Kirje kehitysministerille ILGAn rahoituksesta

Seta ry 23.1.2013

Asia: Suomen tuki seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ILGA World -järjestölle

Arvoisa kehitysministeri Heidi Hautala,

Seta pyytää tukeanne sille, että Suomi ottaisi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kattojärjestön, ILGAn, jatkuvan rahoituksen piiriin.

ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) on maailmanlaajuinen hlbti-järjestöjen liitto. Siihen kuuluu yli tuhat jäsenjärjestöä. ILGA on hlbti-järjestönä ainutlaatuinen, koska se on globaali ja rakenteeltaan demokraattinen. ILGA tukee usein hyvin vaikeissa oloissa toimivia ihmisoikeuspuolustajia ja heidän järjestöjään mm. kouluttamalla vaikuttamistyöstä ja ihmisoikeussopimuksista ja tarjoamalla tukea esimerkiksi YK:n ihmisoikeusneuvoston kautta vaikuttamisessa. ILGAlla on neuvoa-antava asema ECOSOCissa.

ILGAn tukeminen sopii erittäin hyvin Suomen ihmisoikeusperustaiseen kehityspolitiikkaan ja Suomen kansainväliseen ihmisoikeuspolitiikkaan, jossa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema on määritelty yhdeksi painopisteeksi. Suomi rahoitti syksyllä 2012 ILGAa ensimmäistä kertaa 100 000 euron määrärahalla. Jatkuva ja merkittävän suuruinen tuki ILGAlle edistäisi järjestön strategista ja pitkäjänteistä kehittämistä. Sillä saataisiin lyhyessä ajassa konkreettisia tuloksia hlbti-yhteisöjen vahvistamiseksi maailman eri alueilla.

ILGAn toiminta on vakiintunut ja budjetti tasapainossa. Rahoittajien määrän ja budjetin kasvaessa järjestö pystyy vahvistamaan organisaatiotaan ja eri maanosien hlbti-liikkeille suuntaamaansa vahvistamistyötä sekä lisäämään ruohonjuuritason aktivistien osallisuutta. Tänä vuonna laaditaan uusi strategia. Panoksia suunnataan aluetoiminnan vahvistamiseen erityisesti Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Suomen tuesta ILGAlle on ollut hyötyä ja se on huomattu. Joulukuussa ILGAn konferenssi ”Global rights, global respect” kokosi Tukholmaan 450 sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuspuolustajaa yli sadasta eri maasta, myös Suomesta. Tässä konferenssissa Suomi mainittiin julkisesti ILGAn tukijana ja tuesta kiitettiin. Myös Suomen suurlähetystön edustajan vierailusta konferenssiin oltiin hyvin iloisia ja se otettiin yhtenä merkkinä Suomen myönteisestä tuesta ILGAlle. Konferenssi vahvisti suomalaisten osallistujien innostusta yhteistyöstä ja kehittämismahdollisuuksista.

ILGAn toimitusjohtaja Sebastian Rocca tulee tänä keväänä Suomeen tapaamaan ulkoministeriön edustajia ja kertomaan ILGAsta. Seta on lupautunut yhteistyöhön kehityspoliittisen osaston kanssa vierailun tiimoilta. Seta on erittäin mielellään käytettävissä myös muuten keskusteluihin ILGAn toiminnasta ja Suomen eri mahdollisuuksista tukea globaalia hlbti-liikettä.

Toivomme, että ILGA valittaisiin yhdeksi Suomen rahoittamista kansainvälisistä järjestöistä. Tällaista päätöstä tukevat Suomen kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan linjaukset, kehityspolitiikan ihmisoikeusperustaisuus, ILGAn toiminnan suuri merkitys ja tulokset sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokeman väkivallan, vainon ja syrjinnän laajuus eri maanosissa.

Kunnioittavasti

Aija Salo
pääsihteeri

Seta ry
paasihteeri[at]seta.fi
p. 050 309 8108

ILGAn nettisivut: www.ilga.org
ILGAn tuottama raportti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeustilanteesta maailmanlaajuisesti: Report on State Sponsored Homophobia http://ilga.org/ilga/en/article/1161

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design