Jouduitko viharikoksen uhriksi vuonna 2011? Kerro tapauksesta ETY-järjestölle – dl 16.3.

Jouduitko viime vuonna rikoksen kohteeksi seksuaalisen suuntautumisesi, sukupuoli-identiteettisi tai sukupuolen ilmaisusi vuoksi? Tai tiedätkö jonkun muun, joka joutui? Kerro tapauksesta Setalle 16.3.2012 mennessä, niin Seta kertoo sen edelleen ETY-järjestölle.

Were you a victim of a crime last year because of your sexual orientation, gender identity or gender expression? Or do you know someone else who was? Please tell Seta about the case at latest on March 16th so we can report it to the OSCE. (in English below)

ETYj (Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö) julkaisee vuosittain tietoja jäsenmaissa tapahtuneista viharikoksista. Uhrin seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuolen ilmaisuun tai sukupuoli-identiteettiin liittyneet tapaukset ovat yksi tapausryhmä, josta ETYj raportoi. Setan kansainvälinen kattojärjestö ILGA-Eurooppa koostaa ETYjiä varten raportin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen eri maissa kokemista viharikoksista. Seta toimittaa ILGA-Euroopalle tietoja Suomen osalta.

Näin voit auttaa: jos tiedossasi on Suomessa kalenterivuoden 2011 aikana tapahtunut seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun kohdistunut viharikos, ilmoita siitä Setan pääsihteerille sähköpostitse os. paasihteeri[at]seta.fi viimeistään perjantaina 16.3. Laita mukaan vastaukset allaoleviin kysymyksiin niiltä osin kuin pystyt. Laita mukaan myös omat yhteystietosi. Itse tapausselostukseen ei kuitenkaan tarvitse laittaa henkilöiden nimiä. Setan työtä helpottaa, jos voit lähettää viestisi englanninkielisenä (koska tekstit on joka tapauksessa käännettävä ILGA-Eurooppaa ja ETYjiä varten), mutta voit kirjoittaa myös suomeksi tai ruotsiksi.

Setalle ilmoitetut tapaukset raportoidaan Setan harkinnan mukaan edelleen ILGA-Euroopalle ja ETY-järjestölle, ja ne saattavat päätyä ETYjin viralliseen viharikosraporttiin, joka julkaistaan syksyllä.

Kun kerrot meille tapauksesta, vastaa näihin kysymyksiin:

– Mitä tapahtui (lyhyt kuvaus)

– Päivämäärä, kellonaika ja paikka

– Tiedon lähde (esim. uhri, poliisi, järjestö, media tms)

– Uhri(t) (lukumäärä, ikä, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen/sukupuoli- identiteetti/sukupuolen ilmaisu, jos relevanttia tapauksessa, muut relevantit tiedot)

– Rikostyyppi (esim. kiihottaminen kansanryhmää vastaan, tuhotyö, pahoinpitely, laiton uhkaus)

– Tekijä(t) (lukumäärä, ikä, sukupuoli, muut relevantit tiedot)

– Mistä vihamotiivi ilmenee

– Tapauksen oikeusstatus (onko ilmoitettu poliisille, onko käynnistetty tutkinta, onko nostettu syytettä, onko käsitelty oikeudessa, onko annettu tuomio, onko valitettu)

– Paikallisten viranomaisten reaktio

– Vaikutukset uhriin/uhreihin ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluviin ihmisiin

– Onko tapauksesta julkisia dokumentteja (kuten oikeuskäsittelyn dokumentteja tai media-artikkeleita)

Suuri kiitos avustasi!

IN ENGLISH:

OSCE gathers documentation about hate crimes in 2011 – DL March 16th

Were you a victim of a crime last year because of your sexual orientation, gender identity or gender expression? Or do you know someone else who was? Tell Seta about the case at latest on Friday March 16th!

OSCE (Organisation for Security and Cooperation in Europe) publishes annually a report on hate crimes and hate-based incidents within OSCE participating states. Cases linked with the sexual orientation, gender identity or gender expression of the victim are one category of incidents that OSCE reports on. Seta’s European umbrella organisation ILGA-Europe gathers a report for OSCE on hate crimes experienced by LGBT people in different countries. Seta reports information to ILGA-Europe concerning Finland.

You can help us like this: if you know a hate crime that took place in 2011 (the calendar year) and was related to sexual orientation, gender identity or gender expression, please email the secretary general of Seta about it to paasihteeri[at]seta.fi at latest by March 16th by answering the questions below. Please include your contact information. The incident report does not need to include names of persons, though. It makes our work easier if you can write in English (as the texts will have to be translated for ILGA-Europe and OSCE in any case), but you can write also in Finnish or in Swedish.

Cases reported to Seta will be reported to ILGA-Europe and OSCE based on Seta’s evaluation of the information, and they may end up to OSCE’s official report on hate crimes which will be published in the Autumn.

When reporting a case to us, please answer the following questions:

– What happened (brief description)

– Date, time and location of the incident

– Source of information (for example the victim, police, organisation, media, please specify)

– Victim(s) involved (number, age, sex, sexual orientation, gender identity, gender expression, other relevant information)

– Type of the crime(s) (for example assault, damage, illegal threat)

– Perpetrator(s) (number, age, sex, other relevant information)

– Brief description of incident with bias indicators (= what makes it a hate crime)

– Status of the case (is it reported to the police, has an investigation been conducted, has someone been charged, etc.)

– Response of local authorities

– Impact on the victim(s) and the LGBT community

– Are there any public documentation (like legal documents or media reports) about the case

Big thanks for your help!

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design