Kuntavaalikärkinä turvallinen koulu, lhbti-osaamisen vahvistaminen ja vihapuheeton kuntapolitiikka

Kuntavaalikärkinä turvallinen koulu, lhbti-osaamisen vahvistaminen ja vihapuheeton kuntapolitiikka

Seta toteuttaa keväällä kuntavaalikampanjan herätelläkseen ehdokkaita ja äänestäjiä sateenkaariteemoihin. Kuntavaaliverkkosivulla http://seta.fi/kuntavaalit2017 esitellään Setan kampanjakärjet sekä tarjotaan kampanjointimateriaalia ehdokkaille. Teemoina ovat turvallinen koulu, sateenkaarikompetenssi palveluissa ja nollatoleranssi vihapuheeseen.

”Kuntavaaleissa Seta pyrkii lisäämään yhdenvertaisuuden toteutumista kunnissa. Jokaisella on oikeus tuntea olonsa kunnioitetuksi ja turvalliseksi asuin-, koulu- ja työympäristössään”, sanoo Setan puheenjohtaja Viima Lampinen.

1 Turvallisempi koulu sateenkaarinuorille
Setan tavoitteena on, että koulut ovat turvallisia ympäristöjä siellä opiskeleville ja työskenteleville ihmisille sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Lhbtiq-vihamieliseen kiusaamiseen puututaan ja kouluissa saa tietoa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta.

2 Sateenkaarikompetenssia kunnallisiin palveluihin
Setan tavoitteena on, että kunnallisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tietämys lhbtiq-ihmisten hyvinvointiin vaikuttavista asioista ja keinoista yhdenvertaisuuden edistämiseksi lisääntyy. Peruspalveluissa otetaan kattavasti huomioon seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus.

3 Nollatoleranssi vihapuheeseen
Setan tavoitteena on, että kuntien viranhaltijat ja luottamushenkilöt puhuvat ja toimivat yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta edistäen. Homo-, bi- ja transfobinen vihapuhe tuomitaan julkisesti ja ennakkoluuloihin ja stereotypioihin vastataan asiallisella tiedolla.

Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 9.4.2017. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 29.3.–4.4. ja ulkomailla 29.3.–1.4.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design