Kymmenen kultaista ohjetta yv-suunnitelman pilaamiseen

Kymmenen kultaista ohjetta yv-suunnitelman pilaamiseen

Nykypäivän muuttuvassa maailmassa saattaa olla tarpeen miettiä otetaanko juuri sinun organisaatiossasi erilaiset syrjintää aiheuttavat rakenteet, käytännöt ja puhetavat huomioon. Myös yhdenvertaisuuslainsäädäntö vaatii muun muassa työpaikkoja, kouluja ja julkista sektoria ennaltaehkäisemään syrjintää.

Mikäli haluat tehdä mahdollisimman huonon yhdenvertaisuussuunnitelman, katso että ainakin alla olevat kohdat toteutuvat:

1 Älä osallista muita prosessiin, varsinkaan organisaation johtoa tai syrjintävaarassa olevia ryhmiä.

2 Tilannekartoitus on turhaa, hyvää suunnitelmaa ei kannata perustaa selvitykselle toiminnoista, toimintaympäristöstä, henkilöstöstä tai muista tilastoista.

3 Suunnitelman tekemiseen ei tule varata riittäviä resursseja eikä siinä tule kertoa, miten se linkittyy muihin toimintasuunnitelmiin tai ohjausjärjestelmiin.

4 Yhdenvertaisuussuunnitelma on salainen lisäpöytäkirja (älä kerro siitä muille!).

5 Suunnitelman seurantaa ja seurannan vastuutahoja ei kannata määritellä (eivätkö ne ole jo selviä muutenkin).

6 Suunnitelma tunnistaa ainoastaan yksi tai kaksi syrjintäperustetta (eihän meillä ole moniperustaista syrjintää ja kyllähän kaikki sukupuolet jo huomioidaan…).

7 Suunnitelma ei sisällä konkreettisia toimenpiteitä eikä henkilöstöpolitiikkaa.

8 Positiivista erityiskohtelua ei kannata toteuttaa ainakaan rekrytoinneissa.

9 Koulutus ei paranna lopputulosta, kun suunnitelmaa jalkautetaan.

10 Yhdenvertaisuussuunnitelmaa ei kannata päivittää ainakaan pitkiin aikoihin!

Lotte Heikkinen
nuorisotyön koordinaattori

Lotte Heikkinen vetää yhdenvertaisuuteen ja yv-suunnitteluun liittyvää ohjelmaa tänään alkavalla Allianssi-risteilyllä.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design