeriön arviomuistioon, joka käsittelee lapseksiottamisesta annetun lain uudistamistarpeita. Setan koko lausunnon voit lukea täältä: lausunto_2008_adoptiolaki

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design