Laajempi syrjintädirektiivi etenee

Euroopan parlamentti on huhtikuun alussa hyväksynyt kaksi asiakirjaa, joilla on suuri merkitys homo- ja biseksuaalien oikeuksille.

Toinen asiakirjoista käsittelee vapaata liikkuvuutta, mukaan lukien samaa sukupuolta olevien parien ja heidän perheittensä kysymykset. Toinen asiakirja, niin kutsuttu Buitenweg-raportti käsittelee sitä, että syrjintäkiellon tulisi koskea seksuaalista suuntautumista, vammaisuutta, ikää ja uskontoa yhtä lailla kuin se on koskenut tähän asti etnistä taustaa. Syrjintä tulisi myös kieltää terveyspalveluissa, sosiaaliturvan piirissä, koulutuksessa, palveluissa ja asumisessa.

”Nyt se on Ministerineuvostosta kiinni, että syrjinnän hierarkia poistetaan Euroopasta ja vahvistetaan se, että kaikkien eurooppalaisten tulee olla tasa-arvoisesti suojan piirissä. Pidämme painetta yllä”, LGBT-Intergroupin pj Michael Cashman sanoo.

LGBT-Intergroup on Euroopan parlamentin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ajava verkosto. Sen yhtenä varapuheenjohtajana toimii Suomen EP-edustaja Sirpa Pietikäinen.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design