Kaksi vuotta

Kaksi vuotta

On aika lähteä ja on aika jäädä. Minulle kuluneet kaksi vuotta Setassa pääsihteerin ”viransijaisena” ovat olleet täynnä tapahtumia ja muutoksia.

Tänä aikana olen oppinut, että kaikki se työ mitä Setassa tehdään, ei näy ulospäin, sillä niin asennetyö kuin poliittinen vaikuttaminen ovat prosesseja joissa ei copyright-oikeuksia tunneta. Kun yhteiskunnalliset muutokset tapahtuvat, harvoin mukana kulkee leimaa, joka kertoo, ketkä kaikki ovat niitä olleet puurtamassa.

Media näyttää viime vuosina olleen kaikkein kiinnostunein siitä työstä, jota on tehty perheoikeuksien saralla. Yksi näkyvimmistä tapahtumista kaudellani olikin perheen sisäisen adoption hyväksyminen toukokuussa 2009. Olen usein pohtinut, ovatko perhekysymykset medialle niin rakkaita, koska ne ovat helposti lähestyttäviä niin toimittajille kuin yleisölle. Vai tuovatko sikalindquistien ja hauvaoinosten pahat sanat eduskunnassa juttuihin sitä paljon toivottua kärkeä?

Yhtä lailla Setassa on puurrettu yhdenvertaisuuslain avartamiseksi – sehän ei nyt kokonaisuudessaan koske kuin etnisiä vähemmistöjä. Tähän perustuu myös se, ettei meillä ole vähemmistövaltuutettua, joka auttaisi seksuaaliseen vähemmistöön kuuluvaa hänen joutuessaan syrjityksi. Syksyllä 2008 tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen otti vahvasti kantaa, että sukupuolivähemmistöjen kysymysten tulisi kuulua selkeämmin tasa-arvovaltuutetulle. Nyt sille löytyy perustelu vain transsukupuolisia koskien, ja sekin kirjaus on tasa-arvolain tausta-asiakirjoissa, ei itse laissa. Tasa-arvovaltuutetun toimistoon yhteyden ottamista se ei toki estä. Mutta tarvitsisimme enemmän ja parempia oikeuksia hakeutua viranomaisten puoleen siten että ne oikeudet olisi kirjattu lainsäädäntöön.

Paljon on sellaista vaikuttamistyötä, jonka tulokset näkyvät hiljakseen, ilman dramaattisuuta. Yksi näistä on ollut Setan pitkäjänteinen yritys saada viranomaiset vihdoin kiinnittämään huomiota homo- ja transfobiseen rikollisuuteen (poliisin tapa rekisteröidä viharikollisuutta ei tänä päivänä edes tuota meille tietoa siitä, paljonko tällaisen rikollisuuden kohteeksi joutuneet ottavat poliisiin yhteyttä!). Homofobian vastaisena päivänä 17.5.2009 sisäasianministeriön kansliapäällikkö lupasi julkisesti, että poliisi alkaa kehittää tämän rikollisuuden seurantajärjestelmäänsä. Vaikka se saattaa kuulostaa byrokraattiselta, tämä on yhdenlainen käännekohta. Vain tiedon keräämisen ja julkistamisen kautta voimme saavuttaa ymmärrystä ja huomiota asialle, joka meille on lähiyhteisöissämme tuttua ja totta.

Monen muunkin asian kanssa on työtä tehty. Seta on nostanut stm:n vaihtoehtohoito-työryhmän tietoon, että tämän päivän Suomessa tarra- ja harhahenkien (demoneja) poisajaminen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista henkilöistä on totista totta. Samalla tuotiin esiin, että nk. eheytyshoitoihin liittyy suuria eettisiä kysymyksiä ja potilasturvallisuuskysymyksiä. Seta vaikutti vahvasti hallituksen lapsi- ja nuorisopoliittiseen kehittämisohjelmaan – nyt on jäätävä valvomaan, kuinka ohjelman kirjaukset alkavat käytännössä tapahtua.

Vaikutimme myös tekeillä olevan Suomen ihmisoikeuspoliittisen selonteon laatimiseen, siten että siinä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt tullaan nostamaan selvästi esiin. Myös YK:n ihmisoikeusarvioinnissa nostettiin Suomen kohdalla esiin seksuaalivähemmistöjen asema Suomessa ja erityisesti epäsymmetrinen yhdenvertaisuuslakimme – tähän tehtiin Setassa pohjatyö tuottamalla aiheesta kansalaisjärjestön paperi (tuo homma jouduttiin tekemään kiireen vilkkaa, kolmen päivän varoitusajalla). YK:ssa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksista puhuminen on vaikeaa, koska monet maat vastustavat sitä niin ankarasti.

Sijaisuuteni Setassa päättyy heinäkuun lopussa, siirryn toisen järjestön tehtäviin 7.8. alkaen. Kiitän yhteistyöstä niin lukuisia yhteistyökumppaneita järjestön ulkopuolella kuin aktiiveja jäsenjärjestöissä ja Setassa sekä Setan ahkeria ja aikaansaavia työntekijöitä ja luottamushenkilöitä.

Toivotan kaikille mukavaa ja lämmintä kesää. Sekä syrjimätöntä tulevaisuutta!

Johanna Pakkanen

Setan blogia päivittävät Setan työntekijät ja luottamushenkilöt. Sisällöllinen vastuu on heillä itsellään, eikä blogi välttämättä vastaa aina täysin Setan kantaa.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design